Toate documentele din domeniul Calculatoare - pagina 7 din 132

Clasificarea calculatoarelor

Cadru didactic: Perdinscaia Nicoleta Disciplina: Informatica Data: 28.03.2017 Clasa: a X-a “A” Subiectul:Clasificarea calculatoarelor Tipul lecției: de structurare Durata: 45 min Competențe specifice:Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Calculatoare

Organizarea datelor în fișiere și baze de date FIȘIERUL - este un ansamblu organizat de date, omogen din punct de vedere al naturii și criteriilor de prelucrare memorate pe suporturi tehnice de unde pot fi utulizate, memorate în procesul de prelucrare a datelor. Prinicipalele operații care pot fi efectuate asupra... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Etica tehnologiei informației

Când cineva observă modul în care Wiener analizează și încearcă să rezolve disputele din domeniul eticii informatice află că spre exemplu în cartea sa “The Human Use of Human Beings” încearcă să asimileze noi situații aplicând legi, reguli și practici, acceptabile din punct de vedere etic, deja existente. Wiener... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Arhitectura sistemelor de calcul - Arhitectura de bază, Setul de registre

Setul de registre Un registru este în esență o mică memorie, cu destinație specială. Spre deosebire de o locație de memorie, un registru de memorie oferă un acces rapid, fiind ușor de adresat. Ca zone de memorie registrele sunt utilizate pentru memorarea informației, asupra căreia se operează într-un anumit mod.... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Detectarea și afișarea componentelor hardware și software ale sistemului

Conţinut 1.CE ESTE LINUX? Linux este un sistem de operare derivat din sistemul UNIX,acesta din urmã având la bazã un kernel. Kernelul sistemului de operare a fost scris de catre finlandezul Linus Torlvads Linux este sub liceenţa GPL ceea ce înseamnă următoarele: - este disponibil în cod sursă gratuit. -... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Java

1.Ce este Java? - un limbaj de programare orientat-obiect cu utilizare larga - un mediu de execuţie pentru aplicaţiile Java - o platformă pentru dezvoltarea de aplicaţii în care se foloseşte limbajul Java - o tehnologie software pentru lucrul în reţele de calculatoare. 2.Caracteristici ale limbajului Java. -... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Notițe MNCPD

Implicatii in rez. sist. de ec. Liniare Compatibil det (sist patrate): Ax=b, A R nesing. isel_a.m n=size(a); a1=a;b1=b; for k=1:n-1 sig=0; for i=k:n sig=sig+a(i,k)^2; end; sig=sign(a(k,k))*sqrt(sig); for i=1:n if i<=k-1 v(i)=0; elseif i==k v(i)=sig+a(k,k); else v(i)=a(i,k); end; end;... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Tablouri bidimensionale

I. NOŢIUNEA DE TABLOU Un tablou reprezintă un tip structurat de date care ocupă o zonă de memorie continuă, cu elemente componente de acelaşi tip. În cadrul tabloului un element este în mod unic identificat prin poziţia ocupată în cadrul structurii. Această poziţie este definită prin unul sau mai mulţi indici sau... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Senzori și traductoare

Introducere 1.1. Noţiuni definitorii Orice activitate tehnică industrială necesită măsurarea parametrilor de proces. Orice activitate de măsurare se fundamentează pe noţiunea de unitate de măsură. A măsura = a stabili experimental valoarea numerică a unei mărimi fizice prin comparaţie cu o mărime de aceeaşi... citește mai departe

167 pagini Gratis Extras Preview

Operații cu matrici

Utilizarea matricelor. Citirea şi afişarea matricelor 1.1 Definirea matricelor O matrice este o structură de date compusă dintr-un număr finit de componente, fiecare componentă fiind de acelaşi tip: întreg, real, caracter, şir de caractere etc. Utilizarea unei matrice presupune parcurgerea următorilor paşi: -... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea algoritmilor evolutivi

Conceptul de evoluţie a fost propus de savantul englez Charles Darwin în 1859 în celebra sa carte “Originea speciilor prin selecţie naturală”. Principala sa teză este: “Speciile evoluează prin variaţii aleatoare urmate de selecţie naturală în care cel mai potrivit supravieţuieşte” Calculul Evolutiv (“Evolutionary... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teoria sistemelor

Sarcina lucrării Familiarizarea cu sistemul de programare pentru analiza și sinteza sistemelor automate KOPRAS. Bara de meniuri - Regimul Fișier (File); - Regimul Redactor (Edit); - Regimul Calculare (Run); - Regimul Servicii (Tools); - Regimul Opțiuni (Options); - Regimul Ajutor (Help). Figura... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme Multimedia

Scopul lucrării Familiarizarea cu produsul Director, studierea principalelor componente necesare dezvoltării unei aplicaţii multimedia. Sarcina lucrării Dezvoltă o aplicație Desktop care încarcă una sau mai multe imagini dintr-un fișier și le vizualizează într-o fereastră. Asupra acestor imagini pot fi executate... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Proiectare bază de date relaționare

Modelarea informaţională - Modelarea informaţională constituie un proces de realizare şi utilizare a unui ansamblu de modele ce caracterizează un sistem informaţional. - Modelul informaţional constituie o reprezentare simplificată, abstractă a unui sistem informaţional care pune în evidenţă aspectele... citește mai departe

259 pagini Gratis Extras Preview

Crearea aplicațiilor mobile pe sistemul de operare iOS

Introducere Tema a fost aleasă deoarece platformile mobile este viitorul si posib să poată să înlocuească calculatorul personal. În acest mod creînd aplicații sau jocuri pe acest sistem de operare avem ocazia de a crea un buget pe baza acestor aplicații și jocuri. App Store oferă această posibilitate, tot cu... citește mai departe

33 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații folosite în comunicarea electronică

Scopul prezentei lucrări îl reprezintă prezentarea, analiza şi compararea aplicaţiilor folosite cu ajutorul internetului pe dispozitive de tip desktop şi smartphone. Voi prezenta evoluţia acestor aplicaţii pe parcursul timpului, precum şi avantajele, dezavantejele şi caracteristicile principale ale fiecărei... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de programare

Definiţie: O listă este o colecţie de elemente de informaţie (noduri) aranjate într-o anumită ordine. Lungimea unei liste este numărul de noduri din listă. Structura corespunzătoare de date trebuie să ne permită să determinăm eficient care este primul sau ultimul nod în structură şi care este predecesorul sau... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Bază de date pentru gestionarea activității unei agenții de asigurări auto

1.Domeniul de activitate si obiectivele Domeniul de activitate al acestui progam este reprezentat de acţiunile executate in cadrul unei firme de asigurari a automobilelor. Obiectivele aplicaţiei sunt: - o mai buna structurare a datelor; - accesul rapid la date de maxim interes; - realizarea unei interfeţe care... citește mai departe

4 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Inteligența artificială

Definirea inteligenței artificiale și a unor concepte de bază din inteligența artificială. Competențe: Cunoașterea noțiunilor introductive ce definesc inteligența artificială. Însușirea testului Turing ca definiție operațională a inteligenței artificiale. Înțelegerea diferențelor dintre sistemele clasice și... citește mai departe

121 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

România

INTRODUCERE România este o ţară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică şi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafaţa Deltei Dunării şi partea sudică şi centrală a Munţilor Carpaţi. Se învecinează cu... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras

Limbaje formale și proiectarea compilatoarelor

Scopul lucrării: 1.Pentru gramatica formală G=(VN, VT, P, S) construiţi 5 şiruri care aparţin limbajului L(G) generat de această gramatică. Lungimea şirului trebuie să fie nu mai mică decît numărul de caractere din alfabetul 2.Pentru fiecare şir să se construiască arborele de derivare. 3.Desenaţi automatul finit... citește mai departe

40 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Multiprocesoare vs Multicalculatoare

În ultimii ani calculatoarele au devenit, indiscutabil, componente vitale ale societăţii, fiind prezente în activităţi din cele mai diverse în industrie, economie, educaţie, sănătate, cercetare; practic în orice domeniu economic sau social al societăţii. Revoluţia din domeniul calculatoarelor evoluează continuu;... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Compilatoare

Grace Murray Hooper a fost o figură importantă în domeniul informaticii. Aceasta a fost un ofiţer în marina militară a Statelor Unite ale Americii şi un pionier în domeniul informaticii. Mai important, ea a dezvoltat primul compilator pentru un limbaj de programare. În 1952 ea crease un compilator funcţional.... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Echipamente wireless de comunicație -tehnologia Bluetooth de ultimă generație

1.1.Tehnologii wireless Tehnicile şi tehnologiile utilizate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) reprezintă baza dezvoltării societăţii informaţionale şi principalul factor de progres tehnicoeconomic mondial, astfel explicându-se atât diversitatea, dinamica, complexitatea cât şi importanţa în... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spring framework

Spring a fost creat de către Rod Johnson in anul 2002 și este un IoC (Inversion of Control) framework care ne ajuta sa decuplam diversele dependente ale componentelor unui proiect. Poate fi gandit ca un “cadru de cadre” (framework of frameworks) deoarece ofera suport pentru diferite cadre cum ar fi Struts,... citește mai departe

82 pagini 3 puncte Extras