Asigurări de Răspundere Civilă

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 30046
Mărime: 233.73KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Simion
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 0
 2. 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor 1
 3. 1.2. Conceptul de asigurare: funcţii, principii, clasificare 5
 4. 1.3. Elemente tehnice ale asigurărilor 10
 5. 1.4. Importanţa economico-socială a asigurărilor 11
 6. Cap.2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 15
 7. 2.1. Allianz Group 15
 8. 2.2. Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. 16
 9. 2.3. Structura de organizare a sucursalei Iaşi a Allianz -Ţiriac Asigurări S.A. 21
 10. CAP.3. PRINCIPALELE TIPURI DE CONTRACTE DE ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PRACTICATE DE ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 24
 11. 3.1. Particularităţi, aspecte juridice şi tehnice ale asigurărilor de răspundere civilă 24
 12. 3.2. Asigurarea obligtorie de răspundere civilă pentru pagube provocate terţilor prin accidente de autovehicule 28
 13. 3.3. Asigurări de răspundere civilă facultative 31
 14. 3.3.1. Asigurări de răspundere civilă legală 31
 15. 3.3.2. Asigurări de răspundere civilă profesională 37
 16. 3.3.3. Asigurarea de răspundere civilă pentru pagube provocate terţilor prin accidente de autovehicule, excedent la limitele asigurării obligatorii 41
 17. 3.3.4. Asigurarea internaţională Carte Verde 42
 18. 3.4. Analiza veniturilor încasate din primele pentru asigurările de răspundere civilă 45
 19. 3.4.1. Principii de tarifare la asigurările de răspundere civilă 45
 20. 3.4.2. Determinarea primelor pentru asigurările de răspundere civilă la Allianz- Ţiriac Asigurări S.A. 47
 21. 3.4.3. Analiza veniturilor din prime în perioada 1999-2001 49
 22. 3.5. Analiza plăţilor de despăgubiri la Sucursala Iaşi a societăţii Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. 55
 23. 3.5.1. Tehnica lichidării daunelor la asigurările de răspundere civilă 55
 24. 3.5.2. Analiza despăgubirilor plătite pentru asigurările de răspundere civilă 60
 25. Cap. 4. EFICIENŢA ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 64
 26. 4.1. Conceptul de eficienţă în asigurări 64
 27. 4.2. Indicatori de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare 65
 28. 4.3. Posibilităţi de creştere a eficienţei asigurărilor de răspundere civilă 69
 29. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 71
 30. BIBLIOGRAFIE 76

Extras din proiect

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR

1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor

Originea ideii de asigurare ar putea fi închipuită încă de la începuturile civilizaţiei umane şi aceasta deoarece încă de atunci oamenii s-au arătat preocupaţi de prevenirea pagubelor, dar mai ales de suportarea în comun a eventualelor pagube produse din cauze naturale şi nu numai. Astfel, nu puţini sunt cei ce susţin existenţa unor practici specifice asigurărilor care apăreau în relaţiile comerciale la babilonieni . Ideea unui fond comun de asigurare din care să se acopere eventualele prejudicii suferite de cei care cotizau la formarea acestuia a apărut cu mult timp în urmă şi se pare că pentru prima dată la egipteni . Negustorii chinezi îşi distribuiau marfa în mai multe vase, reducând riscul ca întreaga cantitate de marfa ce urma să ajungă la destinaţie să fie supusă pierderii. În jurul anului 3000 î.e.n. babilonienii au conceput şi practicat un sistem de aşa-zise credite maritime, care îl scuteau pe debitor de a le returna în cazul în care marfa sau nava sufereau avarii. Acest sistem a fost preluat şi dezvoltat ulterior de greci prin emiterea unor hârtii de valoare .

Un rol important în evoluţia asigurărilor 1-au avut negustorii italieni din oraşele - state ale Italiei de Nord de la începutul actualului mileniu, activitatea lor fiind preluată şi de Ţările de Jos şi de Anglia. În anul 1310, Ducele de Flandra a decis înfiinţarea Camerei de Asigurări de la Bruges pentru asigurări împotriva riscurilor maritime, iar la Londra, Parlamentul a elaborat reglementări privind această activitate, prin emiterea în 1601 a „Legii privind poliţele de asigurare folosite între negustori".

Evoluţia asigurărilor este strâns legată de dezvoltarea comerţului pe mare şi a asigurărilor maritime, care au influenţat în mod deosebit asigurările de transport. În istoria Lloyd's, scrisă de Frederick Martin se spune că cea mai veche poliţă de asigurare cunoscută datează din 15 februarie 1613, dar cercetătorul R.G. Marsden consideră că ele au existat mult mai înainte. Folosind ca sursă arhiva Amiralităţii el consideră că 1524 este anul în care au fost încheiate pentru prima dată asemenea documente.

Forme incipiente de asigurare sunt cunoscute pe teritoriul României cu mult înainte de secolul al IX-lea. Se menţionează existenţa din „timpuri vechi" a unei forme rudimentare de asigurare a animalelor, denumită „Hopşa" care consta în întrajutorarea reciprocă a locuitorilor din această comună.

Primele organizaţii care au avut şi caracter de mutualitate şi întrajutorare au fost breslele din Transilvania, înfiinţate în secolul al XIV-lea. Tot în această perioadă sunt cunoscute şi asociaţiile pentru stingerea incendiilor, organizate între mai multe comune vecine. Se menţionează chiar o „Casă de incendii” organizată în localitatea Braşov în anul 1744 prin fuzionarea unui număr de asociaţii de întrajutorare învecinate şi care a funcţionat până in anul 1763.

În a doua parte a secolului al XVIII – lea, în câteva localităţi din Transilvania au luat fiinţă asociaţii de înmormântare care, pe baza cotizaţiilor plătite de membri, acoperea cheltuielile legate de decesul acestora. Datorită formalităţilor simple corespunzătoare primirii membrilor şi plăţii ajutoarelor de înmormântare, precum şi cheltuielile mici, aceste asociaţii s-au dovedit foarte viabile, continuând să existe sub diferite forme chiar până în zilele noastre.

Începând cu anul 1823, magistratura oraşului Sibiu a depus eforturi stăruitoare în vederea fondării unei instituţii de asigurare pentru incendiu. Crearea acesteia nu a fost posibilă pentru că în 1846, când statutul a fost definitivat, numai jumătate din proprietarii de imobile ai oraşului au fost de acord să contribuie la înfiinţarea ei. Prima organizaţie de asigurare propriu-zisă din ţara noastră a luat fiinţă în 1844 la Braşov, unde Asociaţia Meseriaşilor din localitate a pus bazele „Institutului General de Pensii din Braşov ". În statutul acestei instituţii se arată că „ Institutul General de Pensii din Braşov este o cooperativă bazată pe principiul mutualităţii ce îşi propune drept scop să acorde membrilor săi, în schimbul primelor depuse pe parcursul mai multor ani, la expirarea acestora, pensii anuale".

În 1871 prin înaltul Decret Domnesc nr. 699 din 13 martie a luat fiinţă societatea de asigurare „Dacia”, cu un capital social de 3 milioane de lei. Printre fondatorii şi membrii consiliului de administraţie se numărau personalităţi marcante ale vieţii politice, sociale şi economice. Doi ani mai târziu a fost creată societatea „România" cu un capital social de 2 milioane lei, care s-a bucurat de sprijinul unor personalităţi de prim rang. Rezultatele bune înregistrate au determinat mai multe societăţi străine să-şi retragă reprezentanţele din ţara noastră şi să cedeze portofoliul lor societăţii de asigurare „România". În 1881 cele două societăţi au fuzionat şi au creat societatea „Dacia - România" care a devenit una din cele mai puternice societăţi de asigurare din ţara noastră. În 1882 a luat fiinţă societatea „ Naţionala " şi drept urmare, ultima reprezentanţă străină s-a retras, cedându-i portofoliul asigurărilor de incendiu. În 1897 a fost întemeiată, la Brăila, societatea „Generala" de cercurile comerciale din Brăila şi Galaţi, care s-a specializat în asigurarea transporturilor maritime, în special de cereale. În 1907 a luat fiinţă societatea „Agricola" care practica asigurări legate de agricultură. În 1930 a fuzionat cu „Fonciera"- Cluj , devenind astfel „Agricola – Fonciera ". În 1930 s-a constituit societatea „Asigurarea Românească ".

Preview document

Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 1
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 2
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 3
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 4
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 5
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 6
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 7
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 8
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 9
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 10
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 11
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 12
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 13
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 14
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 15
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 16
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 17
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 18
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 19
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 20
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 21
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 22
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 23
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 24
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 25
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 26
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 27
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 28
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 29
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 30
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 31
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 32
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 33
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 34
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 35
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 36
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 37
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 38
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 39
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 40
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 41
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 42
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 43
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 44
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 45
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 46
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 47
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 48
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 49
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 50
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 51
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 52
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 53
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 54
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 55
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 56
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 57
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 58
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 59
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 60
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 61
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 62
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 63
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 64
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 65
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 66
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 67
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 68
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 69
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 70
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 71
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 72
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 73
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 74
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 75
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 76
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 77
Asigurări de Răspundere Civilă - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Asigurari Obligatorii si Facultative de Raspundere Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente

Capitolul 1 Asigurarea obligatorie RCA Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între proprietarul unui...

Asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

Caracterizare generala Răspunderea Civilă Auto reprezintă modalitatea prin care o persoană fizică sau după caz juridică ,ce deține un vehicul...

Eficiența asigurărilor de răspundere civilă

Conceptul de eficienta in domeniul activitatii de asigurare. Eficienta asigurarilor, forma a eficientei economico-sociale,care exprima raportul...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurări de răspundere civilă - căi de perfecționare

1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata oamenilor in general, nu sunt de conceput fara...

Te-ar putea interesa și

Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora

CAPITOLUL 1 PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 1.1 . Scurt istoric Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost...

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Studiu privind asigurările de răspundere civilă

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa...

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire

Capitolul I Caracteristicile şi evoluţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial şi în ţara noastră 1.1. Caracteristici generale ale...

Aspecte Teoretice Privind Asigurările de Răspundere Civilă

Actualitatea temei: Asigurarea de raspundere civilă reprezinta un element important in cadrul întregului sistem de asigurări, care la rîndul său...

Asigurarea de malpraxis în cadrul asigurării de răspundere civilă

1 Asigurarea de raspundere civila “Orice fapta a omului care cauzeaza alteia prejudicii, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l...

Asigurările de răspundere civilă profesională

Capitolul 1. Asigurarile de raspundere civila profesionala – clarificari teoretice Asigurarile de raspundere civila profesionala se adreseaza...

Ai nevoie de altceva?