Cursurile din domeniul Chimie Organică

Chimie organică

Istoric 1770 - Scheele, Rouelle - preocupări pentru izolarea, purificarea și studiul substanțelor organice. Acidul oxalic, maleic, citric - din plante; ac. uric, ureea - din animale. 1784 Aplicând metoda arderii, Lavoisier stabilește calitativ că substanțele organice sunt compuse din carbon, hidrogen, oxigen,... citește mai departe

149 pagini Gratis Extras

Titrimetria prin reacții acido-bazice

Metodele titrimetriei prin reacții acido-bazice (cu transfer de protoni) se bazează pe interacțiunea dintre substanțe cu caracter acid și substanțe cu caracter alcalin : H+ + OH- = H2O În funcție de titrantul utilizat se deosebesc : - metode alcalimetrice (titrantul este o soluție de bază :NaOH, KOH) ; - metode... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Biocombustibili

Termenul de biocombuastibil se refera in general la combustibili in stare lichida, gazoasa sau solida ce sunt proveniti din materiale regenerabile si care, prin ardere, elibereaza energie. Biocombustibili precum biodieselul sau bioetanolul sunt utilizati in domeniul transporturilor. Datorita impactului pozitiv... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de depoluare în industria alimentară

Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limita admisibilă, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normală, în scopurile în care această folosire... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Acizi monocarboxilici - Nomenclatură și structură

I.1. Nomenclatura În funcţie de natura radicalului hidrocarbonat de care este legată grupa carboxil se disting acizi alcan şi cicloalcancarboxilici şi acizi aromatici cu următoarea formă generală: Cuvântul acid provine din latinescul acidus care înseamnă acru şi care era legat de acetum (oţet). Conform regulilor... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Compoziția chimică a făinii

1. Compoziţia chimică a făinii Făina de grâu este principala componentă, materie primă pentru obţinerea pâinii. Este o sumă de componente biochimice, cu anumite proprietăţi, care sunt speculate şi folosite pe parcursul procesului de panificaţie. Făina se obţine prin măcinarea boabelor de grâu şi deci compoziţia... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Acidul acetilsalicilic

1. MEDICAMENTELE Sunt cuvinte pe care le folosim zi de zi și al cãror sens pare a fi știut de când lumea. Cu toate acestea puțini știu cã medicament și drog înseamnau pânã nu demult același lucru: substanțe folosite pentru a ameliora și a trata o boalã. Ele se preparau și se vindeau în drogherii, sinonim al... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Chimie Farmaceutică

TEMATICA CURSULUI • ANTISEPTICE, DEZINFECTANTE, CONSERVANŢI ANTIMICROBIENI. Halogeni şi compusi halogenaţi. Substanţe oxidante. Compuşi ai unor metale şi ai unor nemetale. Combinaţii hidroxilice. Alcooli. Fenoli. Combinaţii carbonilice şi precursori. Combinaţii carboxilice. Antiseptice care influenţeazã... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Hidrați de carbon - glucide și zaharide

Hidraţii de carbon sunt compuşi naturali de importanţă vitală pentru plante şi animale. Formula generală Cn(H2O)n In natură zaharidele se găsesc libere sau combinate cu alte substanţe. In plante ele formează până la 50-80% din S.U., având rol de substanţe de rezervă (amidon) sau substanţe de susţinere (celuloza).... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras

Clase de Hidrocarburi

INTRODUCERE Cursul intitulat Combustibili, lubriflanti si materiale auto speciale trateaza aspectele legate de utilizarea carburantilor (benzine, motorine, carburanti speciali), lubrifiantilor (uleiuri pentru motoare, uleiuri pentru angrenaje, fluide speciale pentru lubrifiere, unsori, materiale speciale pentru... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Chimie Organică

INTRODUCERE ÎN CHIMIA ORGANICĂ DEZVOLTAREA CHIMIEI ORGANICE CA ŞTIINŢĂ Wohler, 1828 – transformarea cianatului de amoniu în ureeNH4+NCO-H2NCNH2Ocãldurã în prezent există 16 milioane de compuşi organici cunoscuţi NHONHOOOOHOHindigoalizarinaNNMeOHOchinina DEFINIŢIA CHIMIEI ORGANICE 1848- Gmelin şi Kekulé -... citește mai departe

294 pagini Gratis Extras Preview

Cicloalcani, Alchine și Diene

Mulţi compuşi organici conţin cicluri de atomi. Carbohidraţii pe care îi consumăm sunt compuşi ciclici, nucleotidele ce constituie AND-ul şi ARN-ul sunt compuşi ciclici, antibioticele utilizate în tratarea maladiilor sunt compuşi ciclici. În acest capitol cicloalcanii sunt exemple pentru a discuta proprietăţile şi... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Enzime

Enzime -compuşi macromoleculari de natură proteică, produşi şi prezenţi numai în organismele vii, -rol de biocatalizatori ai tuturor transformărilor biochimice caracteristice metabolismului. -plastice şi energetice ca urmare a transformărilor efectuate în organismele vii în prezenţa catalizatorilor biologici numiţi... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Tehnologia cărnii

Capitolul „Transformări biochimice a cărnii” Tema: Mecanismul rigidităţii musculare după asomare După asomarea animalului se întrerupe pătrunderea oxigenului şi substanţele nutritive în celulele organelor şi ţesuturilor, ca urmare a întreruperii circulaţiei sanguine. În celule se începe acumularea produselor... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Aditivi alimentari

Directiva "cadru", nr. 89/107/EEC - stabileşte măsuri de siguranţă şi autorizare a aditivilor alimentari - listează categoriile de aditivi utilizaţi în industria alimentară: coloranţi, conservanţi, antioxidanţi, emulgatori, săruri emulgatoare, agenţi de îngroşare, agenţi de gelifiere, stabilizatori,... citește mai departe

204 pagini Gratis Extras Preview

Cromatologie

Cromatografia Cromatografia - proces de separare si analiză a substantelor chimice din amestecuri chromos = culoare, graphos = scriere Tswet (łvet) - 1901 Avantajele cromatografiei ca metodă de separare • Permite separarea, identificarea si dozarea cantitativă simultană a componentelor unui amestec • Se... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras Preview

Biochimie

Biochimie -Curs 1- Biochemeia (gr)-chimia vietii; din cuvântul grec βίος (bios) "viaţă“ şi cel egiptean kēme, "pământ" ; se ocupa cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare. *biologia – ştiinţa care studiază organismele vii . Biochimia se serveşte de... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Autentificarea cu Ajutorul Metodelor Chimice și Fizice a Diverselor Produse Alimentare

Celule - sistem complex de organizare a unor structuri moleculare, macromoleculare si supramoleculare care au functii distincte dependent de genomul nuclear si extranuclear ( mitocondrial sau cloroplastic) Organizarea celulara- sub forma de organite celulare Nucleu (ADN asociat cu/fara proteine) Reticul... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras

Produși Naturali cu Schelet Poliizoprenic

Prezentare generală Din cele mai variate materiale vegetale au fost izolate hidrocarburi izomere : - C10H16 denumite generic terpeni - C15H24 sesquiterpeni - C20H32 diterpeni Structura terpenilor este reprezentată de 2 unităţi de izopren legate ,,cap la coadă``. Terpenii superiori (sesquiterpeni, diterpeni,... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Proprietăți fizice și chimice ale hidrocarburilor din țiței

Arderea hidrocarburilor este procesul cel mai frecvent întâlnit în practică şi este deocamdată scopul principal al prelucrării hidrocarburilor. Ca urmare, proprietăţile legate de arderea hidrocarburilor sunt studiate şi urmărite cu maxim interes. Ele sunt: - Puterea calorifică - Limitele de explozie - Punctul... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Materiale de Exploatare

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor pentru autovehicule este ţiţeiul, care reprezintă un lichid cu o compoziţie chimică compusă. El conţine 84 87% de carbon, 12 14% de hidrogen, restul, 1 5% de sulf, 1 3% de... citește mai departe

67 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Coloranți

Culoare Lungime de unda violet 400-420 nm indigo 420-440 nm albastru 440-490 nm verde 490 – 570 nm galben 570 – 585 nm orange 585- 620 nm rosu 620-780 nm Colorant = substanta care absoarbe in domeniul vizibil si apare colorata in culoarea complementara Energie suficienta pentru a se excita electroni... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras

Cinetică

Introducere Obiect: studiul vitezei de desfăşurare şi a factorilor ce o influenţează. Investigarea cinetică: citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Poluare chimică

Progresele tehnologice şi evoluţiile sociologice au modificat profund modul de viaţǎ al omului şi de “sănătate“al mediului ce îl înconjoarǎ. Aceste progrese au condus la eliminarea în mediul ambiant a unor cantitǎţi impresionante de produşi, care prin interacţie cu mediul în diverse feluri, au condus la o... citește mai departe

267 pagini Gratis Extras

Biochimie

cu ce se ocupă biochimia ? cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare biologia – ştiiţa care studiază organismele vii se serveşte de conceptele chimiei, în special ale chimiei organice şi chimiei fizice trateaza structura si functiile... citește mai departe

450 pagini Gratis Extras