Circuite de Curent Continuu

Curs
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 246 în total
Cuvinte : 67491
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAP.1. Circuite de curent continuu 9
 2. 1.1. Noţiuni generale 9
 3. 1.2. Surse de energie (generatoare) 10
 4. 1.3. Curentul electric. Tensiunea electromotoare 13
 5. 1.4. Legile si teoremele fundamentale ale circuitelor de curent
 6. continuu 16
 7. 1.4.1. Legea conducţiei electrice (Legea lui Ohm) 16
 8. 1.4.1.1. Legea lui Ohm în formă locală. 16
 9. 1.4.1.2. Legea lui Ohm în formă integrală 17
 10. 1.4.1.3. Dipol electric 19
 11. 1.4.2. Legea transformării energiei în conductoare (Joulle-Lenz) 20
 12. 1.4.3. Teoremele lui Kirchhoff 21
 13. 1.4.3.1 Teorema I-a a lui Kirchhoff 21
 14. 1.4.3.2. Teorema a II-a a lui Kirchhoff 22
 15. 1.4.4. Teorema conservării puterilor electrice 23
 16. 1.4.5. Teorema transferului maxim de putere 24
 17. 1.5. Transformarea schemelor circuitelor liniare de curent
 18. continuu 25
 19. 1.5.1. Conexiunile rezistoarelor. Rezistenţe echivalente 25
 20. 1.5.2. Teoremele lui Kennelly de transformare a circuitelor
 21. pasive 30
 22. 1.5.3. Conexiunile laturilor active de circuit 31
 23. 1.6. Analiza circuitelor liniare de curent continuu 32
 24. 1.6.1. Metode de analiză a circuitelor de curent continuu 33
 25. CAP. 2. Circuite magnetice 49
 26. 2.1. Câmpul magnetic. Forţă electromagnetică 49
 27. 2.2. Intensitatea câmpului magnetic 52
 28. 2.3. Fluxul câmpului magnetic 54
 29. 2.7. Magnetizaţia temporară. Legea magnetizaţiei temporare 55
 30. 2.5. Magnetizarea materialelor magnetice. Fenomenul de
 31. histerezis 57
 32. 2.6. Legea fundamentală a circuitului magnetic (legea curentului
 33. total) 60
 34. 2.7. Circuite magnetice 65
 35. 2.8. Inducţia eletromagnetică 68
 36. 2.9. Fenomenul de autoinducţie 73
 37. 2.10. Fenomenul de inducţie mutuală 75
 38. 2.11. Curenţii Foucault (turbionari) 78
 39. 2.12. Energia câmpului magnetic 80
 40. 2.13. Electromagneţi.Forţă portantă 81
 41. Electrotehnică si maşini electrice
 42. 6
 43. CAP.3. Circuite de curent alternativ 83
 44. 3.1. Circuite de curent alternativ monofazat 83
 45. 3.1.1. Producerea curentului alternativ monofazat 83
 46. 3.1.2. Perioada şi frecvenţa curentului alternativ 84
 47. 3.1.3. Faza şi decalajul fazelor 86
 48. 3.1.4. Reprezentarea simbolică a mărimilor sinusoidale 87
 49. 3.1.4.1. Reprezentarea fazorială 87
 50. 3.1.4.2. Reprezentarea în complex 90
 51. 3.1.5. Valorile medii şi eficace ale curentului alternativ 92
 52. 3.1.6. Legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff în c.a 94
 53. 3.1.7. Circuite fundamentale în curent alternativ 95
 54. 3.1.7.1. Circuite cu rezitenţă ohmică 95
 55. 3.1.7.2. Circuite cu inductanţă 95
 56. 3.1.7.3. Circuite cu condensatoare 97
 57. 3.1.8. Circuite serie în curent alternativ 98
 58. 3.1.9. Circuite derivaţie în curent alternativ 100
 59. 3.1.10. Circuite mixte în curent alternativ 101
 60. 3.1.11. Relaţii dintre rezistenţe şi conductanţe echivalente 102
 61. 3.1.12. Puterea în c.a. monofazat 105
 62. 3.1.13. Îmbunătăţirea factorului de putere 106
 63. 3.1.14. Rezonanţa în circuitele electrice 108
 64. 3.1.14.1. Rezonanţa circuitelor serie (rezonanţa tensiunilor) 108
 65. 3.1.14.2. Rezonanţa circuitelor derivaţie (rezonanţa curenţilor) 111
 66. 3.2. Circuite electrice trifazate 112
 67. 3.2.1. Sisteme de mărimi polifazate 112

Extras din curs

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU

1.1. Noþiuni generale

Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce

formeazã o cale de curent sau un ansamblu de generatoare ºi receptoare,

cu legãturi conductoare între ele. Se numeºte reþea electricã, un

ansamblu de circuite cu legãturã electricã între ele. Elementele unui

circuit de c c sunt: sursele de energie ºi rezistoarele electrice. Mãrimile

care intervin sunt: t. e. m., cãderile de tensiune sau tensiunea electricã

(u), intensitatea curentului (i) ºi puterea electricã (p). Rezistoarele sunt

caracterizate prin parametrul R, numit rezistenþã electricã.

Structura circuitelor este caracterizatã prin: laturi (ramuri), noduri

ºi ochiuri (sau bucle).

Se numeºte laturã o porþiune de circuit ce conþine cel puþin o

sursã sau o rezistenþã ºi nu are ramificaþii de-a lungul acesteia. Numãrul

de laturi se noteazã cu l (L).

Se numeºte nod al unei reþele un punct al reþelei în care se

întâlnesc cel puþin trei laturi. Numãrul nodurilor se noteazã cu n (N).

Se numeºte ochi al unei reþele (sau buclã) un traseu conductor

închis al acesteia. Numãrul de bucle se noteazã cu o (B).

Structura unei reþele este complet determinatã (cunoscutã) dacã se

cunosc: numãrul de laturi (l), numãrul de noduri (n) ºi numãrul de ochiuri

independente (o).

Se numeºte ochi (buclã) independentã acel ochi care conþine cel

puþin o laturã necomunã cu alte ochiuri. În baza teoremei lui Euler, (o) se

calculeazã cu relaþia:

o=l-n+1 (1.1)

Circuitele electrice se clasificã dupã mai multe criterii:

a) dupã natura elementelor avem: circuite liniare, circuite

neliniare ºi circuite parametrice. În circuitele liniare, parametrii

circuitelor (spre exemplu, rezistenþele) nu depind nici de curent, nici de

timp, la circuitele neliniare depind de curent, iar la cele parametrice

depind de timp;

b) dupã regimul de funcþionare avem: circuite de curent

continuu (c.c.), caracterizate de regimul staþionar ºi numai de curentul de

conducþie în conductoare; circuite de curent alternativ (c.a.),

caracterizate de regimul cvasistaþionar, existând curent de conducþie în

Electrotehnicã si maºini electrice

conductoare ºi curent de deplasare în dielectricul condensatoarelor

(curentul variazã în timp, sinusoidal sau nesinusoidal);

c) în raport cu sursele pot exista: circuite active (conþin surse) ºi

circuite pasive (nu conþin surse);

d) dupã localizarea parametrilor pot exista: circuite cu

parametri concentraþi ºi circuite cu parametri distribuiþi;

e) dupã legãtura cu exteriorul se deosebesc: circuite izolate (nu

au borne de acces cu exteriorul), circuite neizolate (au borne de acces cu

exteriorul);

f) dupã structura geometricã pot exista: circuite filiforme,

circuite masive;

g) dupã complexitate pot exista: circuite simple (care nu conþin

mai multe surse pe laturi diferite, ci conþin grupãri numai serie, paralel

sau mixt), circuite complexe (restul circuitelor);

Circuitul care conþine numai douã borne de acces cu exteriorul se

numeºte dipol; circuitul care are patru borne de acces cu exteriorul se

numeºte cuadripol, etc

1.2. Surse de energie (generatoare)

In instalaþiile electrice se întâlnesc ca surse de energie,

generatorul de tensiune ºi generatorul de curent.

Generatorul ideal de tensiune este un element activ bipolar, care

se bucurã de proprietatea cã tensiunea la bornele sale este riguros

constantã ºi ea nu depinde de valoarea curentului debitat.

Simbolul sãu este dat in Fig. 1.1 a, iar caracteristica sa în Fig. 1.1

b. În realitate nu poate exista generator ideal, deoarece când R ar fi zero,

curentul ar tinde câtre infinit (i =U/R) ºi deci puterea (p=ui) devine la

rândul ei infinitã.

Bibliografie

Ailoaie Gh., ş.a. – Probleme de electrotehnică, măsurări electrice,

maşini şi acţionări electrice. Vol. I şi II, Ed. Universitatea Galaţi, 1984

Ailoaie Gh., Grigore Fetecău. –Electrotehnică, acţionări lectrice şi

electronică. Universitatea Galaţi, 1992.

Călueanu D.,- Curs de electrotehnică şi maşini electrice, partea II-a,

I.P.G., 1968

Cănescu T. ş.a.,- Instalaţii electrice de utilizare – Îndreptar, Ed.Tehnică,

Bucureşti, 1968.

Ceangă Emil., Electrotehnică, electronică, automatizări. Vol. I şi II

Galaţi 1973.

Centea O., Bianchi C. – Instalaţii electrice, Ed.Did.şi Ped. Bucureşti,

1973

Comşa D. Utilizări ale energiei electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică,

1973, Bucureşti.

Dumicatu M., Bianchi C., Ionescu C., Mironescu N., - Proiectarea

instalaţiilor de joasă tensiune. Ed.Tehnică, 1975, Bucureşti

Frankel D. – Electrotehnică şi electronică, Ed.Did. şi Ped., Bucureşti,

1970.

Fetecău, G., Electrotehnica şi electronică; Editura Academica., Galati,

2006.

Fransua Al., Maşini şi acţionări electrice, Ed.Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1967

Hortopan Gh. - Aparate electrice. Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967,

Bucureşti

Ionescu I., Ianuş P. - Instalaţii electrice în construcţii. Ed.Didactică şi

Pedagogică, 1973, Bucureşti

Kuzneţov M.I., - Electrotehnică industrială, Ed. Tehnică Bucureşti,

1962

Manualul inginerului electrician, vol.III, Ed. Tehnică 1956, Bucureşti

Manualul inginerului electrician, vol.IV, Ed. Tehnică 1956, Bucureşti

Manolescu P. – Măsurări electrice industriale, vol.I, Ed. Tehnică, 1966

Preview document

Circuite de Curent Continuu - Pagina 1
Circuite de Curent Continuu - Pagina 2
Circuite de Curent Continuu - Pagina 3
Circuite de Curent Continuu - Pagina 4
Circuite de Curent Continuu - Pagina 5
Circuite de Curent Continuu - Pagina 6
Circuite de Curent Continuu - Pagina 7
Circuite de Curent Continuu - Pagina 8
Circuite de Curent Continuu - Pagina 9
Circuite de Curent Continuu - Pagina 10
Circuite de Curent Continuu - Pagina 11
Circuite de Curent Continuu - Pagina 12
Circuite de Curent Continuu - Pagina 13
Circuite de Curent Continuu - Pagina 14
Circuite de Curent Continuu - Pagina 15
Circuite de Curent Continuu - Pagina 16
Circuite de Curent Continuu - Pagina 17
Circuite de Curent Continuu - Pagina 18
Circuite de Curent Continuu - Pagina 19
Circuite de Curent Continuu - Pagina 20
Circuite de Curent Continuu - Pagina 21
Circuite de Curent Continuu - Pagina 22
Circuite de Curent Continuu - Pagina 23
Circuite de Curent Continuu - Pagina 24
Circuite de Curent Continuu - Pagina 25
Circuite de Curent Continuu - Pagina 26
Circuite de Curent Continuu - Pagina 27
Circuite de Curent Continuu - Pagina 28
Circuite de Curent Continuu - Pagina 29
Circuite de Curent Continuu - Pagina 30
Circuite de Curent Continuu - Pagina 31
Circuite de Curent Continuu - Pagina 32
Circuite de Curent Continuu - Pagina 33
Circuite de Curent Continuu - Pagina 34
Circuite de Curent Continuu - Pagina 35
Circuite de Curent Continuu - Pagina 36
Circuite de Curent Continuu - Pagina 37
Circuite de Curent Continuu - Pagina 38
Circuite de Curent Continuu - Pagina 39
Circuite de Curent Continuu - Pagina 40
Circuite de Curent Continuu - Pagina 41
Circuite de Curent Continuu - Pagina 42
Circuite de Curent Continuu - Pagina 43
Circuite de Curent Continuu - Pagina 44
Circuite de Curent Continuu - Pagina 45
Circuite de Curent Continuu - Pagina 46
Circuite de Curent Continuu - Pagina 47
Circuite de Curent Continuu - Pagina 48
Circuite de Curent Continuu - Pagina 49
Circuite de Curent Continuu - Pagina 50
Circuite de Curent Continuu - Pagina 51
Circuite de Curent Continuu - Pagina 52
Circuite de Curent Continuu - Pagina 53
Circuite de Curent Continuu - Pagina 54
Circuite de Curent Continuu - Pagina 55
Circuite de Curent Continuu - Pagina 56
Circuite de Curent Continuu - Pagina 57
Circuite de Curent Continuu - Pagina 58
Circuite de Curent Continuu - Pagina 59
Circuite de Curent Continuu - Pagina 60
Circuite de Curent Continuu - Pagina 61
Circuite de Curent Continuu - Pagina 62
Circuite de Curent Continuu - Pagina 63
Circuite de Curent Continuu - Pagina 64
Circuite de Curent Continuu - Pagina 65
Circuite de Curent Continuu - Pagina 66
Circuite de Curent Continuu - Pagina 67
Circuite de Curent Continuu - Pagina 68
Circuite de Curent Continuu - Pagina 69
Circuite de Curent Continuu - Pagina 70
Circuite de Curent Continuu - Pagina 71
Circuite de Curent Continuu - Pagina 72
Circuite de Curent Continuu - Pagina 73
Circuite de Curent Continuu - Pagina 74
Circuite de Curent Continuu - Pagina 75
Circuite de Curent Continuu - Pagina 76
Circuite de Curent Continuu - Pagina 77
Circuite de Curent Continuu - Pagina 78
Circuite de Curent Continuu - Pagina 79
Circuite de Curent Continuu - Pagina 80
Circuite de Curent Continuu - Pagina 81
Circuite de Curent Continuu - Pagina 82
Circuite de Curent Continuu - Pagina 83
Circuite de Curent Continuu - Pagina 84
Circuite de Curent Continuu - Pagina 85
Circuite de Curent Continuu - Pagina 86
Circuite de Curent Continuu - Pagina 87
Circuite de Curent Continuu - Pagina 88
Circuite de Curent Continuu - Pagina 89
Circuite de Curent Continuu - Pagina 90
Circuite de Curent Continuu - Pagina 91
Circuite de Curent Continuu - Pagina 92
Circuite de Curent Continuu - Pagina 93
Circuite de Curent Continuu - Pagina 94
Circuite de Curent Continuu - Pagina 95
Circuite de Curent Continuu - Pagina 96
Circuite de Curent Continuu - Pagina 97
Circuite de Curent Continuu - Pagina 98
Circuite de Curent Continuu - Pagina 99
Circuite de Curent Continuu - Pagina 100
Circuite de Curent Continuu - Pagina 101
Circuite de Curent Continuu - Pagina 102
Circuite de Curent Continuu - Pagina 103
Circuite de Curent Continuu - Pagina 104
Circuite de Curent Continuu - Pagina 105
Circuite de Curent Continuu - Pagina 106
Circuite de Curent Continuu - Pagina 107
Circuite de Curent Continuu - Pagina 108
Circuite de Curent Continuu - Pagina 109
Circuite de Curent Continuu - Pagina 110
Circuite de Curent Continuu - Pagina 111
Circuite de Curent Continuu - Pagina 112
Circuite de Curent Continuu - Pagina 113
Circuite de Curent Continuu - Pagina 114
Circuite de Curent Continuu - Pagina 115
Circuite de Curent Continuu - Pagina 116
Circuite de Curent Continuu - Pagina 117
Circuite de Curent Continuu - Pagina 118
Circuite de Curent Continuu - Pagina 119
Circuite de Curent Continuu - Pagina 120
Circuite de Curent Continuu - Pagina 121
Circuite de Curent Continuu - Pagina 122
Circuite de Curent Continuu - Pagina 123
Circuite de Curent Continuu - Pagina 124
Circuite de Curent Continuu - Pagina 125
Circuite de Curent Continuu - Pagina 126
Circuite de Curent Continuu - Pagina 127
Circuite de Curent Continuu - Pagina 128
Circuite de Curent Continuu - Pagina 129
Circuite de Curent Continuu - Pagina 130
Circuite de Curent Continuu - Pagina 131
Circuite de Curent Continuu - Pagina 132
Circuite de Curent Continuu - Pagina 133
Circuite de Curent Continuu - Pagina 134
Circuite de Curent Continuu - Pagina 135
Circuite de Curent Continuu - Pagina 136
Circuite de Curent Continuu - Pagina 137
Circuite de Curent Continuu - Pagina 138
Circuite de Curent Continuu - Pagina 139
Circuite de Curent Continuu - Pagina 140
Circuite de Curent Continuu - Pagina 141
Circuite de Curent Continuu - Pagina 142
Circuite de Curent Continuu - Pagina 143
Circuite de Curent Continuu - Pagina 144
Circuite de Curent Continuu - Pagina 145
Circuite de Curent Continuu - Pagina 146
Circuite de Curent Continuu - Pagina 147
Circuite de Curent Continuu - Pagina 148
Circuite de Curent Continuu - Pagina 149
Circuite de Curent Continuu - Pagina 150
Circuite de Curent Continuu - Pagina 151
Circuite de Curent Continuu - Pagina 152
Circuite de Curent Continuu - Pagina 153
Circuite de Curent Continuu - Pagina 154
Circuite de Curent Continuu - Pagina 155
Circuite de Curent Continuu - Pagina 156
Circuite de Curent Continuu - Pagina 157
Circuite de Curent Continuu - Pagina 158
Circuite de Curent Continuu - Pagina 159
Circuite de Curent Continuu - Pagina 160
Circuite de Curent Continuu - Pagina 161
Circuite de Curent Continuu - Pagina 162
Circuite de Curent Continuu - Pagina 163
Circuite de Curent Continuu - Pagina 164
Circuite de Curent Continuu - Pagina 165
Circuite de Curent Continuu - Pagina 166
Circuite de Curent Continuu - Pagina 167
Circuite de Curent Continuu - Pagina 168
Circuite de Curent Continuu - Pagina 169
Circuite de Curent Continuu - Pagina 170
Circuite de Curent Continuu - Pagina 171
Circuite de Curent Continuu - Pagina 172
Circuite de Curent Continuu - Pagina 173
Circuite de Curent Continuu - Pagina 174
Circuite de Curent Continuu - Pagina 175
Circuite de Curent Continuu - Pagina 176
Circuite de Curent Continuu - Pagina 177
Circuite de Curent Continuu - Pagina 178
Circuite de Curent Continuu - Pagina 179
Circuite de Curent Continuu - Pagina 180
Circuite de Curent Continuu - Pagina 181
Circuite de Curent Continuu - Pagina 182
Circuite de Curent Continuu - Pagina 183
Circuite de Curent Continuu - Pagina 184
Circuite de Curent Continuu - Pagina 185
Circuite de Curent Continuu - Pagina 186
Circuite de Curent Continuu - Pagina 187
Circuite de Curent Continuu - Pagina 188
Circuite de Curent Continuu - Pagina 189
Circuite de Curent Continuu - Pagina 190
Circuite de Curent Continuu - Pagina 191
Circuite de Curent Continuu - Pagina 192
Circuite de Curent Continuu - Pagina 193
Circuite de Curent Continuu - Pagina 194
Circuite de Curent Continuu - Pagina 195
Circuite de Curent Continuu - Pagina 196
Circuite de Curent Continuu - Pagina 197
Circuite de Curent Continuu - Pagina 198
Circuite de Curent Continuu - Pagina 199
Circuite de Curent Continuu - Pagina 200
Circuite de Curent Continuu - Pagina 201
Circuite de Curent Continuu - Pagina 202
Circuite de Curent Continuu - Pagina 203
Circuite de Curent Continuu - Pagina 204
Circuite de Curent Continuu - Pagina 205
Circuite de Curent Continuu - Pagina 206
Circuite de Curent Continuu - Pagina 207
Circuite de Curent Continuu - Pagina 208
Circuite de Curent Continuu - Pagina 209
Circuite de Curent Continuu - Pagina 210
Circuite de Curent Continuu - Pagina 211
Circuite de Curent Continuu - Pagina 212
Circuite de Curent Continuu - Pagina 213
Circuite de Curent Continuu - Pagina 214
Circuite de Curent Continuu - Pagina 215
Circuite de Curent Continuu - Pagina 216
Circuite de Curent Continuu - Pagina 217
Circuite de Curent Continuu - Pagina 218
Circuite de Curent Continuu - Pagina 219
Circuite de Curent Continuu - Pagina 220
Circuite de Curent Continuu - Pagina 221
Circuite de Curent Continuu - Pagina 222
Circuite de Curent Continuu - Pagina 223
Circuite de Curent Continuu - Pagina 224
Circuite de Curent Continuu - Pagina 225
Circuite de Curent Continuu - Pagina 226
Circuite de Curent Continuu - Pagina 227
Circuite de Curent Continuu - Pagina 228
Circuite de Curent Continuu - Pagina 229
Circuite de Curent Continuu - Pagina 230
Circuite de Curent Continuu - Pagina 231
Circuite de Curent Continuu - Pagina 232
Circuite de Curent Continuu - Pagina 233
Circuite de Curent Continuu - Pagina 234
Circuite de Curent Continuu - Pagina 235
Circuite de Curent Continuu - Pagina 236
Circuite de Curent Continuu - Pagina 237
Circuite de Curent Continuu - Pagina 238
Circuite de Curent Continuu - Pagina 239
Circuite de Curent Continuu - Pagina 240
Circuite de Curent Continuu - Pagina 241
Circuite de Curent Continuu - Pagina 242
Circuite de Curent Continuu - Pagina 243
Circuite de Curent Continuu - Pagina 244
Circuite de Curent Continuu - Pagina 245
Circuite de Curent Continuu - Pagina 246

Conținut arhivă zip

 • Circuite de Curent Continuu.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiul privind analiza și simularea automobilelor hibride

Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În...

Instalație statică de pornire, sincronizare și excitație pentru motorul sincron de 2500 KW, 1500 rotații pe minut, 6KV

Cap. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului...

Vehicule Hibride

Tema proiectului Sa se proiecteze un vehicul hibrid, care are urmatoarele date: - Puterea nominal: Pn=60[kW]; - Autonomia de mers:L=75[km]; -...

Răspunsuri pentru examen la electrotehnică

Circuite electrice de curent continuu Întrebarea 1. Circuit electric şi elementele lui Prin circuite electrice de curent continuu înţelegem...

Măsurarea Puterii și a Energiei Electrice

Rezumat The measurement of electrical power and energy are major operations being required in the energy balances, for calculating the electrical...

Materiale electrotehnice

1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui...

Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în...

Surse de alimentare pentru rețelele de joasă tensiune

Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE),...

Te-ar putea interesa și

Terminale în telecomunicații - aparate telefonice

Argument Stiinta este un ansamblu de cunostinte abstracte si generale fixate intr-un sistem coerent obtinut cu ajutorul unor metode adecvate si...

Măsurarea puterii, energiei și frecvențe

ARGUMENT Măsurarea este o activitate experimentală de tip informatic al cărei scop este obținerea unor date cantitative cu privire la...

Circuite Liniare de Curent Continuu

Se cere: 1. De alcătuit sistemul de ecuaţii prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff (detaliat). 2. De calculat curenţii ramurilor circuitului...

Circuite Electrice Liniare de Curent Continuu

Enunţul: Se consideră schema circuitului din (Fig.I) şi datele respective R1-R6, E1,E3 să se efectueze următoarele puncte de mai jos: 1. De...

Circuite electrice de curent continuu

Pentru efectuarea lucrări, mai jos sunt reprezentate în tabelul 1 datele de rezolvare a ei. Totodată este reprezentată și schema în figura 1, în...

Circuite Electrice Liniare de Curent Continuu

III. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU 3.1. STRUCTURA SI CLASIFICAREA CIRCUITELOR Producerea, transportul si distribuŃia energiei...

Studiul circuitului de curent continuu prin metoda generatorului echivalent

Scopul lucrării: Verificarea experimentală a metodei generatorului echivalent de tensiune. Mod de lucru: 1.Montăm circuitul electric conform...

Circuite electrice în curent continuu și electrodinamică

CAPITOLUL III CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT CONTINUU 3.1. Generalităţi Un circuit electric este constituit dintr-un sistem de corpuri prin care...

Ai nevoie de altceva?