Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 15377
Mărime: 2.37MB (arhivat)
Publicat de: Oliver Munteanu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Ing. Eugen Radu BREAZ
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

 1. Capitolul 1. Introducere în mecatronică .. 6
 2. Capitolul 2. Stadiul actual privind acționarea sistemelor mecatronice 10
 3. 2.1 Clasificarea sistemelor de acționare ... 11
 4. 2.1.1 Acționări electrice .. 11
 5. 2.1.2 Acționări hidraulice 13
 6. 2.1.3 Acționări pneumatice . 29
 7. 2.2 Comanda și controlul sistemelor de acționare 34
 8. Capitolul 3. Noțiuni teoretice și calcule matematice 40
 9. 3.1 Noțiuni teoretice . 40
 10. 3.2 Calcule matematice 41
 11. Capitolul 4. Modelare și simulare .. 46
 12. 4.1 Banda transportoare ... 47
 13. 4.2 Manipulatorul .. 48
 14. 4.2.1 Matricile omogene de transfer .. 48
 15. 4.2.2 Modelul 3D al robotului . 51
 16. 4.2.3 Cinematica directă bazată pe modele virtuale SymMechanics . 51
 17. 4.2.4 Simulare cinematică directă ... 53
 18. 4.3 Stația pneumatică SMC . 54
 19. 4.3.1 Schema pneumatică a stației mecatronice SMC 54
 20. 4.3.2 Elementele componente ale stației SMC ... 55
 21. 4.4 Funcționalitate sistemului . 62
 22. 4.5 Simularea cinematică a ciclului de funcționare .. 64
 23. Capitolul 5. Ciclul de funcționare a stației mecatronice. Programare. . 67
 24. Concluzii .. 81
 25. Bibliografie .. 82

Extras din licență

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu scopul de a controla mișcările sistemelor mecanice.

Figura 1.1. Definiția mecatronicii

Sursa: Adaptare după Dr.S.N.Joshi, "Mechatronics and manufacturing automation", India, p.2

Mecatronica este o abordare multidisciplinară care se ocupă cu producerea și proiectarea sistemului de fabricație. Aceasta implică aplicații din diverse domenii, precum: aplicații electrice, mecanice, aplicații de control, procese și sisteme de flexibilitate, ușurință în capacitatea de reproiectare și reprogramare.1

Figura 1.2. Definiția mecatronicii

Sursa: Adaptare după Dr.S.N.Joshi, "Mechatronics and manufacturing automation", India, p.3

1 Dr.S.N.Joshi, "Mechatronics and manufacturing automation", India, p.2.

Mecatronică

Inginerie mecanică

Inginerie electrică

Ingineria de control

Ingineria calculatoarelor

7

Ca disciplină, mecatronică se confruntă cu problema că, deși acesta are o evoluție sugerată de figura 1.3, nu reprezintă un singur domeniu tehnologic , ci mai degrabă integrarea unui număr de astfel de domenii la nivelul sistemelor. Acest lucru înseamnă că nu există o definiție unică și clară a mecatronicii, în jurul căreia practicanții și educatorii pot dezvolta cursuri si programe.

„ Prin definiție, mecatronica nu este un subiect, știință sau tehnologie - în schimb este privită ca o filozofie - un mod fundamental de a privi și de a face lucruri , și prin însăși natura sa, necesită o abordare unitară a livrării sale.”2

Figura 1.3.Evoluția mecatronicii

Sursa: Adapare după David Bradley,David W. Russel, Mechatronics in action, Case studies in mechatronics-Apllications and Education,Springer-Verlaz London Limited, 2010

Prin urmare, mecatronica poate fi considerată ca fiind , în esență, o abordare sistemică a proiectării, dezvoltării și implementării sistemelor complexe de inginerie, care consideră ca fundament transferul funcționalității din domeniul fizic spre domeniul informațiilor. Punctul forte al acestei abordări este că ea susține ideea că diferitele tipuri de inginerii și alte discipline sunt împreună luate în considerare încă de la începutul procesului de proiectare. Abordarea mecatronică a proiectării și dezvoltării unui sistem are multe în comun cu modelul din figura 1.4, în care se accentuează paralelismul și implică o cale integrată de la concept la implementare, existând totodată un echilibru între toate activitățile din cadrul procesului de proiectare.

Paralelismul este important, în sensul că noile produse tradiționale generează cele mai recente venituri din ciclul de viață, mai ales dacă ele oferă noi caracteristici, pe care produsele competitorilor nu le conțin. Pe măsură ce produsul ajunge la maturitate și concurenții intră pe piață, eroziunea de profit va începe să apară.3

2 Millbank J. (1993), Mecha_what, Mechatronics Forum Newsletter.

3 David Bradley,David W. Russel, Mechatronics in action, Case studies in mechatronics-Apllications and Education,Springer-Verlaz London Limited, 2010

Inginerie mecanică

Mecanizare

Sisteme electro-mecanice

Mecatronică

Tehnologii electrice

Electronică

Tehnologia informației și software

8

Prin urmare, este important ca produsele să fie proiectate și fabricate la timp, și ca ratele de producție să fie rapid urcate spre nivelurile mature. Orice întârziere în eliberarea produsului pe piața se va traduce în vânzări pierdute, care nu vor fi recuperate pe parcursul duratei de viață a produsului.

Figura 1.4. Ingineria concurențială

Sursa: Adaptare după David Bradley,David W. Russel, Mechatronics in action, Case studies in mechatronics-Apllications and Education,Springer-Verlaz London Limited, 2010

Importanța mecatronicii în automatizări

Clienții din ziua de astăzi cer ca nivelul de flexibilitate al produselor să fie mai variat și mai ridicat. Din cauza acestor cereri și a concurenței de pe piață, producătorii încearcă să lanseze noi produse sau să le modifice pe cele existente pentru a supraviețui.

Aceasta înseamnă reducerea vieții produsului, dar și diminuarea timpului de fabricație a unui produs. Prin urmare, este esențială automatizarea procesului de fabricație și a operațiilor de

asamblare a produsului.

Fabricație

Produs

Servicii și suport

Reprezentare concretă

Procese de fabricație

Definirea cerințelor

Proiectare pentru testare

Proiectarea conceptuală

Proiectare pentru fabricație

Marketing

Proiectare industrială

Design interfață

Calitate

9

Există diferite activități implicate în procesul de fabricație a produsului. Aceste activități pot fi clasificate în două grupe: activități de proiectare și activități de fabricație. Mecatronica presupune concomitent discipline de mecanică , de control , electrice și ingineria calculatoarelor la etapa de proiectare în sine. Disciplina mecanică se referă la diverse mașini și mecanisme, care utilizează ingineria electrică, ca și varietate de mișcări electrice de curent continuu/alternativ, servomotoare și alte sisteme. Ingineria de control ajută la dezvoltarea diferitelor sisteme de control de bază, pentru a dezvolta sau a îmbunătăți mecanica sistemelor. Calculatoarele sunt utilizate pe scară largă pentru a scrie programe care să fie utilizate în controlul sistemelor, în activități de proiectare și de dezvoltare a produsului, în planificarea resurselor materiale și de fabricație și alte activități conexe.

Utilizând proiectarea asistată de calculator ( CAD) / analiza asistată de calculator ( CAE), modele tridimensionale de produse pot fi dezvoltate cu ușurință. Aceste modele pot fi analizate și simulate, pentru a le studia performanțele, utilizând instrumente numerice. Bazată pe studii de simulare, proiectarea poate fi modificată pentru atingerea unor performanțe mai bune. Pe durata procesului convențional de fabricație, evaluarea asupra proiectării este în general făcută după ce este realizat primul lot de produse. Aceasta consumă mult timp și duce la mărirea perioadei de realizare a produsului final.

Utilizarea de instrumente CAD-CAE economisește timp semnificativ. Modelele CAD - CAE generate în final sunt apoi trimise secției de producție și de planificare a procesului. Sistemelele de bază ale mecatronicii, cum ar fi fabricația asistată de calculator(CAM): planificarea automată a procesului, planificarea resurselor de fabricație, utilizează date de proiectare furnizate de echipa de proiectare. Pe baza acestor intrări, diverse activități vor fi apoi planificate pentru atingerea obiectivelor de fabricație din punct de vedere calitativ și cantitativ, și într -un interval de timp stabilit. Sistemele de bază automate ale mecatronicii cum ar fi: inspecția automată, asigurarea calității, ambalarea automată, înregistrare și expediere ajută la accelerarea întregii operații de fabricație. Aceste sisteme contribuie cu siguranță la o mai bună calitate și fiabilitate a produselor pe piață . Automatizarea mașinilor-unelte a redus intervenția umană în operația de prelucrare și a îmbunătățit eficiența procesului și calitatea produsului.

În concluzie, este important să se studieze principiile mecatronicii și să se învețe cum se aplică acestea la automatizarea unui sistem de fabricație.4

Bibliografie

Bogdan, L., Dorin, Al., ”Acționarea electrică a mașinilor unelte și a roboților industriali”, Editura Bren, București, 1998;

- Breaz Radu Eugen, Bogdan Laurean, "Automatizări în sisteme de producție", Editura Universității "Lucian Blaga", Sibiu, 2003;

- Bryan, L. A., Bryan, E. A., Programmable Controllers. Theory and Implementation, An Industrial Text Company Publication, Atlanta, Georgia, USA, Second Edition, 1997;

- Chiriacescu, S.T., Automatizarea proceselor tehnologice, Editura Universității din Brașov, Brașov, 1977;

- David Bradley,David W. Russel, ”Mechatronics in action”, Case studies in mechatronics-Apllications and Education,Springer-Verlaz London Limited, 2010;

- Davidoviciu, A., Drăgănoiu, Gh., Moangă, A., ”Modelarea, simularea și comanda manipulatoarelor și roboților industriali”, Editura Tehnică, București, 1986;

- Delesega, I., Vasilievici, Al., ”Echipamente de comandă cu logică programată”, Editura Politehnica, Timișoara, 1998

- Dorin Telea, ”Sisteme flexibile de producție”, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, 2012;

- Dr.S.N.Joshi, "Mechatronics and manufacturing automation", India;

- Dr.ing. valentin Cosoroabă, Ing. Theodor Demetrescu, Ghe. Georgescu-Azuga, "Acționări pneumatice", Editura Tehnică București, 1971;

- Dumitrache, I., ș.a., Automatizări și echipamente electronice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;

- Dunning, G., ”Introduction to Programmable Logic Controllers”, Delmar Publishers Inc., 1998;

- Gh. Tunsoiu, E. Seracin, C. Saal, ”Acționări electrice”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;

- Millbank J. (1993), ”Mecha what?”, Mechatronics Forum Newsletter;

- Mircea Tero, "Acționări hidraulice și pneumatice", Universitatea Petru Maior Târgu Mureș, 2013;

- Pană, T., MATLAB în sistemele de acționare electrică automate, Editura Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca 1996;

83

- Prof. dr. ing. Valer DOLGA, ”Sisteme de acționare II”, Universitatea Politehnica Timișoara;

- Prof. Univ. Dr.Ing. Gabriel Racz, Curs Sisteme de acționare hidropneumatice, anul III, IV;

- Rohner, P., PLC: Automation with Programmable Logic Controllers, International Specialized Book Service, 1996;

- SMC, MAP202, “Vacuum-held handling device with two shafts”, Training Manual;

- http://documents.tips/documents/studiul-constructiv-al-motoarelor-hidraulice-liniare-si-oscilante.html;

- http://www.eed.usv.ro/~cristinag/LabMC/lab10_uCE_PLC.doc;

- http://www.qreferat.com/referate/mecanica/Deteriorarea-uleiurilor-hidrau814.php;

- http://www.rasfoiesc.com/inginerie/constructii/instalatii/SUPAPE-DE-SENS45.php;

- http://www.robotics.ucv.ro/flexform/aplicatii/m2/Cerbulescu%20Claudia%20%20Automate%20Programabile/;

- https://www.scribd.com/doc/294843462/LUCR%C4%82RI-HIDRULICA;

Preview document

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 1
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 2
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 3
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 4
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 5
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 6
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 7
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 8
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 9
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 10
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 11
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 12
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 13
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 14
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 15
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 16
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 17
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 18
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 19
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 20
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 21
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 22
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 23
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 24
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 25
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 26
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 27
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 28
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 29
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 30
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 31
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 32
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 33
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 34
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 35
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 36
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 37
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 38
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 39
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 40
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 41
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 42
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 43
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 44
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 45
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 46
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 47
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 48
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 49
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 50
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 51
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 52
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 53
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 54
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 55
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 56
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 57
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 58
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 59
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 60
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 61
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 62
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 63
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 64
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 65
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 66
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 67
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 68
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 69
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 70
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 71
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 72
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 73
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 74
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 75
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 76
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 77
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 78
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 79
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 80
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 81
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 82
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 83
Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Modelarea si automatizarea unui sistem mecatronic.pdf

Alții au mai descărcat și

Aplicații Festo

Capitolul 1.Introducere 1.1. Instalatia Festo Compact Workstation Această staţie a fost dezvoltată şi produsă in scopul formarii profesionale şi...

Proiectarea și Realizarea unui Vehicul Autonom cu Tracțiune Diferențială Realizată cu Motoare Pas cu Pas

Rezumat Lucrarea de licenţa cu titlul ,,Proiectarea si realizarea unui vehicul autonom cu tracţiune diferenţiala realizată cu motoare pas cu pas’’...

Stație automată de spălat autovehicule

Automatizarea proceselor de productie a insemnat o etapa importanta in dezvoltarea tehnologiei si a dus la insemnate cresteri ale productivitatii...

Sistem informatic dedicat procesului administrativ-didactic într-o facultate

INTRODUCERE Odată cu evoluția umana, tehnologia a devenit o necesitate, astfel o regăsim în toate în activitățile de zi cu zi, pornind de la...

Aplicație web de licitații online

Cuvant Inainte Aplicatiile distribuite sînt de o buna perioada de timp o prezenta uzuala în peisajul IT chiar si din tara noastra. Ultimii ani au...

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

CAPITOLUL 1 SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ 1.1. Noțiuni introductive Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des...

Tehnologii de Elaborare a Paginilor WEB

Introducere Cu toate ca este cel mai popular mijloc de comunicare, în realitate Internetul este confuz si încurcat. Internetul este o reţea de...

Proiect Conducerea Proceselor Industriale

INTRODUCERE Sistemele de reglare automată (SRA) sunt întâlnite în toate ramurile economiei şi mai cu seamă în procesele tehnologice industriale, a...

Te-ar putea interesa și

Ai nevoie de altceva?