Cursurile din domeniul Științe Politice

Negociere și conflicte în relațiile internaționale

Crize și conflicte internaționale tensiuni politico-diplomatice, economice ori etnice, confruntări armate cu intensități și durate diferite, situații complexe de interacțiune a unor interese divergente. Crize și conflicte internaționale Crizele și conflictele sunt mecanisme majore de transformare a... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras

Științe politice

1. Politica si puterea. 1.1. Autoritatea politică. Autoritatea politica este modalitatea concreta de manifestare a puterii politice, capacitatea acesteia de a-si impune vointa in societate. In stiinta politica actuala, prin autoritate se intelege “dreptul de a indeplini o actiune, implicit de a face legile, si de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Estimating force requirements for crisis response operations

Abstract Similar to emergency and rescue operations, Crisis Response Operations (CRO) are triggered by events which occur repeatedly at irregular intervals. However, in contrast to the former they typically last for extended time periods thus requiring regular rotation of the forces involved. Since both... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Politici publice

1. Conceptul de politici publice. Politica reprezinta ''stiinta si practica de guvernare a unui stat'', conducerea unui stat realizandu-se prin hotararile politice ale celor aflati la putere. Politicile publice desemneaza totalitatea activitatilor desfasurate de administratia centrala de specialitate pentru... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Tranziția politică și economică a Poloniei

TRANZIțIA POLITICă POLONIA (REPUBLICA POLONĂ) Tara independenta din 1918, după Primul Razboi Mondial Isi pierde independenta in 1945, fiind ocupata de Germania Nazista, apoi de Uniunea Sovietica În anul 1989, dominația comunistă a fost răsturnată și Polonia a devenit ceea ce este neoficial denumit „A treia... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie

Comunicare organizațională

Sesiunea Comunicare organizațională Comunicarea interorganizațională Atunci când ne referim la comunicarea managerială la nivelul unei organizații (din sistemele de sănătate, dar nu numai), trebuie să descriem atât comunicarea intraorganizațională cât și cea interorganizațională. Între o organizație și... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras

Politica de ofertă

Produsele se pot împărți în două categorii: produsele fizice tangibile și produsele fizice intangibile (chestiuni abstracte - consultanță, program politic, strategie de dezvoltare, informație, idee, plasament, puncte de vedere, capacitatea de a îndeplini sarcinile). Aceste produse sunt elaborate ținându-se cont de... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diplomația - un temen în definire

Etimologic, cuvântul diplomație vine de la grecescul diplóô, care înseamnă dublez, desemnând acțiunea de a redacta actele oficiale sau diplomele în două exemplare, din care unul era dat ca scrisoare de împuternicire trimișilor, iar celălalt păstrat în arhivă. Cel care avea acest dublet era numit diplomat, iar... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în știința politică

Atunci când a fost creată, noțiunea de regim politic a permis, înainte de toate, structurarea intelectuală a acelei relații despre care pomeneam în prima noastră întâlnire, și anume relația dintre exercitarea autorității și supunere, dintre cei care poruncesc și cei care se supun. În acest sens, regimul este cu... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

De la Barack Obama la Donald Trump. Politici publice sau Clientelism Electoral

In cadrul acestei lucrari mi-am propus sa analizez sistemul electoral, sistemul de partide si clientelismul electoral, mai precis cumpararea de voturi a electoratului in America. Astfel, teoria mea este ca cumpararea de voturi reprezinta un fel de clientelism electoral, in care actorii politici ofera diferite bunuri... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Științe politice

1.1. FIRMA / INSTITUłIA SI ORGANIZAłIA. VIZIUNEA SISTEMICĂ 1.1.1. Firma / Instituția - pentru a putea înțelege de ce este necesar să se aplice metode si tehnici moderne de comunicare si interacțiune în cadrul organizațiilor, trebuie ca în primul rând să se definească cadrul de desfăsurare a activităților, cu... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în știința politică

I. Politica Strauss: politica se deosebeste de celelalte orizonturi prin tot ceea ce tine de domeniul politic. Nu presupune neutralitate. Judecatile de valoare sunt asumate in mod tacit, fara a interpreta. Reflexia asupra domeniului politic presupune judecati de valoare. Weber: politica ne oblige la neutralitate.... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Guvernare și instituții politice în România

1. Modul actual de a concepe si de a scrie istorie politica in istoriografia internationala si in istoriografia romaneasca a ultimilor ani Istoria politica a trecut prin mai multe etape ca orice domeniu de activitate intelectuala, fiind cand in fruntea disciplinelor umaniste, cand lasata cumva in umbra si devansata... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Conceptul de guvernanță

Termenul de guvernanţă desemnează procesul de luare a deciziei, precum şi procesul prin care decizia este sau nu implementată, plecând de la premisa sau realitatea că în procesul de decizie sunt implicaţi numeroşi factori, de natură formală şi informală. Factorii de natură formală au caracter de legalitate,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Politici și instituții politice

TEMA I ŞTIINŢA POLITICĂ. DOMENIU DE DEFINIŢIE. POLITICUL ŞI POLITICA După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. Ce înseamnă o analiză ştiinţifică şi care este specificul analizei în ştiinţa politică 2. Ce este politicul şi care este relaţia sa cu politica 3. Ce este o metodă de cercetare şi care sunt... citește mai departe

157 pagini Gratis Extras Preview

Multiculturalism

I. Introducere. Multiculturalitatea ca stare de fapt În lume trăiesc între 4.000-6.000 de grupuri etnice şi rasiale diferite. În ce priveşte diversitatea limbilor, Ethnologue: Languages of the World indică în ediţia din 2009 un număr de 6.909 de limbi vorbite pe glob. Aceste cifre implică nu doar marea... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

NATO

Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alianta politico-militara de aparare colectiva. Obiectivul principal al NATO este acela de a salvgarda libertatea si securitatea tuturor membrilor sai, facând uz de mijloace politice si militare. Dupa 1945, Europa a fost împartita în mod arbitrar în doua... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Banca Mondială

I) INTRODUCERE Banca Mondială reprezintă o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare la nivel mondial. Nu este o bancă în sensul comun al cuvântului, fiind de fapt constituită prin cooperarea a două instituţii de dezvoltare care cumulează 184 de ţări membre, respectiv Banca... citește mai departe

49 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Drepturile minorităților

I.Notiunea de minoritate. Definire In dreptul international nu exista o definitie exacta si general acceptata a minoritatii nationale. Nici in cadrul ONU, dupa mai multe decenii de preocupare in acest sens, nu s-a reusit formularea unei definitii. Astfel, la a 47-a sesiune a Comisiei pentru Drepturile Omului a... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Securitatea și problema păcii și a războiului

Analiza profunda si detaliata a problemei securitatii, nu se poate realize fara o raportare la problema pacii si a securitatii. O asemenea raportare este necesara, caci in functie de raspunderea acestuia se se poate stabili daca lumea contemporana se afla intr-o situatie de stabilirea echilibrului, de securitate sau... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

An Anti-Entropic Evolutionary Perspective on Human Ends Formation

Abstract: This study suggests a fundamental different approach to human ends from what prevails nowadays in economic science and it was promoted especially by economists such as Frank Knight, Ludwig von Mises and Lionel Robbins: Economic science has nothing to say about the formation of human ends and it should... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

The Economic Decoding of the Phenomenon of Culture Based on the Antientropic Formation and Ranking of Human Ends

preferences and rules, in the sense of being unintended or non-designed, that are causal in shaping the characteristic behavior of human collectivities. Consequently, the crux of the economic understanding of culture and its consequences is the unintended or non-designed formation of preferences and rules, which... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Filosofie politică

Filosofie politică Curs I: Introducere în filosofia politică În mod evident, în acest prim curs ne vom ocupa de delimitarea orizontului problematic al domeniului, respectiv de determinarea principalelor concepte, probleme şi răspunsuri care au survenit în această tradiție de gândire. Sub aspect metodologic am... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în Politici Publice

1. Distincţia public-privat 2. Sectorul public Începem în acest curs cu problema definirii termenilor centrali ai domeniului politicilor publice. Primul dintre aceştia este acela de "public". Îl întâlnim în multe expresii, precum: opinie publică; drept public; sănătate publică; transport public; educaţie publică;... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în științele politice

1. Originile domeniului ştiinţelor politice; A. Problema originilor comune ale ştiinţelor socio-umane; istoria disciplinei. B. Specificul abordării politologice în cadrul ştiinţelor sociale – obiectul ştiinţei politice. C. Raportul ştiinţei politice cu celelalte domenii socio-umane – istoria, dreptul,... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview