Cursurile din domeniul Limbaje de Programare

Clase C

CLASE C# După, cum știm, C# este un limbaj pur orientat pe obiecte, care oferă posibilitatea de a reutiliza codul existent. C# oferă și alte concepte orientate pe obiecte pentru a îndeplini cerințele reale ale companiilor. Ce este o clasă? Clase reprezintă niște tipuri de date definite de către utilizator și care... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje de programare

Extragerea informației (IE) este sarcina de a extrage în mod automat informații structurate din documente nestructurate și / sau semi-structurate care pot fi citite automat. În cele mai multe cazuri, această activitate se referă la procesarea textelor în limbaj natural prin metode PLN. Activități recente în... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Programare nonimperativa

1 Sintaxa limbajului Vocabularul limbajului este V [ L [ S; unde Limbajele de primul ordin au fost introduse de Frege ^³n 1879. Com- parativ cu limbajul calculului cu propozit»ii, structura unui limbaj de primul ordin este mult mai complex¸a »si ofer¸a un cadru su¯cient pentru reprezentarea unei clase relativ... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Enteprise

1. Introducere modul Productie Modulul "Productie" al ERP-ului Enterprise permite utilizatorului sa genereze, sa urmareasca si sa analizeze procesul de fabricatie al unui produs. Modulul de productie ofera posibilitati maxime de control asupra procesului de executie si al gestionarii costurilor necesare fabricarii... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Șabloane de proiectare

The Plan • Introducing fundamental patterns (1 week) • 21 design patterns will be covered based on the case study presented in the text book (9 weeks): – Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software • Remaining 2 patterns will be presented as an exercise for designing a compiler system (1... citește mai departe

184 pagini Gratis Extras Preview

Fiabilitate

Terminologie 1.1 Descriere Atunci când soft-ul se defectează sau se comportă incorect acesta poate fi descris în termenii eșecuri, defecte și erori. Atunci când descrii o problemă este importnat să știi precis si concis definirea termenilro utilizați. În fiabilitatea softului termenii sunt definiți după cum... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Limbajul Client JavaScript

Exemplu 1: crearea unui tablou <html> <body> <script type="text/javascript"> var mycars = new Array() mycars[0] = "Saab" mycars[1] = "Volvo" mycars[2] = "BMW" for (i=0;i<mycars.length;i++) { document.write(mycars[i] + "<br />") } </script> </body> </html> Exemplu 2: Afisarea elemetelor unui tablou... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Limbajul SQL

Caracteristicile generale ale limbajului SQL sunt [Fehi04, Fehi08]: este un limbaj de programare; este un limbaj uşor de învăţat; este un limbaj neprocedural; -o instrucţiune SQL specifică informaţiile care trebuie să fie afişate sau obţinute, şi nu modul (procedura) în care se realizează acest lucru; -conţine... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Șiruri de caractere în C

Functia cin.get (vector_de_caractere, int nr, char `\n` ) citeste un sir de caractere pana cand este indeplinita una dintre conditiiile de mai jos: - au fost citite nr-1 caractere; - a fost intalnit caracterul transmis ca ultim parametru (implicit, “\n” ). Definitie Numarul de ordine al unui octet in memoria... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje de Programare

Deprinderea principalelor concepte ale limbajelor de programare Învăţarea modului de aprofundare a unui limbaj Învăţarea conceptelor paradigmei obiectuale Deprinderea de aptitudini pe programare în Java si .NET Organizare Laborator: 418/419 Echipa: Lect. Dr. Mircea Moca, Asist. Drd. Alexandru Butoi Probă... citește mai departe

176 pagini Gratis Extras

Algoritmi și Structuri de Date

1. ALGORITMI SI MODURI DE REPREZENTARE Prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului se realizeazã prin executia unor operatii simple (aritmetice, logice, pe iruri de caractere etc.). Înlãntuirea acestora poate conduce la prelucrãri deosebit de complexe. Aceastã înlãntuire nu este fãcutã la întîmplare, ci în... citește mai departe

182 pagini Gratis Extras Preview

Algoritm Sudoku

#include<stdio.h> #include<conio.h> int sudoku[9][9]; void rezolva_sudoku(int,int); int verificare_linie(int linie,int nr) { int coloana; for(coloana=0;coloana<9;coloana++) if(sudoku[linie][coloana]==nr) return 0 ; return 1; } int verificare_coloana(int coloana,int nr) { int linie;... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Tehnologia client-server în arhitectura sistemelor de baze de date modele de arhitectură

1. TEHNOLOGIA CLIENT/SERVER ÎN ARHITECTURA SISTEMELOR DE BAZE DE DATE. MODELE DE ARHITECTURĂ 1.1. Tehnologia client/server în arhitectura SGBD 1.2. Arhitectura sistemelor de baze de date 1.3. Componentele sistemelor de baze de date. Serverul de baze de date 1.4. Prelucrarea distribuită a datelor Sistemele de... citește mai departe

180 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Baze de Date

1. Introducere Prezenta carte se vrea un îndrumar pentru cei care vor să se iniţieze în domeniul programării şi, într-un timp relativ scurt, să ajungă să facă programe cu o intefaţă performantă utilizând obiectele puternice puse la dispoziţie de platforma Microsoft .NET. Metoda de prezentare este mai puţin... citește mai departe

76 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Programare Visual Studio .Net Version 0.1 Final

1 Introducere “Hello world” ... probabil este cel mai des utilizat exemplu cand se incepe un nou curs de programare. Acest “Hello world” a fost introdus de Brian Kernighan in 1974 cand a scris prima carte de programare in limbajul C. Cine nu cunoaste ( sau mai bine zis, care programator nu cunoaste) celebrul... citește mai departe

76 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Rețele Petri

Exista mai multe tipuri si mai multe clase de retele Petri: 1) Retele Petri discrete 2) Retele Petri continue 3) Retele Petri functionale 4) Retele Petri generalizate 5)Retele Petri stocate 6) Retele Petri membranale Atunci cind se modeleaza un sistem e porneste de la ideea ca sistemul poate fi modelat... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

TIC

Capitolul 1 Calculatorul electronic; structura calculatorului electornic; sistemul de operare; editoarele de text; programe de calcul tabelar. 1.1 Calculatorul electronic Calculatorul electronic sau computer-ul, este un instrument de lucru esenţial pentru munca de birou/cercetare în orice organizaţie modernă.... citește mai departe

59 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Multimedia și animație

Grafica digitală este un domeniu al informaticii care acoperă toate aspectele legate de formarea imaginilor utilizând un computer. Termenul englez corespunzător este computer graphics. Grafica digitală este o activitate în care computerul este utilizat pentru sintetizarea şi elaborarea imaginilor, dar şi pentru... citește mai departe

130 pagini Gratis Extras Preview

Conversie Binar-Hexa

Tabelul următor prezintă echivalenţele între sistemele binar, hexazecimal şi zecimal, urmând numere de 8 cifre binare, numite octeţi sau bytes, care întotdeauna corespund la 2 cifre hexazecimale: bin hex dec bin hex dec ------------------------------------------------------------------------- 0000 = 0 = 0... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Programare dinamică

Metoda programãrii dinamice Problemã generalã Fie A si B douã multimi oarecare. Fiecãrui element x.A urmeazã sã i se asocieze o valoare v(x).B. Initial v este cunoscutã doar pe submultimea X.A, X.O. Pentru fiecare x.A\X sunt cunoscute: Ax.A : multimea elementelor din A de a cãror valoare depinde v(x); fx :... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Vizualizarea Grafică a Datelor folosind un Control de Tip Chart

Pentru varietate se prezintă două controale diferite de tip chart: -un control open source, disponibil pe Internet, ca sursă şi ca biblioteci DLL, ZedGraph (http://www.codeproject.com/KB/graphics/zedgraph.aspx) -unul furnizat drept componentă Web de către Office 2003 ( Office Web Component 11.0, control similar... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Curs TP

iÎn multe situaţii datele ce urmează a fi prelucrate pot fi organizate sub forma unor liste, de exemplu lista produselor dintr-o firmă, lista blocurilor dintr-un cartier, lista studenţilor de la un examen etc. i Pentru a întelege conceptul de listă şi diversele tipuri particulare de liste se dă o definiţie mai... citește mai departe

111 pagini Gratis Extras

Limbaje de Programare

Teme laborator Programarea calculatoarelor Tema 1. Realizati o baza de date SQL/Access care sa contina urmatoarele tabele: Furnizori(IdFurnizor, den_firma, pers_contact, adresa, oras, regiune, codpostal, tara, telefon) Produse(IdProdus, den_produs, pret_unitar, unit_stoc, unit_comandate, cantitate, IdFurnizor)... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru a-l dezvolta, a-l utiliza ºi a-l întreþine. În procesul de elaborare a programelor trebuie respectate urmãtoarele principii: a). MODULARIZAREA constã în descompunerea... citește mai departe

128 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice Integrate

Capitolul 1. Sisteme informationale si sisteme informatice 1.1 Notiuni fundamentale Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem. Prin organizaţie inţelegem o intreprindere, instituţie, societate comercială. Caracteristicile unui organism economic privit ca un sistem sunt urmatoarele [Stanciu,... citește mai departe

93 pagini Gratis Cuprins Extras Preview