Cursurile din domeniul Limba Română

Noțiuni de fonetică

Fonetica este o ramură a lingvisticii care studiază sunetele vorbirii din punct de vedere fizic ( articulatoriu și acustic ), precum și calitățile fizice ale acestora. I. SUNET. LITERĂ. ALFABET. CORESPONDENȚA DINTRE SUNETE ȘI LITERE A. SUNETUL este elementul vorbirii rezultat din modificarea curentului de aer... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Limba Română

- Genul epic- cuprinde operele in proza sau in versuri, in care autorul isi exprima viziunea despre lume in mod indirect. Caracteristici: -prezenta unui narator care povesteste sau reda intamplarile folosind persoana intai(naratiune subiectiva), sau persoana a treia(naratiune obiectiva). -intamplarile sunt... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Suport curs istoria limbii

1. Caracteristici generale ale românei literare Am văzut în capitolul anterior că limba literară este o realitate istorică, o varietate lingvistică sau o formă a limbii naţionale cu funcţii comunicative şi social culturale bine determinate. Ca instrument al comunicării scrise “înalte”, româna literară poate fi... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Metode de lucru în grup la limba și literatura română - aplicații

CAPITOLUL I. Grupurile. Felul grupurilor şi tehnici de constituire a grupurilor 1. Raportul dintre echipa de lucru şi grupul de muncă Conceptele de grup şi de echipă nu sunt sinonime. Scopul pentru care sunt constituite, structura lor şi modul de funcţionare ne permit să apreciem că, în timp ce toate echipele pot... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Predicatul

A. Note definitorii - predicatul atribuie subiectului o acţiune, o stare, o caracteristică ori o însuşire; - predicatul este partea cea mai importantă a unei propoziţii; fără el este, de cele mai multe ori, imposibil să comunicăm prin cuvinte o idee; - prin predicat se realizează predicaţia unei propoziţii; -... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Tautologia

Cele două erori se aseamănă prin faptul că presupun repetarea aceleiaşi noţiuni, deşi aceasta are loc în forme diferite. De aceea ele sunt fie confundate, fie asimilate aceleiaşi realităţi, lucru care nu trebuie respins cu asprime. Tautologia (grecescul tautos = „acelaşi” şi logos = „discurs”, „idee”) are câteva... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Concepte operaționale

Figuri de stil Epitetul - „Partea de vorbire sau de fraza care determina, in lucrarile sau actiunile exprimate, printr-un substantiv sau verb, insusirile lor estetice, adica acelea care pun in lumina felul cum le vede sau cum le simte scriitorul si care au un rasunet in sensibilitatea si fantezia cititorului”... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Fonetică

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Argument pentru o fonetică integrată Fonetica se constituie ca ştiinţă de sine stătătoare la începutul secolului al XX-lea, datorându-şi apariţia curentelor structuraliste. Precursorii foneticii aparţin secolului anterior, dar putem vorbi despre preocupări pentru studiul sunetelor mult... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Limba română actuală

În stadiul actual de evoluţie, româna : 1) este limba comună şi oficială a unui stat naţional unitar; 2) prezintă o serie de ramificaţii: I. literare (culturale) II. neliterare: - sociale şi - teritoriale Concluzie: utilizarea aceleiaşi limbi de către membrii aceleiaşi comunităţi nu exclude, ci,... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras

Lingvistică istorică până în secolul al XIX-lea

Antichitate, Evul Mediu, Renaştere Timp îndelungat, studiul limbajului a fost determinat de preocupări nelingvistice. Astfel, iniţial motivaţiile au fost religioase. Pentru greci şi romani, interesul pentru limbaj intra în sfera filosofiei şi a retoricii, deşi apar gramatici. În Evul Mediu, interesul era în bună... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Direcția americană-britanică - teoria actelor de vorbire

Produs al unei directii noi in cadrul folosirii limbajului, care s-a conturat in secolul 20. Aceasta teorie a fost formulata de John Longshaw Austin(filozof britanic).Ulterior a fost dezvoltat mai ales prin intermediul sintezei critice realizate de catre un filozof american-John Sealle.,acesta merita sa fie... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Perioada Postbelică

1. Obiective educaţionale La sfârşitul lecţiei, cursanţii trebuie să ştie: - Să distingă judecăţile estetice de cele nespecifice literaturii - Să opereze cu criteriile de periodizare a epocii literare postbelice - Să evalueze corect conţinutul fiecărei etape a acestei epoci 1.1.Consideraţii generale 1.1.1.... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Cultura și Limbile Europei

Cultură şi limbă În accepţiunea obişnuită, comunicarea este modul fundamental de interacţiune psiho-socială a indivizilor umani prin care se realizează transmiterea de informaţii şi se obţin modificări de comportament individual. Dacă această interacţiune antrenează indivizii unui grup întreg (care reprezintă o... citește mai departe

133 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Figurile Așteptării

Aşteptarea pune în relaţie prezenţa şi absenţa, relevînd raportul necesar dintre ele; rolul său este unul preponderent mediator. Nefiind niciodată neutră, aşteptarea potenţează finitudinea noastră, scoţînd în evidenţă faptul că există, aşa cum spune şi Ecleziastul, un timp anume pentru fiecare lucru. Ceea ce... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Metodologia Predarii-Invatarii-Evaluarii Compunerilor

Introducere „La originea întocmirii programei se află copilul. Cunoştinţele copiilor determină programa şcolară, iar aceste cunoştinţe trebuie în primul rînd căutate în manifestările concrete ale copilului”. Ruth Charney Eu aş mai adăuga, „trebuie căutate cunoştinţele copilului atît în manifestările concrete cît... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Motivul zburătorului în literatură

1. Noţiuni generale despre mit Raporturile dintre literatură şi mit sunt de o deosebită complexitate.Relaţia mit – literatură, plasată în orizont ontologic,deschide căi de înţelegere a modalităţilor prin care omenirea „ fiinţează” şi „se manifestă” , nu în planul realităţii fizice( biologice), ci în acela al... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Elemente postmoderne în O seară la operă de Mircea Cărtărescu

În interiorul postmodernismului, fenomen cultural şi literar complex, Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist şi critic literar, este o personalitate de referinţă. Dintre volumele sale amintim:Faruri, vitrine, fotografii...( 1980), Poeme de amor (1983), Totul (1985), Levantul (1990), Visul (1989), Travesti (1994),... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Limba română contemporană

I. RAPORTURILE (RELAŢIILE) SINTACTICE 1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI Relaţia sintactică reprezintă un factor de coeziune, asigurînd îmbinarea unităţilor sintactice inferioare în unităţi sintactice superioare, şi anume îmbinarea părţilor de propoziţie în propoziţie şi a propoziţiilor în frază. Un enunţ, poate fi... citește mai departe

145 pagini Gratis Cuprins Extras

Istoria Limbii Române

I. Obiectul Istoriei limbii române Istoria limbii române sau Gramatica istorică, cum era numită altădată această disciplină filologiecă universitară, este unul din compartimentele principale ale istoriei limbii literare şi are ca obiect de cercetare procesul constituirii şi evoluţia sistemului limbii, a normelor... citește mai departe

229 pagini Gratis Extras Preview

Dinamica limbii române actuale

- limba este un sistem - „semn lingvistic” = unu sau mai multe cuvinte cu sens unitar - structuralism in lingvistica Ferdinand de Saussure (1916) - introduce lingvistica  parte a semioticii (stiinta generala a semnelor) - semiotica in acceptia ei clasica are 3 ramuri: - a. Semantica – relatia dintre semn si... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Lirica lui Bacovia

Lirica bacoviana a sedus critica literara inca de la inceput si, in ciuda aparentei monotonii, aproape nimeni nu l-a acuzat pe poet de manierism. Pe rand, criticii au vorbit despre Bacovia poet simbolist sau expresionist, despre Bacovia sentimental sau antisentimental, despre o lirica a rupturii (intre volumele... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Limba română contemporană - semantică lexicală

Semantica este ramură a lingvisticii, dar şi al altor ştiinţe (filozofie, logică, psihologie), al cărei obiect de studiu este sensul. Ca disciplină lingvistică, semantica este creată în secolul al XIX-lea, fiind uneori considerată o „rudă săracă” a lingvisticii. Această calificare este determinată şi de... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Inegalitatea socială la Camil Petrescu

Camil Petrescu s-a născut la 22 aprilie 1894 şi şi-a trăit viaţa într-o perioadă în care România se găsea la o răscruce de drumuri. Diferenţa între clasele sociale se adâncea tot mai mult. Moralitatea era o virtute tot mai puţin caracteristică românilor secolului XX, iar toate acestea l-au făcut pe Petrescu, ca prin... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Comunism

Termenul de comunism se poate referi la un anumit sistem social, la o ideologie care promovează acest sistem social sau la o mişcare politică care doreşte să implementeze acest sistem. In calitate de sistem social, comunismul s-a dorit in Romania un tip de societate egalitaristă, în care nu există clase sociale. În... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Literaturii

CURS 1 Stiinta literaturii Def: Stiinta literaturii este disciplina care are ca obiect principal studiul categoriilor, al conceptelor, al proceselor de creatie si de receptare a unei opere literare. Ea este aceea care circumscrie specificitatea literaturii, dovedind particularitatea discursului literar în... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview