Toate documentele din domeniul Fizică

Lucrul mecanic al forțelor electrostatice

În general, expresia lucrului mecanic se poate scrie ca: Presupunem că câmpul electric este conservativ și dorim să deplasăm între punctele M și N o sarcină de probă , aflată în câmpul electric produs de o sarcină . În cazul în care câmpul este conservativ, atunci lucrul mecanic efectuat de câmp pentru deplasarea... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Determinarea sarcinii electronului folosind metoda de tip Millikan

I.A Elemente de teorie I.A.1 Mișcarea unei picături de lichid în aer O picătură de lichid, de rază r și masă m , cade liber în aer, sub acțiunea propriei greutăți (Figura I.1), cu o mișcare accelerată până când viteza sa atinge o valoare limită 1 v constantă, datorită frecării cu aerul (fluid vâscos al cărui... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Transformarea termodinamică adiabatică

INTRODUCERE În termodinamică, un proces adiabatic (în greacă: adiîbatos, „impasibil”) este un tip de proces termodinamic care are loc fără a transfera căldură sau masă între sistemul termodinamic și mediul său. Spre deosebire de un proces izotermic (Figura 1), un proces adiabatic transferă energie în împrejurimi... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Laboratoare fizică

NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemul Internațional de Mărimi și Unități Obiectul Fizicii îl constituie studiul sistemelor fizice. Proprietățile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mărimi fizice. Nu toate proprietățile fizice sunt neapărat și mărimi fizice. Aceasta pentru că, pentru a intra în categoria mărimilor... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Studiu spetrometru de masă

Introducere Spectrometria de masă este o tehnică analitică utilizată pentru a identifica compuși și atomi necunoscuți dintr-un eșantion și pentru a elucida structura diferitelor molecule. Este o tehnică analitică care sortează atomii și moleculele în funcție de raportul lor masă/sarcină (m/z) și necesită un... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Unde mecanice - sunetul

Oscila.ia mecanica (vibra.ia) reprezinta mi.carea simetrica (de o parte .i de alta) a unui corp fa.a de o pozi.ie de echilibru, repetata periodic (la intervale de timp egale) Oscilatorul este corpul care efectueaza oscila.ii (exemplu un pendul). Mi.carea oscilatorie are loc cu transformarea energiei dintr-o forma... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Studiul deformărilor elastice

1. Principiul Lucrarii Sub actiunea unei forte deformatoare (F) un resort isi modifica lungimea (se deformeaza). Deformarea (Δl) depinde de marimea fortei deformatoare, dimensiunile resortului (lungime initiala, diametrul), materialul resortului caracterizat prin modulul de elasticitate a lui Young, E, prin... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Oscilatoare parametrice optice

INTRODUCERE Apariția unui astfel de compartiment al fizicii cum ar fi "optica neliniară" este strâns legată de invenția generatoarelor cuantice optice (lasere). Înainte de inventarea laserelor, în cadrul experimentelor, erau folosite fasciculele de lumină, puterea câmpului electric al cărora era mult mai mică decât... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea constantei planck din studiul efectului fotoelectric

1.Scopul lucrării Scopul lucrării este studiul efectului fotoelectric extern produs pe catodul unei celule fotoelectrice, se măsoară energia cinetică a electronilor ca funcție de frecvența luminii incidente pe catod, și constanta lui Planck h arătându-se că energia cinetică a electronilor este independentă de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sarcina specifică a electronului

1.Scopul lucrării Scopul lucrării este studiul mișcării electronilor într-un câmp magnetic uniform și determinarea valorii sarcinii specifice a electronului. 2.Principiul fizic Radiațiile emise de un tun electronic, constau din particule încărcate negativ numite electroni, care se mișcă rapid în linie dreaptă și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea activității absolute a unei surse prin metoda unghiului solid

1.Scopul lucrării Determinarea activității absolute a unei surse de radiații prin metoda unghiului solid. 2.Principiul fizic Activitatea unei surse radioactive reprezintă rata de dezintegrare a nucleelor dintr-o sursă având N nuclee ce se pot dezintegra. Experimental se măsoară rata de numărare a fotonilor n,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Energia hidraulică

Hidroenergia reprezinta energia maselor de apa care se deplaseaza. Din cele mai vechi timpuri a fost utilizata la morarit, in gatere la taierea lemnului, la irigarea culturilor, spalarea minereurilor etc. Ce este energia hidraulică? Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras

Studiul contorului Geiger-Muller

A. Trasarea caracteristicii Geiger-Müller Nr. div N(imp) U(V) t(min) R=N/t (imp/min) 1 31 934 2 15.50 2.78 2 369 936 184.5 9.61 3 1433 938 716.5 18.93 4 3462 940 1731 29.42 5 5270 942 2635 36.30 6 6721 944 3360.5 41.00 7 7723 946 3861.5 43.94 8 7769 948 3884.5 44.07 9 8133 950 4066.5 45.09 10 8148 952... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiul deformărilor elastice - determinarea modulului lui Young și a vitezei de propagare a undelor longitudinale în medii solide

1. Aparate - consolă - fir - micrometru - riglă gradată (centimetru) - greutăți - micrometru comparator 2. Principiul lucrării Modulul longitudinal de elasticitate sau modulul lui Young al unui mediu solid finit (fir sau bară) se poate determina din legea lui Hooke: (1) unde reprezintă efortul unitar ( -... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane

INTRODUCERE Generalități privind transformatoarele electrice Transformatoarele electrice și mașinile electrice reprezintă elemente componente fundamentale ale sistemului electro-energetic. În sistemele electroenergetice, producerea energiei electrice are loc, în principal (peste 90%), în sisteme fizice dinamice... citește mai departe

98 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea experimentală a constantei lui Planck prin metoda câmpului întârzietor

1. Scopul lucrării În această lucrare se urmăreste determinarea constantei lui Planck, a energiei de extracție We pentru un electron din catodul celulei fotoelectrice si a lungimii de undă a pragului fotoelectric, folosind efectul fotoelectric. 2. Teoria lucrării Prin efect fotoelectric se înțelege fenomenul de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Plan de lecție - fenomene termice

Clasa: a VIII-a Obiectul: Fizică Subiectul: FENOMENE TERMICE Data: Durata: 50 minute Tipul lectiei: Lectie de recapitulare,sistematizare, evaluare- fixare si consolidare Scopul lectiei:  Înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor noțiuni și concepte specifice fizicii molecular,termodinamicii ... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Experimente de electricitate - Legea lui Ohm

Legea lui Ohm Obiectivul lucrării Calcularea rezistenței unei bobine si a unui rezistor printr-o serie de măsurători. Elemente de teorie Ne vom folosi de legea lui Ohm: U=I⋅R Materiale folosite și aranjament experimental A fost folosit un breadboard pentru a realiza un circuit. Circuitul a fost alimentat de... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Mijloacele de măsurat viteza

Unitati de masura Viteza este o marime derivata, care in SI se masoara in metri pe secunda (m/s). Masurarea vitezei Masurarea vitezei de deplasare a vehiculelor se realizeaza cu vitezometrul cu kilometraj, instalat la bordul autovehiculelor, pentru indicarea vitezei si a distantelor parcurse. in aceeași... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Microscopul electronic de baleiaj (SEM)

Fizica corpului solid Se ocupa cu: - Studiul materiei rigide; - Utilizeaza metode specific mecanicii cuantice, fizicii statistice, cristalografiei, electromagnetismului si metalurgiei; - Studiaza modul in care proprietatile macroscopice sunt rezultatul proprietatilor care se manifesta la scala atomica; - A... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Monitorizarea calității aerului

INTRODUCERE Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viața pe pământ și ne protejează de razele dăunătoare ale Soarelui. Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menținut timp de milioane de ani, este amenințat acum de... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mijloace de măsurare - cană gradată

1. Prezentarea mijlocului de măsurare: Cana gradată este un mijloc de măsurare utilizată în scopuri casnice. Cu ajutorul ei se pot măsura atât materiale solide cât și materiale lichide. O cană de măsurare sau o cană de măsurare este un ustensil de bucătărie utilizat în principal pentru măsurarea volumului de... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Serii spectrale, Spectrograful, determinarea elementelor în funcția spectrală

1. Introducere Spectrul electromagnetic reprezintă totalitatea radiațiilor electromagnetice existente în Univers. Radiațiile electromagnetice sunt pretutindeni, ne înconjoară, ne folosim și depindem de ele zilnic. Radiațiile electromagnetice, care se întind de-a lungul unui spectru plecând de la foarte scurtele... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Termodinamică

Structura discontinuă a substanței Fondatorii concepției atomiste asupra substanței, filozofii greci Leucip (500-440 I.e.n.) și Democrit (460-370 I.e.n.), considerau că substanța are o structură discontinuă, fiind formată din particule aflate într-o mișcare continuă și dezordonată, numită mișcare termică (agitație... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Iluminare naturală și artificială

Cerințe referitor la proiectul de curs De determinat iluminarea naturală normată De executat calculul prealabil a golului de fereastră pentru încăperea dată De determinat coeficientul iluminării naturale primite De construit graficul iluminării naturale din incăperea dată De efectuat concluzii despre iluminarea... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview