Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 9417
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Xiușa S.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurelian Gulea
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Abstract 3
 2. Introducere 5
 3. I. Investigații bibliografice 7
 4. I.1.Compuși coordinativi ai metalelor 3d cu tiosemicarbazone 7
 5. II. Partea experimentală 22
 6. II.1. Metode de sinteză 22
 7. II.1.1. Sinteza 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazidelor 22
 8. II.1.2. Sinteza 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazonei 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei .23
 9. II.1.3. Sinteza compușilor coordinativi ai unor biometale cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona ale 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei 23
 10. II.2. Analiza elementelor 27
 11. II.2.1. Analiza titrimetrică a cuprului 27
 12. II.2.2. Analiza titrimetrică a nichelului 28
 13. II.2.3. Analiza titrimetrică a cobaltului 29
 14. II.2.4. Analiza titrimetrică a fierului 29
 15. II.3. Metode de cercetare fizico-chimice 30
 16. Rezultate și discuții 32
 17. CONCLUZII ...38Bibliografie .39Anexe ..41Declarația de răspundere 46

Extras din licență

Rezumat

Această lucrare este dedicată investigării reacțiilor template ale compușilor organici derivați din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei în prezența ionilor 3d-metal, determinarea structurii și a proprietăților compleșilor preparați. Găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției, structurii și proprietăților biologice ale compușilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelului și fierului cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei.

Abstract

This work is devoted to the investigation of the template reactions of compounds derived from 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3-pyrazol-3-one 4-(3,4-dimethylphenyl) thiosemicarbazone in the presence of 3d-metal ions, determination of the structure and properties of the prepared complexes. Finding synthesis conditions, establishing the composition, structure and biological properties of the coordinating compounds of copper, cobalt, nickel and iron with 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3-pyrazol-3-one 4-(3,4-dimethylphenyl thiosemicarbazone.

Introducere

Tiosemicarbazonele sunt compuși care au fost studiați pentru o perioadă considerabilă de timp pentru proprietățile lor biologice. Urmele de interes datează de la începutul secolului al XX-lea, dar primele rapoarte asupra aplicațiilor medicale au început să apară în anii 50 ca medicamente împotriva tuberculozei și leprei . În prezent, zonele în care tiosemicarbazonele primesc mai multă atenție pot fi în general clasificate în funcție de activitățile lor antitumorale, antiaprotozoale, antibacteriene sau antivirale și în toate cazurile s-a demonstrat că acțiunea implică interacțiunea cu ionii metalici. Tiosemicarbazonele sunt cunoscute datorită posibilității lor de a forma compuși coordinativi cu metalele de tranziție care se deosebesc după structură, compoziție și proprietăți. În rezultatul complexării tiosemicarbazonelor cu unele metale se amplifică proprietățile antineoplastice, bacteriostatice, antivirale și fungice. Datorită capacității de a forma cu ionii multor metale compuși stabili, colorați, solubili sau puțin solubili, tiosemicarbazonele au fost propuse în calitate de reactivi organici analitici pentru determinarea, preconcentrarea și separarea microcantităților de metale în diferite sisteme. Pentru dezvoltarea chimiei coordinative în soluție cu liganzi derivați ai tiosemicarbazidelor este necesar ca constantele de stabilitate, care ajută la optimizarea condițiilor pentru aplicații biologice și analitice ale produșilor, să posede valoare înaltă. Tiosemicarbazonele sunt utilizate pentru analize de ioni metalici, obținerea de chemosenzori colorimetrici pentru anioni, în dispozitive destinate comunicațiilor, procesării de calcule optice, depozitării și prelucrării de informații. Interesul pentru tiosemicarbazone și combinațiile complexe ale acestora, reiese și din varietatea largă de proprietăți biologice manifestate de acești compuși, cum este activitatea antibacteriană, antifungică, antimicrobiană, antioxidantă, antituberculostatică, anti-HIV și antitumorală. Tiosemicarbazonele sunt compuși care s-au obținut în urma reacției de condensare aldehidei sau cetonei cu o tiosemicarbazidă. Acestea pot exista sub formă de mono-tiosemicarbazone sau bis-tiosemicarbazone.

(Fig. 1.1) Scheletul de bază al mono-tiosemicarbazonei are substituenții R1-R4 diferiți și, în funcție de natura acestora, se obțin diverse subclase de liganzi.

Scopul lucrării constă în găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției, structurii și proprietăților biologice a compușilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelui și fierului cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei (H2L).

H2L

Bibliografie

1. D.C. Ilieș. Complecși ai cuprului (II), nichelului (II) și paladiului (II) cu liganzi derivați de la 4-feniltiosemicarbazida și tiocarbohidrazida. 2017, vol.1, pag.3-11.

2. Rosu T, Gulea A, Nicolae A, Georgescu R. Complexes of 3dn Metal Ions with Thiosemicarbazones: Synthesis and Antimicrobial Activity 2013 vol.1. pag 17-19

3. Maciej Serda, Danuta S. Kalinowski ,Nathalie Rasko, Eliška Potůčkovî. Exploring the Anti-Cancer Activity of Novel Thiosemicarbazones Generated through the Combination of Retro-Fragments: Dissection of Critical Structure-Activity Relationships 2014, p.7-12.

4. Giorgio Pelosi, Thiosemicarbazone Metal Complexes: From Structure to Activity, The Open Crystallography Journal, 2015, vol.3, p.16-28

5. S.R. Turk, C. Shipman, John C. Printed in Great Britain Key words: HSV-1/ribonucleotide reductase/antiviral compounds 1625 Structure-Activity Relationships among at-(N)-Heterocyelic Acyi Thiosemicarbazones and Related Compounds as lnhibitors of Herpes Simplex Virus Type 1-specified Ribonueleoside Diphosphate Reductase 1986, vol.67,p. 1625-1632.

6. Andrew R. Cowley, Jonathan R. Dilworth, Paul S. Donnelly, Jonathan M. White . Copper Complexes of Thiosemicarbazone−Pyridylhydrazine (THYNIC) Hybrid Ligands: A New Versatile Potential Bifunctional Chelator for Copper Radiopharmaceuticals. Vol. 45, No. 2, 2006 p.496-498.

7. Francisco Franca , Alcantara Conceicao Silva. Complexos de Ga(III) e Re(V) com Ligandos Assimétricos (N,N’,O) Derivados do Pirazolo: Síntese, Caracterizaçăo e Avaliaçăo Biológica. 2008 vol.1 pag.4-8.

8. VasanthakumarM.S., SumaS., Synthesis and characterisation of metal complex of orthovanillin thiosemicarbazone//, Oriental Journal of Chemistry, 2009,Vol.25(3), 515-522.

9. Giorgio Pelosi, Thiosemicarbazone Metal Complexes: From Structure to Activity, The Open Crystallography Journal, 2010, vol.3, p.16-28

10. Elena Pahontu , Valeriu Fala , Aurelian Gulea , Donald Poirier , Victor Tapcov and Tudor Rosu. Synthesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Salicylidene Thiosemicarbazones: Antibacterial, Antifungal and in Vitro Antileukemia Activity. 2013 vol.2 pag.8823-8827.

11. Bejenari N., Wignacourt J.-P., Lagrenee M., Roussel P., Capet F., Tsapkov V., Gulea A. The ПndInternational Conference of the Chemical Society of the Republic of Moldova "Achievents and Perspectives of Modern Chemistry" October 1-3, 2007. Chișinău, Moldova. Abstracts of Communications.

12. Salman A. Khan, Abdullah M. Asiri, ’’Synthesis, characterization, electrochemical studies, and in vitro antibacterial activity of novel thiosemicarbazone and its Cu(II), Ni(II),and Co(II) complexes,2014, p. 9.

13. Jansson P. J., Sharpe P. C., Richardson D. R., Novel thiosemicarbazones f the Ap T and Dp T series and their copper complexes: identification of pronounced redox activity and characterization of their antitumor activity.// J. Med. Chem., Vol. 53,2010, p. 5759.

14. CoghiL., Lanfredi A. M. M. and TiripicchioA., Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, 1976, p. 1808.

15. Пятницкий И. В. Aнaлитичecкaя xимия кoбaльтa. M. Нayкa - 1965, cтp. 119-125.

16. AndreettiG. D., DomianoP., Hydrogen Bonding in Thiosemicarbazide.// Acta Crystallographica SectionB 26 , 1970, p. 1005.

Preview document

Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 1
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 2
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 3
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 4
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 5
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 6
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 7
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 8
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 9
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 10
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 11
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 12
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 13
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 14
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 15
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 16
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 17
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 18
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 19
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 20
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 21
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 22
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 23
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 24
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 25
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 26
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 27
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 28
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 29
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 30
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 31
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 32
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 33
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 34
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 35
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 36
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 37
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 38
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 39
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 40
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 41
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 42
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 43
Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Compusi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei.docx

Alții au mai descărcat și

Reciclarea hârtiei

Hârtia si cartonul se colecteaza de catre agenţii de salubritate separate în containere, de la populatie, agenti economici şi instituţii publice....

Fierul

Simbol: Fe Numar atomic: 26 Masa atomica: 55.845 uam Punctul de topire: 1535.0 °C (1808.15 °K, 2795.0 °F) Punctul de fierbere: 2750.0 °C...

Acidul Clorhidric

ACIDUL CLORHIDRIC OBTINERE.PROPRIETATI Obtinerea acidului clorhidric se poate face prin metoda Glauber bazata pe reactia dintre NaCl si un acid...

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Ai nevoie de altceva?