Informatică Agrară

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 25861
Mărime: 786.92KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Marginean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ghita
Informatica aplicata in agricultura

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. INTRODUCERE ÎN INFORMATICA AGRARĂ.4
 3. 1.1. Definiţii şi noţiuni de bază.4
 4. 1.2. Importanţa informaţiei.5
 5. 1.3. Proprietăţile şi valoarea informaţiilor.7
 6. 1.4. Sursele informaţiei.8
 7. 1.5. Elementele de bază ale comunicării.9
 8. Capitolul 2
 9. PRELUCRAREA ELECTRONICĂ A DATELOR.12
 10. 2.1. Noţiunea de informatică.12
 11. 2.2. Bazele prelucrării electronice a datelor.13
 12. 2.3. Hardware.15
 13. 2.3.1. Concepte de bază şi categorii de calculatoare.16
 14. 2.3.2. Caracteristici actuale de dotare.17
 15. 2.4. Reţele de calculatoare şi transmiterea datelor la distanţă.20
 16. 2.4.1. Definiţii.20
 17. 2.4.2. Oferte şi caracteristici ale căilor publice de transmisie a datelor.22
 18. 2.4.3. Oferta de informaţii pentru agricultură.23
 19. 2.4.4. Internet.24
 20. 2.5. Software.29
 21. 2.5.1. Sisteme de operare.29
 22. 2.5.2. Limbaje de programare.30
 23. 2.5.3. Software cu aplicaţie generală.32
 24. 2.5.4. Software aplicat în agricultură.34
 25. 2.5.5. Sisteme de prelucrare electronică a datelor pentru susţinerea proceselor de management
 26. în întreprinderile agricole.37
 27. Capitolul 3
 28. SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE PENTRU DIVERSE
 29. NIVELURI ŞI DOMENII DE ACTIVITATEALE ECONOMIEI AGRARE.39
 30. 3.1. Nivelul proceselor; exemplu: creşterea vacilor cu lapte.40
 31. 3.1.1. Culegerea şi prelucrarea datelor referitoare la fiecare animal în parte.40
 32. 3.1.2. Modalităţi speciale de evaluare şi interpretare a datelor.46
 33. 3.1.3. Comentariu.48
 34. 3.2. Aplicaţii selectate pentru nivelul ramurilor de producţie.50
 35. 3.2.1. Prelucrarea electronică a datelor - fişa tehnologică a culturii.50
 36. 3.2.2. Prelucrarea electronică a datelor – registrul privind mişcarea efectivului de vaci.54
 37. 3.2.3. Prelucrarea electronică a datelor – registrul privind mişcarea efectivului de scroafe.59
 38. 3.3. Contabilitatea întreprinderilor agricole.63
 39. 3.3.1. Sarcinile contabilităţii în întreprindere.64
 40. 3.3.2. Modalităţi de întocmire a evidenţei contabile pentru fermier.64
 41. 3.3.3. Cerinţele ce se pot formula unui program de evidenţă contabilă.66
 42. Capitolul 4
 43. PROIECTAREA ŞI CONSTRUCŢIA SISTEMELOR DE PRELUCRARE
 44. ELECTRONICĂ A DATELOR.68
 45. 4.1. Fazele proiectării şi construcţiei unui sistem de prelucrare electronică a datelor după
 46. normele de calitate ISO-9000-3.68
 47. 4.2. Avantajele şi greutăţile implementării
 48. prelucrării electronice a datelor.69
 49. Capitolul 5
 50. SISTEME EXPERT PENTRU AGRICULTURĂ.72
 51. 5.1. Inteligenţa artificială.72
 52. 5.2. Sisteme expert.74
 53. 5.3. Domeniile de utilizare a sistemelor expert; sisteme expert în agricultură.79
 54. BIBLIOGRAFIE.79

Extras din curs

Capitolul 1

INTRODUCERE ÎN INFORMATICA AGRARĂ

1.1. Definiţii şi noţiuni de bază

Calculatorul a reuşit să preia multe sarcini pe care la început oamenii le rezolvau doar cu

ajutorul minţii sau manual. De atunci au apărut, pe baza calculatorului, noi orizonturi de

dezvoltare, cum ar fi stimularea reacţiilor chimice sau prezicerea vremii. Pentru rezolvarea

problemelor, calculatorul are nevoie de anumite date primare, prezentate într-o formă astfel încât

acesta să le înţeleagă şi pe care urmează să le prelucreze. Aceste date reprezintă informaţia

primară ce va fi prelucrată obţinându-se informaţia finală.

Prelucrarea informaţiilor cuprinde conţinutul, analiza, modelarea şi managementul

structurii şi modului de transmitere a informaţiilor.

Informatica este o ştiinţă, o tehnică şi o aplicaţie de prelucrare mecanică şi de transmitere

a informaţiilor.

Informatica agrară este ştiinţa, tehnica şi aplicaţia prelucrării informaţiilor în domeniul

agrar (agricultură, silvicultură, zootehnie, horticultură).

Scopul informaticii agrare îl reprezintă optimizarea proceselor şi crearea unui sistem

informaţional computerizat pentru o eficientă utilizare a informaţiilor şi susţinerea proceselor de

decizie în practică, consultanţă, calificare, specializare, cercetare, politică sau administrarea

domeniului agrar.

Particularităţile utilizării informaticii în domeniul agrar rezultă din împletirea mijloacelor

şi metodelor informaticii cu cunoştinţele practice şi teoretice specifice acestui domeniu, în

rezolvarea problemelor existente, în special cu privire la controlul şi comanda sistemelor biologice

luând în considerare actele normative şi structura specifică a producţiei, a întreprinderii şi a pieţei.

Informaţia economică este o dată orientată al cărei scop constă în pregătirea unei afaceri.

Informaţiile câştigă în întreprinderea economica o importanţă crescândă prin:

- creşterea concurenţei pe piaţa cererii şi a ofertei;

- creşterea capacităţii de productie a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;

- creşterea complexităţii proceselor de producţie şi a cadrului politic şi economic (în special în

agricultură).

1.2. Importanţa informaţiei

Importanţa informaţiei în întreprinderi rezidă din faptul că aceasta este resursă în

procesele de producţie, factor important în procesul de luare a deciziei şi factor de concurenţă.

3 Factor de concurenţă pentru întreprindere în mediul său ambiant

2 2 Factor de bază în procesul de

luare a deciziilor

1 Resursă

în procesul

de producţie

A B Întreprinderea C D E

Figura 1.1. Importanţa informaţiei în întreprinderea economica

Ca mijloc de producţie sau resursă, pot fi descrise in limbaj economic anumite mărimi de a

căror valoare depinde capacitatea de producţie a unui întreprinzător sau a întregii economii

naţionale. Informaţia îndeplineşte condiţiile de care o resursă este legată, şi anume:

- are un real avantaj;

- îşi atinge scopul;

- disponibilitate;

- transmisibilitate.

În procesul de decizie informaţia este cea pe care se bazează întreaga planificare.

Informaţiile duc la alegerea metodei celei mai adecvate de luare a deciziilor în cadrul planificării,

corespunzător poziţiei decidentului şi a razei sale de acţiune (figura numarul 1.2).

În legătură cu structurarea cea mai potrivită a sistemului informaţional şi comunicaţional o

problemă importantă o reprezintă realizarea unei integrări orizontale şi verticale corespunzătoare.

O reală şi activă integrare între ramura de producţie pe orizontală, pe de o parte, şi scara ierarhică

pe verticală, pe de altă parte, este necesara mai ales în marile întreprinderi cu un număr mare de

angajati. In principiu insa, si pentru intreprinderile mici sistemele informationale si

comunicationale trebuie sa fie construite corespunzator. Pe orizontală se pune problema

diferenţierii între anumite funcţiuni ale întreprinderii (de producţie, de aprovizionare, de desfacere,

financiară) sau diferite ramuri de producţie (producţia de lapte, de carne de vită, de nutreţuri) sau

este vorba de o combinaţie a celor două criterii de structurare. Pe verticală sunt necesare încă de

la primele nivele ierarhice informaţii de documentare şi control. La mijlocul ierarhiei sunt

necesare informaţii de sprijinire a deciziilor şi de control operaţionale, pe care se bazează în final

informaţiile de planificare şi conducere necesare organelor de conducere ale întreprinderii.

Preview document

Informatică Agrară - Pagina 1
Informatică Agrară - Pagina 2
Informatică Agrară - Pagina 3
Informatică Agrară - Pagina 4
Informatică Agrară - Pagina 5
Informatică Agrară - Pagina 6
Informatică Agrară - Pagina 7
Informatică Agrară - Pagina 8
Informatică Agrară - Pagina 9
Informatică Agrară - Pagina 10
Informatică Agrară - Pagina 11
Informatică Agrară - Pagina 12
Informatică Agrară - Pagina 13
Informatică Agrară - Pagina 14
Informatică Agrară - Pagina 15
Informatică Agrară - Pagina 16
Informatică Agrară - Pagina 17
Informatică Agrară - Pagina 18
Informatică Agrară - Pagina 19
Informatică Agrară - Pagina 20
Informatică Agrară - Pagina 21
Informatică Agrară - Pagina 22
Informatică Agrară - Pagina 23
Informatică Agrară - Pagina 24
Informatică Agrară - Pagina 25
Informatică Agrară - Pagina 26
Informatică Agrară - Pagina 27
Informatică Agrară - Pagina 28
Informatică Agrară - Pagina 29
Informatică Agrară - Pagina 30
Informatică Agrară - Pagina 31
Informatică Agrară - Pagina 32
Informatică Agrară - Pagina 33
Informatică Agrară - Pagina 34
Informatică Agrară - Pagina 35
Informatică Agrară - Pagina 36
Informatică Agrară - Pagina 37
Informatică Agrară - Pagina 38
Informatică Agrară - Pagina 39
Informatică Agrară - Pagina 40
Informatică Agrară - Pagina 41
Informatică Agrară - Pagina 42
Informatică Agrară - Pagina 43
Informatică Agrară - Pagina 44
Informatică Agrară - Pagina 45
Informatică Agrară - Pagina 46
Informatică Agrară - Pagina 47
Informatică Agrară - Pagina 48
Informatică Agrară - Pagina 49
Informatică Agrară - Pagina 50
Informatică Agrară - Pagina 51
Informatică Agrară - Pagina 52
Informatică Agrară - Pagina 53
Informatică Agrară - Pagina 54
Informatică Agrară - Pagina 55
Informatică Agrară - Pagina 56
Informatică Agrară - Pagina 57
Informatică Agrară - Pagina 58
Informatică Agrară - Pagina 59
Informatică Agrară - Pagina 60
Informatică Agrară - Pagina 61
Informatică Agrară - Pagina 62
Informatică Agrară - Pagina 63
Informatică Agrară - Pagina 64
Informatică Agrară - Pagina 65
Informatică Agrară - Pagina 66
Informatică Agrară - Pagina 67
Informatică Agrară - Pagina 68
Informatică Agrară - Pagina 69
Informatică Agrară - Pagina 70
Informatică Agrară - Pagina 71
Informatică Agrară - Pagina 72
Informatică Agrară - Pagina 73
Informatică Agrară - Pagina 74
Informatică Agrară - Pagina 75
Informatică Agrară - Pagina 76
Informatică Agrară - Pagina 77
Informatică Agrară - Pagina 78
Informatică Agrară - Pagina 79
Informatică Agrară - Pagina 80
Informatică Agrară - Pagina 81
Informatică Agrară - Pagina 82
Informatică Agrară - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Informatica Agrara.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de cultivare - iarbă de Sudan, porumb, sfeclă furajeră, lucernă

Dezvoltarea unei agriculturi moderne ,durabile presupune ca sectorul de creşterea animalelor să ocupe un rol important prin produsele ce se...

Lucrările de îngrijire la secară

Lucrările de îngrijire Sunt ca şi cele pentru grâul de toamnă, fiind executate după aceeaşi tehnică şi cu aceleaşi mijloace. Deşi secara este o...

Soluții Manageriale Asistate de Calculator ale Activitățiilor tehnico-economice ale Exploatațiilor Agricole

Aceasta sinteza contine descrierea unor programe pentru fundamentarea deciziilor privind administrarea activitatii de productie in cadrul...

Cursuri Bovine

Prin exploatarea bovinelor se intelege anasamblul de masuri tehnico-organizatorice menite sa asigure manifestarea potentialului productiv al...

Cursuri Bovine 2

Tehnologia reproducerii taurinelor Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la...

Sistemul de Productie în Cresterea Animalelor

Sistemul de productie în cresterea animalelor: definire, tipuri de sisteme, componente Cresterea animalelor constituie, alaturi de cultivarea...

Productivitatea florii-soarelui în funcție de unele elemente tehnologice

INTRODUCERE Floarea soarelui este una din cele mai importante plante oleaginoase cultivată în lume şi principala plantă oleaginoasă cultivată în...

Lucrare aplicativă la economia și politica agrară

EFICIENŢA ECONOMICĂ A CULTURII GRÂULUI ÎN SISTEM IRIGAT ŞI NEIRIGAT I. Importanţa culturii grâului După 1990, în agricultura României s-a...

Te-ar putea interesa și

Starea Actuală și Tendințe de Dezvoltare a Turismului Agrar în Republica Moldova

Întroducere Motto:” Turismul rural nu este o modă. Este o modalitate de dezvoltare echilibrată, de protejare şi valorificare a patrimoniului”...

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Introducere Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Societatea Informațională

CAPITOLUL 1 - Societatea Informationala si Noua Economie 1.1 Aspecte generale O societate informationala se naste într-un mediu în care marea...

Turism cinegetic în Republica Moldova

Introducere În această lucrarea de licenţă voi aborda o temă ce este legată de o ramură a turismului aflată în curs de dezvoltare şi ea sună în...

Politica Economică a Statului Român în Domeniul Agriculturii

1.EvoluŢia agriculturii în perioada 1859-1914 Problema agrară şi agricultura au constituit factorul cheie al evoluţiei societăţii şi economiei...

Metode economice de transmitere a proprietății funciare - arendarea

I. Curente doctrinare După căderea comunismului, relaţiile agrare româneşti cu referire la dimensiunea exploataţiilor agricole au evoluat pe două...

Reforma Agrară din 1921

Capitolul 1 Contextul general al promovării reformei agrare din 1921 Odată cu sfârşitul primului război mondial şi crearea României Mari, a...

Ai nevoie de altceva?