Proiectele din domeniul Drept Comercial

Noțiunea și condițiile de aplicare a insolvenței

1. INTRODUCERE Conceptul de insolvență este cunoscut încă din antichitate și reprezintă imposibilitatea debitorului comerciant de a face față obligațiilor sale de plată, imposibilitate pusă pe seama insuficienței fondurilor bănești. Debitorul falit era în trecut considerat vinovat pentru eșecul în afaceri, el... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legislația națională privind protecția consumatorului

Introducere Preliminarii. Noțiunea de drept al consumatorului Operatorii economici oferă pe piață produse și servicii care sunt destinate să satisfacă anumite nevoi și trebuințe ale consumatorilor, iar prin metode și tehnici de marketing, desfășoară acțiuni de promovare al lor și de convingere al consumatorilor... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

Definiția și formele fuziunii și divizării Noțiunea și formele fuziunii și divizării sunt consacrate în cuprinsul art. 238 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Potrivit acestui text de lege, fuziunea este operațiunea prin care: a) una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din Legea nr. 31/1990 privind societățile, atât sub forma unor dispoziții comune tuturor formelor de societate, cât și sub forma unor reglementări specifice fiecărei forme de... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și domeniul de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă 1.1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și trăsăturile caracteristice Securitate și sănătate în muncă constituie unul dintre domeniile de preocupare prioritară ale Uniunii... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

SC Special Events SRL

STATUTUL SOCIET..II Special Events S.R.L. Subsemnata Stoian Elena Roxana, cet..ean roman, n.scuta la data de 06.07.1997, in Tg Jiu, domiciliata in Comuna Danesti, Sat. Tirculesti, nr. 17, Jude. Gorj, posesoare a CI, seria GZ nr. 590592 eliberata de SPCLEP Tg-Jiu, la data de 22.07.2014, CNP 2970706180021, am... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Protecția consumatorului

1. Conceptul de consumator. Președintele Kennedy a utilizat prima dată noțiunea de consumator în 1962, rostind cuvintele devenite celebre “Consumers, by definition, include us all.” - ''Consumatori, prin definiție, suntem noi toți.'' Legea nr. 37/2002 definește conceptul de consumator ca fiind ''persoană fizică... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

SC MegaFood SRL - domeniu de activitate - Restaurant

I. Prezentarea firmei S.C. MegaFood S.R.L. - domeniu de activitate : alimentație publică/Restaurant MegaFood este un local care funcționează că restaurant și bar unde se pot organiza și diverse evenimente și spectacole în cele două spații amenajate special cu o capacitatea de aprox. 200 de persoane. Cod CAEN :... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este reglementat în Codul Civil , ci de către o lege specială, O.G. nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Contractul de leasing nu are natura unui... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Etică și responsabilitate socială la SC Adeplast SA

1.Elemente de caracterizare ale societății 1.1 Date de identificare 1994 – se înfiinţează la Oradea, cu denumirea Multistar Prod S.R.L. 1996 – domnul Marcel Bărbuţ devine acţionar şi societatea se transformă în societate mixtă romano-austriacă, obiectivul fiind fabricarea mortarelor adezive pentru placaje... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza fiscală

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Intreprinderea Cofetaria Libelula.SRL se ocupa cu producerea prajituri si distribuirea acestora, prin punctele de lucru proprii din Bucuresti Principalele categorii de produse oferite de firma sunt : -Torturi Nunti -Torturi Copii -Tirturi Aniversari -Corporate -Prajiturii... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Drept european - Perspective privind evoluția Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o entitate politică, socială si economică, compusă din 28 tări în prezent. Este considerată a fi o constructie sui generis (nemaintalnită pana acum, care nu poate fi calificata in functie de criterii deja existente), situându-se între federatie si confederatie (intr un sistem... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Perspective de dezvoltare ale UE

Poziția UE privind perspectivele sale în economia mondială la orizontul anilor 2030 - 2050 Conform Global Europe 2050, studiu elaborat de CE, au fost identificate: 3 posibile scenarii de evoluție ale UE până în 2050 3 posibile scenarii de evoluție ale UE până în 2050 ”Nimeni nu ia nicio inițiativă” (Nobody... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de schimb şi circulaţie a mărfurilor de la producători la consumatori. Pornind de la această abordare, comerţul ar consta în operaţiunile curpinse în intervalul dintre momentul... citește mai departe

97 pagini 10 puncte Extras Preview

Societățile pe Acțiuni

1. Noţiune şi caractere juridice Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi mai evoluată a societăţii comerciale, în care contează mai mult aportul de capital decât calităţile personale ale asociaţilor. Din cauza estompării calităţilor personale ale asociaţilor, acest tip de societate purta anterior... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Societățile Comerciale

1. Reglementare juridică Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial român din anul 1887, în titlul “ Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale “,care se referea la: societatea în nume colectiv, societatea anonimă (pe acţiuni),societatea în comandită simplă, societatea... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Cambia

INTRODUCERE Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Ea este un inscris care contine un ordin scris si neconditionat dat de catre o persoana (tragator) unei alte persoane (tras)... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Constituirea Societăților Comerciale

Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Dreptul afacerilor - actul constitutiv între teorie și practică

Partea I Coordonate teoretice 1.ASOCIAŢI Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, române şi străine. În materie de societate, capacitatea juridică trebuie să fie de natură specială. Asocierea implică un act de dispoziţie asupra patrimoniului propriu, ceea ce impune... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Preview

Contract de Consignație

INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia, consignatar, anumite bunuri mobile spre a fi vândute la un anumit preţ şi într-un anumit termen, plătindu-i pentru această activitate o sumă reprezentând, de regulă, o cotă... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Procedura Insolvenței

1.Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: • instanţele judecătoreşti; • judecătorul-sindic; • administratorul judiciar; • lichidatorul. Pentru buna desfăşurare a procedurii conducerea statutară a debitorului persoană juridică va desemna un administrator special care să... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Fuziunea și Divizarea Societăților Comerciale

1. Fuziunea 1.1 Conceptul de fuziune Fuziunea se realizează fie prin absorbția unei societăți de către o altă societate, fie prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a constitui o societate nouă. În dreptul românesc, instituția juridică a fuziunii societăților comerciale este reglementată, în... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementări Juridice Privind Franciza

Introducere Am decis să abordez această temă deoarece consider că vin în ajutorul tuturor persoanelor ce doresc să încheie un asemenea contract şi să înceapă o afacere in acest regim, dar şi în ajutorul studenţilor, şi tuturor celor care doresc să dobândească cunoştinţe în această ramură. Această lucrare se poate... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Procedura Reorganizării Judiciare

Procedura de reorganizare judiciară Noţiune Procedura de reorganizare este definită ca fiind procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, capabil de a-şi redresa afacerea în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Pentru a se ajunge la procedura reorganizării... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Exercitarea Comerțului în Limitele Concurenței Licite

Capitolul I – Libertatea concurenţei in economia de piaţă 1.1 Noţiunea de concurenţă În economia de piaţa,forma modernă de organizare a activitaţii economice,agenţii economici acţionează în mod liber, pe baza proprietăţii private şi în concordanţă cu legea cereriii şi ofertei. Între agenţii economici care produc... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview