Cursurile din domeniul Drept

Teste Teoria Generală a Dreptului

„Nemo censetur ignorare legem” înseamnă: nimeni nu poate invoca necunoașterea legii ca scuză; „Persona non grata” înseamnă: persoană neagreată; Abrogarea este: încetarea acțiunii normei juridice ca urmare a intrării în vigoare a unei norme juridice noi. Abrogarea este: încetarea temeiului normei juridice;... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Grile examen de selecție Drept Administrativ

1. Elementele administrației publice sunt: a) unitățile administrativ-teritoriale; b) elementul structural organic (autoritățile publice) și elementul funcțional material (activitatea); c) serviciile publice. 2. Administrația publică se caracterizează prin faptul că: a) este ierarhizată, civilă, laică,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Admiterea în magistratură

Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor Admiterea în magistratură este un proces complex, care urmărește selectarea celor mai competenți și pregătiți candidați pentru a ocupa funcții de judecător sau procuror. Acest proces este esențial pentru asigurarea calității... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Drept Constituțional

TITLUL I TEORIA GENERALĂ A STATULUI 1. CONCEPTUL DE STAT Noțiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a așeza, a întemeia”. Sintagma “status civitas” exprima în Imperiul Roman modul de guvernare a Cetății. Cuvântului “status”, romanii i-au adăugat și expresia “res publica”( lucru... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Drept Penal al Afacerilor

CAPITOLUL 1 EVAZIUNEA FISCALĂ - Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 1.1.Reglementarea constituționala a impozitelor Constituția României Art. 56 - Contribuții financiare (1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice (2) Sistemul... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la baza formării marilor sisteme de drept Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanții trebuie: - Să dovedească că au înțeles ce preseupune realizarea unor... citește mai departe

156 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de unitate a Europei Unificarea Europei este o operă în primul rând politică, care are la bază îndelungate tradiții intelectuale, morale, spirituale, rezultat al mai multor... citește mai departe

159 pagini Gratis Extras Preview

Justiția și principiile ei democratice

- 1. Considerații generale privind justiția în statul de drept Conceptul de justiție, întâlnit deseori și ca jurisdicție are multiple accepțiuni. Originea sa provine din dreptul roman: Jurisdictio în limba latină înseamnă a pronunța dreptul (ius/drept și dicere/a spune, a pronunța). Într-o primă accepțiune... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod Civil

1. Regimul primar imperativ Dispozitii generale de ordine publica, imperative, aplicabile imediat, indiferent de regimul matrimonial ales; Limiteaza vointa partilor exprimata prin conventie matrimoniala; Reglementeaza regimul juridic special de la care nu se poate deroga al: - locuintei familiei la care se... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras

Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă

Clasificarea normelor Normele de organizare judiciară reglementează funcționarea instanțelor judecătorești și a parchetelor, admiterea în magistratură, statutul magistraților (numirea și avansarea în funcție, drepturile și îndatoririle, răspunderea disciplinară), organizarea, compunerea și constituirea... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul afacerilor

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ROMAN I. DEFINIȚIA, ROLUL, PRINCIPIILE ȘI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL Omul ca ființă superioară, nu poate să traiască singur, izolat, ci trebuie să relaționeze cu semenii lui, pentru a evolua, dar și pentru a supraviețui. Natura umană este una socială, în fiecare... citește mai departe

109 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Libertățile de circulație în spațiul european. Specificitatea construcției europene și mondializarea. Piața unică

Construcția europeană trebuie să se integreze în ordinea comercială internațională. Art. XXIV al G.A.T.T. permite recunoașterea uniunilor vamale și integrările economice regionale. Însă, G.A.T.T. nu are efecte directe în ordinea juridică internă europeană deoarece dispozițiile acestui acord se adresează numai... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de drept și legislație

DREPTUL SI SOCIETATEA I.1. Filosofia Dreptului Filosofia dreptului este acea ramura sau acea parte a filosofiei ce priveste dreptul. Filosofia insa este studiul universalului;deci, in masura in care filosofia are ca obiect dreptul, in aceeasi masura dreptul este studiat in esenta sa individuala. Filosofia in... citește mai departe

90 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contract asigurari cargo

1. CONDIȚII GENERALE Următoarele garanții vor fi aplicate, în caz dacă nu există o acoperire mai largă în alte prevederi ale unui contract asemănător: A. Navă - Garantat fără condiții speciale în afară de cazurile când nava sau ambarcațiunea este blocată, inundată sau arsă, însă în ciuda Garanției, Compania va... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Drept Internațional Public

Unitatea de învățare nr. 1 Definiția, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul și limitele dreptului internațional CUPRINS 1.1. Definiția dreptului internațional 1.2. Rolul și scopul dreptului internațional 1.3. Trăsăturile societății internaționale contemporane 1.4. Dreptul internațional și politica externă... citește mai departe

130 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dreptul mediului

Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea unor activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra calitatii aerului, se realizeaza numai in baza autorizatiei de mediu conform legii. In zonele in care sunt depasite valorile limita privind calitatea aerului, pentru 1 sau mai multi poluanti, pe baza... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

Cursul 1 Ce vrem de la facultatea asta? Cursul 2 Dreptul comerțului internațional este o ramura a dreptului privat care are ca obiect de studiu/ de analiza/ de reglementare comerțul internațional, adică ansamblul raporturilor de drept privat in cadrul comerț ului internaț ional. - Ce e o ramura de drept... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

CURSUL 1 Dreptul comerțului internațional Dreptul comerțului internațional este o ramură de drept privat care are ca obiect de reglementare comerțul internațional, adică ansamblul raporturilor juridice de drept privat care au caracter de comercialitate și internaționalitate. Comercialitatea și internaționalitatea... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate creațiile intelectuale sunt de natura incorporala , ele fiind totusi percepute prin simțuri in măsura in care se incorporează in anumite suporturi. Bunurile corporale au... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor începute până la intrarea în vigoare a acestei legi. CAPITOLUL I - NOȚIUNI ȘI PRINCIPII GENERALE I. PROCESUL CIVIL: MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIȚIEI II. PRINCIPIILE GENERALE... citește mai departe

291 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul protectiei intelectuale in masura adnotarilor sau designului copertii, dar insasi legile nu sunt susceptibile de protectie intelectuala. - Firma, adica denumirea unui... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Contencios administrativ

CAPITOLUL I Noțiunea și rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca și dreptul administrativ de altfel ocupă un loc primordial în... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul proprietății intelectuale

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Noțiune Instituția dreptului de autor, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată1, se referă la protecția operelor litarare, artistice sau științifice și a creatorilor... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Desfășurarea urmăririi penale

1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă,... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview