Toate documentele din domeniul Calculatoare

Sistem de control prin frecvență a vitezei de rotație al motorul

Tema : Sa se faca calculele de proiectare pentru un “Sistem de control prin frecventa a vitezei de rotatie al unui motor asincron”, schemele aferente, simularea in Simulink si verificare functionarii in laborator a proiectului realizat. Se cunosc datele nominale ale motorului de mai jos. PN=0.2*5,7[kW];... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Informatica și societatea

1. Informatica șisocietatea 1.1. Prelucrarea informațiilor - Calculatorul a fost inventat de om pentru a-l ajuta să prelucreze informații foarte ușor, într-un timp extrem de scurt, cu foarte mare acuratețe, o mare cantitate de informațiefoarte complexă. - Prelucrarea informațieis-a făcut dintotdeauna. Prelucrarea... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Portofoliu de aplicații Modelarea Deciziei Financiare și de Gestiune

GRILA DE EVALUARE Problema Punctaj Evaluare 1.1 10 1.2 10 1.3 10 2.1 10 2.2 10 3.1 10 3.2 10 4.1 10 4.2 10 Din oficiu 10 TOTAL NOTA 1. APLICAȚII DE PROGRAMARE LINIARĂ 1.1 Problema de utilizare a resurselor limitate 1.1.1 Studiul de caz O societate responsabilă de producerea și furnizarea... citește mai departe

57 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme de operare și limbaje de programare

LUCRAREA 1 CALCULATOARE PERSONALE. ARHITECTURĂ. ECHIPAMENTE FIZICE 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Calculatorul numeric a fost conceput inițial ca instrument de lucru pentru matematicieni și fizicieni cu scopul de a ușura efectuarea de calcule complexe. Charles Babbage (1792-1871), proiectantul primei mașini de... citește mai departe

141 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Automat finit

Introducere Ce este Deeds? Deeds: Digital Electronics Education and Design Suite este un set de instrumente educaționale pentru Electronica Digitală. Deeds este conceput ca o resursă comună pentru toți cei care lucrează în electronica digitală. Ca atare, poate conține diferite discipline tehnice, diferite formate... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Auditul de securitate al utilizatorului

INTRODUCERE Spațiul online, caracterizat printr-o lipsă a frontierelor și o dinamică accentuată, generează atât beneficii, cât și o serie de amenințări dificil de identificat și contracarat. Utilizarea Internetului în domenii vitale (sănătate sau militar), precum și în scopuri comerciale (sisteme bancare sau comerț... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Baze de Date

Am ales ca tema crearea unei baze de date pentru un liceu, acesta va include cinci tabele: Profesori, Clase, Elevi, Note si Prezente. Tabela Profesori va cuprinde idprofesor (primary key), nume, prenume, materie, varsta, adresa si salariu pentru fiecare profesor inregistrat. Tabela Clase va cuprinde idclasa... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltarea aplicațiilor Web

Dezvoltarea aplicațiilor WEB Web design - Cuprinde a ctivit ățile de p roiectare și realizare a paginilor web statice și dinamice puse la dispoziție prin serviciul World Wide Web ( al rețelei Internet - Privește atât crearea elementelor vizuale (aranjarea în pagină a informației, culori și elemente... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

HTML

LECȚIA 1-Introducere în HTML Limbajul HTML (Hypertext Markup Language) este limbajul de descriere a paginilor web. Aproape tot ceea ce putem obține într-un editor de texte cu ajutorul butoanelor sau comenzilor din meniuri, se poate realiza și într-o pagină web, scriind de la tastatură anumite comenzi, numite... citește mai departe

24 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice

INTRODUCERE Într-o lume aflată în continuă schimbare, unde majoritatea domeniilor tind să fie din ce în ce mai informatizate, necesitatea stocării unui număr ridicat de date a generat o dezvoltare vizibilă în rândul bazelor de date. Indiferent de aria de lucru, totul se învârte în jurul unui număr mai mic sau mai... citește mai departe

45 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea instrucțiunilor liniare și condiționale în limbajul C

Scopul și sarcina lucrării Scopul lucrării: Studierea tehnicilor și metodelor de utilizare a instrucțiunilor condiționale, de citire a informației de la tastatură și de afișare a informației de la tastatură și de afițare a informației pe ecran pentru calculul diverselor funcții matematice în limbajul C. Sarcina... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Proiectarea cu microprocesoare

Să se proiecteze un microsistem electronic prin care se permite comanda și controlul unei tabele cu afișare numerică, de tip text curgator la stanga, folosind celule LED cu șapte segmente. Microsistemul se va proiecta folosind un MPU/MCU de tip 8051, frecvența semnalului de ceas aplicat fiind 12 MHz. Microsistemul... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Preview

Hydra - Triple screen laptop

1.1 Descriere produs Un laptop integrează toate componentele unei unitati de birou: placa de bază, placa video, memorii ram, spațiu de stocare, ecran, tastatura, camera web și senzor tactil, care sunt înglobate într-un format compact și minimalist. Dupa studiul pieței efectuat de noi, am observat că este tot mai... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Implimentarea algoritmului A , în cadrul jocului Snake

Rezumat Proiectul Snake, ce are la bază ideea de implimentare a algoritmului A*, cunoscut ca și A star, are ca obiect determinarea drumului de cost minim, iar scopul acestuia se rezumă la realizarea unei cercetări științifice, în baza analizei empirice, pentru a reliefa eficiența metodei expuse anterior, în... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesarea imaginilor

1. Ajustarea contrastului - Introducere Procesele de imbunatatire a imaginilor constau intr-o colectie de tehnici ce urmaresc sa modifice perceptia vizuala sau sa converteasca imaginea intr-o forma mai potrivita pentru a fi analizata de oameni sau de calculatoare. In scopul analizei, definirea tehnicilor de... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Baze de date relaționale pentru evidența mijloacelor fixe

Lucrarea de față prezintă funcțiile de bază ale programului Microsoft Access cu ajutorul caruia s-a efectuat un program ce ține evidența mijloacelor fixe. Microsoft Access este unul dintre cele mai populare și mai moderne programe de gestiune a bazelor de date relaționale care rulează sub sistemul de operarea... citește mai departe

89 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme de Conducere a Proceselor Industriala

1. Proces continuu, regim de functionare, parametri de descriere, numarul gradelor de libertate, metodologie de proiectare a sistemelor numerice. In interiorul unui proces continuu se realizeaza transformari de masa, de energie, de impuls ale fluxurilor de intrare (materie prima) in fluxuri de iesire (produs),... citește mai departe

64 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia Aplicațiilor Office

1 CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI MICROSOFT EXCEL 1.1 Registrul de lucru Un fișier creat cu ajutorul aplicației Microsoft Excel poartă de numirea de registru de lucru (WorkBook). Principalele componente ale unui registru de lucru sunt: bara de acces rapid, zona de comenzi și opțiuni (Ribbon),... citește mai departe

155 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Instrumentație virtuală bazată pe tehnologii web pentru monitorizarea unei centrale nucleare

Abstract In this project are presented various web tehnologies and with their help an HMI (human machine interface) is made.HMI presented in this project is a nuclear power plant.The aplication offers the possibility for the user to give different comands and to view date in real time. All this date is read from a... citește mai departe

61 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comparație intre Windows si Linux

Capitolul 1. Introducere în sistemele de operare 1.1 Ce este un sistem de operare? Un sistem de operare, prescurtat SO (engleză operating system, prescurtat OS), este un ansamblu de programe care are rolul de a gestiona și de a facilita utilizatorului accesul la resursele sistemului de calcul. Metaforic, se poate... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologii de programare în Internet - Flutter

1)Introducere 1.1. Ce este Flutter? Flutter este un kit de dezvoltare software UI open source creat de Google. Este folosit pentru a dezvolta aplicații pentru Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia și web dintr-o singură bază de cod. Prima versiune a Flutter a fost cunoscută sub numele de cod „Sky” și a... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea mediului de lucru Excel

Formatarea foilor de calcul - Selectarea celulelor: - Mouse sau Mouse cu Ctrl pentru selectare pe sarite - Sageti si Shift - NameBox: C1:C10 selectare bloc celule -Scrie nume de blocuri C1:C10;E4:E9 -GoTo: Scriu nume de blocuri de casute sau adrese din alte foi de calcul. Ex: Produse!C4:H9 - Click, Shift,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Inițiere în limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications)

Sarcina lucrării: Sarcina lucrării este de a face cunoștință cu limbajul de programare Visual Basic for Applications (VBA) și mediul de dezvoltare pentru acest limbaj Visual Basic Editor (VBE). Noțiuni generale: VBA - Visual Basic for Applications, limbaj de programare dezvoltat de compania Microsoft care... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Woocommerce vs PrestaShop vs Opencart vs Magento

WooCommerce folosește WordPress pentru a crea un magazine de tip eCommerce, fiind de asemenea cea mai populară metodă de a construi site-uri de succes. Acesta este folosit pentru 25% din top-ul primului milion de website-uri din lume. Sursă: Colin Newcomer (pentru Themeisle) - “What is WooCommerce? WooCommerce... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem automat de labiolectură

Introducere Încă din secolul XX, folosirea unor sisteme automate în viața de zi cu zi a oamenilor a devenit tot mai răspândită, conducând inerent la dezvoltarea societății în care trăim. În zilele noastre, realiarea unei interfețe om-mașină (IOM) este unul dintre domeniile de foarte mare interes, numeroși... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview