Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 14906
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Rad F.
Puncte necesare: 4

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Generalități privind transformatoarele electrice . 5
 3. Tema de proiectare .. 17
 4. CAPITOLUL 1
 5. Determinarea dimensiunilor principale 18
 6. 1.1. Generalități . 18
 7. 1.2. Mărimile electrice de bază . 19
 8. 1.3. Calculul diametrului coloanei 21
 9. 1.4. Calculul diametrului mediu al canalului
 10. de scăpări și a înălțimii bobinei . 25
 11. CAPITOLUL 2
 12. Dimensionarea înfășurărilor și stabilirea schemei de izolație . 26
 13. 2.1. Generalități . 26
 14. 2.2. Calculul înfășurării de joasă tensiune . 28
 15. 2.3. Alegerea conductorului și a izolației
 16. pentru înfășurarea de joasă tensiune .. 30
 17. 2.4. Calculul înfășurării de înaltă tensiune 34
 18. 2.5. Prizele de reglaj și reducerea amperspirelor .. 36
 19. 2.6. Calculul numărului de spire pe strat pentru înfășurarea
 20. de înaltă tensiune; înălțimea înfășurării de înaltă tensiune 36
 21. CAPITOLUL 3
 22. Calculul pierderilor nominale în înfășurări
 23. și a tensiunii de scurtcircuit 39
 24. 3.1. Determinarea pierderilor de scurtcircuit . 39
 25. 3.2. Pierderile de bază în înfășurări ... 39
 26. 3.3. Pierderile în legături ... 42
 27. 3.4. Pierderile în cuvă 43
 28. 3.5. Determinarea tensiunii de scurtcircuit 44
 29. CAPITOLUL 4
 30. Definitivarea circuitului magnetic, calculul pierderilor
 31. la funcționarea în gol și a curentului la funcționarea în gol 49
 32. 4.1. Generalități . 49
 33. 4.2. Definitivarea dimensiunilor coloanei . 50
 34. 4.3. Definitivarea dimensiunilor jugurilor . 53
 35. 4.4. Determinarea inducțiilor reale în coloane
 36. și în jug și a înălțimii coloanei ... 55
 37. 4.5. Asamblarea și montarea miezurilor 55
 38. 4.6. Masa miezului magnetic . 56
 39. 4.7. Determinarea pierderilor la funcționarea în gol . 58
 40. 4.8. Puterea reactivă necesară magnetizării miezului ... 59
 41. 4.9. Curentul la funcționarea în gol ... 60
 42. CAPITOLUL 5
 43. Predeterminarea caracteristicilor de funcționare
 44. și a caracteristicii randamentului .. 61
 45. 5.1. Caracteristicile externe ... 61
 46. 5.2. Caracteristica randamentului . 64
 47. CAPITOLUL 6
 48. Calculul forțelor electrodinamice la scurtcircuit
 49. și calculul mecanic al înfășurărilor 66
 50. 6.1. Verificarea solicitărilor mecanice din înfășurări 66
 51. 6.2. Determinarea eforturilor din înfășurări .. 69
 52. 6.3. Încălzirile înfășurărilor în timpul scurtcircuitului .. 71
 53. CAPITOLUL 7
 54. Calculul termic al transformatorului și dimensionarea cuvei 73
 55. 7.1. Calculul termic al înfășurărilor. Generalități .. 73
 56. 7.2. Înfășurarea de joasă tensiune .. 74
 57. 7.3. Înfășurarea de înaltă tensiune . 75
 58. 7.4. Căderea de temperatură în izolația conductorului .. 77
 59. 7.5. Calculul termic al miezului 78
 60. 7.6. Dimensionarea cuvei și a sistemului de răcire ... 81
 61. 7.7. Determinarea căderilor de temperatură între peretele cuvei și aer . 83
 62. 7.8. Supratemperatura straturilor superioare de ulei față de aer 86
 63. CAPITOLUL 8
 64. Accesoriile transformatorului 87
 65. 8.1. Factorii externi ... 87
 66. 8.2. Conservatorul de ulei .. 87
 67. 8.3. Izolatoarele de trecere 89
 68. 8.4. Comutatorul de reglare a tensiunii . 91
 69. 8.5. Filtre de aer . 93
 70. 8.6. Alte accesorii .. 93
 71. CAPITOLUL 9
 72. Concluzii ... 94
 73. Bibliografie ... 98

Extras din proiect

INTRODUCERE

Generalități privind transformatoarele electrice

Transformatoarele electrice și mașinile electrice reprezintă elemente

componente fundamentale ale sistemului electro-energetic. În sistemele electroenergetice,

producerea energiei electrice are loc, în principal (peste 90%), în sisteme

fizice dinamice denumite generatoare electrice și constă în transformarea energiei

mecanice în energie electrică printr-un așa-numit procedeu electromagnetic. Doar

o mică parte a energiei electrice utilizate se produce în zilele noastre prin procedee

de conversie electrochimică, voltaică ș.a. (în general prin așa-zisele procedee

neconvenționale).

Deși în prezent, în mod uzual, forma electromagnetică a energiei nu este

direct deductibilă dintr-o formă primară de energie, peste 60% din energia totală

consumată în zilele noastre în lume în scopuri productive și sociale (inclusiv

consumuri casnice) este sub formă de energie electrică.

Mai mult de jumătate din energia electrică produsă este convertită în energie

mecanică cu ajutorul motoarelor electrice, care se utilizează pentru antrenarea

diverselor mecanisme și utilaje. Cu toate că în lanțul conversiei apar două mașini

electrice - un generator și un motor - randamentul ridicat al acestora asigură o

eficiență sporită a utilizării energiei.

Transportul fără pierderi mari la distanță și distribuția energiei

electrice în curent alternativ cu alți parametri (tensiune, curent) decât cei

uzuali ai generatoarelor electrice sunt posibile prin intermediul

transformatoarelor electrice. Într-un sistem energetic, puterea totală însumată a

transformatoarelor coborâtoare și, respectiv, ridicătoare de tensiune este de

aproape trei ori puterea produsă de generatoarele electrice din sistem.

Odată cu creșterea necesarului de energie electrică, a crescut și puterea

unităților de generatoare electrice și de transformatoare. Acest fapt este pozitiv,

deoarece la puteri mai mari, randamentele sunt mai bune, iar consumul specific

de materiale este mai redus.

Materialele folosite în construcția transformatoarelor și mașinilor electrice

pot fi integrate în trei categorii: materiale active (magnetoconductoare și

electroconductoare), materiale pentru izolat și materiale constructive.

Materiale active (magneto și electroconductoare) sunt destinate pentru a

crea condițiile necesare desfășurării în bune condiții a proceselor electromagnetice.

Materialele pentru izolat sunt destinate pentru a izola elementele

electroconductoare atât între ele, cât și față de celelalte părți ale mașinii.

Materiale constructive asigură rigiditatea mecanică a transformatoarelor

sau a mașinilor electrice.

Materiale active magnetoconductoare sunt utilizate la fabricarea

circuitelor (miezurilor) magnetice ale transformatoarelor și mașinilor electrice.

Aceste materiale sunt caracterizate de pierderile specifice și de caracteristica de

magnetizare.

Materialele feromagnetice se utilizează după nevoie, fie sub formă de tole,

obținute prin ștanțarea sau tăierea tablelor laminate la cald sau la rece (pentru

transformatoare și pentru porțiuni ale unor mașini străbătute de fluxuri alternative

variabile), fie sub forma unui miez masiv (pentru porțiuni ale unor mașini străbătute

de fluxuri constante).

În materialele feromagnetice situate în câmpuri magnetice alternative, se

produc pierderi prin curenți turbionari și datorită fenomenului de histerezis.

Pierderile depind de frecvența curentului, de valoarea inducției magnetice, de

grosimea tablei și de proprietățile structurale ale materialului.

Pierderile principale specifice în unitatea de masă a miezului magnetic sunt:

p p p f B2 f 2 B2 Fe H F H F    -    -  

unde factorii - H și - F sunt constante de material și se determină experimental pentru

fiecare sort de material, f este frecvența de magnetizare, iar B inducția medie din

porțiunea de miez considerată. Dacă inducția nu variază în timp prin miez, nu se

produc pierderi în fier.

Caracteristica de magnetizare a materialului B = f(H) este importantă pentru

a determina solenația de magnetizare necesară producerii câmpului magnetic în

miez, respectiv pentru calculul energiei de magnetizare a miezului.

La materialele feromagnetice situate în câmp magnetic continuu, prezintă

importanță numai caracteristicile de magnetizare B = f(H).

Tablele laminate la cald, care au un conținut de Si de 3  4%, au grosimi de

0,35 și 0,5 mm și pierderi specifice între 1,2 și 3,3 W/kg la 1T și 50 Hz.

Tablele laminate la rece cu cristale orientate, cu un conținut de siliciu de

2,5  3,5%, au, în general, grosimi sub 0,35 mm pentru frecvențe cuprinse între

5060 Hz și pierderi specifice la 1T de 0,40,9 W/kg, pierderile histerezis fiind

foarte mici în comparație cu cele prin curenți turbionari. La tablele laminate la rece,

pentru mașinile electrice (cu cristale neorientate), pierderile specifice sunt mai mari,

dar au o caracteristică de magnetizare bună.

Bibliografie

1. Bâlă, C. - Mașini electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București,

1982.

2. Bichir, Năstase - Transformatorul electric. Îndrumar, Universitatea

Politehnică București, 1994.

3. Cioc, I.; Nica, C. - Proiectarea mașinilor electrice, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1994.

4. Cioc, I.; Vlad, I.; Calotă, G. - Transformatorul electric, Editura Scrisul

Românesc, Craiova, 1989.

5. Hortopan, Gh. - Aparate electrice, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1980.

6. Nicolaide, A. - Mașini electrice. Teorie și proiectare, Editura Sc risul

Românesc, Craiova, 1975.

7. Răduți, Constantin - Note de curs, Universitatea „Valahia” din Târgoviște,

1996.

8. Răduți, Constantin; Nicolescu, E. - Mașini electrice rotative, Editura

Tehnică, București, 1981.

9. Stan, M.F., Andrei, H., Inginerie electrică modernă. Electrotehnică și

convertoare electromecanice. Teorie și aplicații, vol.2 - Convertoare

electromecanice, Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2010.

Preview document

Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 1
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 2
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 3
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 4
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 5
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 6
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 7
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 8
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 9
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 10
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 11
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 12
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 13
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 14
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 15
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 16
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 17
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 18
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 19
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 20
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 21
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 22
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 23
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 24
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 25
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 26
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 27
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 28
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 29
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 30
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 31
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 32
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 33
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 34
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 35
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 36
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 37
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 38
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 39
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 40
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 41
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 42
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 43
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 44
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 45
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 46
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 47
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 48
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 49
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 50
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 51
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 52
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 53
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 54
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 55
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 56
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 57
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 58
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 59
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 60
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 61
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 62
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 63
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 64
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 65
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 66
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 67
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 68
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 69
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 70
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 71
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 72
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 73
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 74
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 75
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 76
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 77
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 78
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 79
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 80
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 81
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 82
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 83
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 84
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 85
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 86
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 87
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 88
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 89
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 90
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 91
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 92
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 93
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 94
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 95
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 96
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 97
Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu răcire naturală în ulei, cu miez feromagnetic și trei coloane - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unui transformator de putere, trifazat de tip exterior, cu racire naturala in ulei, cu miez feromagnetic si trei coloane.pdf

Alții au mai descărcat și

Sunetul

SUNETUL. Vibratiile corpurilor materiale se propaga prin aer( in general prin orice alt gaz), si ajungand la ureche produc senzatia auditiva pe...

Energia electrică

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Determinarea indicelui de refracție ale unei lamele cu fețe plan-paralele

Descrierea microscopului: Microscopul este un instrument optic alcătuit din două sisteme optice-obiectivul și ocularul-care formează imagini...

Ai nevoie de altceva?