Drept Procesual Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 21803
Mărime: 98.66KB (arhivat)
Publicat de: Irina M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sergiu Cernomoret

Extras din curs

1.Dispozitii generale privind urmarirea penala

Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia.1) Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și ofițerul de urmărire penală.2) îmbinarea regulii independenței procurorului și ofițerului de urmărire penală cu regulile subordonării ierarhice.3)Caracterul semicontradictoriu al activităților în faza urmăririi penale.4) Lipsa de publicitate a urmăririi penale.5)Caracterul preponderent al formei scrise.

Condițiile generale ale urmăririi penale1. Rolul activ al organului de urmărire penală Organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului. 2. Ordonanțele In desfășurarea urmăririi penale, organul de urmărire penală, prin ordonanță, dispune asupra acțiunilor sau măsurilor procesuale.Ordonanța este compusă din trei părți, trebuie să fie motivată și să cuprindă:- în partea introductivă - data și locul întocmirii, numele, prenumele și calitatea persoanei care o întocmește, cauza la care se referă;-în partea descriptivă - obiectul acțiunii sau măsurii procesuale;-în partea rezolutivă - temeiul legal al acesteia și semnătura celui care a întocmit-o.Ordonanța nesemnată de persoana care a întocmit-o nu are forță juridică și este considerată nulă..3. Efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală în cazul unor cauze penale complicate sau de mari proporții, conducătorul organului de urmărire penală, cu încuviințarea procurorului, dispune efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală.Procurorul poate dispune efectuarea urmăririi penale în unele cazuri, mai multor ofițeri din diferite organe de urmărire penală.4. Locul efectuării urmăririi penale .Urmărirea penală este efectuată în sectorul unde a fost săvîrșită infracțiunea sau, la decizia procurorului, în sectorul unde a fost descoperită infracțiunea ori unde se află bănitul, învinuitul sau majoritatea martorilor.Potrivit competenței teritoriale, fiecărui organ de urmărire penală îi revine o anumită rază teritorială, în raport cu organizarea administrativ teriorială a tării.5. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penalăIn cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care este desfășurată urmărirea penală, organul de urmărire penală le efectuează însuși sau dispune, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ, care este obligat a executa, această delegație în termen de cel mult 10 zile.In cazul în care organul de urmărire penală purcede la efectuarea acțiunilor procesuale în afara teritoriului, el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.6. Termenele urmăririi penale.Urmărirea penală se efectuează în termene rezonabile. Termenul rezonabil de urmărire penală într-o cauză concretă se fixează de către procuror prin ordonanță, în funcție de complexitatea cauzei și de comportamentul participanților la proces. Termenul fixat de procuror este obligatoriu pentru ofițerul de urmărire penală și poate fi prelungit la solicitarea acestuia. In cazul în care este necesar de a prelungi termenul de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală întocmește un demers motivat în acest sens și îl prezintă procurorului înainte de expirarea termenului fixat de acesta.7. Procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală Procesele-verbale confirmă efectuarea acțiunilor procesuale. Procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală este întocmit în timpul efectuării acestei acțiuni sau imediat după terminarea ei, de către persoana care efectuează urmărirea penală.

8. Adeverirea refuzului sau imposibilității de a semna procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală

Dacă persoana care a participat la efectuarea acțiunii de urmărire penală refuză să semneze procesul-verbal, despre aceasta se face mențiune în procesul-verbal, care va fi semnat pentru conformitate de către persoana care a efectuat acțiunea. Persoanei care a refuzat să semneze procesul-verbal trebuie să i se acorde posibilitatea de a explica cauzele refuzului, iar explicațiile ei vor fi consemnate în procesul-verbal.

Dacă persoana care a participat la efectuarea acțiunii de urmărire penală nu poate semna procesul-verbal din cauza vreunui defect fizic, cel care întocmește procesul-verbal cheamă o persoană străină care, cu consimțămîntul celui care nu poate semna, certifică cu semnătura sa exactitatea conținutului procesului-verbal.

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Camera preliminară

Discutăm despre Camera preliminară în contextul necesității asigurării cerințelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, aceasta...

Urmărirea Penală

§1. Definiţie. Urmărirea penală reprezintă prima etapă a procesului penal, etapă ce permite, prin intermediul funcţiilor specifice, trecerea...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Drept penal - parte specială

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Drept internațional public

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile...

Drept Procesual Civil I

Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca...

Procedura penală română - partea specială

Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni,...

Desfășurarea urmăririi penale

1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Ai nevoie de altceva?