Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 47
Mărime: 24.11KB (arhivat)
Publicat de: Martin Andrei
Puncte necesare: 0
Facultatea de drept şi administraţie publică MASTER – Ştiinţe penale Disciplina – Criminalistică

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL
 3. 1. Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în procesul penal
 4. 1.1 Calitatea de învinuit, inculpat
 5. 1.2 Calitatea de parte vătămată
 6. 1.3 Calitatea de parte civilă
 7. 1.4 Calitatea de parte responsabilă civilmente
 8. 2. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului
 9. 3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului, inculpatului
 10. CAPITOLUL II
 11. PROBLEME PRIVIND PSIHOLOGIA ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI ŞI A ORGANULUI JUDICIAR
 12. 1. Elemente psihologice privind formarea declaraţiei învinuitului, inculpatului
 13. 2. Particularităţile psihologice ale învinuitului, inculpatului în timpul audierii
 14. 3. Conduita psihologică a organului de urmărire penală
 15. CAPITOLUL III
 16. PREGĂTIREA ÎN VEDEREA AUDIERII ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI
 17. 1. Studierea dosarului cauzei
 18. 2. Cunoaşterea învinuitului, inculpatului
 19. 3. Întocmirea planului de ascultare
 20. 4. Alte activităţi pregătitoare:
 21. 4.1 Citarea sau aducerea învinuitului, inculpatului în camera de ascultare
 22. 4.2 Asigurarea prezenţei apărătorului
 23. 4.3 Asigurarea prezenţei interpretului, părintelui, tutorelui sau educatorului
 24. 4.4 Asigurarea condiţiilor materiale în care urmează să se desfăşoare ascultarea
 25. CAPITOLUL IV
 26. ETAPELE ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI
 27. 1. Verificarea identităţii învinuitului, inculpatului
 28. 2. Tactica de ascultare în faza relatării libere
 29. 3. Tactica de ascultare în faza adresării întrebărilor
 30. 4. Procedee tactice utilizate în ascultarea învinuitului, inculpatului
 31. 4.1 Folosirea întrebărilor detaliu
 32. 4.2 Ascultarea repetată
 33. 4.3 Ascultarea sistematică
 34. 4.4 Ascultarea încrucişată
 35. 4.5 Tactica complexului de vinovăţie
 36. 4.6 Folosirea probelor de vinovăţie
 37. 4.7 Ascultarea unui învinuit, inculpat despre activitatea celorlalţi participanţi la
 38. săvârşirea infracţiunii
 39. 4.8 Solicitarea de a justifica modul în care învinuitul, inculpatul a folosit timpul într-o
 40. anumită perioadă
 41. 5. Particularităţile ascultării unor categorii de învinuiţi, inculpaţi
 42. 6. Mijloace tehnice destinate depistării comportamentului simulat
 43. 7. Consemnarea declaraţiilor învinuitului, inculpatului
 44. 8. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor învinuitului, inculpatului

Extras din curs

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL

1.Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în procesul penal

Orice încălcare a unei norme legale este sancţionată în mod corespunzător de către organele abilitate prin lege să ia măsuri în această privinţă. Încălcarea dispoziţiilor legii penale presupune găsirea făptuitorului de către organele de cercetare penală şi tragerea la răspundere a acestuia de către instanţele de judecată competente.

Procesul penal este definit ca fiind “activitatea reglementată de lege, desfăşurată de către organele competente, cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală”. În articolele 23 şi 24 din Codul de Procedură Penală, legiuitorul precizează că părţile implicate în procesul penal sunt inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Declanşarea acţiunii penale este hotărâtă de organele de urmărire penală, în funcţie de probele de vinovăţie existente în cauză împotriva învinuitului. În ceea ce priveşte reprezentarea, inculpatul nu poate fi reprezentat decât la judecarea cauzei în primă instanţă ori la rejudecarea ei după casare de către instanţa de recurs, numai dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta supusă judecăţii este amenda sau închisoarea de cel mult un an, precum şi la judecarea cauzei în căile de atac. Totuşi, dacă instanţa consideră că prezenţa inculpatului este necesară , poate dispune aducerea acestuia.

1.1. Calitatea de învinuit, inculpat

Odată cu sesizarea organelor judiciare în privinţa săvârşirii unei infracţiuni, acestea procedează la efectuarea cercetărilor necesare descoperirii şi tragerii la răspundere penală a infractorului. Persoana bănuită a fi comis fapta penală este numită “făptuitor” înainte de declanşarea urmăririi penale, iar după acest moment, ea dobândeşte calitatea de “învinuit”.

În momentul în care, se consideră că există suficiente probe de vinovăţie împotriva învinuitului, organul de urmărire penală înaintează dosarul cauzei procurorului, cu propunerea de a se dispune începerea acţiunii penale împotriva acestuia. Procurorul studiază materialele care alcătuiesc acest dosar şi, dacă el consideră că învinuitul este cel care a săvârşit fapta penală, dispune punerea în mişcare a acţiunii penale, declanşată prin actele procesuale ( ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, rechizitoriul şi declaraţia orală a procurorului), prin îndeplinirea acestora, învinuitul dobândind calitatea de inculpat

2. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului

Legiuitorul a statuat în art. 63 alin.1 al Cod Proc. Pen. faptul că poate fi probă “orice

element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei”. Printre mijloacele de probă enumerate limitativ în art. 64 Cod Proc. Pen. sunt enunţate şi declaraţiile învinuitului, inculpatului. Potrivit rolului activ al organelor de urmărire penală şi al instanţelor de judecată, acestea au obligaţia să strângă probele necesare aflării adevărului. Dreptul la apărare al învinuitului, inculpatului este garantat pe tot parcursul procesului penal, organele judiciare fiind obligate să aducă la cunoştinţa acestuia fapta de care este învinuit şi încadrarea juridică a faptei, asigurându-i totodată posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării si să ia măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice a învinuitului, inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales. Acelaşi drept la apărare este garantat şi prin Constituţie.

In Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la care a aderat şi România, se menţionează: „până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. Învinuitul, inculpatul poate fi ascultat pe parcursul efectuării actelor de urmărire penală, înainte de a se dispune arestarea lui, fiind reglementată şi situaţia în care mandatul de arestare a fost emis fără ascultarea inculpatului deoarece acesta este dispărut, se află în străinătate sau se sustrage de la urmărirea penală, stabilindu-se obligaţia anchetatorului de a-l asculta “imediat ce a fost prins sau s-a predat”. Când împotriva învinuitului se intenţionează declanşarea acţiunii penale, el este ascultat aducându-i-se la cunoştinţă învinuirea şi fiind întrebat dacă are noi mijloace de apărare. După punerea în mişcare a acţiunii penale, învinuitul devenit inculpat este ascultat din nou, cercetarea putând continua şi fără efectuarea acestei activităţi, doar în cazurile limitativ prevăzute de lege: când inculpatul este dispărut, se sustrage de la cercetare sau nu locuieşte în ţară. În primă instanţă, judecarea cauzei se realizează ascultând pe inculpat, martorii prezenţi, precum şi partea vătămată dacă este de faţă.

Preview document

Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 1
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 2
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 3
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 4
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 5
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 6
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 7
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 8
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 9
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 10
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 11
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 12
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 13
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 14
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 15
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 16
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 17
Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Tactica Ascultarii Invinuitului sau Inculpatului.doc

Alții au mai descărcat și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I Notiunea si importanta ascultarii învinuitului sau inculpatului în procesul penal Savârsirea unei...

Pregătirea pentru ascultarea învinuitului

Persoanele solicitate de catre organele urmarire penala sa participe la audieri pot fi persoane a caror vinovatie este deja demonstrata sau aproape...

Crima organizată

Criminalitatea in serie a preocupat de multa vreme functionarul public numit politist si opinia publica atunci cand Politia a spus pe fata ca e...

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal,...

Criminologie

PARADIGME TEORETICE PRINCIPALE IN DOMENIUL SOCIOLOGIEI DEVIANTEI SI CRIMINALITATII De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a...

Tehnici de Manipulare

În piesa vieţii, fiecare dintre noi ar vrea să-şi scrie rolul şi să-şi interpreteze destinul în aşa fel încât să ajungă la un final conform cu...

Te-ar putea interesa și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Cercetarea infracțiunilor de trafic de stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I Notiunea si importanta ascultarii învinuitului sau inculpatului în procesul penal Savârsirea unei...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; P. = pagina; Pct =...

Ai nevoie de altceva?