Toate documentele din domeniul Chimie Anorganică

Valina

-Aminoacizi Un aminoacid este un compus organic care conține un grup amino (NH2), un grup carboxil (O=C-OH), un atom de hidrogen și un radical care conferă specificitate. Aminoacizii sunt constituenții fundamentali ai materiei vii. Prin combinarea lor se formeaza proteinele. În natură se întâlnesc 20 de aminoacizi.... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Polioxometalați

1 Introducere Chimia polioxometalaților POM s-a extins foarte rapid în ultimele decenii, așa cum este exemplificat de numărul mare de brevete, cărți, numere tematice speciale și lucrări publicate în unele dintre cele mai prestigioase reviste din domeniul chimiei anorganice. Recent, polioxowolframații au jucat un... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Argilă

1. INTRODUCERE Argila este o rocă naturală sau un sol natural cu granulație fină, care combină unul sau mai multe minerale de argilă cu posibile urme de cuarț (SiO2), oxizi metalici (Al2O3, MgO etc.) și materie organică. Depozitele geologice de argilă sunt compuse în cea mai mare parte din minerale de filosilicați... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Amestecuri de rășini-întăritori utilizate în construcția motorașelor pentru frigidere Poliolii - caracterizare fizico-chimică

1. Amestecuri de ră.ini-întăritori Reac.ia de poliadi.ie dintre un izocianat .i un diol, urmată de inven.ia spumei poliuretanice, a fost descoperită la începutul anilor 1940 de Otto Bayer .i echipa sa, reprezentând un progres major în dezvoltarea polimerilor industriali [1]. De atunci, produc.ia de spume... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acizi și baze. Teorii ale acizilor și bazelor

1. Acizii și bazele Acizii și bazele sunt două tipuri de substanțe diferite cu proprietăți specifice care modifică comportamentul soluțiilor chimice. Atât acizii, cât și bazele pot fi găsite în stare lichidă, gazoasă și solidă. În cazul în care acizii și bazele se reunesc într-o soluție, se produce o reacție... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații ale Policlorurii de Vinil (PVC)

1. Introducere Policlorura de vinil sau PVC este un produs a cărui compoziție este formată din resurse naturale precum sare și gaze sau uleiuri. Prin combinarea clorului cu etilenă se formează monomerul, clorură de vinil. Prin polimerizarea acestui monomer rezultă polimerul denumit și PVC. [1] Figura 1.1 Formula... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alcoolul etilic obținut prin fermentație

1. Scopul lucrării Este de a studia cinetica de fermentație alcoolică, atât cu drojdie liberă cât și imobilizată, având loc totodată și determinarea randamentului de alcool. 2. Aspecte teoretice Deoarece rezervele de combustibili fosili scad, dar și pentru că arderea acestora duce la apariția efectului de seră... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manganul

INTRODUCERE Figura 1 Manganul este un element chimic cu simbolul Mn și numărul atomic 25. Este un metal alb-argintiu, asemănător fierului, care se găsește în stare liberă în natură (deseori în combinație cu fierul) și în mai multe minerale. Manganul liber este un metal mult folosit în industrie, mai ales ca... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

TiO2 - Dioxid de titan

1. Introducere TiO2 se prezintă în trei stări polimorfe stabile: rutil (tetragonal), anatas (tetragonal) și brookit (ortorombic).Dioxidul de titan (TiO2) este utilizat in: pigmenti, filter optice, straturi antireflectie, senzori si catalizatori. Aceasta gama larga de utilizari ale TiO2 se datoreaza proprietatilor... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tratarea apelor reziduale prin electrocoagulare

1. Ce este electrocoagularea? Electrocoagularea, denumită și electroliză cu undă scurtă, este o tehnică utilizată pentru tratarea apei de spălare, tratarea apelor reziduale, tratarea apelor utilizate în procesele industriale și tratarea apelor utilizate în domeniul medical. Electrocoagularea a început să fie... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ciment calcio-fosfatic - Tendințe moderne

1.Introducere În ultimile câteva decenii a avut loc o continuă apariție și dezvoltare a unor noi tipuri de biomateriale sintetice pentru repararea și regenerarea țesutului osos. Aceste noi tipuri de biomateriale cuprind metale, polimeri, cermică, biosticlă, sulfați de calciu, carbonați de calciu și fosfați de... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Nanoparticule de argint

INTRODUCERE Nanotehnologia este un domeniu important al cercetării moderne ce se ocupă cu proiectarea, sinteza și manipularea structurii particulelor cu dimensiuni între 1-100 de nm. Nanoparticulele au o gamă largă de aplicații în domenii precum sănătate, cosmetice, produse alimentare, ecologizarea mediului,... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inhibitori de coroziune naturali pentru oțelul carbon

1. Introducere În mod tradițional, reducerea coroziunii a fost gestionată prin diverse metode, incluzând protecția catodică, controlul procesului, reducerea conținutului de impurități metalice și aplicarea tehnicilor de tratare a suprafeței, precum și încorporarea aliajelor adecvate. Cu toate acestea, utilizarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implanturi mamare

Ce reprezinta un implant mamar? Un implant mamar este o proteză utilizată pentru a modifica dimensiunea, forma și conturul sânului unei persoane. În chirurgia plastică reconstructivă, implanturile mamare pot fi plasate pentru a restabili un sân cu aspect natural în urma unei mastectomii sau pentru a corecta... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Oxidul de zinc

1. Generalități Oxidul de zinc este un compus anorganic cu formula ZnO. Oxidul de Zinc este o pulbere albă insolubilă în apă. Din punct de vedere al structurii cristaline, este stabil sub formă hexagonal-compactă de tip wurtzit, unde fiecare ion se află în coordinație tetraedrică. Oxidul de zinc are proprietăți... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acizi sulfonici

1. Intoducere Acizi sulfonici sunt clasic definiți ca un grup de acizi organici care conțin una sau mai multe grupări - SO3H. Ei au formula generală RS(=O)2-OH, unde R este de obicei un rest alchil sau aril,alcan,achenă și arene.Restul R poate avea o mare varietate de funcționalități secundare,cum ar fi amine,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Chimistul casei

ARGUMENT Acest opțional se adresează elevilor aflați în primii ani de studiu al chimiei și își propune să trezească interesul pentru această știință fascinantă. Cunoștințele teoretice sunt aplicate și în experimente interesante care se efectuează cu materiale biologice, alimente, apă, substanțe chimice, aflate la... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Cărămida

Cap.I. Tehnologia de fabricatie I.1.Produs finit I.1.1.Definirea produsului finit Cărămida este un material de construcție artificial, de formă prismatică, obținut dintr-un amestec de argilă, nisip și apă sau din alte materiale (beton, zgură de furnal etc.), uscat la soare sau ars în cuptor. Cărămida este... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Monoxidul de carbon

SCURT ISTORIC AL MONOXIDULUI DE CARBON Pentru prima data a fost preparat in laborator de catre chimistul francez Lassone in anul 1776, care a concluzionat in mod gresit ca gazul rezultat era de fapt hidrogen. Mai tarziu, in anul 1800, a fost descoperit cu adevarat de catre chimistul englez William Cumberland... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Absorbția dioxidului de carbon în monoetanolamina (MEA)

1. Introducere Absorbția este operația unitară de transfer de masă în care un component solubil aflalt în fază gazoasă trece la faz solidă prin dizolvare. În practică industrială sunt supuse,deobicei,absorbției, amestecuri gazoase de două sau mai multe componente dintre care numai unul este solubil ,iar celelalte... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

Rezumat Această lucrare este dedicată investigării reacțiilor template ale compușilor organici derivați din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei în prezența ionilor 3d-metal, determinarea structurii și a proprietăților compleșilor preparați. Găsirea condițiilor... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Intoxicația cu oxid de zinc

1.Introducere Oxidul de zinc este un compus anorganic cu formula ZnO. Este o pudră albă insolubilă în apă, fiind folosit ca aditiv în diverse materiale și produse, printre care se numără cauciucuri, plastic, ceramică, sticlă, ciment, vopsele, adezivi, pigmenți, produse alimentare (ca sursă de zinc), baterii, etc.... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creșterea granulelor la sinterizare

Introducere Obiectivul lucrării este studiul creșterii granulelor în timpul sinterizării, cu aplicabilitate practică in contextul nevoii de a obține un anumit tip de structură, cu forme și dimensiuni ale granulelor bine determinate, structura influențând proprietățile fizice și mecanice ale materialului ulterior... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Munca talent și cutezant

Introducere Actualitatea temei și importanța problemei. Istoric Prima anvelopă pneumatică a fost făcută de scoțianul John Boyd Dunlop, în 1887, pentru bicicleta fiului său. Aceasta a fost făcută în scopul de a preveni durerile de cap ale băiatului în timpul echităților pe drumuri accidentate. Anvelopele uzate... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Carbură de wolfram

1. Introducere Știința si tehnologia la scară nano constau în studiul, producerea și manipularea controlată a structurilor și fenomenelor care posedă sau au loc la dimensiuni nanometrice. . Acestea reprezintă domenii interdisciplinare complexe, care necesită cunoștiințe din fizică, chimie, știința materialelor,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview