Desfășurarea urmăririi penale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 5523
Mărime: 28.39KB (arhivat)
Publicat de: Nica N.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Creanga

Cuprins

 1. 1. Noțiunea desfășurării urmării penale.
 2. 2. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală.
 3. 3. Conexarea și disjungerea cauzelor penale.
 4. 4. Propunerea de punere sub învinuire. Punerea sub învinuire.
 5. 5. Înaintarea acuzării. Schimbarea și completarea acuzării
 6. 6. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală.
 7. 7. Încetarea urmăririi penale.
 8. 8. Clasarea procesului penal.
 9. 9. Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire.
 10. 10. Temeiurile, modul și termenele de suspendare a urmăririi penale.
 11. 11. Acțiunile organului de urmărire penală după suspendarea urmăririi penale.
 12. 12. Reluarea urmăririi penale după suspendare.
 13. 13. Investigațiile în vederea căutării învinuitului.
 14. 14. Rechizitoriul. Noțiunea, importanța și conținutul.
 15. 15. Trimiterea cauzei în instanța de judecată.
 16. 16. Terminarea urmăririi penale.

Extras din curs

1. Noțiunea desfășurării urmării penale

________________________________________

Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și administrării probelor referitoare la existenta infracțiunii, la identificarea făptuitorului și la stabilirea răspunderii acestuia, în așa fel încît să se poată decide dacă este sau nu cazul să fie trimis în judecată.

2. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală

________________________________________

Acțiunile procesuale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile C.P.P. și numai după înregistrarea sesizării cu privire la infracțiune. Acțiunile de urmărire penală pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea judecătorului de instrucție, precum și măsurile procesuale de constrîngere sînt pasibile de realizare doar după pornirea urmăririi penale, dacă legea nu prevede altfel.

Orice acțiune de urmărire penală în incinta unei unități publice sau private se poate efectua doar cu consimțămîntul conducerii sau al proprietarului acestei unități ori cu autorizația procurorului, iar în cazurile prevăzute de prezentul cod - cu autorizația judecătorului de instrucție.

Cercetarea, percheziția, ridicarea de obiecte și alte acțiuni procesuale la domiciliu pot fi efectuate doar cu consimțămîntul persoanei domiciliate la adresa respectivă sau cu autorizația respectivă. În cazul infracțiunilor flagrante, precum și în cazurile ce nu suferă amînare, consimțămîntul sau autorizare nu sînt necesare, însă despre efectuarea acțiunilor respective este informat imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, procurorul sau, după caz, judecătorul de instrucție care urma să dea autorizația respectivă.

Acțiunile de urmărire penală la sediile reprezentanțelor diplomatice și instituțiilor asimilate acestora, precum și în clădirile în care locuiesc membrii acestor reprezentanțe și instituții asimilate lor și familiile lor, se pot efectua numai de către procuror și numai la cererea sau cu consimțămîntul statului străin, exprimate de șeful reprezentanței diplomatice ori de conducătorul instituției asimilate reprezentanței diplomatice și în prezența acestora. Consimțămîntul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală se cere prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și aceste acțiuni se efectuează în prezența unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

3. Conexarea și disjungerea cauzelor penale

________________________________________

Constituie conexitate a cauzelor penale cazurile specificate la art.42 alin.(3). Constituie conexitate a cauzelor penale cazurile:

- cînd două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite prin fapte diferite de una sau mai multe persoane împreună, în același timp și în același loc;

- cînd două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit;

- cînd o infracțiune este săvîrșită pentru a pregăti, a înlesni sau a ascunde comiterea altei infracțiuni ori este săvîrșită pentru a înlesni sau a asigura absolvirea de răspundere penală a făptuitorului altei infracțiuni;

- cînd între două sau mai multe infracțiuni există legătură și conexarea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiției.

Disjungerea unei cauze privitoare la participanții la una sau la mai multe infracțiuni se admite în cazul în care împrejurările cauzei o cer și această disjungere nu se va răsfrînge negativ asupra efectuării depline și obiective a urmăririi penale și cercetării judecătorești. La dispunerea conexării sau disjungerii cauzelor penale, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, emite ordonanța respectivă.

4. Propunerea de punere sub învinuire. Punerea sub învinuire

________________________________________

În cazul în care există suficiente probe că infracțiunea a fost săvîrșită de o anumită persoană, organul de urmărire penală întocmește un raport cu propunerea de a pune persoana respectivă sub învinuire. Raportul cu materialele cauzei se înaintează procurorului. În cazul în care organul de urmărire penală consideră că sînt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii preventive, el înaintează propuneri și în această privință.

Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrșească alte infracțiuni, de asemenea ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

Punerea sub învinuire. Dacă, după examinarea raportului organului de urmărire penală și a materialelor cauzei, procurorul consideră că probele acumulate sînt concludente și suficiente, el emite o ordonanță de punere sub învinuire a persoanei.

Ordonanța de punere sub învinuire trebuie să cuprindă: data și locul întocmirii; de către cine a fost întocmită; numele, prenumele, ziua, luna, anul și locul nașterii persoanei puse sub învinuire, precum și alte date despre persoană care au importanță juridică în cauză; formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor și modului de săvîrșire a infracțiunii și consecințele ei, caracterului vinei, motivelor și semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, circumstanțelor în virtutea cărora infracțiunea nu a fost consumată în cazul pregătirii sau tentativei de infracțiune, mențiunea despre punerea persoanei respective sub învinuire în calitate de învinuit în această cauză conform articolului, alineatului și literei articolului din Codul penal care prevăd răspunderea pentru infracțiunea comisă.

În cazul în care învinuitul este tras la răspundere pentru săvîrșirea mai multor infracțiuni care urmează a fi încadrate juridic în baza diferitelor articole, alineate sau litere ale articolului din Codul penal, în ordonanță se arată care anume infracțiuni au fost săvîrșite și articolele, alineatele sau literele articolelor care prevăd răspunderea pentru aceste infracțiuni.

Preview document

Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 1
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 2
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 3
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 4
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 5
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 6
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 7
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 8
Desfășurarea urmăririi penale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

 • Desfasurarea urmaririi penale.docx

Alții au mai descărcat și

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Drept Procesual Penal

1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii,...

Drept internațional public

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile...

Drept Procesual

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL 1. INFRACŢIUNEA ŞI JUSTIŢIA PENALĂ 2. PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE A...

Te-ar putea interesa și

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Asigurarea

Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA APĂRARE CA PRINCIPIU GENERAL DE DREPT PROCESUAL PENAL Încă din timpurile vechi, s-a...

Legi pentru Drept Administrativ

LEGE nr.90 din 26 martie 2001 privind privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor Textul actului publicat în M.Of....

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I ISTORICUL URMARIRII PENALE SECTIUNEA I ASPECTE GENERALE Privit din perspective istorice ca fiind un litigiu dintre victima si...

Guvernul României

Una din temele curente ale politicii romanesti, in situatii de conflict politic intens si prelungit este cea a guvernului de tehnocrati, ca solutie...

Rolul și structura guvernului

Aspecte de drept comparat privind rolul Guvernului. In terminologia consacrata de doctrina administrative occidentala, Guvernul are sarcina...

Control Financiar

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Ai nevoie de altceva?