Cursurile din domeniul Rețele

Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplica.ii multimedia Cuprins 1.1. Introducere .. 4 1.2. Obiectivele .i competen.ele unita.ii de studiu ... 4 1.3. Con.inutul unita.ii de studiu ... 4 1.4. Dezvoltarea de aplica.ii multimedia cu ajutorul HTML5, CSS3, JavaScript ... 10 1.5. Sinteza unita.ii... citește mai departe

101 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rețele

Este importanta securitatea la nivelul legaturii d date ? de ce ? Integrarea securitatii in comunicatia end to end a unei retele este importanta pentru securizarea datelor. In primul rand un switch poate fi transformat intr`un hub, Cum? Pai un switch lucreaza trimitand pachetele pe porturile spre care sunt... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Rețele de Calculatoare

INFORMATII GENERALE I.1. Date de identificare a cursului I.1.1. Date de identificare a titularului de curs Nume: Prof. Dr. Nicolae Tomai Cabinet: Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Cluj-Napoca, Cabinet 449 Telefon: 0264-418652 Fax: 0264-412570 e-mail: nicolae.tomai@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: local-saptamânal... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Teoria Grafurilor

Într-o mare varietate de contexte se pune problema deplasãrii unei cantitãti Q ce poate fi materie, energie, informatie, etc. din unele locuri numite surse în alte locuri numite destinatii, aceastã deplasare realizându-se pe anumite rute de legãturã. Unitãtile indivizibile ale cantitãtii Q care se deplaseazã de-a... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Dezvoltare Software

1. ORGANIZAŢIA - SISTEM DESCHIS DEFINIT CA SUPORT ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE SOFTWARE 1.1 Organizaţia în viziune sistemică Etapa actuală este etapa în care economia mondială a trecut de la societatea predominant industrială la societatea informaţională, guvernată de un set nou de reguli, în care tehnologiile... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Rețele Electrice

INTRODUCERE 1.1. Scurt istoric Utilizarea energiei electrice a necesitat şi soluţii pentru transmiterea acesteia la distanţă. Apariţia şi dezvoltarea surselor de energie electrică are ca principale etape: • 1785 – apare pila Volta care a permis utilizarea energiei în iluminat, electrochimie, telegrafie, etc •... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras Preview

Algebră relațională

Algebra relaţională cuprinde un ansamblu de operatori ce operează pe relaţii (tabele sursă) şi produc noi relaţii (tabele rezultat). Tabelele sunt mulţimi ce au anumite particularităţi, ca urmare algebra relațională poate fi considerată un subset al algebrei generice pe mulţimi. E. F. Codd a propus opt operaţii de... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras

Tehnologia Fame Relay

NOŢIUNI GENERALE DESPRE TEHNOLOGIA FRAME RELAY PARTICULARITĂŢILE DE BAZĂ ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL REŢELEI FRAME RELAY Retranslarea cadrelor (frame relay FR) - acesta este modul de transtortare a mesajelor în reţele de transfer de date cu comutare de pachete (ceea ce o deosebeşte de reţelele de transfer de... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Rețea Internet Multimedia

3.1. Stiva de protocoale pentru reţeaua IP multimedia In fig.3.1. este prezentată stiva protocoalelor folosite în Internet. Fig.3.1. Stiva de protocoale pentru reţeaua IP multimedia Stiva de protocoale a reţelei IP utilizează modelul de referinţă OSI (Open System Interconnection) care a avut în vedere asigurarea... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Rețele

2.5. Caracteristicile fibrei optice 2.5.1. Caracteristicile optice După cum sa menţionat mai devreme, în fibra monomod se răspîndeşte doar o singură modă la lungimea undei de lucru. În această categorie a fibrei optice, noi avem următoarele tipuri: fibra standartă monomod, fibra cu unghiul nul de dispersie şi... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Rețele de calculatoare

Modelul structural al retelelor Este un nivel eminamente fizic. Avem de a face cu utilizator i in felul lor generic si echipamente de comunicatie de toate felurile. Deci nivelul structural ne arata componenta echipamentelor de comunicatie. In cazul general, modelul structural este eficient pentru a ne arata cum... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Telecomunicațiile și rețelele de calculatoare

Primul calculator electronic digital a apărut în anul 1937, fiind inventat de John V. Atanasoff Cilindrul magnetic al memoriei pentru Atanasoff-Berry Computer În anul 1943, în Marea Britanie la Bletchley Park, a fost inventat în secret “the Colossus” pentru decodarea mesajelor germane. În anul... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Rețele Locale

Plan Introducere în reţele Definiţii Reţele de intreprindere / reţele ale furnizorilor de servicii Câteva concepte despre reţele Arhitectura logică a reţelelor Modelul OSI Definiţie Reţea – rezultatul interconectării mai multor calculatoare. Aplicaţiile care rulează pe calculatoare schimbă informaţii sau... citește mai departe

320 pagini Gratis Extras Preview

Rețele

Proiectarea la nivel de componente a routerului Structura prezentării Proiectarea la nivel de componente Maşina de stări Exemplu Concluzii despre hardware Scalarea complexităţii chipului Viteza chip-ului I/E chip-ului Scalarea memoriei Puterea şi carcasa Proiectarea la nivel de componente Maşina cu... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Securitatea Rețelelor

Introducere Odată cu dezvoltarea tehnologică înregistrată în ştiinţa calculatoarelor şi în telecomunicaţii, calculatoarele sunt utilizate tot mai mult, crescând riscurile ca informaţia pe care o stochează să fie accesată fraudulos. Uneori acest tip de furt de informaţie poate fi foarte dăunător, din punct de... citește mai departe

316 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Rețelelor de Comunicații

Elementele unei reţele structurate Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568 Introducere În societatea modernă, super-tehnologizată, informaţia reprezintă un element de importanţă majoră. Pentru a fi utilă, această informaţie trebuie vehiculată... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Comunicații Wireless pentru Echipamente de Calcul

1. Metode de comunicaţie wireless pentru echipamentele de calcul 1.1. Descrierea tehnologiei bluetooth BLUETOOTH este o tehnologie de comunicaţii wireless „fără fir”, bazată pe undele radio, care permite schimbul de informaţii între două dispozitive. Denumirea Bluetooth „dinte albastru” a fost adoptată în memoria... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Topologia Rețelei de Calcul și Metode de Acces

1. Topologia reţelei de calcul Topologie – modul conexiunii calculatoarelor în reţea. Tipul topologiei determină costul, securitatea, productivitatea şi fiabilitatea expuatării staţii de lucru, pentru care are importanţa timpul adresării la serverul. Una din metode clasificării topologiei este alocarea 2 tipuri... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rețele

1.1 TIPURI DE REŢELE Pentru clasificarea reţelelor de calculatoare se pot utiliza mai multe criterii, care depind de parametrii care sunt analizaţi pentru a realiza departajarea. Funcţie de răspândirea geografică, reţelele se împart în: - reţele locale (Local Area Networks, LAN, limba engleză), utilizate pentru a... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Rețele de Calculatoare

1. Reţele de calculatoare Termenul de „reţea de calculatoare” desemnează o colecţie interconectată de calculatoare autonome. Se spune despre două calculatoare că sunt interconectate dacă sunt capabile să schimbe informaţii între ele, conectarea făcându-se prin diferite modalităţi. Există diferenţe între reţelele... citește mai departe

150 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Funcțiile MAC - cadrul Ethernet

Este cel mai utilizat in zilele noastre standart de retele locale. Numarul total de retele ce functioneaza in baza protocolului Ethernet in timpul de fata este de citeva milioane. Modalitatea de funcţionare a reţelelor Ethernet se bazează pe ptotocolul CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision... citește mai departe

30 pagini Gratis Cuprins Extras

Aspecte privind proiectarea unei rețele de calculatoare pentru o întreprindere mică cu adaptoare fără fir(wireless)

1. Generalităţi Odată ce ne decidem să realizăm o reţea fără fir vom beneficia de avantajele reţelelor mobile. In planificarea pentru instalarea şi operarea unei reţele fără fir în care fiecare dispozitiv se conectează la altul prin transmiterea şi recepţia de semnale radio pe o frecvenţă specifică, trebuie să... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Securitatea unui Intranet

I. INTRANETURILE I.1 Generalităţi Intranetul reprezintă o utilizare a tehnologiilor Internet cu o dezvoltare mai rapidă ce transformă modul de comunicare al companiilor cu angajaţii, vanzătorii, clienţii şi furnizorii. Un Intranet, reprezintă deci aplicarea tehnologiilor internet la nivelul unei reţele private... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Arhitecturi și Protocoale Utilizate pentru Managementul Rețelelor Digitale Integrate de Comunicații

CAPITOLUL 2 Arhitecturi şi protocoale utilizate pentru managementul reţelelor digitale integrate de comunicaţii În cadrul acestui capitol, vor fi prezentate câteva dintre cele mai importante sisteme de mangement existente la ora actuală, şi anume: managementul pentru sistemele OSI, TMN, managementul pentru... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmi pentru Optimizarea Rețelelor de Comunicații

Pe parcursul acestui capitol se vor prezenta soluţii matematice şi computaţionale, care au drept scop optimizarea reţelelor de comunicaţii la nivelul structurii topologice, bazate pe teoria grafurilor. Cu această ocazie vor fi elaborate programe de simulare realizate în limbajul de programare DELPHI 5.0, ce vor... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview