Noțiuni generale de electricitate

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14225
Mărime: 3.02MB (arhivat)
Publicat de: Daniel O.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ.dr.ing. Bică Marin

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 2. Circuit electric 8
 3. 2.1. Introducere 8
 4. 2.2. Stările circuitului electric 8
 5. 2.3. Curentul electric staționar 9
 6. 2.4. Rezistența electrică 9
 7. 2.4.1. Generalități 9
 8. 2.4.2. Codul culorilor pentru rezistențe 11
 9. 2.4.3. Rezistența unui conductor liniar 12
 10. 2.4.4. Variația rezistenței (rezistivității) cu temperatura 14
 11. 2.4.5. Conectarea rezistențelor 14
 12. 3. Legile circuitului electric 16
 13. 3.1. Legea lui Ohm 16
 14. 3.2. Legile lui Kirchhoff 16
 15. 3.3. Exemple 18
 16. 4. Energia și puterea curentului electric continuu 21
 17. 4.1. Introducere 21
 18. 4.2. Puterea în curent continuu 22
 19. 4.2. Energia în curent continuu 22
 20. 5. Curentul alternativ (ca) 23
 21. 5.1. Reprezentarea mărimilor alternative 23
 22. 5.2. Impedanța 23
 23. 5.3. Elemente de circuit 23
 24. 5.3.1. Inductanța 23
 25. 5.3.2. Condensatorul 31
 26. 5.4. Energia și puterea în curent alternativ 34
 27. 6. Circuite de curent alternativ (ca) 36
 28. 6.1. Circuit cu rezistență (R) în curent alternativ 36
 29. 6.2. Circuit cu inductanță (L) în curent alternativ 37
 30. 6.3. Circuit cu bobină (RL) în curent alternativ 38
 31. 6.4. Circuit cu condensator (C) în curent alternativ 40
 32. 6.5. Circuit RLC serie în curent alternativ 41
 33. 6.6. Circuir RLC paralel în curent alternativ 42
 34. 7. Bibliografie 44

Extras din curs

Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia.

Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul de sarcini negative (electroni) în nucleul atomului. Atomul nu este încărcat electric (este neutru). Nucleul atomului şi învelisurile sunt poziţionate ca nişte sfere cu acelaşi centru dar diametre diferite. Electronii se învârt în jurul nucleului pe orbite proprii. Învelisurile sunt nişte sfere imaginare pe care sunt poziţionate orbitele electronilor. Electronul de pe orbita cea mai îndepartată se numeşte „electron liber” sau „electron de valenţă”. Electronii liberi pot să treacă uşor de la un atom la altul. Acest proces poartă numele de flux de electroni.

Electricitatea: este un tip de energie. Energia electrică este generată de două puncte avand un număr diferit de electroni. Numărul de electroni pe care îi posedă un punct se numeşte sarcină electrică sau potenţial electric al acelui punct. Fulgerul este un exemplu de energie electrică ca urmare a unei diferenţe de sarcină dintre nor şi pământ.

Sarcina electrică este o mărime fizică scalară care măsoară starea de electrizare a unui corp.

Coulomb: unitatea de masură a sarcinii electrice.

Câmp electrostatic: reprezintă o stare specială a materiei care apare în jurul unei sarcini electrice. Este caracterizat de două mărimi: intensitatea câmpului electric E şi potenţialul câmpului electric V.

Legea lui Coulomb: forţa de interacţiune dintre două sarcini punctiforme este direct proporţională cu produsul sarcinilor şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele. Forţa coulombiană este de atracţie dacă sarcinile sunt de semne contrare şi de respingere dacă sarcinile sunt de acelaşi fel.

unde este permitivitatea electrică vidului

reprezintă permitivitatea relativă a mediului (raportul dintre permitivitatea electrică mediului și permitivitatea electrică a vidului).

Intensitatea câmpului electrostatic E: este o mărime fizică vectorială egală cu forța care acționează asupra unității de sarcină q aflată în câmpul electrostatic al sarcinii Q

Lucrul mecanic în câmp electrostatic efectuat pentru a deplasa sarcina q de la distanța la distanța în câmpul electrostatic al sarcinii Q se determină cu relația

Potenţialul câmpului electrostatic într-un punct se definește ca fiind egal cu lucrul mecanic necesar pentru a deplasa unitatea de sarcină din acel punct la infinit.

Diferenţa de potenţial (tensiunea) între două puncte ale unui câmp electrostatic este egală cu lucrul mecanic efectuat de câmp asupra unităţii de sarcină electrică pentru deplasarea acesteia între cele două puncte

Suprafaţă echipotenţială reprezintă locul geometric al punctelor aflate la acelaşi potenţial.

Unitatea de măsură pentru potențial este voltul notat V.

Capacitatea condensatorului reprezintă raportul dintre sarcina electrica a cestuia și diferența de potențial dintre armături

Unitatea de măsură a capacității edste Faradul, notat F. Deoarece Faradul este o unitate de măsură foarte mare se uzual se folosesc submultiplii acestuia.

Energia câmpului electrostatic

Câmpul electrostatic posedă energie. Energia înmagazinată între armăturile unui condensator este dată de relația

Curentul electric: reprezintă fluxul de electroni între două puncte. Unitatea sa de măsură este Amperul, notat A 1 Amper reprezintă fluxul de electroni de 1 coulomb ce parcurge distanţa dintre două puncte diferite într-o secundă. Punctul care are mai mulţi electroni este încărcat electric negativ. Electronii se îndreaptă spre punctul cu sarcina pozitivă. Aceste puncte se numesc „poli”. Deci fluxul de electroni este de la polul negativ la cel pozitiv. Direcţia curentului electric este presupusă a fi de la polul pozitiv la cel negativ (opus fluxului de electroni).

Curentul continuu: curentul a cărui direcţie nu se schimbă. Curentul continuu este reprezentat prin cc. Câteva exemple sunt prezentate mai jos.

Modificarea mărimii tensiunii sau curentului în sursele de curent continuu nu afectează de obicei funcţionarea anumitor dispozitive electrice. Dar, în circuitele electronice este cerut ca aceasta sa fie constantă. Putem avea sursă de tensiune, sursă ajustabilă de tensiune, sursă de curent sau sursă ajustabilă de curent. Sursele de curent continuu sunt simbolizate prin:

Bibliografie

1.Yildirim Elektronik- Başic Electricity Electronics Training Set

2.http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ahUKEwiM4arC8-rOAhWLVhoKHWd0D0w4ChAWCFkwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.phys.utcluj.ro%2FPersonalFile%2FCursuri%2FCuleaCurs%2FCurs%25207.pdf&usg=AFQjCNEf9OTRbkzPsO9EvVhlHfEMFCoY-Q, Cap. VII Electrostatică

3.https://udristioiuflorina.wordpress.com/2013/06/09/132/, Circuite de curent electric serie si paralel

4.http://msabau.xhost.ro/?Fizic%E3:Curentul_alternativ:Circuit_R-L-C_serie

5.http://msabau.xhost.ro/?Fizic%E3:Curentul_alternativ:Circuit_R-L-C_paralel

Preview document

Noțiuni generale de electricitate - Pagina 1
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 2
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 3
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 4
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 5
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 6
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 7
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 8
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 9
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 10
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 11
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 12
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 13
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 14
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 15
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 16
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 17
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 18
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 19
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 20
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 21
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 22
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 23
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 24
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 25
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 26
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 27
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 28
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 29
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 30
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 31
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 32
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 33
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 34
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 35
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 36
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 37
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 38
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 39
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 40
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 41
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 42
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 43
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 44
Noțiuni generale de electricitate - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Notiuni generale de electricitate.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensionarea instalației electrice pentru un mic atelier electric

1.Argument Progresul în tehnica si stiinta,realizarea de produse de calitate ,competitive, masurarea marimilor fizice si în general ,orice...

Reglarea Sarcinii Motoarelor Electrice

Folosirea motorului electric pentru acţionarea elicei sau a altui sistem de propulsie reprezintă obiectivul capitolului de faţă. Motorul electric...

Reglarea automată a parametrilor tehnologici

MEMORIU JUSTIFICATIV Automatica este o ramură a ştiinţei şi tehnicii care cuprinde totalitatea metodelor şi mijloacelor tehnice de stabilire a...

Sisteme de acționare electrică

1. Generalităţi Problema alegerii motorului electric apare fie în cadrul proiectului unui obiectiv nou, fie în cadrul modernizării unui obiectiv...

Transformatorul

1. Argument Maşinile electrice sunt utilizateîn toate sferele de activitate ale omului. Ele formează, practic, toate sursele de energie electrică...

Dimensionarea instalației electrice utilizate în instalațiile casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Building Management Sistem

CAP. I Noțiuni generala despre Building Management Un sistem pentru administrarea unei clădiri „BMS”( Building Management System ) are la bază un...

Studiul contactoarelor cu comutație statică

Progresele realizate în construcţia dispozitivelor semiconductoare comandate de putere (de tip tiristor sau triac în principal dar şi IGBT-uri de...

Te-ar putea interesa și

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice

1. ARGUMENTUL TEMEI Datoritǎ calitǎţilor deosebite ale energiei electrice în ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia, cât şi...

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Instalația electrică de iluminat și prize pentru o cabană

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Fenomenele Electrice și Magnetice

INTRODUCERE Fenomenele electrice şi magnetice, cunoscute încă din antichitate de pe vremea lui Thales din Milet (sec.VII-VI î.e.n.), şi-au găsit...

Clasificarea și Caracteristicile Releelor

ARGUMENT Importanta temei O data cu dezvoltarea instalatiilor electrice protejate si a sistemelor energetice a avut loc perfectionarea tehnicii...

Instalații de forță

ARGUMENT Continutul acestei lucrari se refera la problemele teoretice si practice ale instalatiei de distributie la consumatorii, industriali, de...

Ai nevoie de altceva?