Cursurile din domeniul Optică

Oflalmologie

Sclerotica= invelisul extern; rol protector - la exterior se prind muschii globului ocular: muschiul drept extern, drept intern, drept superior, drept inferior, oblic inferior si oblic superior - la polul anterior al globului sclerotica se bombeaza si devine transparenta, luand numele de cornee. Muschii globului... citește mai departe

153 pagini Gratis Extras Preview

Teorie optică

SUBIECTE DE TIP A 1. Propagarea luminii în fibrele optice. Lumina se propagă în fibra optică pe baza fenomenului de reflexie internă totală. Pentru a avea reflexie internă totală la interfața fibră-înveliș, trebuie ca unghiul de incidență să depășească unghiul critic. 2. Tipuri de fibre optice. Fibrele optice se... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni fundamentale de optică geometrică

Teorii Ondulatorie – Huygens 1690 Emisiunii – Newton 1704 Notiuni introductive Unda este fenomenul de propagare, din aproape în aproape, a unui fenomen variabil în timp. Lungimea de undă ( λ ) este distanţa dintre două puncte de fază egală vecine, succesive pe direcţia de propagare: descrie periodicitatea... citește mai departe

250 pagini Gratis Extras

Optoelectronică

Este o placă sau o peliculă de semiconductor cu două contacte ohmice. Semnalul optic este absorbit şi fotonii generează purtători de sarcină în rezultatul actelor de tranziţie „bandă-bandă” sau prin intermediul nivelelor energetice ale impurităţilor. Conductibilitatea fotorezistorilor este descrisă de relaţia:... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Optică

Biomicroscopia clinică a ochiului este un instrument esenţial în diagnosticarea bolilor oculare. În cadrul instrumentaţiei aflată la dispoziţia optometristului lampa cu fantă este poate cel mai versatil şi, în consecinţă, mai des utilizat aparat. Utilizându-se dispozitive auxiliare corespunzătoare este posibilă... citește mai departe

240 pagini Gratis Extras Preview

Considerații asupra Sistemelor Bazate pe Fibră Optică

I. CONSIDERAŢII ASUPRA SISTEMELOR BAZATE PE FIBRĂ OPTICĂ I.1. PROIECTAREA SISTEMELOR PE FIBRĂ OPTICĂ Primul pas în proiectarea unui sistem pe fibre optice constă în luarea deciziilor privind parametrii de operare ce se vor aplica pentru fiecare componentă. Chestiunile principale, prezentate în tabelul I.1,... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Înregistrarea optică

Termenii de înregistrare optică şi disc optic, deşi consacraţi, sunt supuşi unor observaţii: • Stocarea informaţiei pe disc se face mecanic, prin pit-uri; • Citirea discului se realizează optic, cu un fascicul laser; • Ştergerea şi rescrierea discului nu sunt posibile; PRINCIPIUL CITIRII INFORMATIEI OPTICE... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Absorbția, difuzia și dispersia luminii - tratare fenomenologică

Absorbţia luminii Lumina este absorbită la trecerea prin medii optice, în sensul că unda luminoasă pierde energie la parcurgerea mediului respectiv. Absorbţia are un caracter selectiv, ea depinzând de natura mediului absorbant şi de lungimea de undă a undei luminoase, astfel, sticla nu absoarbe radiaţiile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Dispersiei și Absorbției Luminii în Medii Dielectrice

Teoria dispersiei Ţinând cont şi de absorbţie, indicele de refracţie este un număr complex, ñ = n + i în care cei doi termeni depind de frecvenţă. În dielectrici, absorbţia este mult mai redusă decât în metale (un strat de cărbune de 10 m este transparent, în timp ce un strat de 1 m de metal absoarbe 90 % din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Integrala Curbilinie a Câmpului Electric

Să considerăm, într-o regiune din spaţiu în care există câmp electric, două puncte P1 şi P2 unite printr-o curbă Γ. În orice punct de pe curba Γ câmpul electric este caracterizat de un anumit vector intensitate a câmpului. Fig. 30 Referitor la circulaţia câmpului electric între două puncte Produsul scalar: se... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Ecuațiile Poisson și Laplace

Aplicând relaţiei (I.49) operatorul divergenţă, rezultă: Operatorul se numeşte laplacean şi are formula: Ecuaţia: (I.50) se numeşte ecuaţia Poisson. Dacă ρ = 0 ecuaţia (I.50) devine: (I.51) numită ecuaţia Laplace. Cu ajutorul ecuaţiei Poisson se poate cunoaşte potenţialul electric dacă se dă... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Legătura între Intensitatea Câmpului Electric și Potențialul Electric

Am arătat că pentru a descrie câmpul electric se poate folosi una din cele două mărimi: intensitatea câmpului electric, care este un vector, sau potenţialul electric, care este un scalar. Este evident că cele două mărimi, descriind aceeaşi realitate fizică pot fi deduse una din alta. Pentru a determina legătura... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Lucrul forțelor - energia unui câmp electric

După cum se cunoaşte din mecanică, unui sistem de corpuri ce interacţionează prin forţe conservative i se poate asocia o energie potenţială prin relaţia: (I.40) unde W este energia potenţială iar L este lucrul forţelor conservative. Evident, energia potenţială este definită până la o constantă aditivă. Pentru a... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Optică geometrică

I. PRINCIPIILE ŞI LEGILE OPTICII GEOMETRICE 1.1. Noţiuni fundamentale Tratarea riguroasă a propagării luminii este dată de modelul ondulatoriu, bazat pe ecuaţiile lui Maxwell şi pe proprietăţile undelor electromagnetice. Multe probleme practice pot fi însă rezolvate mai simplu, pe baza noţiunii de rază de lumină... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Optoelectrica - Baterii Solare

Actual, bateriile solare sunt unul din cele mai importante surse de energie pentru sateliti. Utilizarea pe pamânt este legata cu utilizarea intensa a resurselor de energie traditionale si cu utilizarea ecologica a lor. Bateriile solare au un viitor impunator, deoarece Soarele este o sursa de energie cu un potential... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview