Alcoolul etilic obținut prin fermentație

Laborator
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1726
Mărime: 99.45KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia N.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Scopul lucrării 3
 2. 2. Aspecte teoretice 3
 3. 3. Instalația experimentală 5
 4. 4. Mod de lucru 5
 5. 4.1 Drojdia liberă: 5
 6. 4.2 Drojdia imobilizată: 5
 7. 5. Prelucrarea datelor experimentale 6
 8. 5.1 Dojdia liberă 6
 9. 5.2 Drojdie imobilizată 8
 10. 6. Concluzii 10
 11. 7. Bibliografie 11

Extras din laborator

1. Scopul lucrării

Este de a studia cinetica de fermentație alcoolică, atât cu drojdie liberă cât și imobilizată, având loc totodată și determinarea randamentului de alcool.

2. Aspecte teoretice

Deoarece rezervele de combustibili fosili scad, dar și pentru că arderea acestora duce la apariția efectului de seră (care accentuează încălzirea globală) și a poluării mediului ambiant, bioetanolul a început să fie utilizat ca și combustibil alternativ. Reducerea emisiilor de monoxid de carbon și a gazelor nearse rezultate din combustibilii fosili se realizează prin intermediul etanolului, care începe să se folosească pe scară largă ca și combustibil sau ca aditiv pentru combustibili.

Etanolul este utilizat atât în industria alimentară, în fabricarea berii, dar și în aplicații din domeniul medical și farmaceutic. Etanolul poate fi produs prin fermentație anaerobă a zahărului utilizând drojdie și alte microorganisme. Una dintre cele mai cunoscute drojdii utilizate la fabricarea etanolului este Saccharomyces cerevisiae, fiind una dintre cele mai ieftine materiale brute utilizate, aceasta fiind capabilă să fermenteze mai multe tipuri de zaharuri (glucoză, fructoză sau zaharoză).

Reacția chimică globală a procesului este următoarea:

C6H12O6 - 2 C2H5OH + 2 CO2 + 6 ATP

În procesul de fermentație alcoolică, substratul este transformat în etanol, dioxid de carbon și energie celulară cu ajutorul drojdiilor și a enzimelor. Pe măsură ce concentrația de alcool crește în mediul de reacție, celulele de drojdie se degradează și sunt distruse.

Modelul cinetic Monod utilizat pentru producția de etanol este descris de următoarea formulă:

unde: μ - viteza de creștere [h-1];

S - concentrația substratului [g/l];

Ks - constanta Monod [g/l]

μmax - viteza maximă de creștere [h-1].

Partea cea mai activă a vitezei de creștere a celulei este exponențială, fază care este utilizată pentru a determina parametrii cinetici. Modelul Malthus a fost și el utilizat pentru a caracteriza creșterea celulelor. Viteza specifică de creștere este definită astfel:

unde: X - concentrația celulelor [g/l];

t - timp [h];

Forma intregrată a ecuației este:

unde: X0 - concentrația biomasei la momentul inițial.

Viteza de creștere specifică este dată de modelul Logistic:

xmax - concentrația maximă a celulelor uscate [g/l].

În procesul de fermentație alcoolică se utilizează drojdii precum:

- Saccharomyces cerevisiae: este cea mai utilizată, deoarece prezintă un randament bun și rezistență ridicată la diferiți compuși (SO2 sau alcool). Este utilizată în industria alimentară în panificații, producerea berii și a vinului;

- Saccharomyces bayanus: rezistă la concentrații de alcool de 17-20%. Este utilizată la obținerea vinului;

- Saccharomyces uvarum: utilizată la obținterea berii;

- Brettanomyces: drojdie care asigură fermentația mustului. Este utilizată la obținerea vinului sau berii;

- Kloeckera: sporește fermentația. Este utilizată la producerea vinului.

Imobilizarea drojdiei:

Este o metodă mai eficientă comparativ cu cea în care drojdia este liberă, deoarece crește performanța și economicitatea proceselor fermentative. Această metodă se utilizează și în cadrul fabricării vinurilor spumante. Ionii de potasiu, amoniu, cesiu sau rubidiu sunt utilizați cu scopul de a obține geluri mai puternice comparativ cu ionii bivalenți sau trivalenți.

Membranele, ca și picăturile, pot fi preparate prin metoda picurării (care constă în adăugarea unui aditiv de picurare în suspensia celulară sau de polimer) sau prin tehnici de emulsifiere (suspensia celulară este emulsificată într-un ulei vegetal stabil).

Folosirea celulelor imobilizate prezintă mai multe avantaje:

- activitatea enzimatică se dezfășoară la cote înalte, vitezele de conversie a substanțelor fiind maxime;

- stabilitatea operațională;

- productivitatea mărită;

- separarea ușoară a imobilizatorului de mediul de reacție;

- economicitatea procesului;

- manipularea preparatelor, controlul și conducerea proceselor se realizează cu ușurință;

- posibilitatea reutilizării biocatalizatorilor.

Imobilizarea se aplică atât celulelor vii, celulelor moarte cât și celor aflate în creștere. Imobilizarea se realizează atunci când materialul utilizat are o suprafață specifică cât mai mare disponibilă pentru reactanți și celule, dar și atunci când este stabil din punct de vedere chimic, termic și mecanic. Este necesar ca matricea de imobilizare să conțină suficiente grupări funcționale pentru a lega celulele.

Metodele care se utilizează pentru imobilizarea drojdiilor sunt:

- adsorbția sau fixarea într-o suprafață: imobilizarea se realizează pe suprafața unor particule realizate din diferiți polimeri (poliacrilamidă, polistiren, gelatină), sticlă sau ceramică, nefiind necesară adăugarea de reactivi;

- imobilizarea prin legătură ionică: reprezintă un caz particular de adsorbție fizică și apare atunci când celulele sunt încărcate electrostatic și formează legături ionice cu suprafața de care se leagă. O influență deosebită asupra acestui proces o au: încărcarea suprafeței, vârsta celulei, compoziția suprafeței pe care are loc imobilizarea, pH-ul și tăria ionică;

- încapsularea într-o matrice poroasă, membrană sau o microcapsulă: se realizează prin reținerea celulelor în rețeaua unui polimer sub formă de peleți;

- flocularea și izolarea în spatele unei bariere: are loc în prezență de polielectroliți (de exemplu: chitosan).

Bibliografie

1. http://www.agir.ro/buletine/43.pdf

2. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.agir.ro/buletine/43.pdf

3. H. Shafaghat, Growth Kinetics and Ethanol Productivity of Saccharomyces cerevisiae PTCC 24860 on Various Carbon Sources, 2009.

Preview document

Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 1
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 2
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 3
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 4
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 5
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 6
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 7
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 8
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 9
Alcoolul etilic obținut prin fermentație - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Alcoolul etilic obtinut prin fermentatie.docx

Alții au mai descărcat și

Acidul Clorhidric

ACIDUL CLORHIDRIC OBTINERE.PROPRIETATI Obtinerea acidului clorhidric se poate face prin metoda Glauber bazata pe reactia dintre NaCl si un acid...

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Analiza apei

1. Considerații generale Sursa oricărei destinații de utilizare a apei este apa naturală, apa izvoarelor și a râurilor. Compoziția chimică a...

Determinarea conductivității soluțiilor de electroliți

Principiul lucrării: Proprietatea unei substanţe de a conduce curentul electric poate fi caracterizată prin conductivitatea sa electrică....

Probleme rezolvate din analiza termogravimetrică

NOȚIUNI DE ANALIZA TERMOGRAVIMETRICĂ Metodele termice aplicate în chimia analitică studiază schimbările fizice și chimice pe care le suferă o...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Te-ar putea interesa și

Instalație de Obținere a Alcoolului Etilic din Porumb prin Fermentație

Tema de proiectare Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic din porumb, prin proces enzimatic, cu următoarele date iniţiale:...

Alcoolul Etilic

TEMA DE PROIECTARE Sǎ se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic din melasǎ, având capacitatea de 1500 l alcool etilic 92% în 24...

Alcool Etilic

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. MEMORIUL...

Aspecte Privind Hidroliza Materialelor Lignocelulozice Utilizând Diverse Pretratamente

INTRODUCERE Biomasa, materia primă pentru biocombustibili. Biomasa contribuie cu 14% la consumul mondial de energie primară, iar pentru trei...

Fermentația Alcoolică

I. Noţiuni introductive Fermentaţiile sunt procese exotermice, în care însă nu se eliberează toată energia conţinută în moleculele degradate şi...

Obținerea etanolului din melasă

1.ALCOOLUL ETILIC Otinut prin sinteza sau procedee fermentative, alcoolul etilic ocupa un loc important in economie. Berea, vinul, sampania,...

Biotehnologii utilizate la prelucrarea oțetului și a acidului acetic

1.FABRICAREA ACIDULUI ACETIC PRIN METODE CHIMICE: Solutiile de acid acetic pot fi produse prin 2 tipuri de metode: 1.metode chimice:oxidarea...

Studiu de caz - Acetobacter sp cu rol în obținerea de acid acetic

ISTORIC Bacteriile producătoare de acid acetic sunt prezente peste tot în lume și orice civilizație umană care a cunoscut procesul de fermentație...

Ai nevoie de altceva?