Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13919
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Publicat de: Lavinia Vasilică
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Marin Fotache
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Informatică Economică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I: IMPORTANȚA SQL ÎN MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI 4
 3. 1.1 Nucleul SQL în SGBD-urile actuale 4
 4. 1.2 Analiza SGBD-urilor actuale 7
 5. 1.3 Tipuri de funcții SQL și utilizarea acestora 10
 6. 1.4 Importanța funcțiilor statistice în analiza setului de date 14
 7. CAPITOLUL II: PARTICULARITĂȚILE JOCURILOR OLIMPICE 16
 8. 2.1 Platforme pentru analiza datelor jocurilor olimpice 16
 9. 2.2 Descrierea setului de date supus analizei 19
 10. 2.3 Principalele probleme generate de COVID-19 asupra desfășurării jocurilor olimpice 21
 11. CAPITOLUL III: ANALIZA DATELOR REFERITOARE LA JOCURILE OLIMPICE 23
 12. 3.1 Aplicarea funcțiilor statistice și OLAP asupra setului de date 23
 13. 3.2 Indicatori de perfomanță 35
 14. 3.3 Probleme ce pot fi rezolvate cu ajutorul funcțiilor statistice 37
 15. CONCLUZII 39
 16. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din licență

INTRODUCERE

Într-o lume aflată în continuă schimbare, unde majoritatea domeniilor tind să fie din ce în ce mai informatizate, necesitatea stocării unui număr ridicat de date a generat o dezvoltare vizibilă în rândul bazelor de date. Indiferent de aria de lucru, totul se învârte în jurul unui număr mai mic sau mai mare de date care trebuie colectate, prelucrate și interpretate. Bazele de date ușurează aceste acțiuni, contribuind, de asemenea, și la apariția unei game diverse de sisteme de gestiune a bazelor de date.

Recunoașterea cu ușurință a instrucțiunilor de utilizare a limbajelor standardizate, reprezintă principalul obiectiv care a stat la baza dezvoltării sistemelor de gestiune a datelor. Deși aceste limbaje sunt diverse, SQL (Structured Query Language) este, cu precădere, cel mai folosit pentru comunicarea cu bazele de date. Acest limbaj, care este tot mai des folosit în SGBD-urile actuale, oferă posibilitatea creării unei noi baze de date, manipularea datelor și realizarea operațiilor de interogare a bazei de date.

Pe lângă ușurința interpretării și analizării datelor generate de bazele de date și SGBD-urile aferente, limbajul SQL pune la dispoziția utilizatorilor o serie de funcții statistice cu o importanță deosebită. Astfel, cu ajutorul acestora, datele pot fi gestionate mai ușor, realizându-se situații clare: suma, valori minime/maxime, medii, etc., rapoarte și statistici prin: varianță, covarianță, deviație standard. În fiecare domeniu este nevoie de aceste statistice la nivelul întregului set de date, iar funcțiile SQL oferă beneficii utilizatorilor pentru obținerea într-un timp mai scurt a acestora.

Prin această lucrare îmi propun să analizez particularitățile limbajului SQL în SGBD-urile actuale, dar și importanța funcțiilor statistice SQL, scopul fiind acela de a înțelege cu exactitate aceste concepte. De asemenea, funcțiile statistice vor fi aplicate asupra unui set de date extins, din domeniul jocurilor olimpice, care vor genera grafice, indici de performanță și statistici clare despre anii în care s-au desfășurat jocurile olimpice, principalii medaliați, țara de proveniență a fiecărui jucător etc., pe baza cărora vor fi trase concluzii plauzibile și exacte.

Pandemia COVID-19 a avut un impact asupra intregii populații și, în special, asupra multor domenii, printre care și cel al jocurilor olimpice. Amânate pentru anul 2021, acestea sunt vizate de o serie de riscuri printre care și cele legate de securitate. Organizatorii actuali încearcă să-și ia toate măsurile de prevenție împotriva tuturor tipurilor de atacuri, mai ales că această pandemie a plasat jocurile olimpice într-o sferă tot mai informatizată. Pentru a duce la bun sfârșit aceste planuri, bazele de date și SGBD-urile vin în ajutorul acestora și le generează o serie de raporate și statistice capabile să eficientizeze procesul decizional.

CAPITOLUL I: IMPORTANȚA SQL ÎN MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI

Limbajul SQL este implementat, în ultima perioadă, pe toate tipurile de SGBD-uri, de la cele ”micro” la cele dedicate mediilor distribuite/client-server. Astăzi, nu există publicație în domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date care să nu aibă ca principal mecanism de lucru acest limbaj. Astfel, utilizând mult îndrăgita limbă de lemn, pentru care dispunem de un ”know-how” greu de egalat, putem afirma că SQL a devenid standarul limbajelor din a IV-a generație. Din acest motiv, capitolul I se concentrează pe importanța acestui limbaj în sfera SGBD-urilor, pe particularitățile fiecărui tip de SGBD și, nu în ultimul rând, pe principalele funcții statistice și importanța acestora.

1.1 Nucleul SQL în SGBD-urile actuale

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) reprezintă sisteme informatice specializate în stocarea și prelucrarea unui set de date, implicând un număr relativ mic de prelucrări. Termenul de bază de date se va referi la datele ce trebuie prelucrate, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorare, în timp ce termenul de gestiune cuprinde totalitatea operațiilor ce se aplică asupra setului de date din baza de date.

Obiectivul esențial al unui SGBD este furnizarea unui mediu eficient, adaptat utilizatorilor care doresc să consulte sau să actualizeze informațiile conținute în bază. Bazele de date sunt concepute cu scopul de a prelucra un volum mare de informații, iar gestiunea acestora impune nu doar o structurare riguroasă a datelor, ci și o raționalizare a procedurilor de acces și prelucrare.

Funcțiile principale ale unui sistem de gestiune a bazelor de date sunt prezentate în Tabelul 1.1.

Bibliografie

Cărți și volume

1. Groff J.R., Weinberg P.N. , The Complete Reference SQL, Obsborne/McGraw-Hill, pag. 12-15

2. Fotache M., Capitolul 3.Standarde și dialecte SQL. Tipuri de date. Crearea tabelelor și modificarea conținutului, 2018, pag. 72

3. Fotache M., Capitolul I.Despre bazele de date, 2018, pag. 14

4. Trandafir R., Nistorescu M.Ș., Bazele Informaticii și Limbaje de Programare, Partea a II-a, 2006, pag. 8

Site-uri web

1. ***, Definirea Sistemului de Gestiune a Bazelor de Date Relationale(SGBDR), https://www.creeaza.com/referate/informatica/sql/Definirea-Sistemului-de-Gestiu435.php (accesat 9 martie 2021)

2. ***, Limbajul SQL, http://vega.unitbv.ro/~cataron/Courses/BD/BD_Cap_5.pdf (accesat la 10 martie 2021)

3. ***, What’s new in Access 2019, https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-access-2019 (accesat 11 martie 2021)

4. ***, What you’ll love about SQL Server 2019, https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2019 (accesat 11 martie 2021)

5. ***, Change in MySQL 8.0.23, https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-23.html (accesat 11 martie 2021)

6. ***, System Proprieties Comparison IBM Db2 vs. Microsoft Access vs. Microsoft SQL Server vs. My SQL vs. Oracle vs. PostgreSQL, https://db-engines.com (accesat 11 martie 2021)

7. Gelbmann M, Andlinger P., MySQL is the DBMS of year 2019, 2020, https://db-engines.com/en/blog_post/83 (accesat 11 martie 2021)

8. ***, Oracle Database 21c - What’s new?, https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/whats-new.html (accesat 11 martie 2021)

9. ***, SQL Functions, http://www-db.deis.unibo.it/courses/TW/DOCS/w3schools/sql/sql_functions.asp.html (accesat 13 martie 2021)

10. ***, Agregate Functions (Transact-SQL), 2018, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 (accesat 14 martie 2021)

11. ***, Limbajul SQL, http://vega.unitbv.ro/~cataron/Courses/BD/BD_Cap_5.pdf (accesat 14 martie 2021)

12. ***, COVID19 Prevention - COCOA App and What to do if you Exposed, https://www.iuj.ac.jp/oss/cocoa/ (accesat 11.04.2021)

13. ***, Should the Tokyo Olympics go ahead without a level playing field for COVID-19 vaccines?, 2021, https://theconversation.com/should-the-tokyo-olympics-go-ahead-without-a-level-playing-field-for-covid-19-vaccines-157103 (accesat 11.04.2021)

14. ***, Tokyo Olympic torch relay begins as sign of hope in Japan amid Covid curbs, 2021, https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/25/tokyo-olympic-torch-relay-begins-as-sign-of-hope-in-japan-amid-covid-curbs (accesat 11.04.2021)

15. ***, Atos’ Advanced Access Control System reinforces security at Olympic Games Tokyo 2020 with facial recognition ID process, 2019, https://atos.net/en/2019/press-release_2019_03_14/atos-advanced-access-control-system-reinforces-security-olympic-games-tokyo-2020-facial-recognition-id-process (accesat 11.04.2021)

16. ***, Number of security staff at Tokyo Olympics 2020 set to fall below requirements, 2020, https://jassiautomation.com/number-of-security-staff-at-tokyo-olympics-2020-set-to-fall-below-requirements/ (accesat 11.04.2021)

17. ***, Tokyo 2020 Summer Olympics Guide, 2020, https://www.jrailpass.com/blog/tokyo-2020-olympics#Tokyo_2020_tickets_Refunds_and_validity (accesat 11.04.2021)

18. ***, Agregate Functions (Transact-SQL), 2018, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 (accesat 15 aprilie 2021)

19. ***, Olympics: 10 changes that will define its future, 2020, https://sporttomorrow.com/olympics-10-changes-that-will-define-its-future/ (accesat 16.04.2021)

20. ***,Standard deviation and variance functions, http://dcx.sybase.com/1200/en/dbusage/ug-olap-s-51258143.html#nowhere (accesat 15 martie 2021)

...

Preview document

Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 1
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 2
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 3
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 4
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 5
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 6
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 7
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 8
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 9
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 10
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 11
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 12
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 13
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 14
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 15
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 16
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 17
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 18
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 19
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 20
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 21
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 22
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 23
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 24
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 25
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 26
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 27
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 28
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 29
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 30
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 31
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 32
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 33
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 34
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 35
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 36
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 37
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 38
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 39
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 40
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 41
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 42
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 43
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 44
Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Functii statistice in SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice.docx

Ai nevoie de altceva?