Conturile internaționale

Curs
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 72 în total
Mărime: 7.24MB (arhivat)
Publicat de: Alina M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorica Lopotenco

Cuprins

  1. Balanța de Plăți Externe: concept, structură, factori de influență
  2. Metode de ajustare și de echilibrare ale balanței de plăți externe
  3. Poziția internațională investițională
  4. Lichiditatea internațională și rezervele valutare
  5. Evaluarea datoriei externe și metodele de gestionare a acesteia

Extras din curs

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE

Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare și monetare intervenite între rezidenții unei economii și restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements Manual", Ed. 6, 2009)

Concepte care stau la baza elaborării BPE:

rezident / nerezident;

centru de interes;

teritoriu economic;

fluxuri reale / fluxuri financiare;

natura tranzacțiilor,

prețul,

momentul și modalitatea de înregistrare a acestora.

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE: CONCEPT, STRUCTURĂ, FACTORI DE INFLUENȚĂ

Teritoriu economic al unei țări nu corespunde neapărat zonei delimitate de frontierele politice. El acoperă teritoriul geografic administrat de un guvern. Teritoriul economic al unei țări cuprinde spațiul aerian, apele teritoriale, teritorii din apele internaționale asupra cărora țara are drepturi exclusive, enclavele teritoriale din restul lumii, orice zonă liberă, depozitele de graniță sau unități operate de întreprinderi nerezidente sub controlul vamal al țării respective. Teritoriul economic al unei țări cuprinde enclavele teritoriale utilizate de guvernele străine sau de organizații internaționale în interiorul granițelor geografice ale țării.

Centrul de interes economic al unei persoane fizice sau juridice se află într-o țară atunci când există plasamente (domiciliul, loc de producție sau spații destinate altor utilizări) pe teritoriul economic al țării respective unde sau de unde s-a angajat sau intenționează să se angajeze în activități și tranzacții economice la o scară apreciabilă pe o perioadă nedeterminată sau limitată de timp, dar nu mai scurtă de un an. Proprietatea terenurilor și/sau a imobilelor pe teritoriul economic al unei țări este o condiție suficientă pentru ca proprietarul să aibă un centru de interes economic în țara respectivă

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE: CONCEPT, STRUCTURĂ, FACTORI DE INFLUENȚĂ

Evaluarea tranzacției se face la prețul pieței, reprezentând suma de bani pe care potențialul cumpărător o plătește pentru a achiziționa ceva de la potențialul vânzător, ambii parteneri fiind părți independente, reunite în tranzacția respectivă din interes strict comercial.

Momentul de înregistrare al tranziției este momentul schimbului (real sau estimat) de proprietate. S-a convenit ca aproximare rezonabilă a momentului înregistrări data la care operațiunea valutară este înscrisă în evidențele contabile ale societăților bancare.

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE: CONCEPT, STRUCTURĂ, FACTORI DE INFLUENȚĂ

Balanța de plăți globală înregistrează toate operațiunile economice ale unei țâri cu restul lumii;

Balanța de plăți regională înregistrează toate operațiunile economice ale unei țâri cu un grup de țâri, uniune economică sau monetară;

Balanța de plăți bilaterală înregistrează operațiunile economice între două țări;

Balanța de plăți program este varianta proiectată pe un orizont de timp viitor, proiecțiile referindu-se în principal la contul curent și la investițiile nete în economic. în funcție de valorile proiectate se va determina necesarul de resurse pentru a acoperi eventualele deficite de cont curent și care se pot obține din credite externe sau din activele de rezervă;

Balanța de piață are în vedere fluxurile de încasări și plăți în valută înregistrate pe o perioadă determinată (de regulă mai mică de un an). În cazul acestei balanțe sunt înregistrate și previziunile cu privire la încasările / plățile potențiale.

Conținut arhivă zip

  • Conturile internationale.pptx

Alții au mai descărcat și

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are...

Analiza portofoliului format din acțiunile BRD Groupe Societe Generale S.A. și S.N.G.M. Romgaz S.A

Lucrarea nr.1-Analiza rentabilităților și riscului acțiunilor și indicele BET pentru luna noiembrie 2019 Descrierea acțiunilor și a indicelui BET...

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei,...

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI...

Situațiile financiare anuale consolidate

Introducere Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de...

Moneda, credit, bănci

CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind...

Particularități ale activității instituțiilor specializate în economisire-creditare în domeniul locativ

Capitolul 1. Băncile de economisire-creditare în domeniul locativ - componentă a băncilor specializate 1.1. Scurt istoric al băncilor...

Finanțe Internaționale

Curs 1 Cum rezultă dintr-o definiție clasică valuta este moneda natională a unei țări în măsura în care îndeplinește: -Funcția de instrument de...

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Bancpost

I. SCURT ISTORIC Bancpost a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca societate pe acţiuni cu capital de stat, ca urmare a procesului de...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Tendințe ale distribuției pe plan internațional

TENDINTE IN EVOLUTIA COMERTULUI PE PLAN MONDIAL, FACTORII DE INFLUENTA, TIPOLOGIA TENDINTELOR TENDINTE IN EVOLUTIA COMERTULUI CU AMANUNTUL PE PLAN...

Ai nevoie de altceva?