Mașini electrice

Curs
7.8/10 (8 voturi)
Ă
Domeniu: Electrotehnică
Conține 12 fișiere: ppt
Pagini : 340 în total
Mărime: 30.40MB (arhivat)
Publicat de: Mihai Covaci
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.ing. Adrian Munteanu

Cuprins

 1. Noţiuni introductive
 2. Transformatoare electrice
 3. Maşini de curent continuu
 4. Maşini asincrone (de inducţie)
 5. Maşini sincrone
 6. Maşini electrice spaciale

Extras din curs

Definiţie şi clasificare

Regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice

Materiale electrotehnice folosite în construcţia maşinilor electrice

Pierderi în maşinile electrice

Ecuaţiile lui Maxwell

Fenomene fizice în maşinile electrice

Domenii de utilizare a maşinilor electrice

Maşinile electrice reprezintă construcţii electrotehnice menite a realiza o conversie a energiei.

regimul de motor - maşina primeşte putere electrică (la borne) şi produce putere mecanică (la ax);

regimul de generator - maşina primeşte putere mecanică (la ax) şi produce putere electrică (la borne);

regimul de frână - maşina primeşte putere electrică şi mecanică, consumând totul sub formă de pierderi;

Materialele feromagnetice

Materialele conductoare

Materialele izolante

Ecuaţiile lui Maxwell definesc proprietăţile macroscopice locale asociate mărimilor vectoriale electrice şi magnetice (câmpului electromagnetic) şi se pot scrie astfel:

unde: E - câmpul electric,

H - câmpul magnetic,

D - inducţia (deplasarea) electrică,

B - inducţia magnetică,

J - densitatea de curent electric de conducţie,

ρv - densitatea de volum a sarcinii electrice;

µr - permeabilitatea magnetică relativă;

r - permitivitatea electrică relativă,

 - rezistivitatea electrică,

0 - permitivitatea vidului

0 - permeabilitatea vidului (egală cu a aerului)

Funcţionarea maşinilor electrice de curent alternativ se bazează pe fenomenul inducţiei electromagnetice şi al apariţiei forţei electromagnetice, fenomene ce se manifestă simultan, indiferent de regimul de funcţionare (motor sau generator).

Producerea energiei electrice

Transportul şi distribuţia energiei electrice

Consumul energiei electrice

Bibliografie

Alecsandru Simion – Maşini electrice, vol. I, Transformatoare electrice, Editura Gh. Asachi Iaşi, 2000.

Alecsandru Simion – Maşini electrice-vol.III (Maşina asincronă), Editura Politehnium IAŞI -2012

Alecsandru Simion – Maşini electrice-vol.II (Maşina sincronă), Editura Gh. Asachi IAŞI -2003

Constantin Bălă – Maşini electrice, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1979.

Toma Dordea – Maşini electrice, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1977.

Aurel Câmpeanu – Maşini electrice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1988.

Alecsandru Simion – Maşini electrice speciale pentru automatizări, Ed. Universitas 1993.

Conținut arhivă zip

 • Curs 1.ppt
 • Curs 10.ppt
 • Curs 11.ppt
 • Curs 12.ppt
 • Curs 2.ppt
 • Curs 3.ppt
 • Curs 4.ppt
 • Curs 5.ppt
 • Curs 6.ppt
 • Curs 7.ppt
 • Curs 8.ppt
 • Curs 9.ppt

Alții au mai descărcat și

Automobilul Electric

1. Istoria autovehiculului electric Istoria autovehiculului electric a inceput la mijlocul anilor 1800 si a tinut recordul de viteza terestra pana...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în...

Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte...

Surse de alimentare pentru rețelele de joasă tensiune

Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE),...

Electrotehnică

Generalitãti Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cãrui functionare se bazeazã pe legea inductiei electromagnetice,...

Circuite de Curent Continuu

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de...

Te-ar putea interesa și

Mașina Asincronă Trifazată în Regim de Generator Conectat la Rețea și Autonom

MEMORIU JUSTIFICATIV Am ales această lucrare deoarece în contextul energetic actual mondial producerea energiei de la surse neconvenţionale...

Tehnica Ventilației Industriale Utilizând Instalații de Reglare prin Frecvență a Vitezei Motorului Asincron

Capitolul I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE MOTOARELOR ASINCRONE Pentru rezolvarea unui întreg şir de probleme legate de pornirea motoarelor, de...

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Mașini Asincrone

Pentru antrenarea diverselor utilaje tehnologice sunt folosite: motoare asincrone de joasă tensiune până la puteri de 100 kw şi de medie tensiune...

Mașini electrice de curent continuu

I. MAȘINA DE CURENT CONTINUU Prin maşină electrică, de regulă rotativă, înţelegem acea maşină care converteşte puterea electrică în putere...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Defecte și regimuri anormale ale mașinilor și aparatelor electrice

CAPITOLUL I Generalitati O functionare necorespunzatoare, a unei masini sau a unui aparat electric, cu o anumita manifestare, poate fi provocata...

Tehnologii Inovative pentru Ecologizarea Transportului

Introducere Transporturile influenţează şi sunt influenţate de caracteristicile dezvoltării economice. Acestea traversează o perioadă de...

Ai nevoie de altceva?