Sisteme de operare și limbaje de programare

Laborator
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 40096
Mărime: 3.47MB (arhivat)
Publicat de: Iulian Oancea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chelariu Romeo
Îndrumar de laborator

Cuprins

 1. Lucrarea 1
 2. CALCULATOARE PERSONALE. ARHITECTURĂ.
 3. ECHIPAMENTE FIZICE 1
 4. Lucrarea 2
 5. CALCULATOARE PERSONALE.
 6. SISTEME DE OPERARE 20
 7. Lucrarea 3
 8. CALCULATOARE PERSONALE.
 9. SOFTWARE DE APLICAȚII 36
 10. Lucrarea 4
 11. ETAPELE REZOLVĂRII PROBLEMELOR CU
 12. AJUTORUL CALCULATORULUI.
 13. DESCRIEREA ALGORITMILOR
 14. 48
 15. Lucrarea 5
 16. PROGRAMAREA STRUCTURATĂ.
 17. INSTRUCȚIUNI FUNDAMENTALE 57
 18. Lucrarea 6
 19. ETAPELE REALIZĂRII UNUI PROGRAM.
 20. PRIMUL POGRAM FORTRAN 64
 21. Lucrarea 7 CONSTRUCȚIA IF. PROGRAMUL SEMN_NR 71
 22. Lucrarea 8
 23. CONSTRUCȚIA CASE.
 24. PROGRAMELE ARIE ȘI TIP_TASTA 75
 25. Lucrarea 9
 26. CONSTRUCȚIILE DO SIMPLĂ ȘI DO WHILE.
 27. PROGRAMELE PRODUS_SUMA_MEDIA,
 28. TAB_FUNCTIE ȘI FUN_TRIG
 29. 79
 30. Lucrarea 10
 31. TABLOURI. CONSTRUCȚIA DO CU CONTOR AL
 32. ITERAȚIEI. PROGRAMUL MASURATORI 84
 33. Lucrarea 11
 34. SUBPROGRAME. PROGRAMELE CENTRU_DE_MASA
 35. ȘI SORTARE 89
 36. Lucrarea 12
 37. INSTRUCȚIUNEA EXTERNAL. PROGRAMELE
 38. INTEGRALA ȘI SEMN_FUNCTIE 93
 39. Lucrarea 13
 40. FIȘIERE. INSTRUCȚIUNILE OPEN ȘI CLOSE.
 41. PROGRAMELE IMPAR ȘI TRANSMATR 98
 42. Lucrarea 14
 43. INSTRUCȚIUNI DE TRANSFER. PROGRAMELE
 44. SUBSIR ȘI EL_MAX_MIN_MED 102
 45. Lucrarea 15
 46. ALGORITMUL DE INTERPOLARE AITKEN-NEVILLE.
 47. PROGRAMUL INTERPOLARE 107
 48. Lucrarea 16 TESTAREA PROGRAMELOR 112
 49. Lucrarea 17 RELAȚII DE RECURENȚĂ 119
 50. Lucrarea 18 PROCEDURI RECURSIVE. PROGRAMUL PUTERI 123
 51. Lucrarea 19 EXPRESII TABLOU. PROGRAMUL GRAM_SCHMIDT 129
 52. Lucrarea 20
 53. UTILIZAREA BIBLIOTECILOR DE PROGRAME.
 54. PROGRAM RADACINA 133
 55. BIBLIOGRAFIE 137

Extras din laborator

LUCRAREA 1

CALCULATOARE PERSONALE. ARHITECTURĂ.

ECHIPAMENTE FIZICE

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Calculatorul numeric a fost conceput inițial ca instrument de lucru pentru

matematicieni și fizicieni cu scopul de a ușura efectuarea de calcule complexe. Charles

Babbage (1792-1871), proiectantul primei mașini de calcul, a justificat necesitatea

acesteia prin volumul mare de calcul necesar contruirii unor tabele matematice. Din

păcate, ideile lui Charles Babbage, inclusiv cele privind calculul paralel, au trebuit să

aștepte un secol, până când tehnologia electronică a permis realizarea lor practică. După

anul 1945, considerat ca an de naștere a calculatoarelor electronice, evoluția

calculatoarelor a fost marcată, pe de o parte, de lărgirea domeniului de aplicații, iar pe

de altă parte, de o evoluție tehnologică impresionantă asociată cu definirea unei noi

științe, știința calculatoarelor (computer science).

Calculatorul, cunoscut și sub denumirea de sistem de calcul, este perceput de

marea majoritate a utilizatorilor ca fiind o mașină ce execută un set de instrucțiuni,

reunite într-un program, cu scopul de a prelucra datele furnizate de către aceștia (date

de intrare) pentru a obține rezultate (date de ieșire). Utilizarea unui sistem de calcul

poate contribui în mod substanțial la rezolvarea unei anumite probleme ce apare în

activitatea unei persoane. Acest lucru este posibil prin respectarea unei anumite

etapizări ce trebuie parcursă pentru a rezolva problemele cu ajutorul sistemelor de

calcul (Figura 1.1).

Figura 1.1. Etapele parcurse în rezolvarea unei probleme când se utilizează calculatorul.

Utilizarea calculatorului și rezolvarea problemelor cu ajutorul acestuia necesită

cunoașterea și definirea unor noțiuni și termeni specifici.

Un calculator numeric (computer) este un sistem (ansamblu) definit prin

componentele sale (echipamente fizice, programe) conectate astfel încât să formeze o

entitate coerentă cu o funcție bine definită. Funcția sistemului de calcul este de a

transforma informațiile transmise sistemului de către utilizator sub formă de

instrucțiuni și date de intrare, în informații necesare utilizatorului transmise acestuia

sub formă de date de ieșire (Figura 1.2).

Orice calculator cuprinde două componente principale: (1) echipamentele fizice;

(2) programe.

Figura 1.2. Modelul black-box (cutie neagră) al unui calculator.

Echipamentele fizice sunt reprezentate de totalitatea componentelor

electronice, electrice, electromecanice care realizează împreună funcțiile sistemului de

calcul, fiind cunoscute sub denumirea de hardware. Acesta este nivelul fizic, perceput

imediat de către utilizator.

Totalitatea programelor ce permit utilizatorului accesul la toate funcțiile

sistemului de calcul sunt cunoscute sub denumirea de software.

Persoanele ce utilizează un computer sunt fie programatori, fie utilizatori.

Prin programator se înțelege o persoană ce crează un program sau corectează unul creat

anterior. Persoana ce folosește, pentru un anumit scop, un program creat anterior se

numește utilizator.

2. ARHITECTURA CLASICĂ A COMPUTERELOR

Arhitectura unui computer poate fi definită ca o schemă schemă funcțională

generală utilizată pentru realizarea constructivă a oricărui calculator.

Structura funcțională clasică a unui computer este cea serială, numită și

arhitectură von Neumann.

Principiile funcționale fundamentale ale unui calculator von Neumann sunt:

! Calculatorul are un dispozitiv numit memorie unde sunt păstrate, atât

timp cât este necesar, instrucțiunile, datele supuse prelucrării și

rezultatele obținute;

! Calculatorul posedă o unitate de calcul aritmetic și logic, care execută

operațiile codificate în instrucțiunile programului;

! Calculatorul posedă o unitate de comandă și control, care determină

execuția instrucțiunilor în mod secvențial, câte una la un moment dat, în

ordinea stabilită prin program; de asemenea, unitatea de comandă și

control determină transferul datelor ce urmează a fi prelucrate, între

memorie și unitatea aritmetică și logică;

! Calculatorul are în componență o unitate de intrare și o unitate de

ieșire, prin intermediul cărora se realizează comunicarea cu mediul extern

(utilizator, proces industrial, calculator);

CALCULATOR

introducere, prelucrare, extragere

PROGRAME

instrucțiuni

DATE

date de intrare

REZULTATE

date de ieșire

Tensiune

electrică

3,5 V

1,5 V

Mare 0

Nivel

logic

Cifră

binară

Mică 1

Unitatea aritmetică și logică împreună cu unitatea de comandă și control

alcătuiesc unitatea centrală de prelucrare (CPU-Central Processing Unit), cunoscută

și sub denumirea de procesor. Procesorul și memoria alcătuiesc unitatea centrală.

Structura funcțională a unui calculator von Neumann se poate reprezenta

grafic ca în Figura 1.3.

Figura 1.3. Structura funcțională a unui calculator von Neumann.

3. ECHIPAMENTE FIZICE

În interiorul calculatoarelor circulă semnale electrice transmise sub formă de

impulsuri. Pentru a memora și transmite informația (instrucțiuni, date) prin

intermediul acestor semnale, calculatoarele folosesc un sistem de reprezentare a

informației pe două nivele. Practic, în calculator există semnale electrice de tensiune ce

are o valoare mai mare, interpretată ca având valoarea unu (1) și semnale electrice de

tensiune cu o valoare mai mică, distinctă de

prima, interpretată ca având valoarea zero (0)

(Figura 1.4). Valorea 0 , respectiv, valoarea 1 se

numește bit (binary digit), reprezentând cea mai

mică unitate de măsură pentru informație.

Operațiile aplicate informației necesită

gruparea biților într-o succesiune. O succesiune

de 8 biți se numește byte (octet). Un octet poate

reprezenta în calculator un caracter, cum

Figura 1.4. Echivalența tensiune ar fi A sau 4.

electrică - bit.

UNITATE DE

INTRARE

MEMORIE UNITATE DE

IEȘIRE

UNITATE DE

COMANDĂ ȘI

CONTROL

UNITATE

ARITMETICĂ

ȘI LOGICĂ

Bibliografie

1. Băduț, M., Calculatorul în trei timpi, Editura Polirom, Iași, 2001.

2. Balan, Draga-Maria, Balan, G., Windows, Word for Windows, Excel, Editura

Promedia Plus Computers, Cluj-Napoca, 1995.

3. Bârsan, T., Burdujan, I., Vrabie, I., Metode numerice, Rotaprint I.P.Iași, 1990.

4. Boian, Fl.-M., Sisteme de operare interactive, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1994.

5. Cârstea, Mihaela, Diamandi, I., Calculatorul pe înțelesul tuturor, Editura Agni,

București, 1995.

6. Crstici, B., ș.a., Matematici speciale, Editura Didactică și Pedagogică, București,

1981.

7. Dodescu, Gh., Odăgescu, I., Năstase, P., Copos, Cristina, Compendiu de programare

a mini/micro calculatoarelor, Editura Enciclopedică, București, 1993.

8. Frențiu, M., Pârv, B., Elaborarea programelor, Editura Promedia, Cluj-Napoca,

1994.

9. Gheorghiu, Anca, Programarea calculatoarelor electronice, Editura Victor,

București, 2003.

10. Kovacs, S., Kovacs, Antonia, Un PC pentru fiecare, Editura Microinformatica,

Cluj-Napoca, 1993.

11. Mitrana, V., Provocarea algoritmilor, Editura Agni, București, 1994.

12. Mocanu, M., Marian, Gh., Bădică, C., Bădică, Carmen, 333 probleme de programare,

Editura Teora, București, 1993.

13. Patriciu, V.-V.,Sisteme de operare pentru mini și microcalculatoare, Editura

Militară, București, 1992.

14. Petruș, O., Fortran 90/95 - Limbaj și tehnici de programare, Universitatea Tehnică

Iași, 2001.

15. Popovici, P., Cira, O., Rezolvarea numerică a ecuațiilor neliniare, Editura Signata,

Timișoara, 1992.

16. Roșculeț, M., Algebră liniară, geometrie analitică și geometrie diferențială, Editura

Tehnică, București, 1987.

17. Roșculeț, M., Analiză matematică, Editura Tehnică, București, 1996.

18. Șerbănați, L.-D., Limbaje de programare și compilatoare, Editura Academiei

Române, București, 1987.

19. Sima, V., Varga, A., Practica optimizării asistate de calculator, Editura Tehnică,

București, 1986.

20. Udriște, C., Bucur, C., Probleme de matematici și observații metodologice, Editura

Facla, Timișoara, 1980.

21. Vraciu, G., Popa, A., Metode numerice cu aplicații în tehnica de calcul, Editura

Scrisul românesc, Craiova, 1982.

Preview document

Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 1
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 2
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 3
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 4
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 5
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 6
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 7
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 8
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 9
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 10
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 11
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 12
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 13
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 14
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 15
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 16
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 17
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 18
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 19
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 20
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 21
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 22
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 23
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 24
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 25
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 26
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 27
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 28
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 29
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 30
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 31
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 32
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 33
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 34
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 35
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 36
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 37
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 38
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 39
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 40
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 41
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 42
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 43
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 44
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 45
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 46
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 47
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 48
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 49
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 50
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 51
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 52
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 53
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 54
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 55
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 56
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 57
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 58
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 59
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 60
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 61
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 62
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 63
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 64
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 65
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 66
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 67
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 68
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 69
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 70
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 71
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 72
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 73
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 74
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 75
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 76
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 77
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 78
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 79
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 80
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 81
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 82
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 83
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 84
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 85
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 86
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 87
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 88
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 89
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 90
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 91
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 92
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 93
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 94
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 95
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 96
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 97
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 98
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 99
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 100
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 101
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 102
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 103
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 104
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 105
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 106
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 107
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 108
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 109
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 110
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 111
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 112
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 113
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 114
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 115
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 116
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 117
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 118
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 119
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 120
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 121
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 122
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 123
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 124
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 125
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 126
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 127
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 128
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 129
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 130
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 131
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 132
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 133
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 134
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 135
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 136
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 137
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 138
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 139
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 140
Sisteme de operare și limbaje de programare - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • Sisteme de operare si limbaje de programare.pdf

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Arhitectura calculatoarelor

Scopul lucrării a) Elemente de limbaj de asamblare. b) Instructiuni de transfer. c) Instructiuni aritmetice. Desfășurarea lucrării...

Ce este un site wiki

Deschizând site-ul http://webtools4u2use.wikispaces.com/Wikis și verificând categoriile ce pot fi folosite într-o lecție pentru a alege un...

Seminar 4 Python

Exemplu instalare pachet scikit-learn Din https://pypi.org/project/scikit-learn/ copiem pip install scikit-learn În Command Prompt:...

Securitatea rețelelor VPN

I. Prezentarea rețelelor VPN O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune criptată de rețea care folosește un tunel sigur între capete, prin...

Baze de Date

Am ales ca tema crearea unei baze de date pentru un liceu, acesta va include cinci tabele: Profesori, Clase, Elevi, Note si Prezente. Tabela...

Blockchain tutorial

Blockchain consists of blocks of data connected through the use of cryptography. It belongs to a network of nodes connected over the public...

Laboratoare programarea orientată pe obiecte

1. Obiective - Formarea unei imagini generale, preliminare, despre programarea orientată pe obiecte (POO) și deprinderea cu noile facilitați...

Te-ar putea interesa și

Sistem Marketing Bazat pe Web-Tehnologii cu Acces la Baze de Date

Introducere Multe întreprinderi utilizează baze de date electronice (BD) pentru menţinerea proceselor de lucru. Deseori sistemul informaţional...

Proiectarea unei centrale de avertizare fum, senzori la o navă petrolier de 35000 TDW

INTRODUCERE. Este bine cunoscut cã, dintre toate mijloacele de transport, transportul naval deţine ponderea cea mai mare atât datoritã faptului cã...

Structuri și sisteme de calcul întrebări lucrare intersemestrială

Sa se prezinte succint evoluţia sistemelor numerice, cu specificarea succintă a tehnologiilor utilizate. Generaţia I ( 1946-1956 ) -Hardware...

Automatică

Cursul 1. Arhitectura unui calculator personal si functionarea sa Informatia medicala, caracterizata prin extrema complexitate si incertitudine,...

Informatică cu Aplicații în psiho-pedagogie

În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele...

Informatică Agrară

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN INFORMATICA AGRARĂ 1.1. Definiţii şi noţiuni de bază Calculatorul a reuşit să preia multe sarcini pe care la început...

Laborator Proiectarea și Managementul Sistemelor de Calcul

- istoric OOML, standardizare, UML 2.1 si Draft UML 3 (ce aduce nou vs 2.1) - ANSI SQL, Oracle vs Windows SQL, Descriere scurta MySQL, Postgress...

Bazele Informaticii

1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia sistemelor de calcul Sistemele de calcul au evoluat si evoluează odată cu dezvoltarea tehnologiei de realizare a...

Ai nevoie de altceva?