Cursurile din domeniul Finanțe

Tema nr 2, Finanțe CIG

Se dau următoarele date: INDICATORI VALOARE U.M Cheltuieli finanțate din bugetul de stat (Cp1) 285 Mii Ron Cheltuieli finanțate din intrări anuale de credite interne (Cp2) 45 Mii Ron Cheltuieli finanțate din venituri proprii ale instituțiilor publice (Cp3) 205 Mii Ron Cheltuieli finanțate din fonduri externe... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Situațiile financiare anuale consolidate

Introducere Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de legăturile financiare și economice ale acesteia cu altesocietăți din cadrul unui perimetru de consolidare din cadrul unui grup de societăți. Conform prevederilor din... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Finanțarea Afacerilor

Unitatea de învățare 1-3: MEDIUL FINANCIAR AL COMPANIEI În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producție, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă fără a lua în considerare piața financiară și resursele pe care aceasta le pune la dispoziția agenților economici. Orice afacere,... citește mai departe

98 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI DISCIPLINĂ DE STUDIU 1.1. Conceptul despre finanțele publice. Apariția și funcționarea finanțelor publice sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii și își au originea... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Internaționale

Curs 1 Cum rezultă dintr-o definiție clasică valuta este moneda natională a unei țări în măsura în care îndeplinește: -Funcția de instrument de plată și de rezervă pe plan internațional. -Așadar valutele sunt monedele emise de autorități monetare anume și folosite în operațiuni de decontări și tranzacții... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Conturile internaționale

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare și monetare intervenite între rezidenții unei economii și restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements... citește mai departe

72 pagini Gratis Cuprins Extras

Analiza portofoliului format din acțiunile BRD Groupe Societe Generale S.A. și S.N.G.M. Romgaz S.A

Lucrarea nr.1-Analiza rentabilităților și riscului acțiunilor și indicele BET pentru luna noiembrie 2019 Descrierea acțiunilor și a indicelui BET BRD Groupe Societe Generale a fost constituită ca bancă comercială independentă, la data de 1 ianuarie 1990, sub formă juridică de entitate pe acțiuni, a cărui capital... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are sediul în municipiul București. Printre principalele atribuții ale Băncii Naționale a României regăsim: emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace de plată... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Economia mondială 2020

1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; -... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Moneda, credit, bănci

CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind prezentă la tranzacții sub forma unor mărfuri obișnuite și foarte variate. Astfel în Europa bunurile care au îndeplinit funcția de monedă au fost vitele, în Africa sarea și... citește mai departe

86 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale activității instituțiilor specializate în economisire-creditare în domeniul locativ

Capitolul 1. Băncile de economisire-creditare în domeniul locativ - componentă a băncilor specializate 1.1. Scurt istoric al băncilor specializate Băncile și sistemul bancar nu sunt nici pe departe o inovație recentă a modernității. Primele evocări ale activităților de tip bancar atestă existența acestora cu 20... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei, Se va verifica sa nu fie doua lucrari identice!!! Tabelul 1. Cheltuieli pentru cumpărarea produselor alimentare , % din volumul total al cheltuielilor, y Salariu... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Investiții directe și finanțarea lor

Proiectele de investiții Rentabilitatea Rentabilitatea proiectelor de investiții ar trebui cuantificată pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea le generează de-a lungul duratei lor de viață. Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate cerută ar trebui estimată în funcție de costul de oportunitate ale... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras

Finanțe

SUBIECTUL 1 Conceptul de finanțe Finanțele reprezintă un anumit tip de relație de repartiție a produsului social și în special a venitului național concretizate în transferuri bănești de la agenții economici, instituții sau persoane fizice, precum și între agenții economici, între instituții și chiar în interiorul... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte examen MFFAE

Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1)... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe publice

1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Băncile autohtone versus băncile cu capital străin - binecuvântare sau blestem

Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al... citește mai departe

79 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcțiile finanțelor publice

Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument de comunicare - “Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii.... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

International monetary economics

CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bugetul local și procesul bugetar local

1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru... citește mai departe

97 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview