Legislația națională privind protecția consumatorului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8506
Mărime: 170.01KB (arhivat)
Publicat de: Bianca B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Hoffman
Facultatea de Inginerie Alimentara
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Capitolul I. Cadru Legislativ ...5
  3. Capitolul II. Studiu de caz.Necesitatea protecției consumatorilor pe piața
  4. de jucării .18
  5. Concluzii .21
  6. Bibliografie .22

Extras din proiect

Introducere

Preliminarii. Noțiunea de drept al consumatorului

Operatorii economici oferă pe piață produse și servicii care sunt destinate să satisfacă anumite nevoi și trebuințe ale consumatorilor, iar prin metode și tehnici de marketing, desfășoară acțiuni de promovare al lor și de convingere al consumatorilor privind utilitatea acestora.

Pe de altă parte, consumatorii nu dispun de resurse suficiente și nici nu desfășoară o activitate sistematică recunoaștere a nevoilor și trebuințelor reale, a modurilor în care ele trebuie satisfăcute. De asemenea, consumatorul se bucură de oferta a numeroase bucuri și servici, dar în același timp este supus riscului de a cădea victima unor oferte lipsite de onestitate, agresiunii unui marketing care induce în eroare, sau pur și simplu se poate înșela în așteptările sale.

În acest mod, se poate lesne observa că operatorii economici și consumatorii se găsesc într-un raport dezechilibrat, în mod obiectiv, în defavoarea consumatorilor, chiar dacă ei, cu nevoile și trebuințele lor, sunt originea și, în același timp, punctul final al activității operatorilor economici.

Tocmai acest raport dezechilibrat între operatorii economici și consumatori, imposibilitatea financiară și juridică a consumatorului de a se confrunta cu operatori economici de pe o poziție de egalitate au impus protecția de către stat a părții slabe în acest raport juridic prin elaborarea unei legislații speciale, luând naștere astfel, o nouă ramură a dreptului, și anume dreptul consumului sau dreptul consumatorului.

Autoritățile statului încearcă prin măsuri legislative bine venite să protejeze consumatorul, dar acestea nu sunt suficiente. Consumatorul trebuie să-și cunoască drepturile, să se ferească de riscurile de a fi înșelat și să știe cum să obțină compensații când constată că a fost o victimă inocentă.

Societatea civilă poate și trebuie să contribuie la realizarea acestui deziderat prin mijloacele sale, în primul rând prin educarea consumatorului.

Potrivit art.1 alin.1 din O.G.nr.21/1992, republicată, cu modificările ulterioare^(1)), statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitatea de consumator, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea decizilor ce îi interesează în calitate de consumator.

Plecând de la textul de lege mai sus amintit, putem defini dreptul consumatorului ca fiind acea ramură a dreptului care reglementarea raporturile juridice create între operatorii economici și consumatori, cu privire la achiziționarea de produse și servicii, inclusiv a servicilor finaciare, asigurând cadrul necesar accesului la produse și servicii, informării lor complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării, drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva practici abuzive, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumator.

Așadar, dreptul consumatorului a apărut din nevoia de a atenua nepotrivirea de forță economică dintre consumatori și firme și acoperă o gamă largă de probleme cum ar fi: răspunderea pentru prejudiciile produse de un bun, practicile comerciale neloiale sau politica de confidențialitate.

La nivelul Comunității Europene, inițierea politicilor de protecție și informare a consumatorilor a deputat - formal în 1975 - prin adoptarea unui ”Program preliminar al Comunității Economice Europene pentru o politică de protecție și de informare a consumatorilor”, program ce conținea și Declarația drepturilor consumatorilor care lipsea din legislația comunitară.

O importanță deosebită a avut-o, mai apoi, adoptarea în 1985, de către O.N.U. a Rezoluției nr.39/2048/1985 ”Principiile directoare privind protecția consumatorilor” semnată de toate statele membre, care se obligau să adopte politici naționale pentru respectare ei.

În România problema protecției consumatorului a apărut abea după 1989; deși au mai existat și anterior anului 1992 o serie de acte normative care se refereau la problematică protecției consumatorilor ( cum ar fi: Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale etc.), o aplicarea majoră a statului către protecția consumatorilor a avut loc de abea cu adoptarea O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, și, ulterior, cu adopatarea seriei de acte normative sectoriale ce au acoperit vidul de legislație existent până la acel moment.

Bibliografie

- Giocovici Juantina, Legislație privind protecția consumatorilor, Editura C.H.BECH, 2017.

- https://anpc.ro/articol/372/jucarii-periculoase

- https://ziare.com/social/consumatori/plusuri-periculoase-intr-un-renumit-magazin-de-jucarii-1640466

- https://anpc.ro/articol/372/jucarii-periculoase

- https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/protectia-consumatorilor-de-servicii-financiare-la-distanta-a2340/

- https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2175

Preview document

Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 1
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 2
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 3
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 4
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 5
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 6
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 7
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 8
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 9
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 10
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 11
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 12
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 13
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 14
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 15
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 16
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 17
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 18
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 19
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 20
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 21
Legislația națională privind protecția consumatorului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Legislatia nationala privind protectia consumatorului.docx

Te-ar putea interesa și

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei

INTRODUCERE În perioada 4 martie – 27 aprilie, mi-am desfăşurat practica de producție și de licență la Ministerul Economiei, în cadrul Direcţiei...

Alimentele - sursă de îmbolnăvire

Introducere Standardul de viață al timpurilor noastre a condus la progresul tehnologiei alimentare, a impus schimbări în modul de păstrare,...

Contaminanții din produsele vegetale și condiționarea acestora

INTRODUCERE În conformitate cu legea minimului şi respectiv a importanţei egale a tuturor factorilor de vegetaţie, plantele nu se pot dezvolta...

Industria alimentară în România

INTRODUCERE Alimentaţia este o nevoie biologică fundamentală şi un drept fundamental al omului statuat în Carta Naţiunilor Unite, care înseamnă de...

Protecția Consumatorilor

Este important de subliniat ca este necesar sa dezvoltam o economie de piata care sa ia în considerare atât mediul înconjurator cât si consumatorii...

Actele normative din domeniul produselor și serviciilor alimentare - vinul și băuturile spirtoase

Aspecte introductive legate de Comerţ Comerţul determină o funcţie economică complexă ce consta în a compara materii prime sau produse pentru a le...

Ai nevoie de altceva?