Cursurile din domeniul Știința Materialelor

Materiale și produse din piatră naturală

Materialele din piatră naturală se numesc materiale de construcție și produse obținute din roci prin metode de prelucrare (zdrobire, despicare, tăiere). Ca urmare a unei astfel de prelucrări, materialele din piatră naturală păstrează aproape în totalitate proprietățile fizico-mecanice ale rocii din care au fost... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Știința și ingineria materialelor

Curs I Introducere in stiinta materialelor Inca de acum 3 milioane de ani, din Paleolitic( grecul, paleos- vechi si lichios- de piatra).De cand omenirea a inceput sa foloseasca unelte din piatra cioplita. Materialele nemetalice sau diversificat si sau dezvoltat continu astfel incat astazi asistam la o adevarata... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Călirea CIF

Prelucrarea termică în vederea creşterii performanţelor pieselor supuse la uzare se caracterizează prin încălzirea ultra rapidă cu surse termice exterioare concentrate de mare putere specifică, pe o suprafaţă foarte mică, din această categorie facând parte: prelucrarea cu fascicul de electroni, cu laser şi cu... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Audit de Mediu

Domeniul auditului Domeniul auditului descrie extinderea şi limitele auditului, precizând, de exemplu, locul, activităţile organizaţiei, precum şi modul de raportare. Acesta se stabileşte de client şi auditorul şef. Se recomandă, de obicei, ca auditatul să fie consultat atunci când se determină domeniul auditului.... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Tehnologia Tratamentelor Termice

CURS 1 Istoria tratamentelor termice Tratamentele termice, se considera ca au existat din momentul când omul a folosit metalele în starea lor naturala pentru diferite scopuri. Cunoasterea metalelor în epoca primitiva a permis omenirii sa treaca de la uneltele de piatra la unelte de metal, marcând faze noi în... citește mai departe

217 pagini Gratis Extras Preview

Proprietăți de Bază ale Materialelor Nucleare

OBIECTIVE La sfârşitul acestui capitol cursantul trebuie să poată să: 1.1. Explice următoarele proprietăţi ale materialelor: a) rezistenţa, b) ductibilitatea, c) tenacitatea, d) duritatea, e) rezistenta la oboseala, f) fluajul. 1.2. Descrie procesul prin care trece un material, atunci când se depăşeşte... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Materialelor

Generalităţi. Terminologie Tehnologia este ştiinţa care studiază transformările la care este supusă substanţa în procesele tehnologice de lucru şi le aplică în vederea obţinerii, în mod optim, a unui produs finit. Prin echipamente sunt desemnate atât maşinile, instalaţiile şi utilajele destinate producţiei de... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Uscarea

I. CONSIDERAŢII TEORETICE Uscarea este operaţia unitară de transfer bazată pe difuziunea lichidului dintr-o mixtură solidă înspre aerul atmosferic. în studiul ingineriei mediului uscarea intervine în faza de depozitare a deşeurilor solide, la recuperarea unor lichide cu potenţial poluant din materiale absorbante,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia de deformare plastică la rupere

CAPITOLUL 1 TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII LA DEFORMAREA PLASTICĂ 1.1. Comportarea la deformare a materialelor metalice Toate materialele solide se deformează, adică îşi schimbă forma şi dimensiunile la aplicarea unei forţe(sarcini) exterioare. Termenul de elasticitate poate defini o proprietate a materialelor sau o... citește mai departe

230 pagini Gratis Extras Preview

Clasificarea și Biocompatibilitatea Biomaterialelor Dentare

Un biomaterial poate fi definit ca fiind orice material utilizat pentru a realiza dispozitive destinate inlocuirii unei parți sau funcții a corpului intr-un mod sigur, eficient, economic si acceptabil fiziologic. Unii autori considerau lemnul si osul ca fiind biomateriale, termenul fiind utilizat incorect, deoarece... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Alegerea Materialelor pentru Aplicații Tehnice

1. PROCESUL DE ALEGERE AL MATERIALELOR Problema alegerii materialelor presupune una din următoarele situaţii diferite: 1. Alegerea materialelor pentru un produs nou sau o proiectare nouă. 2. Reevaluarea unui produs sau proiect nou pentru a reduce preţul de cost, a creşte fiabilitatea, a îmbunătăţi performanţele... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Rugozități

PRECIZIA PRELUCRARII PIESELOR 1. Generalitati Dupa orice prelucrare prin aschiere raman pe suprafetele pieselor o serie de asperitati sau microneregularitati care depind de felul operatiei de prelucare, de regimul de aschiere, natura materialului etc. Ansamblul microneregularitatilor unei suprafetei rezultate în... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Carbonitrurarea de temperatură joasă în medii gazoase

O structura similara celei obtinuta in urma carbonitrurarii de temperature joasa in topituri de saruri se poate obtine lucrand in acelasi interval de temperatura (sub temperatura eutectoida in sistemul Fe-N) in medii gazoase. Ca medii gazoase se utilizeaza amestecuri de ammoniac care furnizeaza azotul si gaz... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Materiale Compozite

Introducere De cele mai multe ori ignorate, intrate în cotidian, materialele au constituit şi continuă să rămână unul din factorii principali ai progresului, de cele mai multe ori reprezentând elementele de bază în iniţierea revoluţiilor tehnice. Astfel descoperirea metalelor a permis confecţionarea uneltelor şi a... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Compozite

Scop: ameliorarea proprietatilor mecanice (rigiditate, rezistenta specifica etc. ) Functiile matricii in raport cu materialul de ranforsare: - suport si aliniere pentru fibrele sub sarcina - stabilizare contra buclarii - evita forfecarea dintre fibre Selectarea materialului de ranforsare : - proprietati -... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Fabricare

Proprietatile metalelor si aleajelor Majoritatea metalelor nu au in stare pura proprietati corespunzatoare utilizarilor in diferite domenii ale tehnicii. Proprietatile metalelor sunt sensibil imbunatatite dupa adaugarea anumitor substante. De aceea se topesc impreuna anumite metale cu alte metale sau cu... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Știința materialelor

5 Arhitectura spatiala a cristalelor 3.1.- Starea fizică a materialelor Toate substanţele pot fi, în principiu, în trei stări fizice distincte: solide, lichide sau gazoase, practic fiind posibilă şi o a patra stare şi anume cea de plasmă Fiecare stare există ca o consecinţă a bilanţului dintre energia de coeziune... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras Preview

Polimeri

Polimeri Introducere: Polimerii (sau macromolecule pentru chimişti) sunt o repetiţie a unui motiv constitutiv (sau unitate) (M), unde M= ­CH2- (de exemplu). Gradul de polimerizare (n) corespunde numărului care exprimă de câte ori este repetat mitivul : Mn. Lungimea caracteristică a unui lanţ este în jur de 1... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în știința materialelor

1. INTRODUCERE 1.1 Definiţia materialelor Materialele se regăsesc în orice activitate umană, fiind un factor determinant pentru dezvoltarea societăţii de-a lungul istoriei omenirii în aşa măsură încât, anumite epoci istorice şi-au luat denumirea de la materialele utilizate preponderent (epoca pietrei, epoca... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristicile fizico-chimice ale Topiturilor Metalice și Zgurilor în Stare Lichidă

4.4.1.1. Starea lichidă Din punctul de vedere al stării de agregare, lichidele ocupă un loc intermediar între solide şi gaze, deoarece în general corpurile solide le încălzire nu trec direct sub formă de vapori ci prin intermediul stării lichide. Lichidele, având valori mijlocii ale energiei potenţiale şi forţe de... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme informaționale

Un sistem expert (SE) reprezintă un program alcătuit din două componente: > O bază de date (cât mai mare), respectiv > Un set de reguli (program, algoritm) de căutare în această bază de date, cu scopul găsirii soluţiei optime pentru o problemă dată. Baza de date (BD) şi setul de reguli (SR) sunt dezvoltate prin... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Teodolitul

13.4. Teodolitul tahimetru Acest instrument topografic (Figura 73) permite determinarea pe cale optică a distanţelor dintre puncte, precum şi a valorilor unghiurilor orizontale şi verticale. Părţile sale principale sunt luneta, cercul vertical, cercul orizontal, nivelele şi şuruburile de reglare, la care se adaugă... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Metode Generale de Preparare a Catalizatorilor

În timpul funcţionării activitatea catalizatorului este condiţionată de doi factori: 1. activitatea intrinsecă sau activitatea catalitică a unităţii de suprafaţă 2. dimensiunea suprafeţei accesibile pentru moleculele de reactant (S). Deci activitatea totală este egală cu produsul dintre activitatea intrinsecă şi... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Tricoturi 3D cu Forme Complexe

Aplicabilitatea tricoturilor în domenii tehnice care presupun solicitări mecanice este până în prezent limitată. Totuşi, tricoturile prezintă avantaje deosebite legate de formabilitate şi proprietăţi la solicitări dinamice de impact. Dintre materialele textile, tricoturile din urzeală dar mai ales din bătătură pot... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Aliaje Dentare

Introducere Proprietăţile materialelor dentare fizice, chimice şi mecanice au o importanţă deosebită în susţinrea dorinţei de a prognoza şi de a proiecta dispozitive şi ansambluri de materiale noi. Astfel, trecerea în revistă a acestor proprietăţi vine să creeze cadrul specific începerii studiului complet al... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview