Cursurile din domeniul Drept Comercial

Dreptul Afacerilor

C1 1. Care este diferența dintre delicte și cvasidelicte? Cvasidelictul este o faptă ilicită cauzatoare de prejudiciu săvârșită fără intenție, adică prin imprudentă sau neglijentă (art.999 Cod Civil). Autorul prejudiciului are obligația legală de a-l repara. Delictul este o infracțiune (încălcare a legii),... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Drept comercial

=este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, în calitatea lor de profesioniști ai activității comerciale (producerea și circulația/distribuția mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii). Obiect: Diferă în funcție de... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

Curs 1 26.02.2019 1. Noțiune DCI este format din ansamblul normelor care reglementează raporturile patrimoniale cu caracter de internaționalitate și cu caracter de comercialitate care se stabilesc între persoane fizice și/sau juridice în calitate de subiecte ale comerțului internațional, precum și între aceste... citește mai departe

65 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept comercial

Notiuni introductive I) Dreptul comercial se ocupa de reglementarea comertului. A) Comert: a) In sens comun, comertul este o intermediere de marfuri - cineva cumpara o marfa pentru a o vinde, consumatorul fiind ultima veriga a lantului comercial. b) In sensul de interes pentru dreptul comercial - este o... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Comercianții

Sfera participantilor la comert cuprinde :  comerciantii - persoane fizice comerciante si persoane juridice comerciante  necomerciantii - persoane fizice si persoane juridice. Categoria participantilor la comert rezulta chiar din C.com. care are la baza sistemul obiectiv de reglementare conform caruia legea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Legislație comercială

Rolul social al dreptului În societatea omenească acțiunile omului sunt determinate de trebuințele sale. Aceste acțiuni, individuale sau și comune ale unor indivizi din societate, trebuie însă limitate pentru că, în mod inerent, interesele personale ale unuia vin deseori în conflict cu cele ale altuia, ceea ce ar... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras

Drept Comercial

A. SOCIETATEA EUROPEANĂ B. GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC C. PIAŢA DE CAPITAL D. INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1. Banca Naţională a României 2. Titluri de credit şi instrumentele de plată E. INSOLVENŢA A. SOCIETATEA EUROPEANĂ TITLUL VII1 a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr.... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial

04.10.2013 Drept comercial -legea 30/1990 a societatiilor comerciale *Primele seminarii se vor da niste teste grila din institutiile basic: -persoana juridica; -persoana fizica; -reorganizare, dizolvare p.j.; -patrimoniul, patrimoniul de afectatiune; Materia: -prima parte este destinata profesionistilor... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Tematică Drept Comercial

1.Obiectul dr comercial. Autonomia si corelatia cu alte ramuri de drept Obiectul in sens etimologic se identifica cu marfa, iar in sens juridic cuprinde toate operatiunile deproducere a marfurilor, de schimb, executare se lucrari si furnizari de servicii. Autonomia dr com permite corelarea cu alte ramuri de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Conspect dreptul concurenței

Noţiunea şi criteriile definirii formelor de concurenţă comercială Termenul de concurenţă se analizează ca liberă competiţie între agenţi economici care oferă pe o piaţă determinată mărfuri şi servicii prin care se satisfac nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată cu scopul de a asigura... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

TEMA I: GENERALITĂŢI PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. O1: Noţiunea, caracterele şi importanţa dreptului comerţului internaţional. O2: Obiectul dreptului comerţului internaţional. O3: Raportul juridic de comerţ internaţional. O4: Subiectele raportului juridic de comerţ internaţional. O5: Izvoarele... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Legislație și Protecția Consumatorului

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România 1. Obiective, excepţii de aplicare şi termini definiţi Cadrul legislative care reglementează comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă este Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000.... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Administrarea societăților în sistem dualist

Distingem astfel dupa anumite criterii: Dupa elementul care prevaleaza, respectiv elementul subiectiv sau cel obiectiv a)Societati de persoane Societatea in nume colectiv Societatea in comandita simpla b)Societati de capitaluri Societatea pe actiuni Societatea in comandita pe actiuni 2) Dupa numarul de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras

Acreditivul Documentar

Capitolul I. Definiţie, caracteristici, părţile participante la acreditivul documentar şi principalele etape în derularea acestuia Riscurile implicate de derularea afacerilor în plan internaţional a condus în timp la dezvoltarea unor modalităţi de plată mai complexe şi mai sigure pentru toate părţile implicate în... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Afacerilor

OBIECTIVE Disciplina Dreptul Afacerilor isi propune sa introduca studentii facultatilor cu profil economic in problematica complexa a aspectelor juridice privind schimburile de marfuri, cooperariea economica si tehnico-stiintifica, domeniu deosebit de actual si care necesita o abordare atenta a principiilor,... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de Tranzacție

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, REGLEMENTAREA LEGALĂ, CARACTERELE JURIDICE, CONDIŢIILE DE VALIDITATE ŞI NULITATEA CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE. Noţiunea şi reglementarea legală a contractului de tranzacţie. Contractul de tranzacţie este definit de Codul civil, în art. 1704, ca fiind „un contract prin care părţile termină... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Curs de Legislație și protecția consumatorului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni introductive în dreptul comercial

1.Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial cuprinde un ansablu de norme juritice care reglementeaza comertul intr-o mai clara si concisa definitie, se impun sa clarifice notiunea de comert. Notiunea de comert are mai multe sensuri: a)Etimologie- notiunea de comert provine de la LATINESCUL „COMERCIUM”, care... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Drept

Disciplina “Elemente legislative privind proiectarea si managementul afacerilor” are ca functie esentiala dezvoltarea capacitati studentilor de a intelege cadrul legislativ aferent economiei de piata. Disciplina, predata in anul III de studiu, are drept obiective specifice: intelegerea si insusirea conceptelor... citește mai departe

176 pagini Gratis Extras

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că, cetăţenii Uniunii îşi pot căuta de lucru şi se pot angaja în altă ţară membră pe aceleaşi principii, ca şi cetăţenii ţării respective. Străinii-cetăţeni ai... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Contracte Speciale

1. Contractul de depozit regulat de mărfuri Este un contract real, sinalagmatic şi cu titlu oneros. Se încheie între doi comercianţi, denumiţi deponent şi depozitar, prin care, depozitarul, în schimbul taxei de depozit, se obligă să păzească, să conserve marfa primită şi să o restituie la prima cerere.... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Afacerilor Comerciale

CURS 1 Capitolul I. Concepte fundamentale ale teoriei dreptului I.1. Originea, înţelesul şi definiţia dreptului Cuvântul “drept” are mai multe înţelesuri a) Prin “drept” înţelegem totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementarii relaţiilor dintre oameni în cadrul societăţii.... citește mai departe

112 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În doctrină dreptul comercial a fost diferit în diferite moduri. În esenţă, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, alcătuită din normele juridice aplicabile... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Comercial

CAPITOLUL 1 DREPTUL COMERCIAL - RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noţiunea de drept comercial O definitie simpla a dreptului comercial ar fi aceea ca dreptul comercial reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementează comerţul. Prin urmare, pentru a... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial

Raporturile juridice comerciale sunt raporturi de drept privat ca si raporturile juridice civile. Raporturile juridice comerciale si raprturile juridice civile sunt supuse acelorasi reguli generale cuprinse in Codul civil. Aspectele particulare ale raporturilor juridice comerciale sunt reglementate prin norme... citește mai departe

81 pagini Gratis Extras Preview