Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 30729
Mărime: 2.94MB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Sabău
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia-Maria DIGA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I
 3. 1.4. Dimensionarea postului de transformare
 4. Dimensionarea posturilor de transformare
 5. Schemele retelelor electrice de joasă tensiune
 6. Sarcina electrică
 7. Posturi de transformare şi puncte de distribuţie 2
 8. Capitolul II
 9. 2.1.
 10. 2.2. Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor de alimentare
 11. Solicitări maxime admisibile pentru conductoare, cabluri şi bare
 12. Pierderi de tensiune în reţelele electrice de joasă tensiune 25
 13. Capitolul III
 14. Calculul curenţilor de scurtcircuit
 15. Notiuni Generale. Metode de calcul
 16. Elemente pentru calculul curenţilor de scurtcircuit
 17. Calculul curenţilor de scurtcircuit pentru circuite alimentate în curent alternativ 36
 18. Capitolul IV
 19. 4.1. Alegerea şi verificarea echipamentelor de comutaţie, masură şi protecţie
 20. Protecţia circuitelor electrice
 21. Capitolul V
 22. 5.1.
 23. Dimensionarea instalaţiei de compensare a puterii reactive
 24. Mijloace pentru evitarea consumului şi circulaţiei neraţionale de putere reactivă şi pentru îmbunătăţirea factorului de putere 62
 25. Capitolul VI
 26. 6.4. Dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase
 27. Necesitatea executării instalaţiilor de legare la pământ
 28. Elemente ce trebuie să fie legate obligatoriu la pământ în instalaţiile electrice
 29. Dimensionarea prizelor de pământ artificiale
 30. Verificarea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ
 31. Capitolul VII
 32. Studiu de caz. Analiză comparativă
 33. Alegerea motoarelor de acţionare a utilajelor
 34. Dimensionarea postului de transformare
 35. Dimensionarea instalaţiei de compensare a puterii reactive
 36. Calculul instalaţiei de legare la pământ
 37. Program de calcul dezvoltat în limbajul de programare Visual Basic, pentru algoritmul de calcul de dimensionare a instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase 79
 38. Bibliografie 135

Extras din proiect

INTRODUCERE

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica electroenergetică, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

Civilizatia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape toate sectoarele de activitate ale societăţii omeneşti. În paralel cu creşterea puterii instalate în sistem, are o mare importanţă utilizarea corectă a energiei electrice. Numărul ridicat şi dimensiunile obiectivelor civile şi industriale impun tratarea cu atenţie deosebită a tuturor problemelor legate de realizarea unor instalaţii electrice de utilizare sigure şi economice.

Lucrarea de faţă îşi propune să trateze numai aspectele legate de proiectarea instalaţiilor electrice de forţă, care constituie în fond punctul de plecare pentru atingerea scopului menţionat. Astfel, s-a cautat ca prin alegerea şi organizarea materialului prezentat să se pună la dispoziţia celor interesaţi de domeniul energetic elementele necesare pentru elaborarea unor proiecte corecte sub aspect tehnico – economic ale instalaţiilor electrice de forţă pentru un consumator industrial.

Capitolul I prezintă utilitatea dar şi conţinutul tehnic al dimensionării corecte a postului de transformare.

În urmatoarele capitolele este realizată o prezentare de ansamblu a elementelor ce stau la baza proiectării instalaţiilor electrice de forţă, fiecare fiind esenţiale în derularea acestui proces (alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor de alimentare; alegerea şi verificarea echipamentelor de comutaţie, masură şi protecţie; dimensionarea instalaţiei de compensare a puterii reactive; dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase).

În ultimul capitol, am acordat o mare atenţie aspectelor practice, studiilor de caz şi analizelor comparative, realizate pe baza cunoştinţelor acumulate ca student, dar şi ca salariat în domeniul energetic de peste douăzeci de ani.

Cap. I. Dimensionarea postului de transformare

1.1.Dimensionarea posturilor de transformare

Această operaţiune comportă parcurgerea a patru etape:

a) alegerea numărului şi a locului de amplasare a posturilor;

b) determinarea puterii postului de transformare;

c) determinarea numărului şi a puterii transformatoarelor dintr-un post;

d) asigurarea regimului economic de funcţionare în paralel a transformatoarelor dintr-un post.

a). Alegerea numărului şi a locului de amplasare

Pe planul de situaţie al întreprinderii sau secţiei se trec puterile apa¬rente cerute Sc' sau St de diferite secţii sau utilaje din secţie; se determină centrele de greutate ale grupelor de sarcini ce urmează a fi alimentate de la acelaşi PT şi se calculează puterea pe ansamblul acestor sarcini, avându-se în vedere că puterea unui post să nu depăşească circa 4 800 kVA.

Se marchează provizoriu locurile de amplasare ale tuturor posturilor de transformare, alegându-se un număr cât mai mic de tipuri de posturi având puteri egale.

b). Determinarea puterii unui post

Puterea postului se determină cu relaţia:

(1.1.)

în care Sc' este puterea aparentă cerută de consumatorii racordaţi la post ţinând cont şi de o eventuală compensare a puterii reactive printr-o baterie de condensatoare Qbc

(1.2.)

Pentru a evita subîncărcarea transformatoarelor alese după puterea maximă cerută se va ţine seama de suprasarcinile admise :

a) Suprasarcinile admise pe baza variaţiilor zilnice ale sarcinii conform curbei de sarcină şi stabilite prin regula celor trei procente - pentru fiecare 10 procente de reducere a coeficientului de utilizare KPM fata de 100% se admite o suprasarcină de 3% peste puterea nominală a transformatorului, pe durata supraîncărcării, adică:

(1.3.)

b) Suprasarcinile admise pe baza variaţiilor anuale ale sarcinii, re¬flectate de curba anuală de sarcina şi stabilite prin regula celor p procente - pentru fiecare p procente de subîncărcare vara, raportată la puterea activă PPT a postului de transformare, iarna se poate admite o suprasar¬cină de p procente, care să nu depăşească însă 15%, adică:

(1.4.)

în care PMv este puterea maximă cerută de întreprindere în lunile de vară.

Capacitatea de suprasarcină totală datorată neuniformităţilor curbe¬lor de sarcină zilnică anuală este:

(1.5.)

şi nu trebuie să depăşească 20% pentru transformatoarele instalate în interior şi 30% pentru transformatoarele montate în exterior.

Puterea activă nominală a transformatoarelor PnT, se alege în aceste condiţii astfel încât, ţinând cont de suprasarcina totală admisă (α), să se asigure puterea maximă cerută de întreprindere iarna PMi

(1.6.)

sau

(1.7.)

în care =

şi sunt indicatori ai curbelor anuale, respectiv zilnice, de sarcină

Puterea aparenta nominală a postului este:

Preview document

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 1
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 2
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 3
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 4
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 5
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 6
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 7
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 8
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 9
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 10
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 11
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 12
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 13
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 14
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 15
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 16
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 17
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 18
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 19
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 20
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 21
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 22
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 23
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 24
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 25
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 26
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 27
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 28
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 29
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 30
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 31
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 32
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 33
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 34
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 35
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 36
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 37
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 38
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 39
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 40
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 41
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 42
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 43
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 44
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 45
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 46
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 47
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 48
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 49
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 50
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 51
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 52
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 53
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 54
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 55
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 56
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 57
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 58
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 59
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 60
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 61
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 62
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 63
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 64
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 65
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 66
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 67
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 68
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 69
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 70
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 71
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 72
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 73
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 74
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 75
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 76
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 77
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 78
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 79
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 80
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 81
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 82
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 83
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 84
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 85
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 86
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 87
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 88
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 89
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 90
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 91
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 92
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 93
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 94
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 95
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 96
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 97
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 98
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 99
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 100
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 101
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 102
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 103
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 104
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 105
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 106
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 107
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 108
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 109
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 110
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 111
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 112
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 113
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 114
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 115
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 116
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 117
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 118
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 119
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 120
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 121
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 122
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 123
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 124
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 125
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 126
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 127
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 128
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 129
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 130
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 131
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 132
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 133
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 134
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 135
Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial - Pagina 136

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unei Instalatii de Forta pentru un Consumator Industrial
  • proiectarea unei instalatii de forta pentru un consumator industrial.doc
  • Proiectarea unei Instalatii de Forta pentru un Consumator Industrial.ppt

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Mașina Asincronă Trifazată în Regim de Generator Conectat la Rețea și Autonom

MEMORIU JUSTIFICATIV Am ales această lucrare deoarece în contextul energetic actual mondial producerea energiei de la surse neconvenţionale...

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron

Prefata In aceasta lucrare, s-a urmarit în primul rând o prezentare clara a aspectelor legate de problemele practice si aplicatiile din domeniul...

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Execuția instalației de iluminat și prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalație electrică a unei hale industriale

CAPITOLUL I TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze instalatia electrica de alimentare cu energie a unui spatiu de productie avand urmatoarele date...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Activitatea societății Azur Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI SC. “AZUR” SA ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. AZUR S.A.; 2. Sediul social: Str. Constructorilor nr.1-3 ,...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la Regia Autonomă Apavital Iași

Capitolul1.Organizarea si functionalitatea la regia autonoma APAVITAL( RAJAC) Iasi. 1.1Scurt istoric Inceputurile - 1408- Atestare documentara...

Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Motoare Hidraulice

CAP. I ARGUMENT Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punct de vedere al aplicatiilor in...

Instalații electrice - montări, reparații, întreținere

INSTALATII ELECTRICE : MONTARI , REPARATII , INTRETINERE 1. CAPITOLUL I – ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Acționări și trasmisii hidraulice

ARGUMENT Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punct de vedere al aplicatiilor in tehnica....

Ai nevoie de altceva?