Cursurile din domeniul Criminologie

Contribuția lui Enrico Ferri în dezvoltarea criminologiei

1. Istoric Născut la 25 februarie 1856 într-o familie de .ărani săraci, Enrico Ferri a fost o remarcabilă personalitate care ,,a influen.at gândirea juridică, sociologică .i criminologică a începutului de secol XX.”1 Criminologul .i-a efectuat studiile juridice la Universitatea din Bologna, desfă.urând apoi o... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea la fata locului

Cercetarea la fata locului este o activitate preponderent tehnica, dar cu componente tactice desfasurata de organele specializate de urmarire penala care permite perceperea nemijlocita a situatiei locului unde s-a produs evenimentul, de cele mai multe ori infractional, determinarea imprejurarilor in care s-a comis... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie

I. Noțiuni introductive Criminologia - știință penală 1. Apariția criminologiei ca știință Etimologic, cuvântul criminologie provine de la latinescul „crimen” (crimă) și grecescul „logos” (principiu, știință, idee, cunoaștere). Criminologia este o știință relativ tânără, fiind în general acceptat ca întemeietor... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se poate realiza o prevenţie reală contra fenomenului criminal . In conceptul actual de criminalitate supus cercetării criminologice se includ nu numai infracţiunile, ci... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie

Subtitlul I. Criminologia etiologică (a cauzelor) Cugetătorii şi filosofii de diferite orientări în gândirea privind comportamentul uman şi modalităţile practice de formare socială a acestuia s-au situat în avangarda efortului de constituire a unei ştiinţe, care avea menirea de a conştientiza resorturile sociale... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în Italia, de către un medic; ulterior, profesori de drept şi magistraţi, s-au preocupat în mod special de analizele sociologice,... citește mai departe

185 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului

CAPITOLUL I ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL 1.Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în procesul penal Orice încălcare a unei norme legale este sancţionată în mod corespunzător de către organele abilitate prin lege să ia măsuri în această privinţă.... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Conținutul tematic al cursului de criminalistică

LECTIA I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1 . Obiectivele lectiei: • Evidentierea premiselor constituirii Criminalisticii ca stiintă judiciară cu caracter autonom, unitar si pluridisciplinar. • Prezentarea judecătorului de instructie Hans Gross, fondatorul Criminalisticii. • Definitii ale Criminalisticii, de la stiinta... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Criminalistică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Noţiunea Cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură penală, în general a faptelor ilicite, necesită ca întreaga activitate judiciară să se desfăşoare pe baze ştiinţifice, prin folosirea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, a celor mai noi metode şi... citește mai departe

189 pagini Gratis Extras Preview

Criminalistică

Tema 1: Noţiuni generale despre criminalistică 1.1 Definiţie. Obiect Criminalistica este definită ca ştiinţa care elaborează şi foloseşte un ansamblu de cunoştinţe despre metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie

În sens etimologic, criminologia, derivă din latinescul „Crimen” – crimă, infracţiune şi grecescul „logos” – ştiinţă, deci se înţelege studiul fenomenului criminal ori infracţional. Ca ştiinţă criminologia este legată de axioma „o ştiinţă apare fără acordul nimănui”. Ea s-a dezvoltat prin aportul a trei mari... citește mai departe

129 pagini Gratis Extras

Expertiză medico-legală pentru amânarea executării pedepsei

Expertiza medico - legala este o activitate specifica institutiei medico legale care consta in examinarea persoanelor , conform dispozitiilor organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata. Expertiza medico - legala pentru amanarea / intreruperea executarii pedepsei sau suspendarea urmaririi penale /... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de Manipulare

În piesa vieţii, fiecare dintre noi ar vrea să-şi scrie rolul şi să-şi interpreteze destinul în aşa fel încât să ajungă la un final conform cu propriile sale dorinţe. Dar pentru că suntem fiinţe sociale, monologul nu este o soluţie. Trebuie să ne alegem replicile astfel ca ele să se integreze unui cor anume. Uneori,... citește mai departe

118 pagini Gratis Extras Preview

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal, deoarece, mai întâi, a constituit un capitol important din Dreptul penal – partea generală, apoi s-a dezvoltat atât de mult, încât s-a desprins din Dreptul penal, devenind o... citește mai departe

50 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline, între care cele mai importante sunt medicina legală, chimia, fizica etc. Criminalistica este legată de medicina legală deoarece mai întâi a fost un capitol important al... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie

PARTEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CAPITOLUL I CRIMINOLOGIA - ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ, INTEGRATOARE SECŢIUNEA I FORMAREA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1. Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a apărut o dată cu structurarea primelor comunităţi umane arhaice. Anterior acestui fapt istoric... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie și penologie sinteză

SCOPUL CURSULUI : Cursul de criminologie oferă cunoştinţe aprofundate privind cauzele criminalităţii şi strategia de prevenire a acesteia în timp ce cursul de penologie oferă, pe lângă noţiuni generale despre scopul şi funcţiile sancţiunilor penale, cunoştinţe privind regimul general şi special de executare a... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Criminologie curs noțiunile introductive

1. Obiectul de studiu al criminologiei 1.2. Obiectul criminologiei - analiză sintetică Considerând drept corect şi fundamentat ştiinţific punctul de vedere “tradiţional” cu privire la obiectul criminologiei, trebuie să arătăm că acumularea treptată de cunoştinţe, pe măsura dezvoltării ştiinţifice, impune... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Procesul de Convergență Contabilă

1.1. De la armonizare la convergenta contabila 1.1.1. Teorie, normalizare si obiective ale contabilitatii De la prima lucrare publicata de Luca Paciolo în anul 1494 si pâna în epoca contemporana, teoria contabilitatii a avut o evolutie continua. Prin teorie, în general vorbind, se întelege procesul de... citește mai departe

29 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Psihologia Judiciară

în ce mai popular în toata lumea (Arrigo, 2000). Datorita impactului mass-media, artei cinematografice si romanelor politiste, atât disciplina propriu-zisa cât si expertii-practicieni în psihologie judiciara sunt înconjurati de o anume aura a senzationalului si misterului: identificarea si captarea criminalilor în... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau senzationalul; -o dimensiune teoretica in care accentul este pus pe latura informativa si formativa; -o dimensiune practica care priveste modul cum organele judiciare si... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Grupul de învățare și comunicarea elev-elev

Clasa scolara e un grup de invatare care se aseamana, in multe privinte, cu un grup de munca dar are si cateva caracteristici proprii. Asemanarea cu un grup de munca este data de faptul ca scopul fundamental al constituirii grupului il reprezinta realizarea sarcinilor de munca (de invatare pentru elevi) pentru... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Violența din mass-media

TEORII SI REZULTATE ALE CERCETARII EMPIRICE Studiile asupra relatiei dintre media si violenta (mai ales violenta televizata) s-au dezvoltat mai ales în perioada anilor ’60, sub influenta urmatorilor factori: 1. Recrudescenta si proliferarea unor forme de violenta în tarile occidentale – violenta strazii, ucideri... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Manualul consilierului de reintregrare socială și supraveghere

În Drept societatea îsi re-aminteste ce a dorit sa devina" spunea P.Allott Am optat pentru aceasta definitie descriptiva a Dreptului deoarece reuneste, potential, pluralismul formelor de memorie sociala cu vocatie normativ-juridica si axiologica. Dreptul trimite întotdeauna la relatiile dintre membrii unui grup... citește mai departe

198 pagini Gratis Extras Preview