Funcțiile finanțelor publice

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2240
Mărime: 23.42KB (arhivat)
Publicat de: Larisa P.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers.

A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate între ele:

1. Constituirea fondurilor;

2. Distribuirea fondurilor.

1. La constituirea fondurilor de resurse bănești participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se regăsesc:

- Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat;

- Societățile comerciale cu capital privat sau mixt;

- Organizațiile cooperatiste;

- Instituțiile publice;

- Populația;

- Persoanele fizice sau juridice rezidente în străinătate.

Din veniturile acestora se prelevă la dispoziția statului fonduri bănești sub diferite forme: impozite, taxe, contribuții de asigurări sociale, contribuții pentru constituirea unor fonduri speciale cu destinație economică sau socială, amenzi, penalități, vărsăminte din veniturile instituțiilor publice, chirii din concesiuni și închirieri de terenuri sau alte bunuri proprietate de stat, venituri din valorificarea unor bunuri proprietate de stat sau bunuri confiscate, împrumuturi de stat primite de la persoane fizice sau juridice, rate din împrumuturi acordate anterior de stat și care sunt rambursate, donații, ajutoare și alte transferuri primite, alte venituri. Izvorul acestor prelevări îl reprezintă în majoritatea cazurilor P.I.B.-ul iar partea covârșitoare este de natură financiar-fiscală.

2. Distribuirea fondurilor constă în utilizarea acestor fonduri mobilizate anterior, generând relații bănești între stat, pe de o parte, și beneficiarii acestui fond pe de altă parte.

Concret această fază constă în stabilirea cheltuielilor publice pe destinații:

- acțiuni socio-culturale (învățământ, sănătate, cultură);

- apărarea națională și ordinea publică internă;

- acțiuni cu caracter economic;

- gospodărie comunală și locuințe;

- datorie publică.

Acest proces de distribuire este parțial și un act de decizie politică, întrucât, de regulă, cererea de resurse financiare depășește oferta de resurse financiare.

Cheltuielile publice îmbracă următoarele forme:

a. plata salariilor și a altor drepturi de personal din sectorul public;

b. procurări de bunuri și servicii pentru sectorul public;

c. subvenții acordate unor întreprinderi publice sau private;

d. transferuri către anumite categorii de persoane fizice sub forma pensiilor, alocațiilor, burselor;

e. investițiile publice;

f. constituirea rezervelor materiale de stat.

Așadar, constituirea și utilizarea fondurilor financiare publice este un proces continuu ce se realizează cu ajutorul funcției de repartiție.

B. Funcția de control. Finanțele publice pe lângă funcția de repartiție îndeplinesc și funcția de control, care are o sferă mai largă întrucât vizează pe lângă constituirea și repartizarea fondurilor financiare publice și modul de utilizare al acestora. Controlul exercitat de către stat cuprinde toate domeniile vieții sociale care aparțin sectorului public: activitate economică, cultural-educativă, sănătate, ordine publică, apărare națională.

În fiecare dintre aceste domenii controlul vizează cel puțin trei aspecte:

- Sarcinile specifice ce revin fiecărui domeniu și modul de realizare al lor;

- Efortul financiar din partea statului pe care îl indică desfășurarea activității respective;

- Efectele utile ce se obțin și care pot fi cuantificate în valori.

Atribuții de control în domeniul finanțelor publice au numeroase organe începând cu Parlamentul care exercită un control politic cu ocazia aprobării proiectului de buget și a fondului de încheiere a execuției bugetare.

Controlul financiar propriu-zis se exercită de Ministerul Finanțelor, Trezoreria publică, Direcțiile județene ale finanțelor publice și Administrațiile financiare; Garda financiară și Curtea de conturi. Mai există și un control financiar propriu care se execută de către organele specializate de control din ministere, întreprinderi publice și instituții publice.

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE

1. Conținutul cheltuielilor publice;

2. Clasificarea cheltuielilor publice;

3. Cauzele și consecințele creșterii cheltuielilor publice.

1. CONȚINUTUL CHELTUIELILOR PUBLICE

Cheltuielile publice concretiz

ează cea de a doua fază a funcției de repartiție a finanțelor publice și anume aceea a repartizării resurselor financiare pe destinații.

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească care se manifestă între stat pe de o parte și persoane fizice și juridice pe de altă parte cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia.

Conținutul economic al cheltuielilor publice se află în strânsă legătură cu destinația lor. Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de P.I.B. (valoarea plăților pe care statul le efectuează prin instituțiile sale publice sub forma cheltuielilor curente) iar alte cheltuieli publice exprimă o avansare de P.I.B. (participarea statului la finanțarea investițiilor brute atât în sfera producției materiale cât și nemateriale).

Se impune, de asemenea, a se face o delimitare între noțiunea de cheltuieli publice și cheltuieli bugetare.

Preview document

Funcțiile finanțelor publice - Pagina 1
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 2
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 3
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 4
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 5
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 6
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 7
Funcțiile finanțelor publice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Functiile finantelor publice.docx

Alții au mai descărcat și

Dimensiune și structura cheltuielilor publice la nivel de stat în Germania pe perioada 2005-2009

Cap. I. Notiuni generale despre Germania Republica Federala Germania (in germana Bundesrepublik Deutschland), denumita colocvial Germania...

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Sistemul cheltuielilor locale la nivelul Județului Galați

I. Notiuni generale 1.1.Bugetul local Bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute și aprobate annual veniturile și cheltuielile...

Coordonatele politicii fiscal-bugetare promovată în România în perioada 2009-2014 și efectele acesteia

Capitolul I Definirea conceptului de politică fiscal-bugetară 1.1 Conceptul de politică fiscală Conceptul de politică fiscal este definit cu...

Referat finanțe publice

1. Sistemul pârghiilor financiare Noţiunea de pârghie provine din fizică, cu semnificaţia unei forţe care dă un impuls unui anumit fenomen sau...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Te-ar putea interesa și

Funcțiile Finanțelor Publice

Argument Finanţele publice sunt necesare, în mod subiectiv şi obiectiv, deoarece contribuie la realizarea sarcinilor şi funcţiilor statului, care...

Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice

Capitolul 1. Conceptul de finanţe publice Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar...

Funcția de Control a Finanțelor Publice

1. NOŢIUNI GENERALE Nevoile şi interesele publice se realizează de către stat, în principal prin bani. Într-adevăr, cheltuielile pe care le are de...

Funcțiile finanțelor publice

Aparitia finantelor publice se datoreaza unor necesitati si cauze obiectiv determinate, functia lor principala fiind aceea de a procura resursele...

Funcțiile și rolul finanțelor publice

Functiile finantelor reprezinta manifestarea esentei economice a finantelor. Ele se manifesta in procesul distribuirii si redistribuirii unei parti...

Obiectul și funcțiile finanțelor publice - relațiile financiare

NOTIUNEA DE FINANTE Aparitia si evolutia finantelor publice este inseparabil legata de existenta de tip statal si folosirea banilor si formelor...

Obiectul și Funcțiile Finanțelor Publice

Notiunea de finante publice. Nevoile si interesele publice se realizeaza de catre stat, in principal, si uneori, exclusive prin bani. Intr-adevar,...

Funcția de distribuire a finanțelor publice

Finantele publice reprezinta acele procese si relatii economice care sunt implicate in formarea, alocarea si utilizarea resurselor financiare...

Ai nevoie de altceva?