Finanțe

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33841
Mărime: 249.84KB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei LAzar

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE

1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI DISCIPLINĂ DE STUDIU

1.1. Conceptul despre finanțele publice.

Apariția și funcționarea finanțelor publice sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii și își au originea legată de apariția și funcționarea statului.

Stratificarea societății pe clase sociale și interese diferite a determinat odată cu apariţia statului, instituţie supremă a guvernării sociale şi apariţia unor instituţii sub coordonarea acestuia ca de exemplu: armata, justiţia, poliție, parlamentul, instituții sociale.

Apar astfel membri ai colectivităţii umane care părăsesc sfera producţiei de bunuri materiale şi se ocupă cu apărare, instruire, sănătate, existența acestora fiind condiționată de redistribuirea veniturilor din sfera productivă.

Separarea statului şi a instituţiilor sale de societate în sfera relaţiilor economice, obligă statul la asigurarea veniturilor, cheltuielilor şi împrumuturilor sale proprii. Procurarea resurselor necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale se face pe calea constrângerii pe care o exercită asupra membrilor societăţii ce realizează venituri. Astfel în procesul procurării şi repartizării resurselor de care are nevoie statul pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinile sale apar anumite relaţii sociale.

Acestea sunt de natură economică şi exprimă repartizarea unei părţi din produsul intern brut, prin intermediul statului între diferite categorii sociale. Relaţiile acestea, apărute în procesul de formare şi repartizare a resurselor necesare statului în formă bănească sunt relaţii financiare sau pe scurt finanţe.

Existenţa finanţelor este indisolubil legată de existenţa statului şi de folosirea banilor şi a formelor valorice în repartizarea produsului intern brut. În toate orânduirile social - economice finanţele au îmbrăcat fără excepţie forma valorică bănească dar în fiecare dintre acestea ele au îndeplinit un anumit rol, corespunzător condiţiilor economice, politice şi sociale în care au funcționat, caracterizându-se prin câteva trăsături economice:

a) Resursele mobilizate la dispoziţia statului sunt produsul muncii celor ocupaţi în sfera producţiei materiale şi a serviciilor şi care sunt cedate în folosul statului;

b) Prelevările (preluările) de resurse la dispoziţia statului, au caracter

obligatoriu şi nu benevol, iar neîndeplinirea acestor obligaţii atrage sancţiunea legii celor ce nu le respectă;

c) De pe urma cheltuielilor publice, există un beneficiu direct al celor implicaţi (funcţionarii, medicii, profesorii etc sub formă de salarii) dar şi un beneficiu indirect general (starea de sănătate, cultură, ordine publică, drumuri etc.)

Cu timpul cuvântul finanţe a căpătat un sens foarte larg incluzând în momentul de faţă noţiuni ca: bugetul statului, creditul, operaţiile bancare şi de bursă, relaţiile şi operaţiunile băneşti, creanţe şi obligaţii de plată în bani indiferent de subiectul acestora.

Concepţiile specialiştilor despre finanţe nu sunt unitare, înţelesurile folosite de economişti fiind diferite ca de exemplu :

− Fonduri băneşti la dispoziţia statului;

− Mijloace de intervenţie a statului în economie;

− Metode de gestionare a banului public;

− Act juridic între stat şi membrii societăţii;

− Relaţii sociale, de natură economică care apar în procesul constituirii fondurilor publice de resurse băneşti şi repartizării acestora în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societăţii.

Literatura de specialitate face distincție între finanțele publice și finanțele private. Finanțele publice sunt asociate cu statul, cu unitățile administrativ - teritoriale, cu instituții publice, în legătură cu resursele și cheltuielile acestora.

Pe de altă parte, finanțele private se referă la întreprinerile economice, cu societățile bancare și de asigurări, în legătură cu resursele și cheltuielile acestora, cu creanțele de încasat și obligațiile de plată, cu asigurările și reasigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă.

Între finanţele publice şi finanţele private există unele asemănări și deosebiri. ASEMĂNĂRI:

1. Finanţele publice şi cele private trebuie să asigure un echilibru financiar pentru a garanta funcţionarea normală a sectoarelor de activitate pe care le coordonează;

2. Finanţele publice şi finanţele private au un cadru organizatoric bine definit;

3. Finanţele publice şi finanţele private funcţionează în baza reglementărilor legale; DEOSEBIRI :

1. Privind modul de colectare a resurselor

− Resursele necesare realizării funcţiilor şi sarcinilor statului (finanţele publice), se procură de la persoane fizice şi juridice în principal prin măsuri de constrângere şi într-o mică parte prin împrumuturi şi relaţii contractuale.

− Resursele necesare întreprinderilor (finanţele private), pe lângă disponibilităţile proprii, se procură pe baze contractuale în condiţiile rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital de împrumut.

2. Privind posibilităţile de executare silită

− Împotriva statului şi instituţiilor sale (finanţe publice) nu poate fi urmată calea executării silite în cazul neîndeplinirii obligațiilor.

− Împotriva finanţelor private (întreprinderi, societăţi) calea principală este aceea a executării silite dacă nu-şi onorează obligaţiile sau nu-şi onorează angajamentele contractuale,.

3. Privind efectul utilizării resurselor

− Efectul utilizării resurselor colectate de finanţele publice este satisfacerea nevoilor generale ale societăţii.

− Efectul utilizării resurselor colectate (formate) de finanţele private este în slujba unui grup restrâns respectiv întreprinzătorul în cauză.

4. Privind gestiunea resurselor

− Gestiunea finanţelor publice este supusă dreptului public (prevederi în lege)

− Gestiunea finanţelor private (întreprinderi, societăţi) este supusă dreptului comercial (contracte).

Trebuie făcută precizarea că noţiunile de finanţe publice şi finanţe private sunt specifice ţărilor cu economie de piaţă, în care se impune o delimitare clară între sectorul public şi cel privat.

În economiile socialiste (comuniste), noţiunea de finanţe private este privată de obiect, deoarece proprietatea este colectivă de stat sau de grup. Se utilizează

noțiunea de finanțe socialiste, care cuprinde finanțele statului și a unităților sale, finanțele organizațiilor cooperatiste.

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57
Finanțe - Pagina 58
Finanțe - Pagina 59
Finanțe - Pagina 60
Finanțe - Pagina 61
Finanțe - Pagina 62
Finanțe - Pagina 63
Finanțe - Pagina 64
Finanțe - Pagina 65
Finanțe - Pagina 66
Finanțe - Pagina 67
Finanțe - Pagina 68
Finanțe - Pagina 69
Finanțe - Pagina 70
Finanțe - Pagina 71
Finanțe - Pagina 72
Finanțe - Pagina 73
Finanțe - Pagina 74
Finanțe - Pagina 75
Finanțe - Pagina 76
Finanțe - Pagina 77
Finanțe - Pagina 78
Finanțe - Pagina 79
Finanțe - Pagina 80
Finanțe - Pagina 81
Finanțe - Pagina 82
Finanțe - Pagina 83
Finanțe - Pagina 84
Finanțe - Pagina 85
Finanțe - Pagina 86
Finanțe - Pagina 87
Finanțe - Pagina 88
Finanțe - Pagina 89
Finanțe - Pagina 90
Finanțe - Pagina 91
Finanțe - Pagina 92
Finanțe - Pagina 93
Finanțe - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Finante.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Finanțe publice

In literatura de specialitate exista mai multe acceptiuni cu privire la termenul de finante publice,astfel unii autori considera finantele publice...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Finanțe publice

CAP.I CONTINUTUL,FUNCTIILE SI ROLUL FINANTELOR Finantele reprezinta mobilizarea si utilizarea unei parti din PIB sub forma baneasca pentru...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea deficitului bugetar și impactul acesteia

INTRODUCERE Finantarea monetara a defictului bugetar, reprezinta o solutie politica bugetara care presupune asa – zisa “creatie de moneda”....

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderilor

Radacinile firmei se afla in Germania, locul in care este una dintre cele mai mari companii in domeniul de comert en-detail. 1984 a fost anul in...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Practică finanțe bănci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE...

Ai nevoie de altceva?