Monografia satului în opera lui Ion Creangă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 37270
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Loredana M.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I VIAȚA ȘI OPERA LUI ION CREANGĂ 4
 3. 1.1. REPERE BIOGRAFICE 4
 4. 1.2. OPERA LUI ION CREANGĂ 16
 5. 1.3. RELAȚIA BIOGRAFIE - OPERĂ 29
 6. CAPITOLUL II IMAGINEA SATULUI ȘI A COPILĂRIEI 32
 7. 2.1. ROMANUL AMINTIRI DIN COPILĂRIE - FRESCĂ A SATULUI ROMÂNESC 32
 8. 2.2. PERSONAJELE ȘI UNIVERSUL COPILĂRIEI LUI CREANGĂ 49
 9. CAPITOLUL III 59
 10. PERSONAJELE DIN VIAȚA SATULUI TRANSPUSE ÎN BASME, POVESTIRI ȘI NUVELELE LUI ION CREANGĂ 59
 11. CONCLUZII 72
 12. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din proiect

INTRODUCERE

Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de cinste în registrul clasicilor literaturii române alături de marele poet Mihai Eminescu, de mentorul Junimii, Titu Maiorescu ,de dramaturgul fără pereche Ion Luca Caragiale și de povestitorul Ion Slavici. Traiectoria talentului de povestitor al lui Creangă îl situează în continuarea lui Neculce (având „înscrise în inimă” faptele pe care le povestea) și a lui Anton Pann , cu care se aseamănă prin oralitatea stilului reușind să redea poveștii funcția ei estetică primitivă.

Opera lui Creangă este extrem de unitară sub aspectul conținutului și al mijloacelor artistice, fiind o operă alcătuită din povești, povestiri și romanul - opera de maturitate - Amintiri din copilărie - ce constituie un monument al prozei artistice românești. Creangă a intrat în literatura română cu un fond sufletesc și intelectual de origine țărănească, prezentând mai întîi perimetru satului natal, Humulești, extins pe urmă într-un univers rural mai larg, care poate fi considerat al întregului popor român. Opera sa are o individualitate netă, pornită de la folclor, prin care Creangă a valorificat întregul tezaur al limbii populare dintr-un trecut milenar ceea ce denotă o inteligență artistică sclipitoare și o remarcabilă înzestrare lingvistică. Acest font de origine țărănească, caracterizat de jovialitate și vitalitate, este nucleul operei humuleșteanului și face din acesta scriitorul român cel mai apropiat de spiritul creației folclorice.

Ion Creangă reprezintă mai mult decât un profil literar. Personalitatea și întreaga sa operă indică un climat și un studiu în literatura română, un filon fundamental de specific național prezente în cultura și psihologia originală. Chiar dacă opera sa are dimensiunea unei singure cărți, Ion Creangă este creatorul unei legende, al unei tradiții, al unui mod unic de tratare a limbii literare plasată în raport cu realitatea. În opinia lui Garabet Ibrăileanu, adevăratul autor al operei lui Creangă e poporul: „concepțiile lui Creangă sunt ale poporului; al lui Creangă e numai talentul pe care îl are din naștere. Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare; al sufletului moldovenesc între români; al sufletului țărănesc între moldoveni; al sufletului omului de munte între țăranii moldoveni.” De aceeași părere este și George Călinescu: „Creangă este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică ce se numește poporul român, sau, mai simplu e poporul român însuși surprins într-un moment de genială expansiune.”

CAPITOLUL I VIAȚA ȘI OPERA LUI ION CREANGĂ

1.1. REPERE BIOGRAFICE

„A fost odată” ... așa ar putea începe și povestea de viață a scriitorului Ion Creangă, al cărui nume este astăzi echivalent cu lumea nemuritoare a poveștilor lui, cu imaginea copilăriei universale, „pagină de frumos și înțelepciune în marea carte a literaturii românești.”

Ion Creangă, născut la 1 martie 1837, în satul Humulești, ținutul Neamț, este primul copil al familiei Creangă . În jurul datei de naștere a lui Creangă există îndoieli deoarece o „mitrică” aflată la Arhivele Statului din Iași arată ca dată de naștere a autorului 10 iunie 1839. George Călinescu menționează în Istoria literaturii române de la origini până în prezent că trebuie păstrată ca dată a nașterii ziua de 1 martie 1837, aleasă de povestitorul însuși, publicată atât în albumul societății Junimea cât și în scrierile autobiografice: „Sînt născut la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români; Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești și soția Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig, Județul Neamțului” ( Ion Creangă).

A fost botezat de către părintele Ioan de la biserica Sf. Nicolai de sub deal, naș fiind un anume Ion Cojocaru. Ion Creangă își petrece copilăria la Humulești, unde asculta, în nopțile de iarnă, poveștile spuse de bătrânii și bătrânele satului: „De câte ori n-am stat nopți întregi” - va mărturisi Creangă mai târziu - „ca să ascult pe moș Ion sau pe lelea Catinca povestindu-mi povestea lui Făt- Frumos și a Ilenei Cosanzeana.” Numele satului natal a fost o poreclă a sărăciei pusă de târgoveții de peste Ozana care i-au numit pe locuitori , „humă” deoarece sătenii foloseau pentru a construi casele lutul gălbui din Valea Seacă. Astfel satul întreg s-a numit „Humulești”. Ion este cel mai mare între cei opt copii ai familiei Creangă urmând după el: un alt Ion,Teodor, Petre, Zahai, Catrina, Măria și Ileana.

Strămoșii povestitorului dinspre mamă s-au tras de prin Maramureș și s-au stabilit în Neamț pe la sfârșitul veacului al XVIII-lea, între 1784-1788(1) . Pe linie paternă, familia lui Creangă nu este cunoscută dar există argumente că și Ștefan a lui Petre Ciubotariul ar fi tot ardelean. În monografia sa, Vladimir Streinu, explică „băjenirea” țăranilor din Transilvania din trei cauze: persecuția religioasă, prigoana maghiară și transhumanța. Despre strămoșii dinspre mamă, Ion Creangă a lăsat informații mai complete. Bunicul David Creangă a fost fruntaș în Pipirig, iar prin 1828 era vornicul satului. Faptul că bunicul lui Creangă ajunge primar în satul în care s-a stabilit cu familia dovedește că satele moldovenești, puțin populate înainte, au căpătat o puternică structură ardelenească prin numărul mare de locuitori veniți de peste munți. „Când am venit eu [David Creangă] cu tata și cu frații mei, Petrea și Vasile și Nică, din Ardeal în Pipirig, acum șaizeci de ani trecuți.”( Ion Creangă)

Bibliografie

*** Dicționar de termeni literari, Editura Academiei, București, 1976.

- ** Dicționar de terminologie literară, Editura Științifică, București, 1970.

Apostolescu, M., Ion Creangă între marii povestitori ai lumii , Editura Minerva, București, 1978.

Bârlea, Ovidiu, Poveștile lui Creangă, E.P.L., București, 1967.

Boutière, Jean, Viața și opera lui Ion Creangă, Editura Junimea, 1976.

Caraioan, Pompiliu - Ioan Creangă, Editura Tineretului, București, 1955.

Călinescu, George, Estetica basmului, Editura pentru Literatură, București, 1965.

Călinescu, George, Ion Creangă (Viața și opera), Prefața de Eugen Simion, Editura pentru literatură, București, 1966.

Călinescu, George, Ion Creangă (Viața și opera), Editura Eminescu, București, 1973.

Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, București, 1982.

Ciopraga, Constantin, Ion Creangă, Antologie, prefață... Ed. Eminescu, București, 1977.

Constantinescu, Nicolae, Ion Creangă. Povestea lui Harap-Alb, din colecția „Texte comentate”, Editura Albators, București, 1983.

Constantinescu, Pompiliu, Scrieri, II, EPL, București, 1967.

Cornea, P., Itinerar printre clasici, Editura Eminescu, București, 1984.

Creangă, Ion, Opere. Ediție critică, coord. Daniel Corbu, Editura Princeps Edit, Iași, 2006.

Creangă, Ion, Povești. Amintiri. Povestiri, Din colecția „Biblioteca pentru toți”, Editura Minerva, București, 1989.

Dumitrescu-Bușulenga, Zoe, https://www.fundatiamaicabenedicta.ro/doc/carti/Ion-Creanga.pdf

Holban, Ioan, Ion Creangă - spațiul memoriei, Ed. Junimea, Iași, 1984.

Iordan, Iorgu, Introducere la Ion Creangă, Opere, vol. I, Ed. Minerva, București, 1970.

Lovinescu, V., Creangă și Creanga de Aur, Editura Rosmarin, București, 1996.

Mitrache, Gheorghe, - Ion Creangă, București, Editura Recif,1996

Munteanu, George, Introducere în opera lui Ion Creangă, Ed. Minerva, București, 1976.

Regman, Cornel, Ion Creangă. O biografie a operei, Ed. Demiurg, București, 1995.

Streinu, Vladimir, Clasicii noștri, București, 1943.

Streinu, Vladimir, Ion Creangă, Editura Albatros, București, 1971.

Șindrilaru, Florin, Dicționar de personaje literare, Editura Paralela 45, Pitești, 1998.

Tohăneanu, G.I., Stilul asrtistic al lui Creangă, București, Ed. Științifică, 1969

Vianu, Tudor, Scrieri, II, Editura Minerva, București, 1972.

Hiu, Ioan Valeriu - Ion Creangă- clasic al literaturii române https://ro-static.z-dn.net/files/d7b/1b074402dba16b127d9408d347bddeb0.pdfhttps://www.fundatiamaicabenedicta.ro/doc/carti/Ion-Creanga.pdf

Preview document

Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 1
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 2
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 3
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 4
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 5
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 6
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 7
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 8
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 9
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 10
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 11
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 12
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 13
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 14
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 15
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 16
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 17
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 18
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 19
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 20
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 21
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 22
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 23
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 24
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 25
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 26
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 27
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 28
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 29
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 30
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 31
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 32
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 33
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 34
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 35
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 36
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 37
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 38
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 39
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 40
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 41
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 42
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 43
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 44
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 45
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 46
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 47
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 48
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 49
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 50
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 51
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 52
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 53
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 54
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 55
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 56
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 57
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 58
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 59
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 60
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 61
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 62
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 63
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 64
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 65
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 66
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 67
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 68
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 69
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 70
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 71
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 72
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 73
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 74
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 75
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 76
Monografia satului în opera lui Ion Creangă - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Monografia satului in opera lui Ion Creanga.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Te-ar putea interesa și

Folclorul și istoria în operele scriitorilor români

INTRODUCERE Istoria și folclorul sînt izvoare nesecate, din care își potolesc setea spirituală marii scriitori, de sub condeiul cărora răsar...

Diversitate în opera mărilor clasici

Premisa Entuziasmului şi amatorismului autodidact al unora dintre scriitorii paşoptişti, ale caror priviri au fost aţintite spre cultura franceză...

Ai nevoie de altceva?