Electrotehnică

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14563
Mărime: 849.59KB (arhivat)
Publicat de: Sebastian M.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic

Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic.

Dealtfel, producţia şi consumul specific, raportat pe cap de locuitor, de energie electrică reprezintă un indice de evaluare a nivelului de civilizaţie ( tehnic şi social) atins.

În perioada actuală, datorită rezervelor naturale limitate, accentual cad pe dezvoltarea durabilă a societăţii; în acest sens, utilizarea eficientă a energiilor ( inclusiv electromagnetică) şi asigurarea calităţii mediului joacă un rol esenţial.

Fig. 1. Spectrul frecvenţelor şi a lungimilor de undă ale undelor electromagnetice

Figura 1 ilustrează spectrul de frecvenţe utilizat pe scară largă de instalaţiile electrice şi electronice din epoca modernă. Domeniul frecvenţelor aplicaţiilor tehnice s-a extins continuu, de la frecvenţe de ordinul Hz până la ordinul GHz, corespunzând la lungimi de undă de la 106m la 10-1 m.

Atât mediul socio-profesional cât şi cel casnic, este invadat de instalaţii electrotehnice şi electronice de mică şi medie putere, mai ales la categoriile de populaţie cu ocupaţii şi preocupări în sau conexe informaticii, telefoniei, instalaţiilor/sistemelor electrice din industrie şi economie.

Civilizaţia modernă este caracterizată de o creştere explozivă a utilizatorilor de energie electrică precum şi de o puternică dezvoltare a aplicaţiilor în domeniul transmiterii informaţiei pe suport electromagnetic. Aceasta a condus gradat la apariţia a numeroase probleme legate de expunerea mediului biologic la influenţa câmpului electromagnetic.

După cum bine se ştie, creşterea eficientei energetice are o contribuţie majora la realizarea siguranţei alimentarii, dezvoltării durabile si competitivităţii, la economisirea surselor energetice primare si la reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera. In acest sens, Comisia Europeana a propus un set complet de masuri in vederea instituirii unei noi politici energetice europene menite sa combată schimbările climatice si sa stimuleze securitatea si competitivitatea sectorului energetic al UE. Una din aceste masuri vizează îmbunătăţirea eficientei energetice pana la 20% in perioada 2008-2020.

Strategiile şi măsurile de politică energetică adoptate în UE pleacă de la ideea că piaţa oferă o gamă largă de produse, care realizează acelaşi serviciu, cu consumuri de energie mult diferite între ele. Dorind să cumpere un anumit produs, cumpărătorul primeşte de la prima privire informaţia privind preţul. Pentru a putea lua o decizie finală corectă, el trebuie însă informat şi asupra consumului de energie şi educat pentru a prelucra şi interpreta această informaţie. Piaţa nutrebuie astfel doar studiată ci şi formată, educată pentru a stimula realizarea obiectivelor strategice pe termen lung (în particular realizarea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă).

Revoluţia industrială din secolul al XIX-lea şi dezvoltarea explozivă a industriilor mari consumatoare de resurse din secolul următor s-au făcut cu costuri şi consecinţe neprevăzute într-o primă fază, desconsiderate în urmatoarea etapă şi pentru care “preţul” trebuie plătit acum şi în viitor.

În 1994 G. H. Bruntland afirma că « este pur şi simplu imposibil ca lumea, ca un întreg, să poată susţine nivelul vest-european de consum pentru toţi». La acel moment se recunoştea că “ satisfacerea nevoilor a 7 miliarde de oameni, la nivelul consumului de energie şi resurse al UE, va conduce la nevoia a mai mult decât rezervele unei planete», insistând pentru promovarea conceptului «Dezvoltării Durabile (DD)», concept pe care îl definise în 1987: «activităţile prin care societatea prezentă îşi satisface propriile necesităţi fără a compromite sau pune în pericol posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi».

Preview document

Electrotehnică - Pagina 1
Electrotehnică - Pagina 2
Electrotehnică - Pagina 3
Electrotehnică - Pagina 4
Electrotehnică - Pagina 5
Electrotehnică - Pagina 6
Electrotehnică - Pagina 7
Electrotehnică - Pagina 8
Electrotehnică - Pagina 9
Electrotehnică - Pagina 10
Electrotehnică - Pagina 11
Electrotehnică - Pagina 12
Electrotehnică - Pagina 13
Electrotehnică - Pagina 14
Electrotehnică - Pagina 15
Electrotehnică - Pagina 16
Electrotehnică - Pagina 17
Electrotehnică - Pagina 18
Electrotehnică - Pagina 19
Electrotehnică - Pagina 20
Electrotehnică - Pagina 21
Electrotehnică - Pagina 22
Electrotehnică - Pagina 23
Electrotehnică - Pagina 24
Electrotehnică - Pagina 25
Electrotehnică - Pagina 26
Electrotehnică - Pagina 27
Electrotehnică - Pagina 28
Electrotehnică - Pagina 29
Electrotehnică - Pagina 30
Electrotehnică - Pagina 31
Electrotehnică - Pagina 32
Electrotehnică - Pagina 33
Electrotehnică - Pagina 34
Electrotehnică - Pagina 35
Electrotehnică - Pagina 36
Electrotehnică - Pagina 37
Electrotehnică - Pagina 38
Electrotehnică - Pagina 39
Electrotehnică - Pagina 40
Electrotehnică - Pagina 41
Electrotehnică - Pagina 42
Electrotehnică - Pagina 43
Electrotehnică - Pagina 44
Electrotehnică - Pagina 45
Electrotehnică - Pagina 46
Electrotehnică - Pagina 47
Electrotehnică - Pagina 48
Electrotehnică - Pagina 49
Electrotehnică - Pagina 50
Electrotehnică - Pagina 51
Electrotehnică - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • C1.doc
  • C2.doc
  • C3.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc
  • C7.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor...

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Dimensionarea instalației electrice pentru un mic atelier electric

1.Argument Progresul în tehnica si stiinta,realizarea de produse de calitate ,competitive, masurarea marimilor fizice si în general ,orice...

Reglarea Sarcinii Motoarelor Electrice

Folosirea motorului electric pentru acţionarea elicei sau a altui sistem de propulsie reprezintă obiectivul capitolului de faţă. Motorul electric...

Transformatorul

1. Argument Maşinile electrice sunt utilizateîn toate sferele de activitate ale omului. Ele formează, practic, toate sursele de energie electrică...

Dimensionarea instalației electrice utilizate în instalațiile casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Building Management Sistem

CAP. I Noțiuni generala despre Building Management Un sistem pentru administrarea unei clădiri „BMS”( Building Management System ) are la bază un...

Studiul contactoarelor cu comutație statică

Progresele realizate în construcţia dispozitivelor semiconductoare comandate de putere (de tip tiristor sau triac în principal dar şi IGBT-uri de...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Standardizarea în Industria Electrotehnică

1. Noţiuni de bază Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la...

Proiect didactic - Apărate electrice de conectare și protecție și scule utilizate în electrotehnică și electronică

Scoala gimnaziala „LIVIU REBREANU” Disciplina: Educatie tehnologica Clasa: a VIII-a Data: 28.11.2019 Titlul lectiei: APARATE ELECTRICE DE...

Materiale electrotehnice

1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui...

Electrotehnică

Transformatoare electrice.Un aparat electromag care transf marimile electrice de circuit(tens,curenti)sub care se transmite energia electromag de...

Materiale Electrotehnice

CURSUL 1 INTRODUCERE În construcţia dispozitivelor electrotehnice şi electronice intră materiale cu funcţii diverse, ale căror caracteristici...

Cursuri Electrotehnică anul I UTC

BIBLIOGRAFIE 1. N. Bogoevici, Electrotehnica si masurari electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 2. L. E. Petrean, D. C....

Ai nevoie de altceva?