Toate documentele din domeniul Litere

Ecranizarea nuvelei Omul din vis - Glissando

3.1 Prezentarea "Glissando" - adaptăre cinematografica 3.1.1 Rezumatul și elementele cheie Adaptarea cinematografică "Glissando" realizată de regizorul-autor Mircea Daneliuc este o producție ambițioasă care reprezintă o ruptură atât în ceea ce privește stilul cinematografic personal al regizorului, caracterizat... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Percepția modernă a textului folcloric

1. Nota de prezentare Acest opțional se adresează elevilor din clasele a VI-a și a VII-a, desfășurându-se pe o perioadă de doi ani, câte o oră pe săptămână și își propune cunoașterea și valorificarea creațiilor folclorice românești într-un sistem organizat de învățare. Folclorul reprezintă totalitatea tradițiilor,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Toponime și antroponime în județul Gorj

„Tot felul de momente din viața unei colectivități umane: istorice (în sens strict), sociale, economice, politice, psihologice își găsesc ecou, adesea prelungit, uneori permanent și definitiv, în toponimie”. Abstract Cercetarea toponimiei unei regiuni reprezintă un complex demers informațional cu privire la... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Memorizarea in cadrul domeniului limbă și comunicare la preșcolari. Abordare didactică

INTRODUCERE Grădinița trebuie să fie pentru copii un loc plăcut,un spațiu dorit, cu activități care să-i implice, să le ofere posibilitatea de a se dezvolta într-o atmosferă deschisă și stimulatoare. Prima impresie se formează în primele 30 de secunde, așa că, un copil care intră pentru prima dată într-o sală de... citește mai departe

94 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tradiții și obiceiuri în romanele studiate de elevii de liceu

Specificul național constituie una dintre trăsăturile fundamentale ale atitudinii estetice în fața realității, modalitatea particulară proprie de existență a creațiilor literar - artistice, o constantă de bază în definirea profilului spiritual al oricărui popor. Este bine cunoscut faptul că nu există literatură... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Prevenirea și combaterea formelor de discriminare

Principiul egalității, conform căruia toate ființele umane au drepturi egale și ar trebui tratate egal pentru că dispun de demnitate umană, stă la baza noțiunii de drepturi ale omului și își găsește realizare în funcție de demnitatea inerentă fiecărui individ. Însă acest principiu natural al egalității nu a fost... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente de versificație și prozodie în lirica argheziană

Tudor Arghezi a contribuit în cea mai mare măsură în emanciparea lirismului românesc.Prin lirica sa,el a revoluționat sensibilitatea și lexicul poetic românesc;cu Arghezi începe un nou mod de a înțelege poezia.Lirica lui șochează pentru că s-a definit,încă de la început prin contrastul violent dintre imaginea... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Herta Müler - Leagănul respirației

Herta Müller este o scriitoare germană de limbă germană și română, originară din România,laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009. Începând cu anii 1970 a fost apropiată de Aktionsgruppe Banat, un grup format din studenți și scriitori șvabi bănățeni, care aveau o atitudine protestatară,... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Geneza strofei finale a Luceafărului - o nouă ipostază de interpretare

Interpretarea strofei finale a Luceafărului ca expresie nu a opoziției ireductibile ( excluderii, chiar) dintre lumea “prea frumoasei” fete și aceea a astrului- așa cum rezultă din comentariile consacrate până acum poemului-, ci a raportului de coordonare care se stabilește înte cele două lumi din perspectiva... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei literare numită și „poem”. -poemul este un „ artifact”, un obiect de aceeași natură ca o sculptură sau un tablou. -opera literară este considerată identică cu liniile negre... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Etică și argumentare

Cea ce urmează să expun mai jos reprezintă o situație dificilă, pe care am intalnit-o și de care se lovește fiecare student al facultații de Energetică din cadrul Universității Ovidius din Constanta în anul doi de facultate, un an ce te poate propulsa in domeniu sau mentine la acel nivel indecis asupra a ceea ce... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Pronumele relativ - adjectivul pronominal relativ

EXERCIȚiI Indică substantivul pe care l-au înlocuit cuvintele scrise colorat în enunțurile de mai jos. Faptele stranii pe care le-am trăit într-o seară m-au speriat. Răspuns: Faptele stranii pe care le-am trăit într-o seară m-au speriat. faptele Pe care - a înlocuit cuvântul faptele. 2. Câte propoziții are... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras

Poeme en prose

Un poème en prose n'est pas soumis à des règles structurelles précises concernant la rime, le nombre de syllabes de chaque ligne, le rythme, etc. Un poème en prose se reconnaît facilement à sa forme élaborée: la qualité des images, le jeu des sons. Aloysius Bertrand Nom de naissance Louis Jacques Napoléon... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Bibliografie

La litterature des moralistes

La riche littérature moraliste, qui est l'un des aspects caractéristiques de la culture française, trouve ses origines au XVIe siècle, dans les Essais de Montaigne, pour s'épanouir pleinement au siècle suivant, s'étendant jusqu'aux - Lumières - René Descartes - le premier dans l'ordre chronologique de la série des... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Poetica hyperficțiunii din Storyspace

Abstract:This article will describe and interpret the poetics of interactive fiction made within the hypertext system created by J.D. Bolter and M. Joyce - Storyspace, based on spatial metaphor - "topographic metaphor" / "writing space". As an alternative to the code format found in books, hypertextual literature,... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Construcții comparative

Rodica Zafiu subliniază faptul că „construcțiile comparative sunt structuri sintactice complexe, realizate prin elipsă și reorganizare, specialitate pentru a exprima o comparație stabilă între două obiecte, calități, procese etc.- ridică multe probleme de interpretare, în diferitele modele sintactice. Considerăm că... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Lectura, ca stimulator al potențialului creativ

Motto:„Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni; sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răbdători profesori”. (Charles W. Eliot) „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Părți de vorbire cu structură analitică

Pornind de la antiteza dintre analitic și sintetic, structura analitică este un model/ cercetarea de tip ~opus structurii de tip sintetic, se distinge prin direcția de cercetare și prin obiective, cercetarea desfășurându-se de la aspectele sintagmatice spre cele paradigmatice, iar obiectivele majore fiind... citește mai departe

3 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Monografia satului în opera lui Ion Creangă

INTRODUCERE Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de cinste în registrul clasicilor literaturii române alături de marele poet Mihai Eminescu, de mentorul Junimii, Titu Maiorescu ,de dramaturgul fără pereche Ion Luca... citește mai departe

77 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reprezentanți ai literaturii antebelice - Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici

Secolul al XIX-lea reprezintă, pentru literatura română, o adevărată epocă a evoluției, a realizărilor mărețe și durabile, prin realizarea unor opere cu o mare valoare estetică. După suflul pașoptist, în care literatura românească făcut pași spre evoluție și conturare, după ce secole întregi fusese aproape... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Extras Preview

Gramatica și comunicarea în gimnaziu

PARTEA I I. Gramatica în gimnaziu Teorie și aplicații Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. Fiecare limbă are un set specific de reguli și, prin urmare, o structură gramaticală distinctă. Fără cunoașterea gramaticii, a regulilor de funcționare a limbii, limba nu poate fi... citește mai departe

118 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Limbajul și comunicarea verbală și nonverbală la preșcolari

Limbajul este forma de comunicare a unor mesaje între emițători și receptori - constituind esența întregului proces școlar preuniversitar de educare a limbajului, ca proces de educare a comunicării. Întreaga perioadă a școlarizării tinerilor - de la grădiniță până la absolvirea liceului - este marcată,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Avangardismul

I. APARIȚIA TERMENULUI DE AVANGARDĂ ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA Termenul de avangardă apare folosit pentru prima dată, cu o valoare metaforică, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de francezul Étienne Pasquier, în Cercetările Franței: „Un război triumfător a fost declarat atunci ignoranței, un război în care... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de raportare la modelul biblic în romanele lui Nikos Kazantzakis

1. Modalități de raportare la modelul biblic în romanele lui Nikos Kazantzakis Romanele care vor fi supuse analizei de față, Hristos răstignit din nou și Ultima ispită a lui Hristos, fiind înrudite tematic, înfățișează principala caracteristică a operei lui Nikos Kazantzakis: modul în care se raportează omul la... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Utilizări ale prepoziției în gramaticile românești

0. Argument Cele mai frecvente cuvinte din limba română, ca de altfel din orice limbă, sunt cele de legătură precum prepozițiile (pe, de, la), conjuncțiile coordonatoare (și, sau) sau verbele auxiliare (a avea, a fi). Lucrarea de față se concentrează pe tratarea noțiunilor ce vizează noțiunea de prepoziție, așa cum... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview