Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 61636
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Coman
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petru Turcanu

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Abordări teoretice privind planificarea şi argumentarea economică a afacerilor
 3. în sectorul agrar
 4. 1.1. Conceptul planificării afacerilor în condiţiile economiei concurenţiale 6
 5. 1.2. Necesitatea planificării şi argumentării economice a afacerilor în unităţile agricole 21
 6. 1.3. Starea actuală şi particularităţile elaborării şi argumentării economice a planurilor de
 7. afaceri în unităţile agricole din Republica Moldova
 8. 1.4. Risc şi incertitudine în planificarea şi argumentarea economică a afacerilor în
 9. agricultură
 10. II. Bazele metodologice ale argumentării economice a planurilor de afaceri 40
 11. 2.1. Aspecte metodologice şi sistemul de indicatori utilizaţi la argumentarea previziunilor
 12. planurilor de afaceri
 13. 2.2. Esenţa metodelor intuitive şi rolul lor în argumentarea economică a deciziilor privind
 14. alocarea resurselor în afaceri
 15. 2.3. Aplicarea metodelor statistice de previziune la argumentarea economică a planurilor
 16. de afaceri
 17. 2.4. Fundamentarea economică a selectării soiului de viţă de vie optimal pentru înfiinţarea
 18. unei plantaţii viticole prin aplicarea metodei arborilor decizionali
 19. III. Perfecţionarea argumentării economice a planurilor de afaceri 82
 20. 3.1. Previzionarea şi diagnosticarea riscului de faliment al afacerilor 82
 21. 3.2. Analiza efectului îndatorării în contextul fundamentării atractivităţii investiţionale a
 22. planului de afaceri
 23. 3.3. Evaluarea eficienţei şi selectarea proiectelor de afaceri în baza analizei prin rating 106
 24. 3.4. Planificarea şi analiza sensitivităţii profitului brut al afacerii în condiţii de incertitudine 116
 25. 3.5. Elaborarea şi argumentarea economică a planului de afaceri pentru înfiinţarea unei
 26. plantaţii viticole în S.R.L. „Plai Codrean” r. Călăraşi
 27. Sinteza rezultatelor obţinute 140
 28. Concluzii şi recomandări 141
 29. Bibliografie 143
 30. Adnotare 151
 31. Cuvinte – cheie 154
 32. Lista abrevierilor 155
 33. Anexe 156

Extras din proiect

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate

Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în

sectorul agrar reprezintă o tendinţă actuală în ştiinţa şi practica economică, rezultînd din

specificul relaţiilor economice concurenţiale, care presupun un spaţiu larg de cercetare. În

condiţiile unui grad scăzut de determinare a mediului de marketing, volatilităţii înalte a

preţurilor, gradului redus de aprofunzime a prognozelor, un plan de afaceri obişnuit nu permite

a prevedea cu certitudine rezultatele finale ale afacerii. În acest context, unul din instrumentele

principale este selectarea metodelor, poziţiilor juste şi indicatorilor de argumentare economică a

afacerilor.

Ţinând cont de faptul că planificarea afacerilor are o contribuţie semnificativă la

fundamentarea strategiei unităţilor agricole în vederea asigurării stabilităţii financiare şi

realizării obiectivului maximizării profitului, problemele abordate de tema cercetării realizate se

instituie ca un domeniu nou de studiu, în care sunt antrenate metode şi tehnici ale metodologiei

cunoaşterii ştiinţifice din diverse domenii cu scopul de a spori nivelul de fundamentare a

deciziilor de alocare a resurselor în proiecte de afaceri din agricultură, ţinînd cont de specificul

ramural şi de incertitudinea mediului. În ultimii ani s-a realizat un număr esenţial de investigaţii

în domeniul planificării afacerilor: recomandările privind elaborarea planurilor de afaceri

elaborate cu suportul proiectului BIZPRO-Moldova, recomandările UNIDO, Băncii Mondiale,

cercetările Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, Institutului de

Business şi Consulting, studiile realizate în cadrul Federaţiei AGROinform ş.a În cercetările

savanţilor autohtoni şi din alte ţări este abordată pe larg problematica evaluării eficienţei

proiectelor de afaceri în baza criteriilor bazate pe tehnici de actualizare şi aspecte privind

evaluarea riscului operaţional şi de faliment al afacerii. Sub acest aspect, cercetarea aduce un

aport original la domeniul cercetat şi conţine un şir de elemente ce determină noutatea ştiinţifică

şi valoarea ei aplicativă.

Scopul şi obiectivele tezei

Scopul cercetării propuse este de a identifica o serie de probleme generale şi specifice în

studierea aspectelor teoretice şi metodologice ale argumentării economice a planurilor de

afaceri şi conturarea unor direcţii de perfecţionare a mecanismului de fundamentare a

previziunilor care stau la baza elaborării planurilor de afaceri ale unităţilor agricole.

Realizarea acestui scop condiţionează numeroase sarcini ale cercetării ştiinţifice care

sunt subordonate scopului primar şi sunt formulate prin următoarele obiective:

- studierea aspectelor teoretico-metodologice ale planificării afacerilor în condiţiile

economiei concurenţiale;

4

- sistematizarea, elucidarea metodologiei şi concretizarea sistemului de indicatori pentru

argumentarea economică a planurilor de afaceri ale unităţilor agricole;

- studierea şi analiza practicii actuale de argumentare a planurilor de afaceri în unităţile

agricole din Republica Moldova;

- dezvoltarea conceptelor metodologice de argumentare a deciziilor de investire în afaceri

în condiţii de risc şi incertitudine;

- identificarea unui model de diagnosticare şi previziune a riscului de faliment al afacerii

care să corespundă condiţiilor de activitate în agricultura autohtonă;

- cercetarea criteriilor de evaluare a eficienţei proiectelor de afaceri şi elaborarea unui

mecanism de evaluare complexă a acesteia;

- argumentarea necesităţii aplicării metodelor de analiză marginală şi a arborilor

decizionali în procesul de fundamentare a deciziilor de investire în afaceri .

Obiectul investigaţiilor îl constituie principiile şi problemele teoretico-practice şi

metodologice de argumentare economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole.

Fundamentarea teoretică şi metodologică a cercetărilor. Drept fundament teoretic al

prezentei teze au servit cercetările unor vestiţi cercetători, economişti contemporani din diferite

ţări şi autohtoni, lucrările unor specialişti în teoria şi practica elaborării şi argumentării

economice a planurilor de afaceri: Altman, E., Bauchet, P., Druker, P., Porojan, D., Francis, A.,

Zahiu, L., Stutely, R., Goremîkin, Vl., Orlova, E., Osipov, A., Gortolomei, V., Ţurcanu, P.,

Sîrbu, I., Bajura, T., Doga, V., Catan, P., Roşca, P., Fala, Iu. ş.a. Au fost studiate acte legislative

şi normativ-metodice, literatură specială şi periodică, teze prezentate la diverse foruri ştiinţifice

care vizează tema cercetării. Studierea surselor literare au permis autorului să formuleze

propriile opinii referitor la problemele abordate şi să elaboreze recomandări privind

perfecţionarea şi completarea instrumentarului de argumentare economică a planurilor de

afaceri.

Preview document

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 1
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 2
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 3
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 4
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 5
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 6
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 7
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 8
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 9
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 10
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 11
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 12
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 13
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 14
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 15
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 16
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 17
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 18
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 19
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 20
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 21
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 22
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 23
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 24
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 25
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 26
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 27
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 28
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 29
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 30
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 31
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 32
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 33
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 34
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 35
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 36
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 37
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 38
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 39
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 40
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 41
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 42
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 43
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 44
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 45
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 46
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 47
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 48
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 49
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 50
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 51
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 52
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 53
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 54
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 55
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 56
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 57
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 58
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 59
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 60
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 61
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 62
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 63
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 64
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 65
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 66
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 67
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 68
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 69
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 70
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 71
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 72
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 73
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 74
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 75
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 76
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 77
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 78
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 79
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 80
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 81
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 82
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 83
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 84
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 85
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 86
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 87
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 88
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 89
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 90
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 91
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 92
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 93
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 94
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 95
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 96
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 97
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 98
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 99
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 100
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 101
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 102
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 103
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 104
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 105
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 106
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 107
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 108
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 109
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 110
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 111
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 112
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 113
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 114
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 115
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 116
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 117
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 118
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 119
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 120
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 121
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 122
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 123
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 124
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 125
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 126
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 127
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 128
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 129
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 130
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 131
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 132
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 133
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 134
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 135
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 136
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 137
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 138
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 139
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 140
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 141
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 142
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 143
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 144
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 145
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 146
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 147
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 148
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 149
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 150
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 151
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 152
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 153
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 154
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 155
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 156
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 157
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 158
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 159
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 160
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 161
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 162
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 163
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 164
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 165
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 166
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 167
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 168
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 169
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 170
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 171
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 172
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 173
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 174
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 175
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 176
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 177
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 178
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 179
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 180
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 181
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 182
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 183
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 184
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 185
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 186
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 187
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 188
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 189
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 190
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 191
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 192
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 193
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 194
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 195
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 196
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 197
Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole - Pagina 198

Conținut arhivă zip

 • Argumentarea Economica a Planurilor de Afaceri in Unitatile Agricole.pdf

Alții au mai descărcat și

Modernizare Ferme de Capre

1.DATE GENERALE 1.1 .Numele solicitantului: SC.BILL.SRL BUZAU 1.2. Denumirea investitiei: MODERNIZARE FERMA DE CAPRE. SAT ORJEASCA, COMUNA...

Gestiunea proiectelor - modernizare moară grâu

Introducere Disciplina Gestiunea Proiectelor tratează o temă deosebit de actuală în economia mondială. Orice site de job-uri manageriale...

Analiza oportunităților de finanțare a unui proiect de investiții din domeniul turismului prin intermediul fondurilor structurale

CAPITOLUL 1 Introducere – Fondurile structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Studiu de Fezabilitate

1.1. DOMENIU DE ACTIVITATE Proiectul prezentat consta in finalizarea investitiei inceputa de S.C. Hanul Ancutei SRL pentru constructia si utilarea...

Importanța și dezvoltarea serviciilor în spațiul rural

CAPITOLUL 1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA 1.1. Conceptul, obiectivele si principiile dezvoltarii regionale Fiecare tara,...

Te-ar putea interesa și

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Planificarea și argumentarea prețurilor pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură

CAP. I. BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII, PREȚURILOR, EFICIENȚEI ECONOMICE A PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR MECANIZATE PRESTATE ÎNTREPRINDERILOR...

Plan de Afaceri

1. Conceptul planificării afacerilor În abordarea tradiţională a conceptului de planificare a afacerilor, planul de afaceri este definit ca “… un...

Ai nevoie de altceva?