Proiectele din domeniul Bănci

Sistemul bancar din Austria

Capitolul 1. Sistemul bancar din Austria Introducere Fiind situată în Europa Centrală Republica Austriacă are ca formă politică a statului tip republică federală și este formată din nouă landuri: Austria superioară, inferioară, Burgenland, Carintia, Salzburg, Styria, Tirol, Viena, Vorarlberg, având capitala... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Portofoliu virtual - TradeVille

Capitolul I. Prezentarea portofoliului 1.1. Descrierea companiilor Am cumpărat acțiuni la următoarele firme: Antibiotice SA Este principalul producător roman de medicamente generice si lider mondial in producerea substanței active niastina. înființată la Iași in 1955, antibiotice a fost prima fabrica din... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Fiscalitatea și unitatea națională

Capitolul I- Politica fiscală: concept, obiective și rol 1.1 Conceptul de fiscalitatea Actualitatea lucrării constă în importanța pe care o manifestă fiscalitatea și reformele din acest sector pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca o uniune de state și ca exponent al globalizării economice,... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea prețului și strategia folosită pe exemplul SC QUARTZ MATRIX SRL

Prezentarea companiei S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. În activitatea oricărei companii care produce bunuri și servicii, prețul deține un rol deosebit, pentru atingerea obiectivului propus - maximizarea profitului. Asta își dorește și compania S.C. Quartz Matrix S.R.L.pe care urmează să o prezentăm. Quartz Matrix este o... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu asupra conceptului de etică în management

1. Concepte generale despre morala si etica Notiunile de etică și morală, desi sunt inrudite, au radacini și intelesuri diferite: etica este teoria și știința moralei, in timp ce morala prezintă obiectul de studiu al eticii. Semnificatia de etică este de origine greacă în timp ce morala își are originea în cuvîntul... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale activității cooperativelor de credit

Introducere Obiectivul lucrării este să ofere o înțelegere detaliată și cuprinzătoare a apariției, evoluției și particularităților cooperativelor de credit, cu accent pe contextul din România. În plus, mi-am propus să analizez istoricul și evoluția Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2007-2023,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Franța

Introducere Sistemul bancar al unei țări se referă la totalitatea instituțiilor financiare care operează în cadrul acelei țări, inclusiv băncile comerciale, băncile de investiții, băncile centrale și alți intermediari financiari. Acest sistem joacă un rol critic în economia unei țări deoarece oferă finanțare... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de economie de piață

CAPITOLUL 1 Economia de piață 1.1 Definirea economiei de piață Economia de piață este un sistem economic în care producția și distribuția de bunuri sunt influențate în principal de cerere și ofertă, ceea ce conduce la stabilirea prețurilor pentru bunuri și servicii. O caracteristică distinctivă a economiei de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrarea societăților pe acțiuni

Introducere Societățile pe acțiuni sunt societăți comerciale și care funcționează conform regulilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care a fost republicată în urma modificărilor și completărilor. Aceștia se remarcă prin faptul că capitalul este compus din acțiuni, iar acționarii sunt obligați să... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Modificarea actului constitutiv al societății comerciale

INTRODUCERE Actul constitutiv conține informații privind identitatea asociaților, denumirea societății, forma juridică, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social, clauze privind drepturile și obligațiile asociaților, clauze privind controlul gestiunii societății, durata societății, partea fiecărui... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Forma de organizare a sistemului bancar din România

Introducere Într-o economie de piață sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare a economiilor societății și de canalizare a acestora printr-un proces obiectiv și imparțial de alocare a creditului către acele eficiente investiții. Băncile asigură și facilitează efectuarea plăților oferă... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID) - obiective, resurse și politici de credit

Introducere Prin prisma acelor relații internaționale de natură politică, economică, financiară, socială și culturală a condus la cercetarea și descoperirea unor tehnici de repartizare a relațiilor economice internaționale. În așa mod, s-a escaladat de la acea conlucrare bilaterală la a cea multilaterală, preluând... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul bancar în procesul de creditare

Introducere Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor economici organizaţi avand la bază principiul prudenţei bancare, ca principiu fundamental de politică bancară. Controlul bancar se manifestă în toate fazele procesului de creditare şi anume: programarea... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului financiar bancare

INTRODUCERE Tema proiectului este de mare actualitate, importantă și perspectiva, dar și de mare dificulate și complexitate. O astfel de tema, precum este cea a mananagementului riscului bancar, nu se poate aborda fără stabilirea unor obiective țintă clare, care să asigure realizarea scopului proiectului și... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lichiditatea și solvabilitatea internațională

Introducere În legătura directă cu echilibrul financiar - monetar se află și categoriile de lichiditate și solvabilitate internațională. În unele perioade s-a pus semnul egalității între aceste doua categorii deși, din punct de vedere al structurii și rolului lor, acestea diferă atât pe plan extern, cât și pe plan... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportul stabilitatea prețurilor-stabilitatea financiară

INTRODUCERE Prin „prețuri stabile” înțelegem că prețurile nu ar trebui să înregistreze creșteri semnificative (inflație) și că ar trebui, de asemenea, evitate perioadele caracterizate de scăderi continue ale prețurilor (deflație). Perioadele îndelungate cu inflație sau deflație excesivă au efecte negative asupra... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Instrumente bancare cu acces la distanță Banca Transilvania

INTRODUCERE Trăim momentul în care tehnologia evoluează cu o viteză superbă, și de altfel se face prezentă în viața noastră tot mai mult și mai mult. Băncile la rândul lor s-au reprofilat și și-au îndreptat mijloacele moderne pentru a facilita accesul tuturor serviciilor oferite. Acest proiect evidențiază... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri

INTRODUCERE Societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) sunt companii specializate in intermedierea tranzactiilor pe piata de capital care constau in cumpararea si vanzarea de instrumente financiare actiuni, obligatiuni, contracte futures, options etc.). Conform legii 297/2004, societatile de servicii... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caiet de practică - BRD

Secțiunea 1. Informații privind activitățile realizate de practicant în perioada stagiului la unitatea parteneră: Compartimentul/ele băncii: Activitate derulată (descrierea activității): În perioada aferentă stagiului de practică m-am documentat cu privire la responsabilitatile băncii, activitățile pe care... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curs de schimb CHF-RON

INTRODUCERE Cursul de schimb este una din cele mai importante variabile economice, evoluția acestuia influențează starea economiilor, comerțul internațional, bilanțul firmelor, nivelul prețurilor, dar și averea fiecărei persoane . În plus, cursul de schimb este influențat și de evoluția celorlalți indicatori... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Procesul de creditare și controlul bancar efectuat asupra acestuia

Introducere Controlul bancar, în esența sa prezintă în mod amănunțit activitatea bancară. În ceea ce privește controlul în sectorul bancar, acesta este efectuat de Banca Națională a Romaniei, fiind numit control extern. Pe lângă controlul extern , există și controlul intern, desfășurat de către organele de... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul bancar în procesul de creditare

Introducere Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor economici organizaţi avand la bază principiul prudenţei bancare, ca principiu fundamental de politică bancară. Controlul bancar se manifestă în toate fazele procesului de creditare şi anume: programarea... citește mai departe

45 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cambia și operațiunile cambiale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Cambia este unul din cele mai vechi instrumente de plată folosit în activitatea comercială internă și internațională, care sub diverse forme și cu unele modificări funcționale se folosește și astăzi. Perfecționarea cambiei a dus la apariția bancnotei de hârtie. În țara noastră,... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor ipotecare în România

INTRODUCERE Obiectivul acestui proiect vizează analiza corelației dintre trei variabile utilizând modelul statistico-econometric de regresie liniară multiplă. Evoluția creditelor ipotecare la nivelul unei țări este influențată de diverși factori, însă în cadrul acestui proiect ne vom concentra asupra stabilirii... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instrumente financiare tranzacționate pe piața monetară din țară

Cap. 1 - Considerente generale 1.1. Piața financiară Piața financiară este o piață în care investitorii tranzacționează instrumente financiare, cu alte cuvinte, bani sub diferite forme, oferind astfel un vehicul pentru alocarea de economii pentru investiții. Aceasta poate fi grupată în: piață monetară și piața de... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview