Plan de lecție - fenomene termice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1626
Mărime: 79.55KB (arhivat)
Publicat de: Cristian G.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Fizică

Subiectul: FENOMENE TERMICE

Data:

Durata: 50 minute

Tipul lectiei: Lectie de recapitulare,sistematizare, evaluare- fixare si consolidare

Scopul lectiei:

 Înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor noțiuni și concepte specifice fizicii molecular,termodinamicii

 Formarea și dezvoltarea capacităților și abilităților de explorare/investigare a realității, folosind instrumente și procedee specifice.

Strategia didactica:

Metode de învățământ: descoperirea dirijată, conversația euristică, explicația, problematizarea, investigarea,observatia autoevaluarea, expunerea sistematică, observația.

Mijloace de învățământ: Manualul, tabla, creta, fișe de lucru,culegere de probleme, videoproiector,calculator.

Competente generale:

CG1: Cunoașterea și înțelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor și a metodelor specifice domeniului; explicarea funcționării și utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viața de zi cu zi

CG2: Investigarea științifică experimentală și teoretică

CG3: Rezolvarea de probleme practice și teoretice prin metode specifice

CG4: Comunicarea folosind limbajul științific

CG5: Protecția propriei persoane, a celorlalți și a mediului înconjurător

Competente specifice:

CS 1.1 : identificarea unor caracteristici definitorii ale unor fenomene si marimi intalnite in natura;

CS 1.2: descriereafenomenelor termice,a procedeelor de producere precum si cauzele producerii acestora;

CS 1.5: stabilirea legaturii intre fenomenele termice si aplicatiile tehnologice ale acestora;

CS 2.1: identificarea unor posibilitati practice de aplicare a cunostintelor teoretice: deosebirea intre caldura si temperature;

CS 2.2: utilizarea si cunoasterea instrumentelor de masura pentru efectuarea unor determinari cantitative;;

CS 3.1: compararea și clasificarea fenomenelor fizice termice;

CS 3.2: rezolvarea de problem cu caracter teoretic si aplicativ folosind notiunile invatate;

CS 3.3: analizarea relatiilor cauzale prezente in desfasurarea fenomenelor termice;

CS 4.2.: formularea observațiilor proprii asupra fenomenelor termice;

Competențe derivate:

La sfârșitul lecției elevul trebuie să fie capabil:

- să definească difuzia,agitatia termiva,energia interna,caldura,temperatura,schimbarile starilor de agregare topire-solidificare,vaporizare-condensare,sublimare-desublimare,coeficientii calorici,caldurile latente ;

- să explice propagarea caldurii in solice,lichide si gaze ;

- să enunte legile schimbarilor starilor de agregare;

- să aplice notiunile invatate in explicarea unor fenomene naturale;

- să rezolve probleme aplicând cunoștințele dobândite.

Preview document

Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 1
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 2
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 3
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 4
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 5
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 6
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 7
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 8
Plan de lecție - fenomene termice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Plan de lectie - fenomene termice.docx

Alții au mai descărcat și

Sunetul

SUNETUL. Vibratiile corpurilor materiale se propaga prin aer( in general prin orice alt gaz), si ajungand la ureche produc senzatia auditiva pe...

Energia electrică

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Ai nevoie de altceva?