Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 51568
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Ilie Radu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Horga Vasile

Extras din curs

I. Modelarea şi simularea sistemelor

I.1. Modelarea sistemelor

Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care

interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste

proprietăţi pot fi investigate prin intermediul experienţelor efectuate asupra sistemelor. Această

manieră de studiu a caracterizat, pe parcursul timpului, dezvoltarea ştiinţelor naturii, în general.

Există totuşi anumite limitări, destul de severe, pentru cunoaşterea strict empirică, bazată numai

pe organizarea şi desfăşurarea experienţelor. Dacă ne referim numai la experienţele costisitoare din

punct de vedere financiar, sau la acelea ce comportă acţiuni, manevre periculoase, posibil

distructive, este suficient a ne crea o imagine elocventă privind limitările cunoaşterii strict empirice.

În fine, experienţele sunt imposibil de efectuat asupra unor sisteme care nu există încă, aflându-se

doar în faza de proiect şi necesitând analiza unor proprietăţi.

În toate situaţiile amintite anterior, când cunoaşterea bazată pe experienţe nu este posibilă,

pentru investigarea proprietăţilor unui sistem se face apel la un model al acestuia. În general

vorbind, modelul unui sistem ne permite să răspundem la întrebări legate de comportarea

sistemului, fără a trebui să efectuăm experienţe.

Cunoaşterea umană face apel la mai multe tipuri de modele, care vor fi trecute în revistă succint

în cele ce urmează.

Angrenarea individului în ansamblul social al vieţii cotidiene se realizează pe baza unor modele

mintale care oferă individului posibilitatea de interacţiune cu alţi indivizi (de exemplu, cunoaşterea

modului de a reacţiona a diferitor persoane, în anumite situaţii) sau pentru utilizarea unor obiecte

(de exemplu, cunoaşterea modului în care răspund la comenzi unele vehicule).

Comportarea unui sistem în diferite condiţii poate fi descrisă în cuvinte, cu ajutorul unui model

verbal (de exemplu, formularea unor principii de funcţionare a unui vehicul căruia i se aplică

anumite comenzi).

Trebuie remarcată distincţia dintre un model mintal şi unul verbal (de exemplu, o persoană

poate cunoaşte pentru sine modul de utilizare a unui vehicul, fără a formula în cuvinte principiile de

funcţionare pe care se bazează cunoaşterea proprie). Un model mintal poate fi transformat într-un

model verbal dacă informaţiile conţinute de către modelul mintal sunt exprimate sub formă de

unităţi sintactice coerente (propoziţii, fraze). Calitatea unui model mintal nu este automat transmisă

şi modelului verbal, în sensul că o serie de informaţii disponibile în modelul mintal nu se regăsesc

în cel verbal (de exemplu, o persoană ştie foarte bine să manevreze un vehicul, dar nu este capabilă

să furnizeze toate cunoştinţele sale sub forma unor principii de utilizare care să servească şi altor

persoane). Un model verbal poate fi formalizat sub forma unor reguli If, then sau If, then, else,

formalizare ce este exploatată în prezent de către diferite domenii ale inteligenţei artificiale.

Un alt tip de model îl constituie modelul fizic sau macheta, care îşi propune să reducă la o

anumită scară caracteristicile unui sistem dat (de exemplu, macheta unei clădiri, a unui vehicul etc).

Dezvoltarea, de-a lungul timpului, a ştiinţelor fizico-tehnice s-a bazat pe modelul matematic

care exprimă sub formă de relaţii matematice legăturile existente între diferite mărimi sau cantităţi

ce prezintă interes pentru funcţionarea sistemului (de exemplu, legile studiate de către anumite

domenii ale fizicii). Complexitatea unui model matematic este dictată, în general, de precizia dorită

în descrierea comportării sistemului, în sensul că un model simplu neglijează sau idealizează

anumite aspecte ale comportării.

În continuare se vor utiliza numai modele matematice, motiv pentru care se va renunţa frecvent

la atributul „matematice”, neexistând pericolul creării de confuzii în exprimare.

I.2 Simularea sistemelor

Modelul matematic al unui sistem poate fi exploatat prin intermediul unor prelucrări analitice

care conduc la formulări sau expresii noi (de exemplu, rezolvarea unor ecuaţii algebrice sau a unor

ecuaţii diferenţiale). Dar prelucrările analitice nu sunt întotdeauna posibile şi, în asemenea situaţii,

Modelarea şi simularea acţionărilor electrice

2

se apelează la metode specifice calculului numeric. Aceste metode sunt, în general, uşor de utilizat

într-unul din multiplele limbaje sau medii de programare disponibile, în prezent, pe diverse

calculatoare. Astfel, investigarea unor proprietăţi ale sistemului studiat revine la rezolvarea

numerică a unor probleme, procedeele de investigare de asemenea natură fiind referite în totalitatea

lor sub denumirea de analiză asistată de calculator. Dintre acestea un rol important este deţinut de

tehnicile de simulare numerică. Se precizează faptul că termenul „simulare” poate avea o

semnificaţie mai largă (de exemplu, simularea unor defecţiuni pe un anumit echipament) şi de aceea

s-a adăugat atributul „numerică”. Totuşi, în contextele unde nu există pericol de confuzii, se poate

renunţa la acest atribut, subînţelegându-se că activitatea de simulare se desfăşoară cu ajutorul

calculatorului.

Prin intermediul simulării numerice se pot desfăşura experienţe sau experimente de simulare

care nu necesită niciun fel de manipulare fizică a sistemului concret studiat. Astfel, experimentele

de simulare înlătură limitările experienţelor practice, cu acţiune nemijlocită asupra sistemului fizic,

despre care s-a vorbit anterior. Trebuie însă subliniat faptul că informaţiile furnizate de

experimentele de simulare depind de calitatea modelului matematic utilizat, adică de fidelitatea cu

care acest model surprinde elementele specifice comportării reale. Din acest motiv, problema

construcţiei unor modele performante, cât mai precise, deţine o poziţie cheie în dezvoltarea actuală

a ştiinţelor fizico-tehnice.

Preview document

Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 1
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 2
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 3
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 4
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 5
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 6
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 7
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 8
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 9
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 10
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 11
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 12
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 13
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 14
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 15
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 16
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 17
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 18
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 19
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 20
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 21
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 22
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 23
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 24
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 25
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 26
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 27
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 28
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 29
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 30
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 31
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 32
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 33
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 34
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 35
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 36
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 37
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 38
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 39
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 40
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 41
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 42
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 43
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 44
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 45
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 46
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 47
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 48
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 49
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 50
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 51
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 52
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 53
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 54
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 55
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 56
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 57
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 58
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 59
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 60
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 61
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 62
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 63
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 64
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 65
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 66
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 67
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 68
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 69
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 70
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 71
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 72
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 73
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 74
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 75
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 76
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 77
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 78
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 79
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 80
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 81
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 82
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 83
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 84
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 85
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 86
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 87
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 88
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 89
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 90
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 91
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 92
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 93
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 94
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 95
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 96
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 97
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 98
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 99
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 100
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 101
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 102
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 103
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 104
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 105
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 106
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 107
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 108
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 109
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 110
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 111
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 112
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 113
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 114
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 115
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 116
Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Modelarea si Simularea Actionarilor Electrice.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Proiect Transformator Electric

Să se calculeze un transformator care să aibă următoarele caracteristici principale: 1. Puterea aparentă nominală: 2. Numărul de faze: 3....

Calculul Electromagnetic al unui Transformator

Transformatorul electric este o construcţie electrotehnică destinată transformării unui sistem de curenţi variabili în unul sau mai multe sisteme...

Simularea funcționării transformatorului trifazat

I.Chestiuni de studiat 1. Implementarea în MATLAB-Simulink a modelului de regim dinamic al transformatorului trifazat. 2. Determinarea...

Noțiuni generale despre electrotehnică

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa se arate că forma...

Circuite de Curent Continuu

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de...

Bazele măsurătorilor electrice

Comunicarea si actiunea sunt doua laturi fundamentale ale activitatii omenesti. Comunicarea vehiculeaza în principal prin informatie, pe când...

Te-ar putea interesa și

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu...

Comanda unei acționări cu motor de curent continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se...

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Acționări electrice și electronică de putere - motor pas cu pas

I. GENERALITĂŢI I.1. Sistemele de acţionare Prin element de acţionare electrică se înţelege un motor electric ce urmăreşte un semnal de comandă...

Acționarea Electromecanică a Ascensorului

INTRODUCERE Instalaţiile industriale, destinate realizării proceselor tehnologice de extracţie, transport şi prelucrare a materialelor se compun...

Proiectarea unei Grinzi Rulante pentru Hale Industriale

INTRODUCERE Maşinile de ridicat sunt nişte maşini de lucru cu funcţionarea ciclică şi regim intermitent, care au o largă răspândire în toate...

Modelarea și Simularea Funcționării unui Motor Electric Pas cu Pas în Regim Dinamic

Tema de proiect DATE INITIALE NUMAR DINTI ROATA 1 Z1 = 28 NUMAR DINTI ROATA 2 Z2= 96 NUMAR DINTI ROATA 3 Z3=35 NUMAR DINTI ROATA 4 Z4=89...

Comanda acționărilor electrice

Sistemul de comanda si reglare considerat în cazul de fata este unul cu doua bucle de reglare: o bucla (interioara) de reglare a curentului si o...

Ai nevoie de altceva?