Cursurile din domeniul Electrotehnică

Automatizarea proceselor tehnologice

Tema 1 Întroducere 1.1 Actualitatea temei Tehnica tradițională ce utilizează frigul artificial pentru conservarea alimentarelor este dăunătoare din punct de vedere ecologic, deoarece folosește diferite tipuri de freon, necesită consum important de energie electrică și încăperi suplimentare pentru instalarea... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras Preview

Studiul teoriei clasice a proiectării

Generalitati Activitatea de proiectare. Activitatea de proiectare este legata de transformarea mijloacelor de investitii in utilaje, masini, echipamente, instalatii, cladiri, intreprinderi, constructii, bunuri de consum, etc. Proiectarea ca faza distincta a procesului de productie a aparut odata cu trecerea de la... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Electrotehnică

Obiective educaționale În urma parcurgerii acestui modul veți avea posibilitatea de a cunoaște: - unele cunoștințe teoretice în domeniul ingineriei electrice, - sau cunoașterea de soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme existente în electrotehnica . Cuvinte cheie: Campul electromagnetic în regim... citește mai departe

180 pagini Gratis Extras Preview

Mașina de Curent Continuu

Mașini heteropolare Mașini homopolare a căror funcționare se bazează pe procedeul inducției unipolare de conversie electromecanică a energiei, mai exact pe principiul discului lui faraday. la care sistemul inductor este format dintr-o succesiune alternată de poli nord și sud Noțiuni generale - Mașinile de... citește mai departe

115 pagini Gratis Extras Preview

Effective communication course

Unit 1 COMMUNICATION Objectives - To understand the meaning of communication - To discuss the process of communication - To study the importance of communication - To study the features and scope of communication - To study the various types of communication Introduction What is communication?... citește mai departe

61 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Electrotehnică

Electrotehnica este cunoscută ca ramură a științelor tehnice, având ca obiect de studiu prezentarea principalelor aspecte, teoretice și aplicative ale fenomenelor electromagnetice din punctul de vedere al aplicațiilor lor tehnice. Rolul primordial pe care îl au aceste fenomene în tehnica contemporană face din... citește mai departe

143 pagini Gratis Extras

Mașini electrice

Definiţie şi clasificare Regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice Materiale electrotehnice folosite în construcţia maşinilor electrice Pierderi în maşinile electrice Ecuaţiile lui Maxwell Fenomene fizice în maşinile electrice Domenii de utilizare a maşinilor electrice Maşinile electrice reprezintă... citește mai departe

340 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Metoda diferențelor și elementelor finite

Introducere De ce metode numerice de calcul? - Ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale sunt neliniare sau nu pot fi liniarizate fără a se afecta soluţia; - Domeniul pe care se face calcul este complex; - Condiţiile pe frontieră sunt de tip mixt şi/sau dependente de timp; - Mediul este neomogen şi/sau... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Schimbul de căldura

TRANSFERUL DE CĂLDURĂ Transferul de căldură este un fenomen complex,reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. Existenţa unui potenţial... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiuni generale de electricitate

Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia. Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul de sarcini negative (electroni) în nucleul atomului. Atomul nu este încărcat electric (este neutru). Nucleul atomului şi învelisurile sunt poziţionate ca nişte sfere cu... citește mai departe

44 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Echipamente

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice... citește mai departe

350 pagini Gratis Extras Preview

Inginerie Electrică TIAD

Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzătoare a semnalelor purtatoare de informaţie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt mărimi analogice (temperatura, debit, presiune) sau mărimi numerice (atingere de... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste proprietăţi pot fi investigate prin intermediul experienţelor... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras Preview

Electrotehnică

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic. Dealtfel, producţia şi consumul specific, raportat pe cap... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Mașina de Curent Continuu

1. MAŞINA DE CURENT CONTINUU 1.1. Construcţia şi domeniul de aplicare Maşina de curent continuu se construieşte pentru puteri nominale începând cu ordinul zecilor de waţi până la puteri de ordinul miilor de kilowaţi, într-o gamă largă de turaţii, cu tensiunea nominală până la 1500÷2000 V. Maşina de curent... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Energie. Economie.Ecologie

Consideraţii generale Fizicianul francez J.V. Poncelet, încă din anul 1826, a stabilit şi introdus pentru prima dată termenul de energie, care provine din cuvântul din limba greacă – energeia, ce înseamnă mişcare, în sensul puterii care determină mişcarea. De fapt, noţiunea de energie face referire la anumite forme... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Linear algebra, analytic and diferential geometry

1 Introduction to systems of linear equations Basic terminology Methods of solving linear systems 2 Linear equations Recall that in two dimensions a line in the rectangular xOy−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by = c (a and b not both 0) and in three dimensions a plane in... citește mai departe

374 pagini Gratis Extras Preview

Grafică asistată pe calculator

OBIECTIVE Cursul îşi propune să prezinte şi să conducă la însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de proiectare asistată de calculator şi utilizarea programului AutoCAD. Cursul are elemente practice care contribuie la fixarea notiunilor mai bine. Acest curs îşi propune următoarele obiective... citește mai departe

90 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Echipamente Electrice

Definitie Prezentarea principalelor aparate de comutatie si a rolului acestora in dirijarea fluxului de energie de la sursa la utilizator (exemplificare cu scheme electrice reprezentative) Aparat de comutatie Sistem electric sau electromecanic cu ajutorul caruia se stabileste sau se intrerupe un circuit .... citește mai departe

440 pagini Gratis Extras

Instalații electrice

INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT, CONDUCERE OPERATIVĂ, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Utilizarea energiei electrice implică 4 procese: producere; transfer (transport, conducere operativă şi distribuţie); furnizare; utilizare. Sistem electroenergetic (SEE) reprezintă ansamblul... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Aparate Electrodinamice și Ferodinamice

Sunt aparate de precizie ridicată, construindu-se uzual ca aparate de laborator de clasă 0,2 şi 0,1 pentru curent alternativ şi curent continuu. Cuplul activ al dispozitivelor electrodinamice şi ferodinamice este produs de forţele electrodinamice ce se exercită între una sau mai multe bobine fixe şi una sau mai... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Calitate și Fiabilitate

Reliability is: Probability quantitative approach Attribute (feature, capability) qualitative approach that parts, components, products or systems to fulfill their functions for which they were designed without failures with previously known operating restrictions, for a given time interval and with a given... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras

Introducere în drept și legislație

DREPTUL SI SOCIETATEA I.Notiunea dreptului 1. Ce este dreptul? Romanii considerau ca "dreptul este arta binelui si a dreptatii"( jus est ars boni et acqui). In conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezinta "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile petru a face posibil acordul lor". Dupa Herbert Spencer... citește mai departe

94 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme de Transmisiuni

Introducere LECŢIA 1 Noţiuni de bază şi definiţii Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive cu ajustorul gestului,... citește mai departe

190 pagini Gratis Extras Preview

Circuite de Curent Continuu

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de curent sau un ansamblu de generatoare ºi receptoare, cu legãturi conductoare între ele. Se numeºte reþea electricã, un ansamblu de circuite cu legãturã electricã între... citește mai departe

246 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview