Cursuri Bovine 2

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13038
Mărime: 118.98KB (arhivat)
Publicat de: Casian Balint
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tehnologia reproducerii taurinelor

Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la obţinerea unui nr. maxim de produşi de la acelaşi animal.

Importanţa reproducţiei taurinelor

- influenţează ritmul de creştere al efectivului

- nivelul producţiei economice

- eficienţa economică a exploatării taurinelor

Creşterea efectivului

Însuşirile de reproducţie, precum natalitatea (N), fecunditatea (F), intervalul între 2 fătări (calvin interval CI), intervalul între fătare şi însămânţare (service period SP) influenţează direct ritmicitatea de creştere a efectivului. În aceste condiţii, o vârstă la prima fătare de 27 luni, cu un CI = 380 zile şi o N = 90% menţin o sporire a efectivului/fermă de 10-15% şi o vârstă medie a efectivului de vaci de 2,5 - 3,2 fătări.

Influenţa reproducţiei asupra producţiei taurinelor: Din acest punct de vedere evoluţia efectivului asigură o ritmicitate în producţia de viţei şi producţia de lapte (creşterea SP cu o lună, duce la o pierdere de 400-500 kg lapte/vacă). Din această cauză o reproducţie slabă cu un CI > 18 luni face exploatarea pentru lapte a taurinelor total nerentabilă, deoarece cheltuielile pe furaje şi întreţinere nu sunt acoperite.

Legătura între producţie şi eficienţa economică: Reproducţia e strâns legată de producţia de lapte astfel încât o reproducţie bună să asigure o cantitate ridicată de lapte/vacă şi pe fermă. Astfel, toţi specialiştii sunt de părere că pentru eficienţă economică trebuie să avem:

- CI de maxim 380 de zile

- N > 90%

- structura ginecologică optimă (ideal: 80% din vaci în lactaţie, 20% din vaci în repaus mamar) pe întreaga fermă (60% din vaci trebuie să fie diagnosticate gestante, 20% fătate recent, 20% însămânţate şi nediagnosticate).

Obiectivele reproducţiei taurinelor

Dacă în trecut baza se punea puternic pe sporirea efectivului de taurine în ţara noastră, odată cu aderarea la UE şi impunerea cotei de lapte, obiectivele s-au schimbat punându-se accent deosebit pe producţia de lapte/animal. {UE ne forţează să nu depăşim cotele de lapte}.

Pentru menţinerea competitivităţii exploatării taurinelor în ţara noastră e nevoie de următoarele:

1. vârsta la prima însămânţare să nu depăşească 18 luni

2. vărsta la prima fătare să nu depăşească 27 luni

3. N/fermă > 90%

4. mortalitatea (M) la tineretul taurin până la înţarcare < 2% (calculăm însă 5-7%)

5. SP < 90 de zile

6. CI < 380 de zile

7. diagnosticul de gestaţie e dorit a se face precoce, sub 60 de zile (prin dozarea progesteronului din sânge sau din lapte, cu un reactiv pentru culoare – bleu la prezenţa progesteronului)

Factori care determină sporirea efectivului de taurine

Aceştia sunt: fecunditatea, natalitatea, pierderile prin mortalităţi la viţei, reformele şi sacrificările de necesitate la vaci şi viţele.

F = nr. viţele gestante / nr. viţele însămânţate = 85% ideal

Fecunditatea e influenţată pe de o parte de factori influenţaţi de animal (starea de sănătate, anomalii), factori de mediu (intensitatea şi durata luminozităţii, alimentaţia, mişcarea) şi factori antropici (recunoaşterea căldurilor şi a vacilor gestante). Fecunditatea influenţează atât rata de sporire a efectivului, cât şi nivelul producţiei de lapte/lactaţie şi intensitatea selecţiei şi eficienţa economică a exploatării.

N – reprezintă nr. de produşi viabili obtinuţi de la 100 de vaci şi viţele într-un an

Din această cauză: o N > 90% asigură o reproducţie lărgită (mărire a efectivului);

o N < 75% nu poate asigura mărirea efectivului/fermă, cât şi reforma selectivă la nivel de fermă.

pierderea de viţei

E provocată de mortalităţi şi sacrificări de necesitate. În medie, pierderea de viţei până la vârsta adultă variază între 3 - 15% (accidente, etc). Există rase care sunt foarte sensibile la factorii de mediu (r. Roşia Dobrogeană, rasele roşii în general, Jersey, Hampshire) şi rase cu sensibilitate redusă (Sura de Stepă), rasele englezeşti de carne în sistem extensiv (Longhorn, Highlander). Alte cauze: alimentaţia, întreţinerea în condiţii neigienice şi chiar sexul (masculii sunt mai sensibili).

pierderile la viţele şi juninci

Dacă F şi N sunt bune, putem realiza o reformă selectivă de până la 15% la viţele şi juninci fără a scădea sau îmbătrâni efectivul din fermă (stereotipii: ticul de supt, loviri cu coarnele, pododermatite, infantilism genital - 1-2% freemartinism, nimfomanie).

reforme şi sacrificări de necesitate la vaci

În mod normal, ieşirile se datorează reformelor şi sacrificărilor de necesitate (bătrâneţe – nu mai prezintă călduri, uger relaşat ce depăşeşte jaretul, se ridică greu şi afecţiuni grave – mamite, pododermatite).

Preview document

Cursuri Bovine 2 - Pagina 1
Cursuri Bovine 2 - Pagina 2
Cursuri Bovine 2 - Pagina 3
Cursuri Bovine 2 - Pagina 4
Cursuri Bovine 2 - Pagina 5
Cursuri Bovine 2 - Pagina 6
Cursuri Bovine 2 - Pagina 7
Cursuri Bovine 2 - Pagina 8
Cursuri Bovine 2 - Pagina 9
Cursuri Bovine 2 - Pagina 10
Cursuri Bovine 2 - Pagina 11
Cursuri Bovine 2 - Pagina 12
Cursuri Bovine 2 - Pagina 13
Cursuri Bovine 2 - Pagina 14
Cursuri Bovine 2 - Pagina 15
Cursuri Bovine 2 - Pagina 16
Cursuri Bovine 2 - Pagina 17
Cursuri Bovine 2 - Pagina 18
Cursuri Bovine 2 - Pagina 19
Cursuri Bovine 2 - Pagina 20
Cursuri Bovine 2 - Pagina 21
Cursuri Bovine 2 - Pagina 22
Cursuri Bovine 2 - Pagina 23
Cursuri Bovine 2 - Pagina 24
Cursuri Bovine 2 - Pagina 25
Cursuri Bovine 2 - Pagina 26
Cursuri Bovine 2 - Pagina 27
Cursuri Bovine 2 - Pagina 28
Cursuri Bovine 2 - Pagina 29
Cursuri Bovine 2 - Pagina 30
Cursuri Bovine 2 - Pagina 31
Cursuri Bovine 2 - Pagina 32
Cursuri Bovine 2 - Pagina 33
Cursuri Bovine 2 - Pagina 34
Cursuri Bovine 2 - Pagina 35
Cursuri Bovine 2 - Pagina 36
Cursuri Bovine 2 - Pagina 37
Cursuri Bovine 2 - Pagina 38
Cursuri Bovine 2 - Pagina 39
Cursuri Bovine 2 - Pagina 40
Cursuri Bovine 2 - Pagina 41
Cursuri Bovine 2 - Pagina 42
Cursuri Bovine 2 - Pagina 43
Cursuri Bovine 2 - Pagina 44
Cursuri Bovine 2 - Pagina 45
Cursuri Bovine 2 - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • bovine II curs 1.doc
 • bovine II curs 11.doc
 • bovine II curs 2.doc
 • bovine II curs 3.doc
 • bovine II curs 4.doc
 • bovine II curs 5.doc
 • bovine II curs 6.doc
 • bovine II curs 7.doc
 • bovine II curs 8.doc
 • bovine II curs 9.doc
 • Curs 10 - 18.05.09.doc
 • Curs 12 - 01.06.09.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia creșterii animalelor - creșterea bovinelor

Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în asigurarea bunurilor agroalimentare necesare...

Fermă de vaci de lapte cu întreținere liberă

Cap.1 Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei Importanţa creşterii bovinelor rezultă din ponderea pe care o au în...

Tehnici de creștere a animalelor - ovine

1. INTRODUCERE 1.1 Importanta cresterii animalelor domestice „ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele...

Elaborarea proiectului tehnologic pentru o fermă de producție de ovine, situată în zonă de deal cu capacitatea de 180 de capete din rasă țurcană,varietatea brumărie

1.MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1IMPORTANTA,OPORTUNITATEA SI EFICIENTA INVESTITIEI Importanta investitiei este motivata de faptul ca in aceasta regiune,...

Creșterea bovinelor în sistem legat

CAPITOLUL I Memoriu justificativ Exploataţia agro-zootehnică LactofarmIs A.F. este amplasată în comuna Popricani la aproximativ 15 km de oraşul...

Elaborarea proiectului tehnologic - creșterea ovinelor

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea...

Aplicarea Măsurilor de Biosecuritate într-o Unitate de Bovine

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE BIOSECURITATE 1.1 Principii generale de biosecuritate Pentru a fi în măsură să înţelegem conceptul de biosecuritate,...

Inființarea unei Ferme de Caprine de Rasa Carpatină cu un Efectiv Rulat Anual de 280 de Capete în Zona de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1 IMPORTANTĂ, ORIGINE ŞI ÎNCEPUTUL CREŞTERII CAPRINELOR Caprinele reprezintă o specie ce se bucură de un real interes în...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea comparativă a calității carcaselor de bovine și suine obținute în cadrul SC Coscovele SRL

CAPITOLUL I ABATORIZARE ANIMALELOR DE INTERES ECONOMIC TEHNOLOGII DE ABATORIZARE 1.1. Pregătirea animalelor de interes economic pentru tăiere...

Bursa de valori și scopul acesteia

1. DefinireBursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara...

Practică la tehnologia creșterii animalelor - studiul producției de carne la bovine

Importanţa creşterii bovinelor Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii mondiale, datorită volumului,...

Oferta Turistică a Zonei Montane Făgăraș

Folosirea raţională a timpului liber de către omul contemporan, a determinat dezvoltarea accelerată a uneia din cele mai importante activităţi...

Analiza geo-economica a statului Chile

Capitoul I. Introducere 1. Poziția geografică Chile este un stat din America de Sud, ce ocupă o suprafață mare, intre Munții Anzi în est, și...

Mixul de Marketing în Comerțul cu Produse de Iluminat

CAP.I. Politica de produs 1.1.Produsul în accepţiunea de marketing În accepţiunea de marketing produsul reprezintă ansamblul elementelor care...

Firmă de iepuri

CAPITOLUL I: INTRODUCERE 1.1. Prezentarea ideii de afaceri si a domeniului aferent Ideea de afaceri apartine domeniului alimentar si consta in...

Comparații societăți

Tip de asigurare Societate Descriere Asemanari/Deosebiri Societatea aleasa Asigurari de viata 1. GENERALI ASIGURARI 2. INTERAMERICAN 3. ING 4....

Ai nevoie de altceva?