Cursurile din domeniul Transporturi

Curs PCMAI 2017 - Autovehicule Rutiere

1.-Noțiuni generale Motorul cu ardere internă face parte din categoria mai largă a masinilor termice care transformă căldura degajată la arderea unui combustibil în lucru mecanic prin intermediul evoluțiilor unui fluid de lucru, denumit fluid motor. La motorul cu ardere internă fluidul motor este încălzit prin... citește mai departe

122 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia de fabricare a roților dințate

Generalitati În construcția autovehiculelor se utilizează o mare diversitate de roți dințate. Clasificarea lor se poate face dupa mai multe criterii. Ținând seama de tehnologia de prelucrare a danturii, roțile dințate pot fi împărțite în trei grupe: 1) Roți dințate cilindrice : - cu dinți drepți - cu dinți... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras

Tehnologia de fabricare a pieselor de tip disc

Generalitati Piesele de tip disc au caracteristic aceea că una dintre dimensiuni(de exemplu diametrul exterior) este mult mai mare în raport cu cealaltă dimensiune(de exemplu lățimea). Ca formă și dimensiuni, piesele de tip disc, sunt foarte diversificate și utilizate practic la toate tipurile de mașini, deci și... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Tehnologia de fabricare a pieselor de tip carcasă

Generalitati Carcasele din punct de vedere functional indeplinesc rolul pieselor de baza ale unitatilor de asamblare, trebuind sa asigure o precizie determinata a pozitiei relative a pieselor si mecanismelor componente atat in stare statica cat si in stare de functionare. Unele carcase indeplinesc totodata si alte... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras

Tehnologia de fabricare a pieselor de tip bucșa

Generalitati In constructia de autovehicule piesle de tip bucsa se intalnesc sub diferite forme: netede cu flansa cu pereti subtiri sau grosi cu suprafete conice interioare sau exterioare cu orificii calibrate Exemple de piese de tip bucsa: camasa de cilindru cuzinetii bucsele pentru diferitele axe piese... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Tehnologia de fabricare a pieselor de tip arbore

Generalitati Arborii din constructia de autovehicule sunt intr-o gama foarte diversificata de tipo-dimensiuni, fapt care conduce la aplicarea unor tehnologii de prelucrare complexe, folosind o mare diversitate de masini-unelte clasice sau cu comanda-program. Piesele de tip arbore cele mai caracteristice sunt:... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Terminale intermodale

1. Definiția și clasificarea terminalelor intermodale Terminalul intermodal (nodul de transport) este elementul sistemului unic de transport al unei țări care determină caracterul transporturilor în zonele învecinate ale rețelei și care conține complexul instalațiilor fixe (infrastructura), mijloacele de transport,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Transporturi internaționale

CURSUL 1 IMPORTANȚA, ROLUL ȘI PARTICULARITĂȚILE SISTEMULUI DE TRANSPORT 1.1. Importanța economică a transporturilor 1.2. Tipologia transporturilor 1.3. Funcțiile transporturilor 1.1. Importanța economică a transporturilor Apariția și dezvoltarea societății omenești a impus, fără îndoială și nevoia de... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Teoria transmisiunii informației

1 DESPRE PROBABILITATE 1.1 Motivație Doi prieteni, Andrei și Barbu, se distrează cu un joc de societate cunoscut pe plan internațio- nal și care la noi se numește „spânzuratoare”: A se gândește la un cuvânt de n litere, scrie pe o hârtie în clar litera inițială și pe cea finală, dar în locul celor n-2 litere... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Transport multimodal

Definirea transportului multimodal. Transporturi comerciale, interne și internaționale. Legile transporturilor. Elemente ale transportului multimodal. Contractul de transport (Structură și condiții, Taxe și tarife, Condiții de livrare, regulile INCOTERMS). Tehnologia transportului multimodal (organizarea... citește mai departe

424 pagini Gratis Extras Bibliografie

Diagnosticare autovehicule

1. PRINCIPIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICARII AUTOVEHICULELOR OBIECTIVE 1.Definirea conceptelor utilizate in domeniul diagnosticarii. 2.Prezentarea tipurilor si claselor de diagnosticare. 3.Diagnosticarea la bord (OBD). GENERALITATI?1.1. Definitii:Diagnosticareatehnica a autovehiculelor reprezinta totalitatea... citește mai departe

493 pagini Gratis Extras Preview

Automobile

1. Să se definească noţiunile de produs tehnic mecanic şi de proiectare Produs tehnic mecanic este un bun fizic, tangibil care poate satisface o dorințe sau o nevoi ale omului privind dezvoltarea de lucru mecanic util Proiectarea în inginerie este activitatea intelectuală de creaţie prin care se urmăreşte... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Comolemente

L1. FORMALIZAREA SISTEMULUI DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI SISTEMULUI DE TRANSPORT Planul de urbanism general (PUG) al municipiului Bucureşti indică separarea în zone de activităţi economico-sociale. Pentru familiarizarea cu informaţiile din PUG, fiecare student va selecta o porţiune, de preferat una cunoscută, pe... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Control Dimensional

Procesul de producţie reprezintă totalitatea activităţilor (acţiunilor) care contribuie la transformarea materiei prime, materialelor sau semifabricatelor în produse finite (piese, subansambluri, maşini etc.). În fig. 1.1, se prezintă schema generală a unui proces de producţie într-o întreprindere de... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Diagrame utile la tratarea și măsurarea gazelor

Fig. 1.1 Corelări privind estimarea condiţiilor pseudo-critice în funcţie de masa specifică [8]. Fig. 1.2. Diagrama de corecţie a parametrilor pseudocritici a amestecului gazos în funcţie de conţinutul în componenţi nehidrocarburi [8] Fig. 1.3. Factorul de neidealitate Z în funcţie de parametrii pseudoreduşi... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Calculul Consumului de Combustibil

1. Introducere Motorul cu ardere interna transforma energia chimica a combustibil în energie calorică care la rândul ei este transformată în energie mecanică folosită pentru deplasarea autovehiculului. Calculul consumului de carburant pentru autovehicul, în funcţie de parcursul efectuat, şi urmărirea evoluţiei lui... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Bazele de Construcție a Autovehiculelor

CAPITOLUL I DESTINAŢIA ŞI CONSTRUCŢIA GENERALĂ A AUTOVEHICULELOR. 1.1 Dinamica dezvoltării tehnicii auto şi blindată Ideea construirii de vehicule autopropulsate datează foarte de multă vreme. Primul proiect de automobil a fost opera lui Leonardo da Vinci (1450-1519) care preconiza acţionarea automobilului cu... citește mai departe

192 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Construcția Navei

CAP.1 SOLICITĂRILE STATICE GENERALE ALE CORPULUI NAVEI 1.1. Modul cum iau naştere sarcinile longitudinale la care este supus corpul navei în apă calmă Corpul navei, din punct de vedere al rezistenţei generale, reprezintă o grindă complexă liberă, adică o grindă cu mase şi arii ale secţiunilor transversale... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Mentenanța Tehnicii Militare

CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 1.1 Mentenanța. Aspectul de bază. Rolul mentenanței tehnicii militare Mentenanţa este componenta logisticii care contribuie direct la menţinerea şi refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, reprezentând totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi / sau restabili... citește mai departe

113 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilaje pentru infrastructura rutieră

Prin transmisia tractorului se înţelege totalitatea subansamblurilor (mecanismelor) care transmit puterea motorului roţilor motoare. Transmisia modifică viteza unghiulară a roţilor motoare şi momentul de torsiune corespunzător. Aşadar, prin intermediul transmisiei, se modifică viteza de deplasare şi forţa motoare... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Dirijare a Traficului Naval

Notiuni introductive 1. Informatia de navigatie reprezinta cantitatea minima de informatie prin care pe baza unui sistem de coordonate globale se poate defini cu precizie suficienta pozitia unei nave orinde pe suprafata marilor,oceanelor. 2. Mijloace de navigatie „h Navigatie costiera „h Navigatie astronomica... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Conducere și administrare navă

Unitatea de învătare 1 1. Obiectivele unitătii de învătare 1: 1.1 COMPANIILE DE NAVIGATIE 1. Companiile de navigaţie sunt organizate în două tipuri: 1. societăţi cu răspundere limitată unde capitalul este privat; 2. societăţi pe acţiuni unde capitalul este majoritar de stat, reprez. de către F.P.S. şi cel... citește mai departe

250 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Curs Diagnosticare

Curs 1 (2.10.2012) 1. Principii generale prinvind diagnosticarea autovehiculelor 1.1 Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul utilizarii autovehiculului are loc o modificare continua a starilor tehnice ca urmare a diverselor fenomene ce se dezvolta in diferitele sisteme ale... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Transbordarea Mare-Fluviu

Transbordul direct Cu pod descărcător sau cu utilaje plutitoare 1. Pod descărcător 2. utilaj plutitor 3. navă maritimă 4. navă fluvială Transbordul indirect cu sortarea mărfurilor Se practică în cazul mărfurilor generale 1. dana maritimă 2. dana fluvială 3. depozit 4. pisică Transbordul indirect al... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview