Cursurile din domeniul Fizică

Unde mecanice - sunetul

Oscila.ia mecanica (vibra.ia) reprezinta mi.carea simetrica (de o parte .i de alta) a unui corp fa.a de o pozi.ie de echilibru, repetata periodic (la intervale de timp egale) Oscilatorul este corpul care efectueaza oscila.ii (exemplu un pendul). Mi.carea oscilatorie are loc cu transformarea energiei dintr-o forma... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Termodinamică

Structura discontinuă a substanței Fondatorii concepției atomiste asupra substanței, filozofii greci Leucip (500-440 I.e.n.) și Democrit (460-370 I.e.n.), considerau că substanța are o structură discontinuă, fiind formată din particule aflate într-o mișcare continuă și dezordonată, numită mișcare termică (agitație... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Aparatură medicală - tipuri de circuite

Circuitele astabile cu A.O. -fac parte din categoria circuitelor basculante -ele se caracterizează prin două stări distincte ale iesirii:-starea saturată negativ -starea saturată pozitiv Uneori, starea saturată negativ poate fi considerată starea de tensiune zero. In limbaj digital, cele două stări(situatii) ar... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Fizică

1. Sistemul Internațional de Mărimi si Unități Obiectul Fizicii îl constituie studiul sistemelor fizice. Proprietățile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mărimi fizice. Nu toate proprietățile fizice sunt neapărat si mărimi fizice. Aceasta pentru că, pentru a intra în categoria mărimilor fizice,... citește mai departe

183 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Noțiuni de termodinamică și termotehnică

Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării termice și al proceselor care produc modificări ale acesteia. Particulele oricărui corp cu temperatură diferită de 0 absolut au mai multe tipuri de mișcare termică: vibrație; translație; rotație. Pentru determinarea... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Electrodinamică

Electrodinamica este acea parte a fizicii teoretice care dă o explicaţie unitară a fenomenelor electromagnetice. Studiul fenomenelor electromagnetice formează astăzi un ansamblu coerent, care are la bază teoria electromagnetică a lui Maxwell. Această teorie, numită şi electrodinamica maxwelliană sau... citește mai departe

106 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Data-Mining

Odata cu aparitia tehnologiei de contorizare inteligenta, cantitatea de date energetice va creste in mod semnificativ si industria utilitatilor va trebui sa se confrunte cu o alta mare provocare – de a gasi relatii in timp, si chiar mai mult pentru a analiza un numar atat de mare de serii de timp pentru a gasi... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Fizică ITMI - Mărimi Fizice

I. Introducere 1. Obiectul fizicii - Cuvantul fizica provine din grecescul ,,physis" care inseamna natura. - Fizica = stiinta fundamentala a naturii care studiaza formele de existenta ale materiei si miscarile acesteia. - Materia este o realitate obiectiva care exista in mod independent de constiinta umana si... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Fizică generală

OBIECTUL FIZICII - Definitie - Fizica este stiinta naturii care studiaza proprietatile si structura materiei, formele generale de miscare ale acesteia (mecanica, termica, electromagnetica, etc.), precum si transformarile reciproce ale acestor forme de miscare - Astfel de transformari se numesc procese sau... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras Preview

Forcing-uri și Feedback-uri

Cauze si efecte in sistemul climatic Fig. 1 Reprezentare schematica simplificata a proceselor din sistemul climatic Stareasistemuluiclimatic poatefi influentatade maimultetipuride perturbatii: - modificariale cantitatiide radiatiesolaraceajungepeTerra; - modificariin compozitiaatmosferei; -... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Elasticitatii

Curs 1: 27.02.2012 TEORIA ELASTICITĂŢII Mecanica: Studiză mişcarea sau echilibrul corpurilor sub acţiunea forţelor executate asupra lor. Elasticitatea: Propietatea unui corp de a-şi modifica forma şi dimensiunile sub acţiunea unor forţe exterioare şi de a reveni de la sine la forma şi dimensiunile iniţiale după... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Aparatură medicală

Caracteristica esenţială Se autogenerează, îşi conservă structura şi integritatea prin metabolism = schimb de energie sau materie cu mediul exterior Manifestarea externă a proceselor biologice : la scară celulară şi la scară macroscopică - chimice = produşi de dezasimilaţie, consum de elemente chimice - mecanice... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras

Criogenie

Criostate Stocarea lichidelor criogenice Calculul termic al criostatelor Prerăcirea criostatelor Materiale pentru criostate Rezistenţa mecanică a criostatelor Cel mai simplu criostat este vasul Dewar, (inventat în 1892 de către James Dewar) din sticlă şi avea pereţii dubli vidaţi şi argintaţi; adică termosul... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Electromagnetism

CAMPUL ELECTRIC / ELECTROSTATIC 1. Fenomenul de electrizare prin frecare • anul 600 î.e.n., Thales din Milet foloseşte termenul de electron (în limba greacă "elektron" însemnă chihlimbar). Se pare că primele experimente referitoare la electrizarea prin frecare a chihlimbarului datează din secolul VII ÷ VI î.e.n.... citește mai departe

258 pagini Gratis Extras

Cicluri Globale

1. Structura Pãmântului 1.1 Introducere în ciclurile globale biogeofizice Obiectul principal al acestei discipline îl constituie circuitul elementelor în naturã, cu actiunea factorilor biotici, abiotici si antropogeni. Solul are o structurã complexã incluzând atât componentele nevii, cât si componentele vii.... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Fizică

Introducere - Fizica este știința care studiază structura,proprietățile și legile de mișcare ale materiei. - Testul validității teoriilor fizice este dat de verificarea experimentală. - Din punct de vedere al metodelor folosite pentru descrierea fenomenelor fizice putem vorbi despre: - fizica experimentală și... citește mai departe

170 pagini Gratis Extras

Fizică și climatologie

I. NOTIUNI DE FIZICǍ GENERALǍ 1. Mǎrimi şi unitǎţi de mǎsurǎ fundamentale. 2. Mecanica fluidelor. 2.1. Statica fluidelor. Presiunea. Compresibilitatea fluidelor. 2.2. Dinamica fluidelor. 3. Fizica molecularǎ şi cǎldura 3.1. Fenomene termice 3.2. Propagarea cǎldurii 4. Termodinamica 4.1. Principiile... citește mai departe

246 pagini Gratis Extras

Bazele Experimentale ale Fizicii Cuantice

I. 1. Radia.ia termic. Radia.ia termic. este o radia.ie electromagnetic. datorat. mi.c.rii de agita.ie termic. a particulelor constituente ale unui corp aflat la o anumit. temperatur Radia.ia termic. de echilibru apare cand energia emis. de corp in unitatea de timp este egal. cu cea absorbit Exemplu: un corp... citește mai departe

176 pagini Gratis Extras Preview

Oscillatory Motion

Introduction 1 The periodic motion performed by a body or a material point about its equilibrium position is called mechanical oscillation. This oscillation often occur in everyday life. For example the oscillations of a clock pendulum, the vibrations of a string, the oscillations of a glider, all these are... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras

Cinematică

NOŢIUNI GENERALE FIZICA - parte a ştiinţei care studiază legile ce guvernează comportamentul extern şi intern a corpurilor din Univers şi interacţiunea acestora. Mărime fizică – orice proprietate măsurabilă a unui corp, care poate fi modelată matematic printr-un scalar, vector, tensor, spinor, etc. Mărimea fizică... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Sistemul Termodinamic

CEA MAI IMPORTANTA SURSA DE ENERGIE : ECONOMIA DE ENERGIE Sistem termodinamic Prin sistem termodinamic se înţelege un corp, un grup de corpuri sau o parte a unui corp delimitat(ă) de restul corpurilor care îl(o) înconjoară printr-o suprafaţă de control (reală sau imaginară) prin care sistemul poate să efectueze un... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras

Electricitate

LEGEA LUI COULOMB Coulomb (1736-1806) a studiat experimental forţele, de atracţie sau de respingere, dintre două “sarcini punctiforme”, adică dintre două corpuri încărcate ale căror dimensiuni sunt mici în comparaţie cu distanţa r dintre ele; el găsit (în 1784) că această forţă este invers proporţională cu pătratul... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Refracția

Valoarea indicelui de refracţie trebuie însoţită de precizarea condiţiilor în care a fost determinată. De obicei: sursă radiaţia monocromatică a liniei D a sodiului ( = 5893 A0) temperatura de 250C ( ) Indicele de refracţie - constantă fizică importantă pentru caracterizarea compuşilor identificarea şi... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Chimie fizică - spectre de rotație

Spectrele moleculare: furnizează informaţii despre nivelele de energie din moleculă reprezintă efecte ale interacţiilor dintre fotoni şi molecule Saltul unei molecule între două stări energetice cuantice se poate realiza în trei moduri: prin tranziţie neradiativă, activare sau dezactivare termică prin... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras

Energia Eoliană

Europa nu are decât 9% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72% din puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe an. Energia eoliană este direct... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview