Cursurile din domeniul Religie

Limba Latină

Lista abrevierilor adj. = adjectiv adv. = adverb conj. = conjuncție f. = gen feminin m. = gen masculin n. = gen neutru prep. = prepoziție Limba latină, păstrătoare a strălucitei civilizații a Romei, aparține marii familii de limbi indo-europene. Această familie s-a format prin mileniile IV-III î.e.n., pe un... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Istoria bisericească universală

Cursul 1. Privire generală asupra Istoriei Bisericești Universale 1. Definiția, scopul, metodele și împărțirea Istoriei Bisericiești Universale Obiectul acestei discipline este dezvoltarea internă și externă, răspândirea și evoluția istorică a Bisericii creștine, de la întemeierea ei de către Mântuitorul Hristos... citește mai departe

122 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Troița lui Rubliov sau Mysterium Trinitatis

INTRODUCERE Icoana Sfintei Treimi sau Troița sfântului Andrei Rubliov a reprezentat mereu obiectul unui interes sporit al cercetătorilor din toate timpurile. Cronici vechi ne relatează împrejurările apariției ei, un sinod o așază între prototipurile canonice, autori moderni în dedică un număr în permamentă creștere... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sikh Religion and Hinduism - An Interfaith Dialogue

Introduction It is believed that Inter-faith dialogue will help the whole world to live in peace and harmony. There were conflicts and wars due to misunderstandings or misinterpretations of scriptures of other religions. The pioneer assembly to bring the religious leaders of the world together in a spirit of... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sfântul Haralambie - pilda talanților și vindecarea orbului din ierihon de către Hristos Dumnezeu

I. Sfântul Haralambie era episcop, adică un urmaș al Apostolilor ales dintre ieromonahi (preoții-călugări) și care hirotonește pe toți preoții dintr-o anumită eparhie. II. Împăratul Septimiu Sever i-a poruncit să nu le mai vorbească oamenilor despre Hristos-Dumnezeu și să se închine la zei, însă Sfântul Haralambie... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Creștinul acasă și în biserică

Ce reprezintă familia ? Familia creștină se mai numește și „Biserica cea mică” sau „Biserica de acasă” (Sfântul Ioan Gură de Aur) , întrucât membrii ei Îl cinstesc pe Dumnezeu. Până să ajungă la școală sau la biserică , unde profesorul sau preotul îi învață pe copii să fie buni , cuminți , ascultători , deci... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Transmitere însușire de cunoștințe

Profesor: Data: 20.05.2021 Școala : Școala Gimnaziala nr.2 Piatra-Neamt, judetul Neamt Clasa: a VII-a Disciplina: Religie Ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Iubirea prin fapte: Ajutorarea celor aflați în suferință Tipul lecției: Transmitere / însușire de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Spiritualitatea ortodoxă românească în mileniul al ii-lea și la începutul mileniului al iii-lea

1. Cadrul general al organizării bisericești în ținuturile românești ( a doua jumătate a secolului al XIX-lea - secolul al XX-lea) 1.Țara Românească și Moldova În secolul al XIX-lea au avut loc în Europa, dar și în diferite teritorii românești numeroase frământări social-naționale, care au influențat, între... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Euharistia în ansamblul tainelor de inițiere

Dintru-nceput omenirea a fost sortită la o viață lipsită de griji,necazuri,suferințe și moarte. În nemărginita Sa bunătate Dumnezeu n-a voit să dețină singur viața de fericire dumnezeiască, ci a binevoit să facă și pe om părtaș la o asemenaea viață. Doar însuși chipul omenesc realizat după chipul dumnezeirii,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Administrarea Sfintei Taine a Euharistiei

- săvârșitorii Tainei Euharistiei sunt episcopii și preoții. - cei îndreptățiți să primească Euharistia sunt doar credincioșii creștini botezați în mod valid, care au primit mirungerea și dezlegare de păcate prin Sfânta Taină a Pocăinței (Spovedania). - prima Împărtășanie se administrează imediat după Mirungere.... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Liturgică

1. Sfintele Paști - praznic împărătesc cu dată schimbătoare, Paștile sau sărbătoarea anuală a Învierii Domnului este cea mai de seamă dintre toate sărbătorile domnești. Dpdv calendaristic, Paștile guvernează întocmirea întregului ciclu mobil de sărbători al anului biericesc. De data ei e legată ordinea și denumirea... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Hermenautica

De ce nu studiem Biblia? 1. Incomode .nu ne complimenteaza 2. Este greu de studiat si greu de inteles . Necesita efort si concentrare Fapte 8 Famen 3. Nu suntem disciplinati . Nu studiez si iau premiul intai (consecventa) . 1 timotei 4 4. Plictisitoare si irelevanta .Ce ai facut in zilele in care nu ai studiat... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

IBOR

Cursul nr. 1: Mitropolitul Antim Ivireanul Acesta nu era român, dar cu toate acestea a ajuns să fie cel mai de seamă în Țara Românească. El s-a născut în Iviria sau Georgia de azi în jurul anului 1650, din părinții Ioan și Maria primind la botez numele de Andrei. În tinerețe a căzut rob la turci, a fost dus la... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Morala creștină

I. Introducere Dupa Reforma, gandirea si simtamintele omului s-au impins in zona rationalului. Ceea ce scapa uzului ratiunii este determinant. Potrivit definitiei generale a moralei „se ocupa cu fapte libere/constiente”. In limbajul intalnit pe strada, in textele liturgice il rugam pe Dumnezeu sa ne ierte pacatele... citește mai departe

55 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dogmatică

Date generale: Instituția de învătământ: Data: Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a XI -a Profesor : Unitatea de învățare : Exprimarea învățăturii creștine Subiectul lecției: Elemente de iconografie Tipul lecției: Însușirea de noi cunoștințe Competente generale: Aplicarea învățăturii de credință în... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Drept teologie basică

Intaietate in sinodalitate (Intaietatea nu exista decat in sinodalitate. Nu putem sa avem un primus in afara Sinodului.) In Biserica Ortodoxa, raportul dintre intaietate si sinodalitate se bazeaza pe ecleziologia de comuniune trinitara in care fundamental este raportul teologic dintre unitate si libertate.... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Rînduiala Aghesmei Cei Mari la Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos

După ce va zice preotul rugăciunea amvonului, ieșim la rîu, sau la locul unde este gătită apa, mergînd înaintea preotului cu sfeșnice și cu cadelnița, și cîntăm acest : tropar de 4 ori, gl. 8 Glasul Domnului peste ape strigă grăind: veniți de luați duhul înțelepciunii, duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Conștiința morală

Conştiinţa psihologică şi conştiinţa morală Termenul prin care este redată noţiunea de conştiinţă,morală este συνειδησις = constientia = conştiinţa. Acest termen este destul de nou în cultura elină. Pentru prima dată îl găsim în opera lui Menandru, precum în maxima: „conştiinţa este un zeu pentru orice muritor".... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Cruciadele

Cruciadele, expeditii militare pornite din Apusul Europei si avat scop initial eliberarea Locurilor Sfinte de sub ocupatia araba (lerusal fusese cucerit in anul 1080, ia Antiohia in anul 1085), s-au desfasurat anii 1096-1270. Numarul acestor expeditii militare a depasit cifra 10 de cea mai mare importanta se... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Stare sufletelor după moarte

Viaţa presupune activitate. În acest sens putem spune că şi viaţa repausaţilor presupune o activitate, fiindcă sufletul lor este activ cu toate funcţiile sale. El cugetă, doreşte şi voieşte. Dovada ne-o dă Domnul prin parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31). Dacă se zice despre sufletele... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Spiritualitate

Arghilofilia sau Patima iubirii de arginţi şi lupta împotriva ei Statisticile marilor finanțişti contemporani vorbesc de o gravă identitate, în sensul că în timp ce 15% din populaţia planetei posedă 85% dintre resursele acesteia, restul de 85% dintre locuitorii planetei impart doar 15% din bogăţiile ei. Un raport... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Antropologie biblică

Introducere Nimic mai controversat ,nimic mai contradictoriu decat omul si originea lui pe pamant! Locul arheologic al omului a fost raiul: dupa facerea lui din lut,Dumnezeu acolo l-a oranduit.Crestinismul isi are credintele si teoriile lui.Caracteristica lor este durata si necontradictia.Valabilitatea lor e... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Sfânta Taină a Euharistiei

Biserica creştină a considerat întotdeauna Taina Sfintei Euharistii ca supremul act al cultului. Prefigurată în Vechiul Testament (Facere 14, 18), instituită în Noul Testament de Mântuitorul Hristos, Taina Sfintei Euharistii ne împărtăşeşte Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă de la început,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Istoria și Filosofia Religiilor

1. Arameii patriarhii evrei Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt atestaţi documentar în milleniul II, î. Hr. Izvoarele sigure care atestă existenta, religia şi civilizaţia arameilor sunt: textele sacre ale evreilor, ce se constituie în... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Artă Creștină

Date de identificare: biserica (hramul/hramurile), parohia, monument/sit istoric (cod LMI) Localizare teritorial-administrativă: - protopopiatul, eparhia - judeţul, localitatea (comuna, satul), strada şi nr., numele anterior al străzii, codul poştal - proprietatea Statului/Bisericii Ortodoxe Române, etc.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview