Finanțe

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 36922
Mărime: 969.06KB (arhivat)
Publicat de: Vera Tătaru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Unitatea de învăţare 1.
 2. Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora (2 ore)
 3. Unitatea de învăţare 2.
 4. Procese şi fluxuri financiare (2 ore)
 5. Unitatea de învăţare 3.
 6. Sistemul cheltuielilor bugetare (2 ore)
 7. Unitatea de învăţare 4.
 8. Sistemul veniturilor bugetare (2 ore)
 9. Unitatea de învăţare 5.
 10. Impozite, taxe şi contribuţii – consideraţii generale (2 ore)
 11. Unitatea de învăţare 6.
 12. Bugetul de stat (2 ore)
 13. Unitatea de învăţare 7.
 14. Bugetele locale (2 ore)
 15. Unitatea de învăţare 8.
 16. Consideraţii generale privind pieţele financiare (2 ore)

Extras din curs

Unitatea de învăţare 1

Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora

1.1. Introducere

1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare

1.3. Conţinutul unităţii de învăţare

1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu

1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice

1.4. Îndrumar pentru autoverificare

1.1. Introducere

Disciplina Finanțe a fost înscrisă în planul de înățământ drept disciplină fundamentală, deducând de aici faptul că prin parcurgerea conținutului acesteia studenții își vor însuși cunoștințe de bază în domeniul de stuiu respectiv. În îndeplinirea acestui scop este necesar să pornim de la a stabili conținutul noțiunii finanțe pornind de la etimologia acesteia. Abordările finanțelor în diferite forme de manifestare prezente, reprezintă, în opinia noastră, un alt reper în îndeplinirea scopului parcurgerii acestei discipline.

1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare

Obiectivele unităţii de învăţare:

- cunoașterea etimologiei cuvântului finanțe

- definirea expresiilor finanțe publice, finanțe private

- cunoașterea caracteristicilor finanțelor publice, respectiv a finanțelor private

- cunoașterea funcțiilor finanțelor publice.

Competenţele unităţii de învăţare:

- studenţii vor putea să definească termeni precum finanțe, finanțe publice, finanțe private

- studenţii vor putea să diferențieze finanțele publice de finanțele private

- studenții vor cunoaște funcțiile finanțelor publice.

Timpul alocat unităţii de învățare:

Pentru unitatea de învățare Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora timpul alocat este de 2 ore.

1.3. Conţinutul unităţii de învăţare

1.3.1. Conceptul de „finanțe”

Noțiunea de finanțe provine latinescul „finare”, care se traduce prin a termina, a încheia un diferend, o acțiune judiciară în legatură cu plata unei sume de bani. De la acest cuvânt s-a format „financia” sau „financia pecuniaria”, adică plata în bani. Se presupune că din aceste cuvinte latinești s-a născut noțiunea „finance” folosită în Franța în secolele XV-XVI, care avea mai multe înțelesuri și anume: sume de bani, resurse bănești, venit al statului, iar „les finances” echivala cu gospodaria publică, patrimoniul statului

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește „finanțele” ca fiind:

1. totalitatea mijloacelor bănești care se găsesc la dispoziția unui stat și care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor sale

2. știință care studiază finanțele

În opinia noastră

- „finanțele” reprezintă o parte a relațiilor economico-sociale, exprimate în formă bănească, cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici

- „finanțele”, în general, includ și creditul, finanțele private, asigurările

- în abordarea noțiunii „finanțe”, este necesar să facem distincție între „finanțele publice” și „finanțele private”

Finanțele publice exprimă relații sociale de natură economică, născute în procesul de constituire și utilizare a resurselor financiare publice de către stat, pe de o parte, și membrii săi, pe de altă parte, în vederea satisfacerii nevoilor de interes general ale societății.

Finanțele private exprimă relațiile social-economice bănești prin intermediul cărora entitățile economice își constituie, gestionează și controlează resursele financiare. Entitățile economice își procură resursele financiare necesare din activitatea și rezultatele economice proprii și de pe piața financiară.

Deosebiri între finanțele publice și finanțele private

1. Constituirea resurselor finanțelor publice se face, în cea mai mare măsură, prin constrângere de la persoane fizice sau juridice, și numai într-o anumită măsură, și pe calea împrumuturilor, pe bază de relații contractuale.

Resursele necesare finanțelor private se realizează, în primul rând, pe calea disponibilităților proprii ale entităților economice, iar diferența necesară se realizează pe bază contractuală, în condițiile cererii și a ofertei, prin credit bancar.

2. În situația în care statul nu își onorează obligațiile de finanțări aprobate prin bugete, împotriva acestuia nu se pot lua măsuri de executare silită. În schimb, executarea silită este principala cale de soluționare a neachitării obligațiilor entităților economice către bugetul statului sau a nerespectării angajamentelor contractuale privind creditele .

3. Scopul constituirii resurselor publice este acela al satisfacerii nevoilor generale ale societății, în timp ce scopul constituirii resurselor financiare private este acela al obținerii de profit și al maximizării acestuia, în beneficiul unui grup restrâns de întreprinzători sau chiar al unuia singur.

4. Gestiunea fondurilor publice este supusă reglementărilor dreptului public, în timp ce gestiunea finanțelor private este supusă, în primul rând, dreptului comercial, și numai în relațiile entităților economice cu statul, intervin și reglementările dreptului public.

5. La constituirea resurselor financiare publice participă toți membrii societății, persoane fizice și juridice (care au venituri impozabile sau dețin averi), iar la formarea fondurilor private participă un număr restrâns de persoane, uneori chiar și una singură.

6. Prin politicile fiscale și bugetare folosite de stat cu prilejul constituirii și utilizării resurselor financiare publice, statul intervine în viața economică și socială, avantajând sau sancționând financiar anumiți subiecți din economie și societate, așa cum înțelege el că este avantajos pentru economie și echitabil pentru societate.

În cadrul finanțelor private, în procesul de distribuire a câștigurilor, iau parte numai persoane care au participat la constituirea resurselor în mod direct și proporțional cu contribuția fiecăreia la capitalul social, după ce și-au onorat obligațiile fiscale pentru societate.

Bibliografie

1. Anghelache Gabriela, Piața de capital. Caracteristici. Evoluții. Tranzacții, Editura Economică, București, 2004

2. Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Risti Lucia, Gânguță Alina, Finanțele publice ale României, Ediția a III-a, Editura Economică, București, 2007

3. Melicher W. Ronald, Norton A. Edgar, Introduction to finance: Markets, Investments and financial management, Wiley, 2007

4. Stâneanu Gheorghe, Florea Cristina Gabriela, Finanţele firmei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004

5. Zaharia Vasile, Finanţe publice, Editura George Bariţiu, Cluj Napoca, 2002

6. Stancu Ion, Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor, Analiza şi gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2002

7. Banks Erik, Finance – the basics, Routledge, Abingdon, 2007

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57
Finanțe - Pagina 58
Finanțe - Pagina 59
Finanțe - Pagina 60
Finanțe - Pagina 61
Finanțe - Pagina 62
Finanțe - Pagina 63
Finanțe - Pagina 64
Finanțe - Pagina 65
Finanțe - Pagina 66
Finanțe - Pagina 67
Finanțe - Pagina 68
Finanțe - Pagina 69
Finanțe - Pagina 70
Finanțe - Pagina 71
Finanțe - Pagina 72
Finanțe - Pagina 73
Finanțe - Pagina 74
Finanțe - Pagina 75
Finanțe - Pagina 76
Finanțe - Pagina 77
Finanțe - Pagina 78
Finanțe - Pagina 79
Finanțe - Pagina 80
Finanțe - Pagina 81
Finanțe - Pagina 82
Finanțe - Pagina 83
Finanțe - Pagina 84
Finanțe - Pagina 85
Finanțe - Pagina 86
Finanțe - Pagina 87
Finanțe - Pagina 88
Finanțe - Pagina 89
Finanțe - Pagina 90
Finanțe - Pagina 91
Finanțe - Pagina 92
Finanțe - Pagina 93
Finanțe - Pagina 94
Finanțe - Pagina 95
Finanțe - Pagina 96
Finanțe - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Finante.pdf

Alții au mai descărcat și

Evoluția impozitelor indirecte în România și influența acestora asupra resurselor financiare publice

PREZENTAREA GENERALA A IMPOZITELOR INDIRECTE Alaturi de impozitele directe, impozitele indirecte reprezinta resurse financiare necesare acoperirii...

Analiza echilibrului financiar în cadrul diagnosticului financiar

Cap. 1 Consideratii teoretice privind diagnosticul financiar in cadrul unei intreprinderi 1.1 Consideratii generale privind diagnosticul financiar...

Modalități de finanțare a deficitului bugetar

Introducere Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic al lumii contemporane. Un deficit bugetar cronic de proporţii poate provoca...

Veniturile bugetului de stat

CAP.I Prezentarea generală a veniturilor bugetului de stat Veniturile bugetului de stat, reprezintă acea parte a veniturilor publice cuvenită...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea deficitului bugetar și impactul acesteia

INTRODUCERE Finantarea monetara a defictului bugetar, reprezinta o solutie politica bugetara care presupune asa – zisa “creatie de moneda”....

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderilor

Radacinile firmei se afla in Germania, locul in care este una dintre cele mai mari companii in domeniul de comert en-detail. 1984 a fost anul in...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Practică finanțe bănci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE...

Ai nevoie de altceva?