Sisteme de Transmisiuni

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 190 în total
Cuvinte : 47378
Mărime: 2.88MB (arhivat)
Publicat de: Caterina Chivu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nimerencu Lucretia

Extras din curs

Introducere

LECŢIA 1

Noţiuni de bază şi definiţii

Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive cu ajustorul gestului, mimicei, desene în peşteri, sunete şi lumină (fum), „mânarea iamscă” şi a semafoarelor optice până la elaborarea sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii globale, care asigură transmisiunea, recepţia, prelucrarea distribuirea şi păstrarea diferitei informaţii. Sub noţiunea de informaţie înţelegem totalitatea cunoştinţelor despre evenimente, efecte, procese, înţelegeri şi fapte, despre obiecte şi persoane independent de forma de reprezentare.

Sisteme de telecomunicaţii – un complex de mijloace tehnice, care asigură comunicarea ( transmisiunea) de un anumit tip.

În definiţia menţionată mai sus se conţin nişte cuvinte cheie „comunicaţie” şi „transmisiune”. Ce înseamnă aceasta?

Comunicaţie (communicaţion) – schimbul de informaţie sau readresarea informaţiei cu ajutorul mijloacelor, care funcţionează în conformitate cu anumite reguli (în anumite condiţii numite protocoale).

Convenţia internaţională a transmisiunilor a definit „transmisiune” (Nairobi, anul 1982) în felul următor „ transmiterea, primirea şi recepţionarea semnelor, semnalelor, a textului scris, imaginii şi sunetelor sau mesajelor de orice tip pe sistemele de cabluri, radio şi optice sau alte sisteme electromagnetice ”. Însă noţiunea de transmisiune poate avea şi o altă definiţie: transmisiune (telecommunication) – emisia sau recepţia semnelor, semnalelor, textelor, imaginilor, sunetelor pe sistemele cu cabluri, optice sau alte sisteme electromagnetice. Această definiţie poate fi exprimată în forma următoare: transmisiune – aceasta este emisia şi recepţia mesajelor cu ajutorul semnalelor de telecomunicaţie prin mediul de propagare cablu, radio, optic sau alte medii de propagare.

Definiţiile scrise mai sus conţin cuvinte indicatoare (cheie): mesaj, semnal, semnal de telecomunicaţie, Ce înseamnă acestea?

Mesaj – formă de reprezentate a informaţiei pentru transmisiunea ei de la sursa de informaţie la utilizator. Referitor la sfera de telecomunicaţie mesajul – este informaţia transmisă cu ajutorul semnalelor electromagnetice a mijloacelor de telecomunicaţie. Exemple de mesaje: textul telegramei, vorbirea, muzica, faxul, imaginea de televiziune, datele de ieşirea maşinilor de calcul, comenzile în sistemele de telecomandă şi telecontrol.

Semnalul – purtătorul material sau un proces fizic, care reflectă (poartă) mesajul transmis.

Clasificarea semnalelor poate fi în mai multe feluri, însă un mare interes îl reprezintă semnalele electrice, numite semnale de telecomunicaţie şi care reprezintă tensiuni sau curenţi electrici, schimbarea parametrilor în timp a cărora reflectă mesajul transmis. La semnalele electrice se atribuie: semnalele telefonice, telegrafice, faximile, semnalele de transmisiune a datelor, semnalele de televiziune şi de radiodifuziune, semnalele de telecontrol şi telecomandă.

Cu noţiunea de sistem de telecomunicaţie este strâns legată noţiunea de reţele de telecomunicaţie, care reprezintă totalitatea punctelor, nodurilor şi liniilor (canalelor, traseelor) care le uneşte.

Sistemele de telecomunicaţie şi reţelele de telecomunicaţie interacţionând una cu cealaltă, formează sistema de transmisiuni – complexul de mijloace tehnice, care asigură un anumit tip de transmisiune.

Clasificarea sistemelor de transmisiuni este destul de largă, dar în general este determinată de tipul mesajelor transmise, mediul de propagare a semnalelor electrice (fig.1) şi metodele de divizare a informaţiei: reţele de transmisiune a mesajelor cu comutaţie sau fără.

Preview document

Sisteme de Transmisiuni - Pagina 1
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 2
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 3
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 4
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 5
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 6
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 7
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 8
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 9
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 10
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 11
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 12
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 13
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 14
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 15
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 16
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 17
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 18
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 19
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 20
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 21
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 22
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 23
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 24
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 25
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 26
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 27
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 28
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 29
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 30
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 31
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 32
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 33
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 34
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 35
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 36
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 37
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 38
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 39
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 40
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 41
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 42
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 43
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 44
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 45
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 46
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 47
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 48
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 49
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 50
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 51
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 52
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 53
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 54
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 55
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 56
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 57
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 58
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 59
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 60
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 61
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 62
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 63
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 64
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 65
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 66
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 67
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 68
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 69
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 70
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 71
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 72
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 73
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 74
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 75
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 76
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 77
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 78
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 79
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 80
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 81
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 82
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 83
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 84
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 85
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 86
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 87
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 88
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 89
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 90
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 91
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 92
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 93
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 94
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 95
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 96
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 97
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 98
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 99
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 100
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 101
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 102
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 103
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 104
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 105
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 106
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 107
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 108
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 109
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 110
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 111
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 112
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 113
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 114
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 115
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 116
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 117
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 118
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 119
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 120
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 121
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 122
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 123
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 124
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 125
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 126
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 127
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 128
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 129
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 130
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 131
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 132
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 133
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 134
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 135
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 136
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 137
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 138
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 139
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 140
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 141
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 142
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 143
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 144
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 145
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 146
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 147
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 148
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 149
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 150
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 151
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 152
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 153
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 154
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 155
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 156
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 157
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 158
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 159
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 160
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 161
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 162
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 163
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 164
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 165
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 166
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 167
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 168
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 169
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 170
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 171
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 172
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 173
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 174
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 175
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 176
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 177
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 178
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 179
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 180
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 181
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 182
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 183
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 184
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 185
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 186
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 187
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 188
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 189
Sisteme de Transmisiuni - Pagina 190

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Transmisiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de CNC de tăiere materiale moi cu fir cald

Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate...

Acționarea electrică a mașinilor unelte

I. Generalităţi Controlul unei maşini-unelte sau utilaj implică domenii cum ar fi tipul de acţionare, modul de control şi limitarea mişcărilor pe...

Electronică și electrotehnică

Introducere Ca disciplină tehnică electrotehnica este rezultatul dezvoltării ramurilor fizicii care se ocupă cu fenomenele electromagnetice. Ea...

Exemple de Simulare în Orcad

PSPICE poate fi utilizat împreună cu Capture. Capture permite editarea grafică a schemei electrice utilizate, adică:  Plasarea şi conectarea...

Condensatoare Electrice

3.1 Materiale dielectrice După cum se ştie, pentru medii lineare, legea polarizaţiei electrice temporare se scrie sub forma unde este...

Medii Integrate de Programare

Generarea vectorilor si a matricelor uzuale Funcţiile folosite pentru generarea vectorilor si a matricelor uzuale sunt: zeros – generează...

Circuite integrate - amplificatoare operaționale

Materiale necesare: - platforma nr. 16 (P 16); - două surse de tensiune stabilizată 15 Vc.c.; - două surse de tensiune stabilizată 5 Vc.c.; -...

Circuite Logice

Materiale necesare: - platforma de experimentare nr. 12 (P 12); - 2 surse de tensiune stabilizatã 24 V c.c.; - voltmetru de c.c. (multimetru...

Te-ar putea interesa și

Ingineria și managementul codării informațiilor in comunicațiile digitale

Capitolul 1 Introducere in Sistemele de transmisiune a informației 1.1 - Despre informație Primele preocupări legate de informație au apărut,...

Comutația în sistemele de transmisiuni

Comutatia electronica a devenit o realitate tehnica in dezvoltarea sistemelor destinate echiparii retelelor de telecomunicatii. Pentru a defeni...

Proiectarea Sistemelor de Transmisiuni a Informației prin Fibre Optice

Introducere Elaborarea şi utilizarea sistemelor optoelectronice a primei generaţii s-a început din momentul inventării şi producerii laser-ului în...

Proiectarea sistemelor de transmisiuni a informației prin FO

Introducere Primele studii în domeniul dispozitivelor pentru comunicaţii optice au fost axate pe proiectarea şi elaborarea tehnicilor de...

Linii de Transmisiuni Optoelectronice

Sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO). STIFO reprezintă un ansamblu de mijloace tehnice care asigură organizarea...

Sisteme de Transmisiuni

Telecomunicaţiile sunt un domeniu al civilizaţiei şi mai ales al economiei moderne. Datorită tehnologiei avansate se poate comunica de la orice...

Elaborarea și Utilizarea Sistemelor Optoelectronice

Introducere Elaborarea şi utilizarea sistemelor optoelectronice a primei generaţii s-a început din momentul inventării şi producerii laserului în...

Modalități de Realizare a Liniilor Radio în Gama Undelor ultra-scurte

CAPITOLUL I PROPAGAREA UNDELOR ULTRASCURTE ÎN MEDII URBANE I.1. Introducere Pentru a asigura servicii de comunicaţii mobile abonaţilor, reţelele...

Ai nevoie de altceva?