Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8794
Mărime: 40.15KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae F.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drpet
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Audit si Guvernanta Corporativa

Cuprins

 1. 1. Noțiuni introductive
 2. 1.1 Introducere pag.3
 3. 1.2 Definiția societății comerciale . ..pag.4
 4. 1.3 Societatile comerciale . . .pag.4
 5. 1.4 Clasificarea societăților comerciale pag.5
 6. 2. Formele juridice ale societatilor comerciale pag.7
 7. 3. Funcția economică a societății comerciale ...pag.10
 8. 4. Functionarea societatilor comerciale pag.11
 9. 4.1 Consideratii introductive pag.11
 10. 4.2 Organele societatii ...pag12.
 11. 5. Adunarea generala ...pag.13.
 12. 5.1 Rolul Adunării generale ..pag.14.
 13. 5.2 Felurile Adunării generale ...pag.15.
 14. 5.3 Convocarea Adunării generale pag.16.
 15. 5.4 Sedința Adunării Generale ...pag.17.
 16. 5.5 Hotărârile Adunarii Generale ...pag.18.
 17. 6. Administrarea Societății pag.19.
 18. 7. Controlul Gestiunii Societatii ..pag.21.
 19. Concluzii finale
 20. Bibliografie
 21. Studiu de caz

Extras din proiect

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din Legea nr. 31/1990 privind societățile, atât sub forma unor dispoziții comune tuturor formelor de societate, cât și sub forma unor reglementări specifice fiecărei forme de societate. Elementul decizional al unei societăți este adunarea generală a asociaților, cel executiv (de gestiune) este reprezentat de administratori (organizați sau nu în organe colegiale), iar cenzorii sau auditorii interni sau asociații neadministratori sunt cei care se ocupă cu controlul societății .

Funcționarea societății comerciale este asigurată de organele de care aceasta dispune. Fiecare societate comercială are propriile organe de conducere și administrare, din care fac parte persoane împuternicite cu gestiunea și reprezentarea societății. Regulile care guvernează funcționarea societăților comerciale sunt cuprinse în Titlul III al Legii nr. 31/1990. în Capitolul I al Titlului III al legii sunt cuprinse dispoziții comune, iar în capitolele ll-VI sunt reglementate dispoziții specifice funcționării fiecărei forme juridice de societate comercială.

Principalele organe ale societății comerciale sunt adunarea generală a asociaților, administratorii societății și cenzorii societății. în cadrul societății pe acțiuni care optează pentru sistemul dualist, în locul administratorilor sunt directoratul și consiliul de supraveghere.

Adunarea generală a asociaților este organul de deliberare al societății, deoarece aceasta exprimă voința socială.

Administratorii societății ori, în cazul societății pe acțiuni, consiliul de administrație sau, după caz, directoratul societății sunt organele executive și au menirea de a duce la îndeplinire hotărârile adunării generale. Aceste organe executive se preocupă în concret de exercitarea operațiunilor comerciale specifice obiectului de activitate al societății.

În sfârșit, cenzorii sunt organele de control al gestiunii societății. în societățile de persoane, controlul gestiunii se realizează de către asociați, nefiind necesară desemnarea cenzorilor. în cadrul societății cu răspundere limitată, controlul gestiunii se realizează tot de asociați, dar dacă numărul acestora este mai mare de 15, desemnarea cenzorilor este obligatorie. Tot obligatorie este prezența cenzorilor și în cazul societăților pe acțiuni. Se impune a fi reținut că, pentru societățile pe acțiuni în care acționarii optează pentru sistemul dualist de conducere și administrare, cenzorii sunt înlocuiți cu auditorii societății. Deci aceste societăți au auditori, și nu cenzori.

1.2. Definiția societății comerciale

Singura definiție a societăților în general nu a celor comerciale, o gasim în Codul civil, care în art. 1491 prevede: ,,Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scopul de a împăți foloasele ce ar deriva”.

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate și beneficiind de personalitate juridică, în care asociații înteleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerț în scopul realizării și impărțirii beneficiilor rezultate.

Cu privire la natura juridică a societății comerciale ,doctrina juridică cunoaște mai multe teorii și anume: teoria contractuală, teoria actului colectiv, și teoria instituției. Indiferent de teoria adoptată,toți autorii sunt de acord ca la originea societăților comerciale se află consimțământul individual al asociăților.

În prezent reglementarea societăților comerciale este făcută de Legea 31/1990, care cuprinde reguli cu caracter general aplicabile tuturor societăților comerciale inclusiv celor cu participare straină.

Legea nr. 31/1990, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde în titlul III, reguli generale privind funcționarea societăților comerciale.

1.3. Formele juridice ale societăților comerciale

Legea 31/1990, care este o lege specifică constituirii și funcționării societăților comerciale, în articolul 2 prevede ca societatea comercială îmbracă una din formele juridice cum ar fi :

-Societatea în nume colectiv SNC - în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu raspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților.

-Societatea în comandită simplă SCS- în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu raspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați, în timp ce asociații comanditari răspund numai până la concuranta aportului lor.

-Societatea pe acțiuni SA - în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, împărțit în acțiuni, iar acționarii răspund numai în limita aportului lor.

-Societatea în comandită pe acțiuni SCA - în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, împărțit în acțiuni și raspunderea nelimitată și solidară a acționarilor comanditați în timp ce asociații comanditari răspund până la concurenta aportului lor.

-Societatea cu răspundere limitata SRL - în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociății, răspund numai în limita aportului lor.

Această enumerare făcută de lege are un caracter limitativ dar nu exclude posibilitatea constituirii societății în formele prevăzute de alte reglementari legale cum ar fi :

- Societăți în participație, reglemantată de Codul Comercial

- Asociații cu scop lucrativ fără personalitate juridică și

- Asociații familiale, ambele fiind reglementate în Decretul Lege 54/1990 și Hotărarea Guvernului nr. 201/1990.

Bibliografie

1. CĂPĂȚÂNĂ, Octavian, Societățile comerciale, Editura Lumina Lex, București, 1991

2. CĂRPENARU, Stanciu D., Drept comercial român, Editia a VII-a , Universul Juridic, București, 2007

3. DEAK, Francisc, Tratat de drept civil, Universul juridic, București, 2001

4. GEOGESCU, I.L., Drept comercial român. Teoria generală a obligațiilor comerciale, Editura Lumina Lex, București, 1994

5. PETRESCU, Raul, Drept comercial român, Editura Oscar print, București, 1997

6. RAIS, Dorin, Drept comercial, Editura Independența Economică, Pitești, 2001;

7. Revista Dreptul

8. VONICA, Romul Petru, Drept comercial (partea generală), Editura Lumina Lex, București, 2000

9. Y.Guyon, Droits des affaires, Tome 1, 8-ème edition, Economica, Paris, 1994

10. Dumitru Maria , Ignatescu Camelia Dreptul afacerilor Raportul juridic de drept al afacerilor. Contractul, Ed Hamangiu 2014, p.86

LEGISLAȚIE

11. Codul Comercial

12. Codul Civil

13. Codul Juristului

14. Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale

Preview document

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Functionarea Societatilor Comerciale - Dreptul Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Fondul de comerț

1. Fondul de comerț Desfășurarea unei activități comerciale impune existența și folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Asigurări de Răspundere Civilă

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor Originea...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Dezvoltarea antreprenorială la SC Fly Creations SRL

CAPITOLUL 1. NOŢIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALĂ, CARACTERISTICILE GENERALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, TRĂSĂTURILE...

Drept Economic 2007-2007

Obiectivele capitolului: - Delimitarea sferei legislatiei afacerilor de celelalte ramuri ale dreptului român; - Dobândirea cunostintelor de baza...

Drept Economic

CAPITOLUL VII NOŢIUNI GENERALE DESPRE LEGISLAŢIA COMERCIALĂ Obiective: - Explicarea noţiunii de legislaţie comercială - Cunoaşterea...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Ai nevoie de altceva?